Analiza concurenței

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 14198
Mărime: 168.12KB (arhivat)
Publicat de: Valentin B.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE . .. 4
 2. Capitolul 1 Prețuri și concurență, strategia concurențială despre concurență ...5
 3. 1.1 Conținutul și locul strategiei piață ...5
 4. 1.2 Tipuri de strategii de piață ...6
 5. CAPITOLUL 2 Studiu de caz privind analiza concurenței pe piața asigurărilor de locuințe .15
 6. 2.1 Piața asigurărilor - scurt istoric 15
 7. 2.2 Tipologia asigurărilor ...16
 8. 2.3 Evoluția asigurărilor de locuințe pe piața din România 19
 9. 2.4 Analiza concurenței pe piața produselor din domeniul asigurărilor de locuințe ...22
 10. Concluzii 25
 11. Bibliografie .27

Extras din licență

Introducere

Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului capitol și exemplificarea concretă a aspectelor teoretice în cadrul asigurărilor de locuințe, aspecte descrise în cel de-al doilea capitol.

Analiza pieței este unul dintre factorii cheie utilizați în menținerea competitivității în raport cu concurenții. Cercetarea de piață oferă informații importante pentru a identifica și a analiza necesitatea pe piață, dimensiunea pieței și a concurenței. Tehnici de cercetare de piață cuprind atât tehnici calitative, cum ar fi focus grupuri, interviuri în profunzime și etnografie, precum și tehnici cantitative, cum ar fi studiile referitoare la clienți, și analiza datelor secundare.

Studiile de piață, care includ cercetarea socială și de opinie, presupune colectarea sistematică și interpretarea informațiilor cu privire la persoane sau organizații care folosesc metode și tehnici ale științelor sociale aplicate, statistice și analitice pentru a obține o perspectivă sau sau pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor.

Personalizarea sau individualizarea a fost unul dintre principalele obiective în marketing pentru întreprinderi în ultimul. Segmentarea pieței este, de asemenea, una dintre abordările strategice cele mai utilizate în marketing pentru personalizarea produselor și serviciilor.

Potrivit lui Rust și Kannan (2003), pentru a obține personalizarea sau individualizarea produselor și serviciilor oferite, deverse abordări strategice sunt necesare pentru a construi capitalului propriu pentru clienți, pentru a oferi oferte personalizate și personalizate, pentru a pune în aplicare strategii de auto-service, precum și de a dezvolta viața privată și de gestionare a riscurilor de securitate.

Analiza concurenței este foarte importantă în orice domeniu, având rolul de a fi în permanență informat cu tendințele pieței. Identificarea concurenței contribuie la stabilirea și identificarea viitoarelor strategii abordate de firmă pentru a contracara ofertele concurenților, determinând eventualele performanțe ulterioare obținute de firmă pe acea piață. Această analiză și identificare a concurenței se face din surse interne sau externe.

Este știut faptul că informația înseamnă putere, în acest context însemnând puterea de a te adapta oricăror schimbări intervenite, astfel încât firma să reacționeze eficient acestor schimbări.

O bună identificare a concurenței și o analiză temeinică asupra produselor și serviciilor cu care aceștia își fidelizează clienții duce la o bază de date pertinentă în identificarea și adoptarea strategiei concurențiale câștigătoare.

Concurența a creat mediul de afaceri și a realizat progresul permanent al acestuia. Analiza acesteia are un rol fundamental pe piața pe care firma operează, fiind unul dintre factorii ce generează dinamismul în confruntarea firmei pe piață cu concurenții, o analiză concurențială bună va determina introducerea și susținerea pe piață a bunurilor/serviciilor oferite de firmă.

Această lucrare caută să prezinte concurența, criteriile pe baza cărora se face analiza mediului concurențial și prezintă modalități concrete în care se face analiza factorilor de influența și a concurenților pe piața asigurărilor de locuințe, apoi încheie cu concluzii asupra pieței și a tendințelor actuale.

CAPITOLUL 1 ANALIZA CONCURENȚIALĂ

PREȚURI ȘI CONCURENȚĂ

STRATEGIA CONCURENȚIALĂ DESPRE CONCURENȚĂ

1.1 Conținutul și locul strategiei piață

Piața este cea care reflectă relațiile de vânzare-cumpărare ce au loc în societate, aflată într-o legătură complexă cu spațiul economico-social în care aceste relații sunt dezvoltate.

Pe piața se confruntă acțiunile întreprinse prin cerere și ofertă, stabilind caracteristicile raporturilor dintre producție și consum, prin intermediul fluctuațiilor cererii, fluctuațiilor ofertei, precum și al stabilirii prețului pentru diverse categorii de produse și servicii, prețul fiind plata cerută/obținută în schimbul unui serviciu sau al unui bun material.

Participanții la piață sunt producătorii și consumatorii, fiecare având ca prioritate propriul interes. Între participanții de pe o piață există o legătură ce arată "interdependenta funcțională" a pieței.

Piața reprezintă principala zonă de acțiune a activităților de marketing, care pot arăta eficiența cu care firmele se mișcă în piață și evoluția dirijării cererii și ofertei de bunuri și servicii pe piață, de la producător către consumator.

Piața este definită ca spațiul economic în care se desfășoară totalitatea actelor de vânzare - cumpărare, evidențiind și ansamblul de relații pe care le generează.

