Analiza concurenței și strategii competitive Kotler

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Antreprenoriat
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 11167
Mărime: 227.03KB (arhivat)
Publicat de: Teodora G.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Argument 1
 2. 1. Concurența, văzută ca un catalizator al economiei mondiale 3
 3. 1.1. Globalizarea în cadrul pieței mondiale 3
 4. 1.2. Globalizarea concurenței 3
 5. 2. Mediul concurențial al agenților economici 5
 6. 2.1 Forțele concurențiale 5
 7. 2.1.2. Intrarea noilor concurenți pe piață 6
 8. 2.1.3. Rivalitatea dintre concurenții existenți 6
 9. 2.1.4. Amenințarea produselor substituente 6
 10. 2.1.5. Puterea de negociere a cumpărătorilor 7
 11. 2.1.6. Puterea de negociere a furnizorilor 7
 12. 2.2.Metode și tehnici de studiere a profilului concurenților 7
 13. 3. Analiza concurenței 9
 14. 3.1. Etapele analizei concurenței 10
 15. 3.1.1. Identificarea concurenților pe piața respectivă: 10
 16. 3.1.1.1. Dobândirea informațiilor pentru realizarea unei analize a concurenților 11
 17. 3.1.2. Cunoașterea obiectivelor economice ale concurenților: 12
 18. 3.1.3. Identificarea strategiilor adoptate de concurenți 14
 19. 3.1.4. Determinarea punctelor tari și slabe ale ofertei proprii 15
 20. 3.1.5.Anticiparea reacțiilor concurenților 16
 21. 3.1.6.Selectarea concurentilor care pot fi infruntati dar si a celor care trebuie evitati 17
 22. 4.Comportamentul anticoncurențial și alte aspecte legate de reglementările privind concurența 18
 23. 4.1. Legislatia din domeniul concurentei 18
 24. 4.2.Întelegerile între intreprinderi 19
 25. 4.3.Abuzul de pozitie dominanta 20
 26. 5. Analiza mediului concurențial - studiu de caz 21
 27. 5.1. BitDefender - prezentare generala 21
 28. 5.2. Analiza mediului concurențial (modelul Porter) 21
 29. 5.2.1. Concurenții direcți 21
 30. 5.2.2. Concurenții potențiali 22
 31. 5.2.3. Concurența produselor de substituție 22
 32. 5.2.4. Furnizorii 22
 33. 5.2.5. Concurența clienților 22
 34. 5.3. Concluzii și recomandări 23
 35. 6.Analiza SWOT la Bitdiffender 24
 36. 7. Bibliografie 24

Extras din proiect

Pentru a fi cei mai buni de pe piata, avem ca nevoie primara cunoasterea concurentilor, a posibilitatilor lor de dezvoltare, a produselor lor, a strategiilor si de ce nu chiar si a resurselor.

Mediul concurential este specific economiei de piață, unde concurența este liberă, fiecare agent economic manifestându-și libera inițiativă și acționând pentru realizarea propriilor interese.

Fără îndoială că în economia de piață concurența are o influență benefică asupra eficienței și echilibrului pieței. Ea stimulează creativitatea agenților economici, aceștia fiind preocupați de satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum și de maximizarea profitului.

De asemenea, favorizează raționalizarea costurilor, determină alocarea rațională a resurselor utilizate în activitatea economică, precum și la repartizarea judicioasă a profiturilor realizate.

Concurența stimulează progresul tehnico-economic, oferind întreprinderilor o motivație de a dezvolta produse performante și de a produce cu un cost mai scăzut. Pentru a putea satisface mai bine consumatorii, dar mai ales pentru a-i fideliza, agenții economici ce își desfășoară activitatea în cadrul unui mediu concurențial vor fi permanent preocupați pentru creșterea, diversificarea și îmbunătățirea calității ofertei de mărfuri.

Concurența, în concepția economiei de piață, este încurajată și ocrotită de lege. Chiar din articolul 1 din Legea concurenței reiese că scopul legii îl constituie protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal.

Trebuie subliniat faptul că se pune un foarte mare accent pe crearea și menținerea unui mediu concurențial normal, tocmai pentru că aceasta asigură atât satisfacerea cerințelor consumatorilor - funcție obiectiv a marketingului - cât și o repartizare eficientă a resurselor în economie.

Interesele consumatorilor nu pot fi satisfăcute decât în cadrul unei piețe concurențiale, unde acționează efectiv legea cererii și a ofertei.

Consumatorii vor putea astfel să aleagă produsele cele mai competitive, la prețuri accesibile și de o calitate superioară.

De asemenea, existența unui mediu concurențial normal dă posibilitatea agenților

economici să-și manifeste libera inițiativă, să-și dezvolte producția, să contribuie la progresul tehnic.

Numai în cadrul unui mediu concurențial normal este garantată existența competiției între agenții economici. Experiența economică a țărilor dezvoltate a arătat că asigurarea unui mediu concurențial normal se poate face prin liberalizarea prețurilor, a comerțului și a investițiilor străine directe.

