Notițele din domeniul Fizică

Notițe fizică

1. Cinematica punctului material. Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile. Posibilitatea neglijării dimensiunii corpului depinde de condiţiile concrete ale diferitelor probleme studiate. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Fizică

1.Definiti noţiunea de circuit electronic (CE) şi enumerati tipurile elementelor lor. Totalitatea componentelor electrice și electronice interconectate în mod special în vederea transmiterii și prelucrării se numește circuit. Dacă elementele circuitului sunt de tipul R,C,L sau alte circuite se numesc circuit... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte examen final Fizică I

Analiz ă dimensională Orice mărime fizică are o dimensiune care se exprimă cu ajutorul mărimilor fundamentale care apar în expresia acesteia. Mărimilor fundamentale li se ataşează simboluri convenabil alese, cele mai uzitate fiind: [L], pentru lungime, , pentru masă, , pentru timp, [ , pentru temperatură, [M]... citește mai departe

150 pagini 3 puncte Extras Preview

Electrozi - analiza fizico-chimică

Este alc dintrun conductor metalic in imersie intr-o sol de electrolit.la suprafata are loc o reactie de electroni sau un schimb de ioni Clasificare Dupa mod de fc a)electrozi ce fc pe baza unor reactii electroactive ce implica electroni –mecanism electronic b)el ce fc pe baza unui schimb de ioni cu sol de... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Fizică I copiuță

1. Relatiile Planck-Einstein ; ; unde h=6,610-34J•s este constanta lui Planck, iar este constanta Planck raţionalizată. 2. Legea Stefan-Boltzmann: Radianţa este proporţională cu puterea a patra a temperaturii absolute. Valoarea constantei Stefan-Boltzmann este: . 3****. Legea deplasării a lui Wien: Produsul... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Fizică 1

Material point: is a body whose dimension may be disregarded in the certain conditions. (ex: the study of motion of earth around the sun) Mechanical system: an ensemble of point particles, whose motion can be free or limited by certain constraints. Scalar field: let consider a domain in space. If a certain number... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Fizică

I. FUNDAMENTELE MECANICII NEWTONIENE 1) Spatiul si timpul in conceptia newtoniana 2) Forte si interactiuni in natura 3) Teoreme si legi in mecanica newtoniana 4) Principiul relativitatii Galileiene 1)Spatiul si timpul in conceptia newtoniana Ptr evidentiere miscarile unui corp material in spatiu si timp... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Fizică anul 1 primul semestru

Cap1. Teoria relativitatii restrânse Orice fenomen fizic poate fi descris satisfacator numai în raport cu un anumit sistem de referinta, caruia i se asociaza etaloane pentru masurarea coordonatelor spatio-temporale, expresiile matematice ale legilor diverselor fenomene fizice fiind în general dependente de sistemul... citește mai departe

21 pagini 3 puncte Extras Preview

Teoremele lui Kirchhoff

Teoremele lui Kirchhoff Retea electricaUn ansamblu format din surse si receptori legati prin conductori, formeaza o retea electrica. Daca sursele au tensiunile electromotoare constante în timp, reteaua se va afla în regim stationar. O retea electrica poate fi caracterizata atât din punct de vedere topologic cât si... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Copiuță pentru Fizică

PINCIPIILE MECANICII CUANTICE(form. axiometrica) Postulatele fundamentale ale teoriei cuantice:afirmatii cu caracter general, care cuprind totalitatea ideilor de baza ale fizicii cu antice formulate sintetic.Daca sistemul postulatelor fundamentale e comlpet se poate considera ca aceasta reprezinta o “baza” intr-un... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview