Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Antreprenoriat
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3275
Mărime: 77.36KB (arhivat)
Publicat de: Agnos Rus
Puncte necesare: 8
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

  1. 1. SURSE BIBLIOGRAFICE 4
  2. 2. CONŢINUT
  3. 2.1. FINANŢAREA AFACERII PRIN FONDURI EUROPENE 5
  4. 2.2. SELECŢIE DE PROGRAME EUROPENE CARE SE ADRESEAZǍ FIRMELOR DIN COMERŢ ŞI TURISM 6
  5. 3. ANALIZA COMPARATIVǍ A STADIULUI DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE ROMÂNIA-BULGARIA LA 30.04.2012 11
  6. 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 13
  7. 5. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din referat

1. SURSE BIBLIOGRAFICE

Am realizat acest proiect folosind sursele oficiale online:

o www.finantare.ro pentru a prezenata etapele programului de finantare nerambursabila, pentru a enumera instrumentele financiare ale Uniunii Europene

o www.fonduri-structurale.ro pentru a prezenta programele europene de finantare care se adreseaza firmelor din comert si turism

o www.inforegio.ro pentru a prezenta informatii referitoare la programul de finantare regional

o www.apdrp.ro pentru a prezenta informatii cu privire la programul pentru dezvoltare rurala

o www.maeur.ro pentru a prelua datele folosite in analiza stadiului de absorbtie a fondurilor in Romania

o www.eufunds.bg pentru a prelua datele folosite in analiza stadiului de absorbtie a fondurilor in Bulgaria

o www.antreprenor.money.ro pentru a prezenta greselile facute in accesarea fondurilor europene

2. CONŢINUT

2.1. FINANŢAREA AFACERII PRIN FONDURI EUROPENE

Finanţarea afacerii reprezintă procesul de asigurare a unor fonduri băneşti necesare desfǎşurǎrii unor activitǎţi ale afacerii respective. Finanţarea poate fi realizatǎ apelând la surse proprii sau la surse externe (din afara organizaţiei). Sursele interne de finanţare pot fi: contribuţiile proprietarilor sau ale membrilor organizaţiei şi resursele excedentare generate de activitatea organizaţiei (autofinanţare). Sursele externe de finanţare pot fi: credit şi finanţarea nerambursabilǎ.

Programul de finanţare nerambursabilǎ prezintă următoarele etape : finanţatorul stabileşte domeniul sau domeniile vizate şi obiectivele pe care intenţionează sǎ le realizeze, activităţile şi beneficiarii potenţiali pe care este dispus sǎ-i finanţeze din resursele sale ; finanţatorul lansează în mod public programul de finanţare respectiv, oferind tuturor celor interesaţi un pachet informativ care conţine un ghid al programului şi o cerere de finanţare, solicitanţii depun proiectele de activitate pentru care solicitǎ finanţări nerambursabile realizate în conformitate cu condiţiile prezentate în ghidul programului ; după expirarea perioadei de timp în care pot fi depuse proiectele, acestea sunt evaluate de către comisia de evaluare constituitǎ în etapa întâi, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, în funcţie de lista de criterii utilizate de comisie; proiectele sunt apoi ierarhizate descrescător în funcţie de punctajul obţinut, fiind declarate câştigǎtoare proiectele care au obţinut punctajele cele mai mari şi care solicitǎ, în total, o sumǎ mai micǎ sau egalǎ cu bugetul total oferit de finanţator pentru programul de finanţare respectiv ; cea de-a patra etapǎ este reprezentatǎ de perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost obţinutǎ finanţarea nerambursabilǎ ; etapa finalǎ este cea de evaluare.

Fondurile Structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru perioada 2007-2013 existǎ trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv: Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorialǎ; Fondul Social European (FSE): educaţie si formare profesionalǎ, adaptabilitatea forţei de muncǎ şi a întreprinderilor, incluziunea socialǎ, creşterea eficienţei administrative; Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport şi mediu.

Bibliografie

1) *** Ghid introductive finanţări nerambursabile, (http://www.finantare.ro/ghid-introductiv-finantari-nerambursabile#13)

2) *** Ghid Fonduri Structurale 2012, (http://www.finantare.ro/ghid-fonduri-structurale-2012)

3) http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

4) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 4.1, 2011, (http://www.inforegio.ro/node/18)

5) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 5.2 , 2009, (http://www.inforegio.ro/node/19)

6) (http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate)

7) *** Ghidul Solicitantului 2012-Sprijin pentru consultanţǎ acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, (http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate)

8) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 3.3 , (http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162)

9) http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

10) *** Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, 2012, (http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1973&lang=RO)

11) *** Stadiul Absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune - 30 aprilie 2012, http://www.maeur.ro/articole/stadiul-absorbţiei-fondurilor-structuralei-şi-de-coeziune

12) ***Topul greşelilor in accesarea fondurilor europene. Cum le poţi evita?, 2010, (http://antreprenor.money.ro/topul_greselilor_in_accesarea_fondurilor_europene_cum_le_poti_evita-84297.html)

13) ***Topul greşelilor in accesarea fondurilor europene. Celelalte greşeli care pot fi evitate, 2010, (http://antreprenor.money.ro/topul_greselilor_in_accesarea_fondurilor_europene_celelalte_greseli_care_poti_fi_evitate-84299.html)

14) ***IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMMES AS OF 30 APRIL 2012, (http://www.eufunds.bg/en/page/31)

15) *** PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 2007-2013REGIUNEA VEST ROMANIA, http://www.oirposdru-vest.ro/Documente%20utile/pdr/Capitolul%20I%20Caracteristicile%20Regiunii%20Vest.pdf)

16) http://europa.eu/about-eu/countries/index_ro.htm

Preview document

Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 1
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 2
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 3
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 4
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 5
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 6
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 7
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 8
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 9
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 10
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 11
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 12
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 13
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 14
Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Finantarea afacerii prin fonduri europene - Selectie de programe europene care se adreseaza firmelor din comert si turism, analiza comparativa a stadiului de absorbtie Romania-Bulgaria.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza concurenței și strategii competitive Kotler

Pentru a fi cei mai buni de pe piata, avem ca nevoie primara cunoasterea concurentilor, a posibilitatilor lor de dezvoltare, a produselor lor, a...

Plan de afaceri pentru SC Antonia's Ice Creams SRL

1. DESCRIEREA AFACERII S.C. Antonia’s Ice Creams S.R.L. este o firma a carei principala afacere este in sectorul tertiar (servicii), respectiv o...

IMM - definiție și caracteristici

I. Rolul și importanța întreprinderilor mici și mijlocii IMM constituie cea mai răspândită formă organizatorică de afacere. Aceasta decurge din...

Firme în România

Tipuri de firme Notiunea de firma este folosita in teoria si practica economica cu doua acceptiuni:pe de o parte, reprezinta un nume sub care...

Educația antreprenorială - concept, conținut, tendințe

Abstract: Economia a fost încă din Antichitate o activitate de bază a societății umane. Prima activitate economică înteprinsă de oameni a fost...

Drumul spre succes bazat pe valori și principii morale

Sunt sigur ca fiecare dintre noi, ne dorim sa avem succes! Cred ca succesul e atins de oameni obisnuiti, care au o determinare neobisnuita! Daca...

Cazul externalizării serviciilor IT outsourcing și BP outsourcing

Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul în limbajul economic...

Finanțarea activității antreprenoriale

Subiecte discutate Cheltuielile de inițierea a afacerii Sursele de finanțarea a unei afaceri Creditul bancar - procedura de obținere și...

Ai nevoie de altceva?