Finanțarea Afacerilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 42092
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Oana B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Cristian Păun
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti
Specializare: management și comunicare în afaceri

Cuprins

 1. Unitatea de învățare 1-3: MEDIUL FINANCIAR AL COMPANIEI ... 4
 2. 1. De ce au nevoie companiile de finanțare? 4
 3. 1.1. Ce trebuie să știm despre modul de funcționare al sistemului financiar? 5
 4. 1.2. Ce reprezintă finanțarea afacerilor și la ce servește ea? ... 9
 5. 2. Care sunt sursele de finanțare disponibile și cum pot fi ele accesate de operatorii economici? 11
 6. 2.1. Cum aleg între sursele proprii și sursele externe (atrase) de finanțare? . 12
 7. 2.2. Care este diferența între finanțarea directă și finanțarea indirectă? ... 13
 8. 2.3. Rolul, avantajele / dezavantajele intermedierii pe piețele financiare. ... 14
 9. 2.4. Serviciile oferite de intermediarii financiari; 15
 10. 2.5. Tipuri de instituții de intermediere financiară. .. 16
 11. 3. Instrumentele pieței financiare și mecanismele specifice de mobilizare a resurselor de capital? . 21
 12. 3.1. Ce reprezintă un instrument financiar? .. 21
 13. 3.2. Cum se clasifică instrumentele financiare? 22
 14. Rezumat și aplicații - setul 1 ... 28
 15. Unitate de învățare 4-6: COSTUL ȘI RISCURILE ASOCIATE FINANȚĂRII ... 32
 16. 4. Cât de costisitoare este finanțarea din diferite surse a afacerii mele? . 32
 17. 4.1. Cum să determin care este necesarul de finanțat pentru compania mea? .. 32
 18. 4.2. Întocmirea bugetului de capital .. 37
 19. 4.3. Rata dobânzii - măsură relativă a costului finanțării . 38
 20. 4.4. Valoarea timp a banilor și impactul său asupra costului finanțării 41
 21. 4.5. Principiile de bază ale calculului actuarial . 43
 22. 4.6. Analiza costului finanțării pe diferite surse: surse atrase / surse externe ... 44
 23. 5. Cât de riscantă este finanțarea pentru debitori și creditori? ... 47
 24. 5.1. Ce reprezintă riscul și cum influențează el decizia de finanțare? .. 47
 25. 5.2. Cum se analizează riscurile asociate finanțării: riscul de țară, riscul de dobândă, riscul valutar și riscul de neplată ... 50
 26. 5.3. Tehnici de gestiune a riscurilor asociate finanțării 58
 27. 6. Cum se întocmește un plan de finanțare ? . 61
 28. 6.1. Optimizarea structurii de capital folosind modelul CAPM 61
 29. 6.2. Elemente esențiale avute în vedere la întocmirea unui plan de afaceri .. 63
 30. 6.3. Sfaturi privind completarea unei cereri de credit. .. 65
 31. Rezumat și aplicații - setul 2 ... 68
 32. Unitatea de învățare 7-9: TEHNICI SPECIFICE DE FINANȚARE A AFACERILOR . 73
 33. 7. Tehnici de finanțare pe termen scurt .. 73
 34. - Linia de credit . 73
 35. - Creditul reîncărcabil ... 74
 36. - Avansul în contul curent . 74
 37. - Creditul în descoperit de cont (overdraft) ... 74
 38. - Creditul de scont . 75
 39. - Creditul de accept ... 76
 40. 8. Tehnici de finanțare pe termen mediu și lung ... 77
 41. - Eurocreditul 77
 42. - Creditul sindicalizat 78
 43. - Creditele paralele 79
 44. - Creditele subsidiare . 79
 45. - Creditul furnizor . 80
 46. - Creditul cumpărător 81
 47. - Emisiunea de obligațiuni pe piețele financiare prin ofertă publică 82
 48. - Mecanismul emisiunii de acțiuni printr-o ofertă publică 84
 49. - Emisiunea internațională de acțiuni prin certificate de depozitare . 84
 50. - Securitizarea pe piețele financiare internaționale ... 85
 51. 9. Tehnici speciale de finanțare ... 87
 52. - Leasing-ul ... 87
 53. - Forfetarea 89
 54. - Factoringul .. 90
 55. Rezumat și aplicații - Setul 3 ... 92
 56. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .. 96

