Termodinamică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Fizică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16613
Mărime: 4.33MB (arhivat)
Publicat de: Diana G.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Structura discontinuă a substanței

Fondatorii concepției atomiste asupra substanței, filozofii greci Leucip (500-440 I.e.n.) și Democrit (460-370 I.e.n.), considerau că substanța are o structură discontinuă, fiind formată din particule aflate într-o mișcare continuă și dezordonată, numită mișcare termică (agitație termică).

Toate corpurile, indiferent de starea de agregare, sunt constituite din atomi. Prin asocierea a doi sau mai mulți atomi, între care se stabilesc legături chimice, se formează o moleculă, definită drept "cea mai mică parte dintr-o substanță care păstrează proprietățile substanței". Atomii sunt considerați molecule monoatomice.

Legi chimice de bază care atestă structura discontinuă a substanței

Legea proporțiilor definite: "La formarea unui compus dat, elementele se combină între ele într-un raport de masă riguros determinat”

Legea proporțiilor multiple: "Când două elemente pot forma mai mulți compuși, cantitățile dintr-un element care se combină cu una și aceeași cantitate din celălalt element se află într-un raport de numere întregi și mici”.

Legea lui Avogadro: "Volume de gaze diferite, aflate in aceleași condiții de temperatură și presiune, au același număr de molecule

Fenomenele termice - sunt fenomene fizice care se manifestă la scară macroscopică, datorate miscării termice a moleculelor dintr-un corp macroscopic.

Fenomenul termic reprezinta orice fenomen fizic legat de mișcarea permanentă, complet dezordonată și dependentă de temperatură care se manifestă la nivel molecular (agitație termică)

Miscarea termica are un caracter universal, prin urmare fenomenele termice însoțesc - cu o intensitate mai mica sau mai mare - fenomenele mecanice, electrice, magnetice, etc.

Fenomenele termice constau în shimbul de căldură dintre corpuri și mediul exterior .

Fenomenele termice se pot studia în cadrul:

-teoriei cinetico-moleculare - orice corp macroscopic este format dintr-un număr finit de molecule a căror mișcare se supune legilor mecanicii clasice (newtoniene);

-termodinamicii - studiază fenomenele termice din punctul de vedere al schimburilor energetice, fară a ține seamă de structura moleculară a corpurilor și folosind mărimi direct măsurabile (presiunea, volumul, temperatura) sau care pot fi calculate cu ajutorul altor mărimi determinate experimental. Termodinamica studiază sisteme termodinamice care interacționează cu mediul exterior prin transfer de energie sub formă de lucru mecanic și/sau căldură.

Experimente care evidențiază miscarea termică a moleculelor

Mișcarea termică a moleculelor a fost evidențiata experimental studiind fenomenele de difuzie și mișcare browniană.

Difuzia

Difuzia este fenomenul de pătrundere în toate direcțiile a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fară intervenții exterioare . Fenomenul se manifestă pentru toate stările de agregare ale materiei.

a) Difuzia la gaze

Consideram doi cilindri identici din sticlă suprapuși și separați inițial printr-o placă (fig a). În cilindrul superior se introduce aer, iar in cel inferior un gaz colorat (dioxid de azot de culoare rosie). După scoaterea plăcii de separatie se constată omogenizarea culorilor gazelor aflate inițial la aceeași presiune și temperatură (gazele au difuzat).

b) Difuzia la lichide

Se folosesc două lichide, apă și un lichid colorat (sulfat de cupru , de culoare albastră), introduse în două compartimente identice, separate de un perete, având un orificiu inițial închis. Cele două lichide au aceleași condiții de presiune, volum și temperatură (fig b). După deschiderea orificiului de comunicare dintre compartimente se constată o uniformizare a culorii lichidelor, deoarece lichidele au difuzat unul în celălalt.

Comparativ cu experimentul precedent, viteza de difuzie este mai mică, fapt explicat prin existența unor forțe de coeziune mai intense între moleculele lichidelor.

c) Difuzia la solide. Se consideră două corpuri solide metalice puse în contact, cu suprafețe bine

slefuite, corpurile fiind presate puternic (fig c). După un timp se constată că cele două corpuri s-au sudat pe suprafața de contact, ceea ce dovedește că moleculele corpurilor au difuzat unul cu celălalt. Exemplu în fig.- sudarea Cu-Cu.

Observație: În toate experimentele prezentate anterior difuzia se desfașoară mai intens dacă se ridică temperatura.

