Guvernanța corporativă

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17309
Mărime: 156.52KB (arhivat)
Publicat de: Nae Gheorghiu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. 1.Arens, A., Loebbecke, J., 2003, Audit-o abordare integrata, Editura
 2. Arc, București
 3. 2.Bunget O. C., Florea-Ianc Z., Ghiţă M., Nicolau C., Pereş C. E., Pereş
 4. I.,(2009), Guvernanţa corporativă şi auditul intern, Editura Mirton, Timişoara
 5. 3.Bostan I, Grosu V. - „Rolul auditului intern în optimizarea guvernanței
 6. corporatiste la nivelul grupurilor de întreprinderi”, Economie teoretică și aplicată, Vol. XVIII, nr.2, 2010
 7. 4.Dobroţeanu C.L et all - Independenţa auditorilor în contextual
 8. guvernanţei corporative, Audit Financiar, nr.3, 2010
 9. 5.Dragomir, V. (2012), Guvernanţă corporativă, suport de curs,
 10. Academia de Studii Economice, Bucureşti
 11. 6.Kiel Geoffrey C., Nicholson Gavin G. (2003), Board composition and
 12. corporate performance: How the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance, Corporate Governance: An International Review, Vol. 11, Nr. 3
 13. 7.Klein Peter, Shapiro Daniel, Young Jeffrey (2005), Corporate
 14. Governance, family ownership anf firm value: the Canadian evidence, Corporate Governance: An International Review, Vol. 13, Nr. 6
 15. 8.Kyonghee Kim, Elaine Mauldin, Sukesh Patro (2014), Outside
 16. directors and board advising and monitoring performance, Journal of Accounting and Economics, Vol. 57
 17. 9.J. Renard, „Teoria şi practica auditului intern”, Editat de Ministerul
 18. Finanţelor Publice, Bucureşti, 2002
 19. 10.Marcel Ghiţă, „Auditul intern”, Editura Economică, Bucureşti 2004
 20. 11.Marcel Ghiţă, Sprânceană Mihai. „Auditul intern al instituţiilor
 21. publice”, Editura Tribun Economică, Bucureşti 2004
 22. 12.Oprean I. - Control și audit intern , supor de curs pentru masterat,
 23. Cluj Napoca, 2010
 24. 13. Ungureanu G.F. - Audit intern în guvernanța corporativă, Romanian
 25. Statistical Review nr.3, 2010
 26. 14. Zhang Y. , Zhou J., Zhou N. - Audit committee quality, auditor
 27. independence, and internal control weaknesses, Jurnal of Accounting and Public Policy ,2007
 28. 15.www.oecd.org
 29. 16.http://www.isoconsulting.biz/?p=71
 30. 17.http://www.ford.ro/Despre/Informatiidesprecompanie/IstoriaFord
 31. 18.https://ro.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
 32. 18. http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/177775/importanta
 33. guvernantei-corporative-pentru-industria-financiara.html

Extras din licență

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de relaționare dintre manageri și contabili, felul în care aceștia fac față diverselor provocări ce apar în desfășurarea activității economice în cadrul întreprinderii.

În condiţiile lumii de astăzi, aflată sub efectul crizei economice este nevoie de oameni cu o viziune completă asupra realităţii înconjurătoare care să poată identifica problemele cu care se confruntă organizaţiile şi care să ofere soluţiile necesare în vederea rezolvării acestora. Prin activitatea pe care o desfăşoară, auditorii interni au responsabilitatea de a implementa un sistem de control intern adecvat şi de a menţine riscurile la un nivel scăzut în vederea obţinerii de performanţe cât mai bune de către organizaţia din care fac parte. Astfel, auditul intern contribuie la implementarea unor procese şi structuri eficiente de guvernanţa corporativă în cadrul acestora.