Extras din curs

Unitatea de învățare 1-3: MEDIUL FINANCIAR AL COMPANIEI

În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producție, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă fără a lua în considerare piața financiară și resursele pe care aceasta le pune la dispoziția agenților economici. Orice afacere, indiferent de gradul său de dezvoltare, implică un contact direct cu piața financiară, mai exact cu instituțiile care intermediază mobilizarea resurselor de capital și cu serviciile oferite de acestea. Înțelegerea modului de funcționare a sistemului financiar, a mecanismelor financiare specifice prin care capitalurile economisite sunt alocate pentru susținerea investițiilor precum și a costurilor și riscurilor implicate devine esențială pentru dezvoltarea pe baze solide a unei afaceri. Sistemul financiar este la rândul său supus schimbărilor permanente, adaptându-se la noile cerințe ale agenților economici, oferind resursele financiare de care aceștia au nevoie în condiții de eficiență maximă în termeni de risc și cost.

1. De ce au nevoie companiile de finanțare?

Bunăstarea materială a societății este determinată în ultimă instanță de capacitatea productivă a economiei - totalitatea bunurilor și serviciilor furnizate membrilor săi. Această capacitate productivă depinde de activele reale de care dispune societatea: pământ, clădiri, utilaje, muncă, tehnologii. Toate aceste active fizice și „umane” sunt utilizate pentru a produce bunurile și serviciile consumate de membrii societății. În contrast cu aceste active reale se găsesc activele financiare cum ar fi de exemplu acțiunile sau obligațiunile. Aceste active nu sunt altceva decât simple documente (contracte) și, spre deosebire de activele reale, contribuie indirect la capacitatea productivă a unei economii asigurând o separație între deținătorul capitalului (afacerii) și managementul acesteia, facilitând totodată transferul de fonduri spre afaceri cu oportunități atractive de investiție.

Câștigul oferit de activele financiare depinde de câștigul generat de activele reale. Când exploatarea activelor reale generează profit, acesta este transferat către deținătorul capitalului sau afacerii (investitor) prin intermediul activelor financiare emise de compania respectivă. De exemplu, venitul deținătorilor de obligațiuni îmbracă forma cuponului (dobânzi fixe) și a diferenței dintre valoarea nominală, valoarea de emisiune și valoarea de răscumpărare a acestora, la acțiuni venitul îmbracă forma dividendului etc. În aceste condiții, se poate observa că câștigurile oferite de activele financiare depind și derivă din valoarea activelor reale din patrimoniul companiei.

Activele reale produc bunuri și servicii în timp ce activele financiare definesc alocarea veniturilor și capitalurilor între investitorii într-o anumită afacere. Indivizii aleg între a consuma resursele financiare de care dispun sau a investi aceste resurse într-o afacere. Când decid să investească ei fac acest lucru cumpărând active financiare de pe piață. Cu banii obținuți de la investitori, companiile cumpără active reale, sporindu-și capacitatea de producție, veniturile realizate în acest fel întorcându-se în final la investitorii inițiali sub formă de dividende sau dobânzi. În acest fel, activele financiare permit indivizilor să dețină parți din active reale importante: este dificil pentru un individ să dețină o uzină de automobile, însă prin intermediul acțiunilor indivizii pot deține părți din aceasta. Activele financiare contribuie semnificativ la dezvoltarea afacerilor și a economiei în ansamblul său, permițând mobilizarea capitalurilor de la Sistemul financiar este o componentă de bază a mediului de afaceri fiind alcătuit din ansamblu de piețe, instrumente (active financiare) și instituții care permit mobilizarea și alocarea resurselor financiare. Sistemul financiar este în prezent motorul principal al dezvoltării economice, capitalurile importante ce pot fi mobilizate prin intermediul acestora permițând creșterea eficienței în utilizarea resurselor, sporirea capacităților de producție sau creșterea productivității.

mai mulți investitori și alocarea eficientă a acestora. Activele reale și cele financiare sunt evidențiate diferit în bilanțul companiilor: activele reale apar exclusiv în partea de activ a balanței în timp ce activele financiare pot apărea atât în partea de activ (creanțe) cât și în cea de pasiv (datorii). Activele financiare au o existență temporară fiind lichidate în momentul încasării creanței sau a plății datoriei în timp ce activele reale sunt supuse uzurii fizice sau morale care acționează pe o perioadă mult mai îndelungată de timp.

