Audit financiar și guvernanță corporativă

Curs
5/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 34165
Mărime: 172.87KB (arhivat)
Publicat de: Vlaicu Moise Stoian
Puncte necesare: 0
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Finanțe Corporative Și Bănci

Cuprins

 1. cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă ..4
 2. cap. II. Practică și reglementări privind guvernanța corporativă în România .11
 3. 2.1 Prevederile legii societăților comerciale privind guvernanța corporativă .11
 4. 2.2 Raportul administratorilor și raportarea financiară ..29
 5. cap.III. Conceptul, misiunea și documentarea auditului financiar 36
 6. cap.IV. Interesul public față de raportarea financiară și independența auditorului financiar ..37
 7. cap V. Principalele cerințe și proceduri ale auditului financiar .42
 8. 5.1 Glosarul de termeni specifici 42
 9. 5.2 Principalele Standarde Internaționale de Audit Financiar (ISA) și aplicabilitatea lor practică ...45
 10. 5.2.1 ISA 240 45
 11. 5.2.2 ISA 315 52
 12. 5.2.3 ISA 330 58
 13. 5.2.4. ISA 500 ...63
 14. 5.2.5 Conținutul și forma Raportului de audit financiar independent.. .69
 15. BIBLIOGRAFIE ..70

Extras din curs

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă

Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic în ultimele decenii în plan mondial, impunându-se ca preocupare și în plan național în ultimii ani. Etimologia privine din lb. greacă de la cyber, cu sens de cârmaci al unei nave și cu sens de conducător. Evoluțiile din mediul corporativ și complexitatea conducerii societăților multinaționale au condus în contextul globalizării la nevoia de standarde, ghiduri și coduri de guvernanță. În acest sens s-a implicat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care a emis un set de principii în acest domeniu. O definiție concisă a guvernanței corporativă arată că aceasta este un sistem prin care companiile sunt conduse și controlate (Comitetul Cadbury, 1992). Alți autori (Robert Monks și Nell Minow, CORPORATE GUVERNANCE, 1995) definesc guvernanța corporativă prin relațiile între diverși participanți pentru a determina conducerea și funcționarea corporațiilor. Participanții de bază sunt: (1) acționarii- shareowners, (2) conducerea executivă condusă de un director executiv-management led by chief executiv officer, și (3) consiliul de administrație - board of directors. În varianta dualistă a guvernanței, apare și consiliul de supraveghere. În plus, și comitetele consultative (comitetul de audit, comitetul de remunerare a directorilor) precum și auditul intern sunt considerate structuri de guvernanță.

Rezultă că acest concept ce se referă la conducerea companiilor este definit în mod divers dar în linii asemănătoare.

În problematica responsabilității guvernanței corporative, acționariatul are înțelesul de proprietari de capital prin proprietatea acțiunilor (shareowners) care au o responsabilitate activă și un interes major în conducerea și funcționarea companiei.

Deținătorii de acțiuni (shareholders) sunt mai degrabă pasivi în responsabilitatea socială a corporației, fiind interesați de câștigurile date de prețul bursier al acțiunilor.

Proprietarii de capital au de regulă sau tind să aibă pachete majoritare de acțiuni prin care pot influența conducerea și funcționarea corporațiilor pe când deținători de acțiuni nu au influență notabilă în deciziile de guvernanță corporativă, fiind de regulă acționari minoritari.

Principiile guvernanței corporative (OCDE) sunt după cum urmează:

I. Asigurarea unui cadru eficient de guvernanță corporativă- Cadrul guvernanței corporative ar trebui să promoveze piețele transparente și eficiente, să fie în conformitate regulile și legile și să articuleze în mod clar împărțirea responsabilităților între diferite autorități de supraveghere, de reglementare și de aplicare a legii.

A. Cadrul guvernanței corporative ar trebui să fie elaborat având în vedere impactul acesteia asupra performanței economice globale, integritatea pieței și stimulentele pe care le creează pentru participanții de pe piață și promovarea unor piețe transparente și eficiente.

B. Cerințele legale și de reglementare care afectează practicile guvernanței corporative într-o jurisdicție ar trebui să fie în concordanță cu statul de drept, transparența și aplicarea legii.