Lucrarea de față intitulată ,,Rolurile, statusurile și relaționările contabililor și managerilor în cadrul guvernanței corporative” tratează noțiunea de „guvernanță corporativă” cu tot ceea ce implică, astfel : în primul capitol sunt prezentate noțiuni introductive despre acest concept, teoriile de bază ale guvernanței corporative, componentele, rolul și principiile sistemelor de guvernanță corporativă, principalele modele de guvernanță corporativă, precum și câteva aspect legate de modul de implementare a sistemelor de guvernanță corporativă în România. În capitolul al doilea se face corelația între sistemele de guvernanță corporativă și rolul auditului intern în buna funționare a acestor sisteme. În capitolul al treilea am ales să fac un studiu de caz pe o societate comercială pentru a pune în evidență aspectele prezentate în capitolul unu și doi. Astfel, acest studiu se bazează pe chestionare între managerii și contabili dintr-o societate cu rolul de a pune accent pe modul în care aceștia conlucrează pentru buna desfășurare a activității economice a întreprinderii.

CAPITOLUL 1. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ - NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definirea conceptului de guvernanță corporativă

Cuvântul „guvernanță” vine din cuvântul grecesc „kybernaien”, iar în limba latină „gobernace”, pentru a desemna conducerea unei corăbii pe mare. La sfârșitul secolului douăzeci începe să se discute despre conceptul de „new public management” şi de „corporate gouvernance”, care audus la apariția unui nou mod de conducere a întreprinderilor, publice sau private.

În prezent, governance înseamnă acea conducere care corelează acţiunea diferiţilor factori umani şi materiali, într-o întreprindere, de orice natură (industrială, financiară, culturală, educaţională etc.), în vederea succesului acesteia în atingerea scopurilor pe care şi le-a propus. Abordarea governance pare a fi calea spre o autoorganizare mai aptă să genereze performanţe competitive în epoca globalizării.

Există mai multe definiții ale conceptului de guvernanță corporativă, iar în cele ce urmează le vom prezenta pe cele mai elocvente.

Termenul de guvernanţă în româneşte este sinonim cu termenul de administrare / proces de administrare. În dicţionarul limbii române există şi termenul de guvernanţă care înseamnă conducere şi care implică toate activităţile din cadrul unei entităţi care intră în sfera managementului.

Guvernanţa corporativă poate fi privită ca o conducere în ansamblu a întregii organizaţii prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcţionează împreună, care în final vor fi integrate conducerii, şi implementate managementului riscurilor din cadrul organizaţiei şi a sistemului de management financiar şi control intern, inclusiv a auditului intern.

Din dicționarul englez Oxford (2008) reiese definiția „guvernării” ca act, manieră, fapt sau funcţie de conducere, administrare, management. Cuvântul este de origine latină, sugerând noţiunea de „direcţie”. Termenul de o „bună guvernanţă corporativă” a fost menționat pentru prima dată în anul 1932 de către Adolf Berle şi Gardiner Means, în teoria agenției. Shleifer &Vishny (1997) scot în evidență aspectele financiare ale guvernanţei corporative în lucrările lor şi definesc guvernanţa corporativă ca fiind modul în care furnizorii de fonduri ai unei companii se asigură că-şi vor primi beneficiile cuvenite de pe urma investiţiei făcute.

Din punctul de vedere al lui Hofstetter (2002), guvernanţa corporativă cuprinde totalitatea problemelor organizaţionale, structurale ale entităţii, care protejează direct sau indirect acţionarii, care se preocupă de problemele organizaţionale şi de control ale managementului.

Conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), conceptul de guvernanţă corporativă este definit ca fiind unul dintre elementele cheie pentru îmbunătăţirea eficienţei şi creşterii economice, precum şi pentru extinderea încrederii investitorilor, implicând un set de relaţii instituite între managementul companiei, consiliului său de administraţie şi acţionari și furnizează o structură prin care