Activele financiare pot fi clasificate în:

- Activele bancare: - rezultate din operațiunile specifice băncilor și instituțiilor similare (generează dobânzi, majoritatea nu sunt negociabile și au un grad relativ redus de risc);

- Activele financiare non-bancare: - sunt rezultatul operațiunilor de plasament realizat fără implicarea băncilor (majoritatea nu sunt purtătoare de dobânzi, câștigul este asimilat diferenței dintre prețul de emisiune și prețul de răscumpărare, sunt instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele monetare);

- Activele de capital: sunt rezultatul plasamentelor pe termen lung, și dau dreptul obținerii unor venituri viitoare proporțional cu gradul implicării deținătorului în riscul afacerii (majoritatea sunt negociabile și sunt tranzacționate pe piața de capital);

- Activele monetare: rezultate din plasamente pe termen scurt pe piețele monetare (au risc foarte scăzut și lichiditate foarte ridicată).

În practică, delimitarea activelor financiare nu este atât de strictă, frecvent fiind emise active care îmbracă caracteristicilor mai multor tipuri de active. Valoarea intrinsecă a activelor este legată de valoarea activelor reale pe care le reprezintă, valoarea de piață luând în considerare lichiditatea activului și gradul său de atractivitate pentru investitori. Pentru a achiziționa noi resurse orice companie se poate limita la implicarea resurselor proprii (autofinanțare) sau poate atrage resursele unor investitori sau creditori. Indiferent de sursa utilizată, finanțarea contribuie la derularea sau dezvoltarea afacerii, prin aportul de resurse ce poate fi procurat cu aportul de capital. Fiecare sursă de finanțare are avantajele și limitele sale, costul fiind factorul decisiv în alegerea acesteia.

1.1. Ce trebuie să știm despre modul de funcționare al sistemului financiar?

Principalii actori în cadrul sistemului financiar sunt statul, populația și agenții economici. Dacă statul și agenții economici sunt consumatori net de resurse de capital, populația, prin economisirile pe care le realizează, este un ofertant net. Înclinația spre consum sau economisire / investiție a populației influențează direct costul și eficiența alocării resurselor în cadrul sistemului financiar. Preferința populației pentru anumite instrumente determină la rândul său structura sistemului financiar. În timp ce populația este interesată în principal de cum să-și investească veniturile sale, agenții economici sunt concentrați pe a atrage cât mai mult dintre aceste resurse pentru a-și finanța derularea sau dezvoltarea afacerii lor (cea mai mare parte a capitalurilor atrase sunt investite în active tangibile: imobile, utilaje, echipamente, stocuri).

Bibliografie

1. Adrian Buckley, "Multinational Finance", third ed., Prentice Hall, New York, 1996;

2. Blake D., "Financial Markets Analysis", McGraw Hill, New York, 1990;

3. Charles W. Hill, "International Business", Mc Graw Hill, New York, ed. 2, 1998;

4. Colectiv REI, “Programul de pregătire al specialiștilor vamali - tehnica operațiunii de comerț exterior” - Paun Cristian, Cap. VII: “Finanțare inernațională”, Editura Economică, 2001;

5. Dedu Vasile, “Managementul bancar”, Editura Mondan, București, 1997.

6. Frank K. Reilly, “Investment”, The Dreyden Press, 1982, Ed. 4.

7. Frederick S. Mishkin, "Financial Markets and Institutions", Addison - Wesley, 1999;

8. Holland J. B., "International Financial Management", Basil Blackwell, Oxford, 1993

9. Ion Românu, Ion Vasilescu, “Managementul investițiilor”, Editura Mărgăritar, 1997, București;

10. Jain Arvin, “International financial market and institution”, Kolb Publishing Co., USA, 1994;

11. Levi M.D. "International Finance", 2 ed., McGraw-Hill, New York, 1990;

12. Levy H. and Sarnat M., "Capital Investment ad financial decision", 4 ed. Prentice Hall, 1990;

13. Madura J. C., "International Financial Management", West Publishing Co., St. Paul, 1995

14. Marius Băcescu, Angelica Băcescu, "Macroeconomie și politici macroeconomice", Editura ALL, București, 1998;

15. Markovitz H., "Portfolio Selection", Management Science, 1952;

16. Meir Kohn, "Money, banking and financial markets", The Dryden Press, 1993.

17. Mihai Toma, Felicia Alexandru, “Finanțe și gestiune financiară de intreprindere”, Editura Economică, 1998, București;

18. Mihai Toma, Petre Brezeanu, - “Finanțe și gestiune financiară. Aplicații practice”, Editura Economică, București, 1996;

19. Miron Dumitru, Paun Cristian, “Aspecte finaciar monetare ale relațiilor economice internaționale”, Editura ASE, 2000;