Preview document

Termodinamică - Pagina 1
Termodinamică - Pagina 2
Termodinamică - Pagina 3
Termodinamică - Pagina 4
Termodinamică - Pagina 5
Termodinamică - Pagina 6
Termodinamică - Pagina 7
Termodinamică - Pagina 8
Termodinamică - Pagina 9
Termodinamică - Pagina 10
Termodinamică - Pagina 11
Termodinamică - Pagina 12
Termodinamică - Pagina 13
Termodinamică - Pagina 14
Termodinamică - Pagina 15
Termodinamică - Pagina 16
Termodinamică - Pagina 17
Termodinamică - Pagina 18
Termodinamică - Pagina 19
Termodinamică - Pagina 20
Termodinamică - Pagina 21
Termodinamică - Pagina 22
Termodinamică - Pagina 23
Termodinamică - Pagina 24
Termodinamică - Pagina 25
Termodinamică - Pagina 26
Termodinamică - Pagina 27
Termodinamică - Pagina 28
Termodinamică - Pagina 29
Termodinamică - Pagina 30
Termodinamică - Pagina 31
Termodinamică - Pagina 32
Termodinamică - Pagina 33
Termodinamică - Pagina 34
Termodinamică - Pagina 35
Termodinamică - Pagina 36
Termodinamică - Pagina 37
Termodinamică - Pagina 38
Termodinamică - Pagina 39
Termodinamică - Pagina 40
Termodinamică - Pagina 41
Termodinamică - Pagina 42
Termodinamică - Pagina 43
Termodinamică - Pagina 44
Termodinamică - Pagina 45
Termodinamică - Pagina 46
Termodinamică - Pagina 47
Termodinamică - Pagina 48
Termodinamică - Pagina 49
Termodinamică - Pagina 50
Termodinamică - Pagina 51
Termodinamică - Pagina 52
Termodinamică - Pagina 53
Termodinamică - Pagina 54
Termodinamică - Pagina 55
Termodinamică - Pagina 56
Termodinamică - Pagina 57
Termodinamică - Pagina 58
Termodinamică - Pagina 59
Termodinamică - Pagina 60
Termodinamică - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • I. Structura discreta a substantei.doc
  • II. TCM complet.doc
  • III. Notiuni termodinamice de baza.doc
  • IV. Legile gazului ideal.doc
  • IX. Motoare termice.doc
  • V. Principiul I al termodinamicii.doc
  • VI. Expresiile L, Q, U.doc
  • VII. Calorimetrie.doc
  • VIII. PRINC II al termodinamicii.doc

Alții au mai descărcat și

Nano glass - sticlă lichidă

Introducere: Nanotehnologie este un termen colectiv pentru dezvoltările tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, nanotehnologia reprezintă...

Sursa de căldură

SURSELE DE CALDURA 1.SURSE DE CALDURA.AGENTI TERMICI Energia termica poate fi asigurata de la un fluid mai cald prin contactul direct fie prin o...

Curs fizică

MECANICA 1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI MATERIAL 1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt...

Laboratoare fizică

1. Introducere Laboratoarele de fízică şi ştiinţe inginereşti se remarcă prin puternicul lor caracter informativ dar mai ales formativ, permiţând...

Teorema transferului mare de putere

Lucrarea nr.1 Teorema transferului maxim de putere 1. Materiale necesare: - Voltmetru - Ampermetru - Rezistenţă în decade - Baterie - Fire...

Dinamica Punctului Material și a Sistemului de Puncte Materiale

2. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL ŞI A SISTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE Mecanica newtoniană este o teorie fenomenologică care tratează mişcarea...

Electricitate și Magnetism

Una dintre proprietăţile fundamentale ale materiei este existenţa sarcinilor electrice de doua tipuri. Cele de aceiaşi semn se resping, iar cele de...

Echilibru

2-1. ECHILIBRUL. PRIMA LEGE A LUI NEWTON Unul dintre efectele acţiunii unei forţe asupra unui corp constă în modificarea dimensiu¬nilor sau a...

Te-ar putea interesa și

Termodinamica reacțiilor chimice

TEMA REFERATULUI TERMODINAMICA REACȚIILOR CHIMICE. Cuvinte cheie: energie internă, entalpie, entalpie liberă, entropie, potențial chimic,...

Studiul termodinamic al reacției sulfurii de zinc cu oxigenul

CAPITOLUL I Notiuni introductive Termodinamica studiaza din punct de vedere energetic proprietatile generale ale substantelor si legile care...

Principiul al Doilea al Termodinamicii

I . ENUNTAREA CELUI DE AL DOILEA PRINCIPIU AL TERMODINAMICII Primul principiu al termodinamicii afirmă că în cazul în care un sistem izolat...

Studiul termodinamic al reacției de formare al acidului iodhidric HI

1. INTRODUCERE Chimia fizica este o ramura a chimiei, alaturi de chimia organica, chimia macromoleculara si chmia analitica.Aceasta are rolul de...

Studiul Termodinamic al Reacției de Reducere a Oxidului de Argint

I. Notiuni introductive Clasificarea fenomenelor fizice si chimice are doar importanta didactica, deoarece in realitate fenomenele naturale sau...

Calculul termodinamic al reacției de oxidare a carbonului

1. Introducere Chimia fizică reprezintă ştiinţa care aplică legile fizicii în studiul sistemelor şi fenomenelor fizico-chimice, utilizând un...

Noțiuni Termodinamice de Bază

1. Masa moleculară Masa moleculară (absolută) a unei molecule, notată m0, este masa unei molecule de substanţă exprimată în kilograme. Unitatea...

Bazele termodinamicii tehnice II

8.1. Noţiuni generale În procesele din sistemele termodinamice agenţii de lucru în stare gazoasă, care sunt fluide compresibile, efectuează...

Ai nevoie de altceva?