Preview document

Guvernanța corporativă - Pagina 1
Guvernanța corporativă - Pagina 2
Guvernanța corporativă - Pagina 3
Guvernanța corporativă - Pagina 4
Guvernanța corporativă - Pagina 5
Guvernanța corporativă - Pagina 6
Guvernanța corporativă - Pagina 7
Guvernanța corporativă - Pagina 8
Guvernanța corporativă - Pagina 9
Guvernanța corporativă - Pagina 10
Guvernanța corporativă - Pagina 11
Guvernanța corporativă - Pagina 12
Guvernanța corporativă - Pagina 13
Guvernanța corporativă - Pagina 14
Guvernanța corporativă - Pagina 15
Guvernanța corporativă - Pagina 16
Guvernanța corporativă - Pagina 17
Guvernanța corporativă - Pagina 18
Guvernanța corporativă - Pagina 19
Guvernanța corporativă - Pagina 20
Guvernanța corporativă - Pagina 21
Guvernanța corporativă - Pagina 22
Guvernanța corporativă - Pagina 23
Guvernanța corporativă - Pagina 24
Guvernanța corporativă - Pagina 25
Guvernanța corporativă - Pagina 26
Guvernanța corporativă - Pagina 27
Guvernanța corporativă - Pagina 28
Guvernanța corporativă - Pagina 29
Guvernanța corporativă - Pagina 30
Guvernanța corporativă - Pagina 31
Guvernanța corporativă - Pagina 32
Guvernanța corporativă - Pagina 33
Guvernanța corporativă - Pagina 34
Guvernanța corporativă - Pagina 35
Guvernanța corporativă - Pagina 36
Guvernanța corporativă - Pagina 37
Guvernanța corporativă - Pagina 38
Guvernanța corporativă - Pagina 39
Guvernanța corporativă - Pagina 40
Guvernanța corporativă - Pagina 41
Guvernanța corporativă - Pagina 42
Guvernanța corporativă - Pagina 43
Guvernanța corporativă - Pagina 44
Guvernanța corporativă - Pagina 45
Guvernanța corporativă - Pagina 46
Guvernanța corporativă - Pagina 47
Guvernanța corporativă - Pagina 48
Guvernanța corporativă - Pagina 49
Guvernanța corporativă - Pagina 50
Guvernanța corporativă - Pagina 51
Guvernanța corporativă - Pagina 52
Guvernanța corporativă - Pagina 53
Guvernanța corporativă - Pagina 54
Guvernanța corporativă - Pagina 55
Guvernanța corporativă - Pagina 56
Guvernanța corporativă - Pagina 57
Guvernanța corporativă - Pagina 58
Guvernanța corporativă - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Guvernanta corporativa.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Firmelor Multinaționale în Procesul Globalizării

INTRODUCERE Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Studiu de caz - modificarea strategiilor de transnaționalizare a întreprinderii la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Studiul Relațillor dintre Furnizori și Marii Distribuitori în Contextul Globalizarii Pieței

CAPITOLUL 1. GLOBALIZAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE Globalizarea este un concept abstract. El nu se referă la un obiect concret, care poate fi pus...

Organizarea și funcționarea SC Dedeman SRL

1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. DEDEMAN S.R.L. Firma DEDEMAN îşi are sediul cental în oraşul Bacău, din regiunea Moldovei. Activitatea firmei se...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Diagnosticul poziției financiare la SC Dedeman SRL

Cap 1. Prezentarea agentului economic Obiectul principal de activitate al SC DEDEMAN SRL BACĂU constă în practicarea comerţului en-gros şi...

Modele de Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL I. Guvernanta corporativa: o continua revolutie Consiliile exercita tot mai multa influenta, investitorii devin tot mai pretentiosi iar...

Management Dedeman

S.C. DEDEMAN S.R.L Firma s-a înfiintat în 1992 si în decursul celor peste 15 ani de activitate, DEDEMAN a reusit sa deschida o retea formata din 9...

Te-ar putea interesa și

Guvernanța corporativă în România

I. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ (GC) ÎN ŢĂRILE OECD - Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă urmăresc armonizarea şi integrarea...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Guvernarea Corporativă

1.1. Aparitie: Ultimul deceniu al secolului abia încheiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului stiintific, deosebit de...

Guvernanța corporativă în România

Guvernanta corporativa in Romania Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Guvernarea corporativă

Actuala tendinta in conducerea societatilor pe actiuni este guvernanta corporativa. In universul economic al zilelor noastre, corporatia este forma...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Conceptul de Guvernanță Corporativă

INTRODUCERE Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor...

Guvernarea Corporativă - Ultima Grijă a Companiilor Listate la Bursa de Valori București

1. Guvernarea Corporativă Guvernarea corporativă constă într-un ansamblu de norme şi mecanisme adecvate de control aplicate la nivelul...

Ai nevoie de altceva?