20. Mișu Negrițoiu, “Salt înainte”, Editura Expert, 1996, București;

21. Murray Andrew, “Analiza creditului”, Editura Expert, București, 1998;

22. Paul Bran, “Relații financiare și monetare internaționale”, Editura Economică, București, 1999;

23. Paun Cristian, Paun Laura, “Riscul de țară”, Editura Economică, București, 1999;

24. Popa Ioan, “Tranzacții internaționale”, Ed. Economică, București, 2000

97

25. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, "Principles of Corporate Finance", Irwin - McGraw - Hill Publishing House, 1996;

26. Shapiro A.C., "Multinational Financial Management", 4 th. ed., Allyn & Bacon, 1992;

27. Simona Gaftoniuc, "Finanțe internaționale", Ed. Economică, București, București 2000;

28. Stancu I., “Finanțe - Teoria piețelor financiare”, Editura Economică, București, 1997;

29. Stephen Ross, "Corporate Finance", 4th ed., Irwin Publishing House, Illinois, 1999;

30. Tom Copeland, Tim Coller, Jack Murrin, “Valuation: Valuing and Managing the Value of Companies”, John Wiley and Sons, 1996;

Preview document

Finanțarea Afacerilor - Pagina 1
Finanțarea Afacerilor - Pagina 2
Finanțarea Afacerilor - Pagina 3
Finanțarea Afacerilor - Pagina 4
Finanțarea Afacerilor - Pagina 5
Finanțarea Afacerilor - Pagina 6
Finanțarea Afacerilor - Pagina 7
Finanțarea Afacerilor - Pagina 8
Finanțarea Afacerilor - Pagina 9
Finanțarea Afacerilor - Pagina 10
Finanțarea Afacerilor - Pagina 11
Finanțarea Afacerilor - Pagina 12
Finanțarea Afacerilor - Pagina 13
Finanțarea Afacerilor - Pagina 14
Finanțarea Afacerilor - Pagina 15
Finanțarea Afacerilor - Pagina 16
Finanțarea Afacerilor - Pagina 17
Finanțarea Afacerilor - Pagina 18
Finanțarea Afacerilor - Pagina 19
Finanțarea Afacerilor - Pagina 20
Finanțarea Afacerilor - Pagina 21
Finanțarea Afacerilor - Pagina 22
Finanțarea Afacerilor - Pagina 23
Finanțarea Afacerilor - Pagina 24
Finanțarea Afacerilor - Pagina 25
Finanțarea Afacerilor - Pagina 26
Finanțarea Afacerilor - Pagina 27
Finanțarea Afacerilor - Pagina 28
Finanțarea Afacerilor - Pagina 29
Finanțarea Afacerilor - Pagina 30
Finanțarea Afacerilor - Pagina 31
Finanțarea Afacerilor - Pagina 32
Finanțarea Afacerilor - Pagina 33
Finanțarea Afacerilor - Pagina 34
Finanțarea Afacerilor - Pagina 35
Finanțarea Afacerilor - Pagina 36
Finanțarea Afacerilor - Pagina 37
Finanțarea Afacerilor - Pagina 38
Finanțarea Afacerilor - Pagina 39
Finanțarea Afacerilor - Pagina 40
Finanțarea Afacerilor - Pagina 41
Finanțarea Afacerilor - Pagina 42
Finanțarea Afacerilor - Pagina 43
Finanțarea Afacerilor - Pagina 44
Finanțarea Afacerilor - Pagina 45
Finanțarea Afacerilor - Pagina 46
Finanțarea Afacerilor - Pagina 47
Finanțarea Afacerilor - Pagina 48
Finanțarea Afacerilor - Pagina 49
Finanțarea Afacerilor - Pagina 50
Finanțarea Afacerilor - Pagina 51
Finanțarea Afacerilor - Pagina 52
Finanțarea Afacerilor - Pagina 53
Finanțarea Afacerilor - Pagina 54
Finanțarea Afacerilor - Pagina 55
Finanțarea Afacerilor - Pagina 56
Finanțarea Afacerilor - Pagina 57
Finanțarea Afacerilor - Pagina 58
Finanțarea Afacerilor - Pagina 59
Finanțarea Afacerilor - Pagina 60
Finanțarea Afacerilor - Pagina 61
Finanțarea Afacerilor - Pagina 62
Finanțarea Afacerilor - Pagina 63
Finanțarea Afacerilor - Pagina 64
Finanțarea Afacerilor - Pagina 65
Finanțarea Afacerilor - Pagina 66
Finanțarea Afacerilor - Pagina 67
Finanțarea Afacerilor - Pagina 68
Finanțarea Afacerilor - Pagina 69
Finanțarea Afacerilor - Pagina 70
Finanțarea Afacerilor - Pagina 71
Finanțarea Afacerilor - Pagina 72
Finanțarea Afacerilor - Pagina 73
Finanțarea Afacerilor - Pagina 74
Finanțarea Afacerilor - Pagina 75
Finanțarea Afacerilor - Pagina 76
Finanțarea Afacerilor - Pagina 77
Finanțarea Afacerilor - Pagina 78
Finanțarea Afacerilor - Pagina 79
Finanțarea Afacerilor - Pagina 80
Finanțarea Afacerilor - Pagina 81
Finanțarea Afacerilor - Pagina 82
Finanțarea Afacerilor - Pagina 83
Finanțarea Afacerilor - Pagina 84
Finanțarea Afacerilor - Pagina 85
Finanțarea Afacerilor - Pagina 86
Finanțarea Afacerilor - Pagina 87
Finanțarea Afacerilor - Pagina 88
Finanțarea Afacerilor - Pagina 89
Finanțarea Afacerilor - Pagina 90
Finanțarea Afacerilor - Pagina 91
Finanțarea Afacerilor - Pagina 92
Finanțarea Afacerilor - Pagina 93
Finanțarea Afacerilor - Pagina 94
Finanțarea Afacerilor - Pagina 95
Finanțarea Afacerilor - Pagina 96
Finanțarea Afacerilor - Pagina 97
Finanțarea Afacerilor - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Finantarea Afacerilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul portofoliului de 15 titluri