Dacă accesul la sursele de finanțare este blocat, atunci dezvoltarea mediului concurențial va fi stopată semnificativ, ceea ce se constituie într-un factor negativ de evoluție chiar a competitivității din cadrul unui domeniu de activitate. Intervenția statului nu este nici ea agreată întotdeauna deoarece poate contribui la distrugerea mediului concurențial normal.

De exemplu, acordarea unor beneficii directe sau indirecte (împrumuturi nerambursabile, scutiri de taxe și impozite etc.) unor monopoluri, nu face decât să dezavantajeze activitatea altor concurenți existenți pe piața respectivă și ca urmare mediul concurențial va fi afectat, semnalându-se și efecte negative asupra bunăstării consumatorilor.

Aceasta rivalitate este cu atat mai puternica, cu cat cresterea pietei este mai lenta, cu cat numarul de concurenti este mai mare si cu cat diferentele intre firme ( in ceea ce priveste marimea, accesul la resurse, nivelul costurilor, caracteristicile produsului etc. ) sunt mai mici.

Concurenta dintre firmele care fabrica sau care doresc sa cumpere un anumit produs reprezinta una din premisele principale a le aparitiei marketingului ca stiinta.

Inasprirea acesteia a condus chiar la desprinderea din marketingul general a unor ramuri, subdiviziuni, care s-au specializat in analiza concurentei, cum ar fi marketingul combatant sau marketingul de razboi, care isi propun sa puna ladispozitia firmelor metodele si tehnicile de identificare a concurentilor, a strategiilor pe care ei le elaboreaza, a obiectivelor pe care ei le urmaresc, a punctelor tari si slabe, a reactiilor lor etc.

Nici una din firmele care isi disputa un anumit produs sau o anumita piata (sau doar niste segmente ale acesteia) nu este periculoasa pentru celelalte doar prin obiectivele pe care si le propune (care, mai greu sau mai usor, pot fi , pana la urma, identificate si evaluate).

Pentru ca aceste obiective sa constituie elemente de luat in seama, ele trebuie sa fie sprijinite de anumite mijloace de realizare, in lipsa carora isi pierd importanta. Punctele de forta si slabiciunile firmelor concurente depind deci doar partial de obiectivele pe care si le propun , hotaratoare dovedindu-se capacitatea sau incapacitatea lor de a realiza, cu mijloace de care dispun , aceste obiective.

Lucrarea de față își propune să trateze problema mediului concurențial al agenților economici, analiza concurenței și comportamentul anticoncurențial

CAPITOLUL I

CONCURENȚA, VĂZUTĂ CA UN CATALIZATOR AL ECONOMIEI MONDIALE

Necesitatea de a realiza o definire a conceptelor cu care se operează în lucrarea de față este foarte importanta pentru a clarifica și a analiza corect toate aspectele din studiul propus.

Tot mai multe companii și întreprinderi iși extind activitățile pe piețele externe,adeseori in toata lumea, iar comerțul internațional crește, astfel incât apar tot mai multe întrebări cu privire la alegerea și implementarea tehnicilor, strategiilor de marketing. Iar pentru aceasta este nevoie de o clarificare a conceptelor cu care se operează.

În acest capitol vor fi analizate conceptele de concurență globală, zonală și locală, precum și interdependența dintre ele. De asemenea vor fi analizate și unele aspecte ce se referă la:

- Factorii care stimulează internaționalizarea și globalizarea tranzacțiilor;

- Care sunt diferentierile marketingului internațional, global și local, tehnicile folosite pe piața locală, zonală și globală;

- Care este deosebirea dintre o strategie globală și una locală;

- Care sunt factorii care stimulează comerțul internațional și global etc.

1.1. Globalizarea în cadrul pieței mondiale

Globalizarea a devenit în ultimii ani un șlagăr, o poveste care se repetă în continuu și care suscită pe multă lume.

Ca efect al globalizării piețelor și întreprinderilor, a apărut globalizarea concurenței. De aceea, consecințele succesului sau insuccesului competitiv pe o piață națională nu vor fi mult timp limitate la acea țară, ci vor avea un impact important asupra competitivității de ansamblu a firmei, fiind resimțite pretutindeni în lume.

Globalizarea constituie, fără îndoială, marea sfidare a zilelor noastre. Cine nu participă la procesul globalizării este pierdut. Dar, cum se poate supraviețui într-o economie supusă globalizării ? Pare destul de simplu: cine este mai puternic, cine este mai rapid...

Globalizarea economiei nu este un proces nou, primele sale simptome apărând cu mult timp în urmă. Desigur că, în fazele sale incipiente, procesul nu a cunoscut amploarea din zilele noastre. În evoluția sa, globalizarea a parcurs etape istorice distincte, devenind la sfârșitul secolului XX un concept cheie.

Ultimă fază a mondializării (Tabelul nr. 46), globalizarea economiei reprezintă întrepătrunderea tot mai accentuată a economiilor naționale, reflectată în creșterea în cadrul fiecărei țări a rolului schimburilor comerciale, a investițiilor și capitalurilor străine în formarea Produsului Intern Brut (PIB). Aceasta înseamnă că o defecțiune cât de mică într-o țară, respectiv slăbirea unei verigi a lanțului interdependențelor economice, poate conduce la blocarea întregului angrenaj, pentru că aceiași actori sunt prezenți pe toate piețele lumii.

Bibliografie

1. Cârstea, Gh., Analiza strategica a mediului ambiant, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

2. Danciu, V., Marketing Internațional, Ed. Economică, B., 2001.

3. Florescu C., Strategii în conducerea activității întreprinderii, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

4. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., Principiile marketingului, Editura Teora, București, 1998.

5. Kotler, Ph., Managementul Marketingului, Ed. Teora. București, 1999.

6. Moșteanu, T., Concurența. Abordări teoretice și practice, Editura Economică, București, 2000.

7. Pop, N., Dumitru, I., Marketing internațional, Ed. Uranus, B., 2001.

8. Porter, M.E., Avantajul concurential, Ed. Teora, Bucuresti, 2000.

9. Cruceru, F., Marketing, strategii concurentiale , Ed. Universitara, Bucuresti, 2007

10. http://www.wallstreet.ro/articol/Management/14687/Cum-se-face-o-analiza-SWOT/pagina-2.html

11. http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/detalii.php?c=3&q=diagnostic&st=s&tp1=0&tp2=0&tp3=0&tp4=0&tp5=0&tp6=0&ct=123585

12. Revista Capital nr.85, nr.87, 2006.

Preview document

Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 1
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 2
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 3
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 4
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 5
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 6
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 7
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 8
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 9
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 10
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 11
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 12
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 13
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 14
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 15
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 16
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 17
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 18
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 19
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 20
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 21
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 22
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 23
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 24
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 25
Analiza concurenței și strategii competitive Kotler - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Analiza concurentei si strategii competitive Kotler.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea afacerii prin fonduri europene - Selecție de programe europene care se adresează firmelor din comerț și turism, analiza comparativă a stadiului de absorbție Romania-Bulgaria

1. SURSE BIBLIOGRAFICE Am realizat acest proiect folosind sursele oficiale online: o www.finantare.ro pentru a prezenata etapele programului de...

Plan de afaceri pentru SC Antonia's Ice Creams SRL

1. DESCRIEREA AFACERII S.C. Antonia’s Ice Creams S.R.L. este o firma a carei principala afacere este in sectorul tertiar (servicii), respectiv o...

IMM - definiție și caracteristici

I. Rolul și importanța întreprinderilor mici și mijlocii IMM constituie cea mai răspândită formă organizatorică de afacere. Aceasta decurge din...

Firme în România

Tipuri de firme Notiunea de firma este folosita in teoria si practica economica cu doua acceptiuni:pe de o parte, reprezinta un nume sub care...

Educația antreprenorială - concept, conținut, tendințe

Abstract: Economia a fost încă din Antichitate o activitate de bază a societății umane. Prima activitate economică înteprinsă de oameni a fost...

Drumul spre succes bazat pe valori și principii morale

Sunt sigur ca fiecare dintre noi, ne dorim sa avem succes! Cred ca succesul e atins de oameni obisnuiti, care au o determinare neobisnuita! Daca...

Cazul externalizării serviciilor IT outsourcing și BP outsourcing

Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul în limbajul economic...

Finanțarea activității antreprenoriale

Subiecte discutate Cheltuielile de inițierea a afacerii Sursele de finanțarea a unei afaceri Creditul bancar - procedura de obținere și...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Strategii de Marketing în Mediul Concurențial

Introducere Competitia reprezinta un factor motor pentru dezvoltarea societatii economice. În acelasi timp, nu poate fi neglijata importanta...

Analiza particularităților marketingului pe piața unică europeană

Cap. 1. Rolul concurenţei asupra economiei de piaţă Unul dintre elementele fundamentale pe care o firmă trebuie să le aibă în vedere atunci când...

Analiza concurenței

Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului...

Strategia de Dezvoltare a SISEE Transilvania Nord SA

Introducere În contextul unui amplu proces de reorganizare şi restructurare a sectorului energetic din România corelat cu liberalizarea pieţei...

Prospectarea Piețelor Externe în Marketingul Internațional

Introducere În ultimele decenii, dezvoltarea impetuoasă a mijloacelor de comunicaţie şi de transport a permis reducerea continuă a timpului şi a...

Mediu Concurențial

1. Mediul concurenţial al agenţilor economici Mediul concurenţial în care acţionează unităţile economice a cunoscut de-a lungul anilor o dinamică...

Marketingul Serviciilor Grile

1. Etapa de adoptare a programului de marketing presupune a) supunerea la vot a obiectivelor pe care la contine b) testarea, în anumite situatii,...

Ai nevoie de altceva?