C. Împărțirea responsabilităților între diferite autorități într-o jurisdicție ar trebui să fie în mod clar articulată și să se asigure că interesul public este satisfăcut.

D. Autoritățile de supraveghere, de reglementare și de aplicare a legii ar trebui să aibă autoritatea, integritatea și resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora într-un mod profesionist și obiectiv. Mai mult decât atât, hotărârile lor ar trebui să fie executate în timp util, în mod transparent și pe deplin explicate.

II. Drepturile acționarilor și funcțiile parteneriatului- Cadrul guvernanței corporative trebuie să protejeze și să faciliteze exercitarea drepturilor acționarilor.

A. Drepturile fundamentale ale acționarilor ar trebui să includă dreptul de a: 1) proteja metodele de înregistrare a proprietarilor; 2) transmite sau transfera acțiuni; 3) obține informații relevante și esențiale cu privire la corporație în timp util și în mod regulat; 4) participa și vota la Adunările Generale ale acționarilor; 5) alege și înlătura membrii Consiliului de Administrație; și 6) de a obține o cotă-parte din profitul societății.

B. Acționarii ar trebui să aibă dreptul de a participa la decizii și să fie suficient informați în privința schimbărilor corporative fundamentale, cum ar fi: 1) amendamentele statutului, articole constitutive sau alte documente similare de conducere ale societății; 2) autorizarea de acțiuni suplimentare și 3) efectuarea de tranzacții extraordinare, inclusiv transferul tuturor sau aproape al tuturor activelor, care în final conduc la vânzarea companiei.

C. Acționarii, efectiv ar trebui să aibă posibilitatea de a participa și de a vota în Adunările Generale ale Acționarilor și ar trebui să fie informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează Adunările Generale ale Acționarilor, astfel:

1. Acționarilor ar trebui să le fie furnizate în timp util informații suficiente cu privire la data, locul și agenda Adunărilor Generale, precum și informații complete și în timp util în ceea ce privește rezultatele întrunirii Consiliului.

2. Acționarii ar trebui să aibă posibilitatea de a pune întrebări la întrunirea Consiliului, inclusiv întrebări referitoare la auditul extern anual, pentru a nota în Agenda Consiliilor Generale subiectele discutate și să propună rezoluții în limite rezonabile.

3. Participarea efectivă a acționarilor la luarea deciziilor-cheie de guvernanță corporativă, cum ar fi nominalizarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație, ar trebui să fie facilitată. Acționarii ar trebui să fie în măsură să își facă cunoscute punctele de vedere cu privire la remunerarea politicii pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii generali. Componenta echitabilă a sistemelor de compensare pentru membrii Consiliului și pentru angajați ar trebui să fie supusă acționarilor spre aprobare.

4. Acționarii ar trebui să poată vota în persoană sau în absența acestora, și ar trebui sa li se acorde același efect voturilor exprimate, indiferent dacă sunt efectuate în persoană sau în absența acesteia.

D. Clasificarea capitalurilor care permite anumitor acționari să obțină un grad de control disproporționat în raport cu echitatea perteneriatului, ar trebui să fie dezvăluit prin raportare financiară.

E. În vederea efectuării controlului corporativ, piețelor trebuie să li se permită să funcționeze într-un mod eficient și transparent.

1. Normele și procedurile care reglementează dobândirea controlului corporativ în piețele de capital, precum și în tranzacțiile extraordinare cum ar fi fuziunile, și vânzările de active corporative în proporții substanțiale, ar trebui să fie dezvaluite în mod clar, astfel încât investitorii să înțeleagă drepturile pe care le dețin. Tranzacțiile trebuie să aibă loc în condiții de prețuri transparente și sub incidența unor condiții juste care să protejeze drepturile tuturor acționarilor în funcție de clasă.