1. INTRODUCERE Complexitatea și diversitatea activitătii economice determină fiecare subiect economic să gestioneze mai mult sau mai putin...

Obligațiunile și împrumutul obligatar

1. Împrumutul obligatar 1.1 Conceptul de împrumut obligatar Creditul obligatar reprezintă o grupă a operațiilor de credit cu existență seculară...

Sisteme și tipuri de organizare a gestiunii portofoliului de active financiare pe piața de capital din România

1. Gestiunea portofoliului vs piața de capital românească 1.1 Conceptul de gestiune a portofoliului Gestiunea portofoliului este o știință care...

Strategii de gestiune a portofoliului

Gestionarea portofoliului este arta și știința selectării și supravegherii unui grup de investiții care îndeplinesc obiectivele financiare pe...

Evaluarea firmei - UNIQA Asigurări

Prezentarea întreprinderii UNIQA Asigurari prima companie privata de asigurari din Romania UNIQA Asigurari a devenit membra UNIQA Insurance...

Analiza performanței firmei

Introducere Acest studiu are ca scop analiza impactului structurii capitalului asupra performanței firmei. Structura capitalului se referă la...

Managementul portofoliului

Lucrare practică nr. 1. Rentabilitatea și riscul acțiunilor MedLife S.A. și S.N. Nuclearelectrica S.A. și indicele BET pentru luna noiembrie 2019...

Offshore

Introducere Un centru financiar offshore nu oate fi caracterizat doar printr-o singură caracteristică, dar el include o mulțime de aspecte:...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Finanțarea pentru Dezvoltarea Afacerilor

INTRODUCERE Tehnici de finanţare a afacerilor economice internaţionale Finanţarea reprezintă totalitatea mecanismelor, tehnicilor şi a...

Plan de Afaceri - Cool Hunt

1.1. Afacerea propusa Dupa efectuarea unui studiu am observat ca de pe piata romaneasca lipseste ceva: desi piata articolelor vestimentare este...

Plan de afacere al unei cofetării

I. Descrierea afacerii 1.Descrierea ideii afacerii Cofetaria Angels a luat nastere din dorinta de a face cunoscuta in Romania arta cofetariei...

Finanțarea afacerii prin majorări de capital social

Apectele finantarii prezinta importanta cruciala pentru supravietuirea si dezvoltarea intreprinderii. In primul rand, intreprinderea trebuie sa...

Leasing-ul - Sursă de Finanțare a Unei Afaceri

1. ARGUMENT Leasing-ul este o operaţiune comercială prin care o parte denumită locator/finanţator transmite pentru o perioadă determinată dreptul...

Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria

1. SURSE BIBLIOGRAFICE Am realizat acest proiect folosind sursele oficiale online: o www.finantare.ro pentru a prezenata etapele programului de...

Plan de afaceri al patiseriei SC Pati SA

INTRODUCERE Ne-am propus prin acest plan de afaceri să precizăm în ce va consta afacerea noastră,ce resurse şi strategii se vor folosi şi care...

Ai nevoie de altceva?