Bibliografie

[1] Boulescu M., Ghită M, Mareș V., Fundamentele auditului, Editura Didactică și Pedagogică, București,2001

[2] Boulescu M., Ghită M., Mareș V., Controlul fiscal și auditul financiar fiscal, Editura CECCAR, București, 2003

[3] Dobre E., Sistemul de control control intern al societăților comerciale și credibilitatea situațiilor financiare, Revista audit FINANCIAR, anul VI, nr. 3/2008

[4] Dobre E., Control financiar, expertiză contabilă și audit, Editura ExPonto, 2003

[5] Munteanu Victor, Munteanu M., Zuca S., Control și audit financiar contabil, Editura Sylvi, 2000

[6] Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, Audit- O abordare integrată, Editura ARC, 2003

[7] Audit financiar 2000, 2007, 2008, 2009 Standarde, Codul privind conduita etică și profesională, Camera Auditorilor din România - IFAC

[8] Le Controle Legal des Comptes Annuels en Europe-La France, Le Royaume Uni, La Republique Federale d”Allemagne, CNCC Edition, 1990;

[9] Norme minimale de audit Camera Auditorilor Financiari din România, Editura Economică, 2001;

[10] Standardul professional nr. 23 Activitatea de cenzor în societățile comerciale, Editura CECCAR, 2007

[11] Ghid privind auditul calității, Camera Auditorilor Financiari din România, Editura IRECSON, 2010;

[12] Profesia de audit-pentru încrederea investitorilor și protejarea interesului public, Al treilea Congres al Auditorilor Financiari din România, Bucuresti, 3-4 nov. 2011, Editura ELFI

- *** OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133/2002-Colecția Monitorul Oficial al României partea a I-a .

- *** www.ifac.org

- *** www.cafr.ro

Preview document

Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 1
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 2
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 3
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 4
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 5
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 6
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 7
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 8
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 9
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 10
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 11
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 12
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 13
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 14
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 15
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 16
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 17
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 18
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 19
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 20
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 21
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 22
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 23
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 24
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 25
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 26
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 27
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 28
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 29
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 30
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 31
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 32
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 33
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 34
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 35
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 36
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 37
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 38
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 39
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 40
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 41
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 42
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 43
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 44
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 45
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 46
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 47
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 48
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 49
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 50
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 51
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 52
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 53
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 54
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 55
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 56
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 57
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 58
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 59
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 60
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 61
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 62
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 63
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 64
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 65
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 66
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 67
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 68
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 69
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 70
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 71
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 72
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 73
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 74
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 75
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 76
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 77
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 78
Audit financiar și guvernanță corporativă - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Audit financiar si guvernanta corporativa.docx

Alții au mai descărcat și

Investiții financiare

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1 Structura studiului de fezabilitate Tehnici de analizã a valorii timp a banilor Obiective: Dupã studiul acestei unitãti...

Monedele virtuale-criptomonede - Avantaje și riscuri

Banca Națională a României are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea echilibrului prețurilor. Aceasta este o instituție autonomă ce își are...

Decizia Financiară a Firmei în Condiții de Risc

CAPITOLUL 1 Cadrul de fundamentare a deciziilor financiare ale întreprinderii 1.1.Organizarea afacerilor în economia de piaţă Afacerea este...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Finanțe corporative - curs 6

Finantele datoreaza explicatia stiitifica a influentei structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii folosind un sistem de ipoteza...

Comunicare financiar bancară

CAPITOLUL I. MILENIILE COMUNICĂRII FINANCIAR-BANCARE 1.1 Comunicarea. Afirmarea unei noi puteri În contextul în care marile crizele financiare...

Gestiunea Portofoliului de Active

Prezentare Prin intermediul acestui material dorim sa facem o prezentare a principalelor modalitati de gestiune si administrare a unui portofoliu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Te-ar putea interesa și

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Reflectarea aspectelor financiare ale guvernanței corporatiste studiu de caz - Azomures SA Târgu-Mureș

1.1. Date generale Sursa:http://www.kmarket.ro/actiuni/afisare_actiune.php?simbol=AZO&nume=AZOMURES+S.A....

Guvernanță corporativă și performanță bancară

Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte cele mai importante aspecte teoretice și practice cu privire la importanța guvernanței...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Rolul Auditului Intern în Guvernanța Corporativă

INTRODUCERE Prin lucrarea de fata se doreste prezentarea rolului pe care il detine auditul intern in contextul guvernantei corporative. Dezbaterea...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Ai nevoie de altceva?