Orientarea strategică a activității economice este o caracteristică a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Politica de marketing încorporeaza un set de strategii, adecvate conditților în care întreprinderea își desfășoara activitatea și potrivit opțiunilor sale.

Strategia de marketing reflectă cea mai bună modalitate a companiei de a folosi în cel mai profitabil mod resursele și cunoștințele tehnice de piață.

Termenii prin intermediul cărora se exprimă strategia de marketing sunt sintetici, conciși. Strategia va fi precisă și realistă și trebuie să indice ce se urmărește în esență, și cum se intentionează să se ajunga la scopul vizat.

Strategia este calea generală pentru atingerea obiectivelor specifice și ar trebui să descrie mijlocul prin care obiectivele se vor realiza, timpul necesar și resursele allocate.

Piața pe care o firmă acționează este spațiul în care firma dobândește o influentă și un prestigiu, fiind reprezentată și definită de către produsele sau serviciile oferite.

Piața trebuie analizată sub mai multe aspecte, cu accent pe structura acesteia, activitățile și transformările care au loc în interiorul economiei de piață, segmentarea pieței în funcție de evoluții actuale și previzionate și de fidelizarea clienților urmărită de categoriile de ofertanți.

Se poate face o clasificare a mai multor categorii de piață, spre exemplu, în funcție de tranzacțiile de vânzare-cumpărare ce au loc :

-piața bunurilor și serviciilor;

-piața factorilor de producție (compusă din piața forței de muncă și piața capitalurilor și a titlurilor de valoare-tranzacționare);

-piața resurselor;

-piața monetară;

Ținând cont de aria de desfășurare al activităților din piață, se pot întâlni categoriile :

- piața locală;

-piața regională;

-piața națională;

-piața internațională;

Aceste categorii de piață pot fi segmentate de asemenea și grupate după diverse criterii și caracteristici. Aceste categorii enumerate constituie un "tot unitar organic”.

Bibliografie

1. Barbu Cătălin, Gestiunea mărcii - note de curs, Craiova, 2012;

2.Barbu Cătălin, Marketing internațional, Editura Universitaria, Craiova, 2010;

3.Constantinescu D., Managementul întreprinderii, Editura Sitech, Craiova, 2005;

4. Criveanu I., Dragomir Gh., Mitrache M., Management, Editura Sitech, Craiova, 2006;

5. Demetrescu, M., C., Analiza Inter și Intrafuncțională de Marketing, 1977, Buletinul de Marketing, No.2, p.15-31;

6. Gherguț, Alois, Management general și strategic în educație: ghid practic, Iași, Polirom, 2007;

7. Florescu, C., Balaure, V., Boboc, St., Cătoiu, I., Olteanu, V., Pop, Al., N., Marketing, București, Garell Poligraphis, 1992;

8. Orzan, G., Sisteme expert de marketing. Ed. Uranus, Bucuresti, 2001

9. Kotler Ph., Saunders, J., Amstrong, G., Wong, V., Principiile Marketingului, București, Teora, 1999;

10. Kotler, P. ,Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 2001.

11. Nistorescu, Tudor, Gheorghe Meghișan, Bazele marketingului, Editura Sitech, Craiova, 2008.

12. Nistorescu, Tudor, Barbu, Cătălin M., Retail store design and environment as branding support in the services marketing, Management&Marketing, Editura Universitaria, Craiova, 2008.

13.Nistorescu T., Meghișan Gh., Marketing. Teorie și practică, Editura SITECH, Craiova, 2008

14.Nistorescu T., Strategia întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2003

15.R. Ogarcă, C. Boceanu, C. Băloi, G. M. Mehișan, Economia întreprinderii- teste, aplicații, studii de caz., Editura Universitaria, Craiova, 2008

16. Voiculescu, Florea, Educația în economia de piață, Institutul European, Iași, 2008;

17. Zaharia, Răzvan, Marketing social-politic, ed. Uranus, București, 2001; 18. www.1asig.ro

19. www.asigura.ro

20. www.asigurari.ro

21. www.asigurari-de-locuinte.ro

22. www.juridice.ro

23. www.portaldeasigurari.ro

24. https://www.britannica.com/topic/insurance/Historical-development-of-insurance, accesat la 12.05.2018

Preview document

Analiza concurenței - Pagina 1
Analiza concurenței - Pagina 2
Analiza concurenței - Pagina 3
Analiza concurenței - Pagina 4
Analiza concurenței - Pagina 5
Analiza concurenței - Pagina 6
Analiza concurenței - Pagina 7
Analiza concurenței - Pagina 8
Analiza concurenței - Pagina 9
Analiza concurenței - Pagina 10
Analiza concurenței - Pagina 11
Analiza concurenței - Pagina 12
Analiza concurenței - Pagina 13
Analiza concurenței - Pagina 14
Analiza concurenței - Pagina 15
Analiza concurenței - Pagina 16
Analiza concurenței - Pagina 17
Analiza concurenței - Pagina 18
Analiza concurenței - Pagina 19
Analiza concurenței - Pagina 20
Analiza concurenței - Pagina 21
Analiza concurenței - Pagina 22
Analiza concurenței - Pagina 23
Analiza concurenței - Pagina 24
Analiza concurenței - Pagina 25
Analiza concurenței - Pagina 26
Analiza concurenței - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Analiza concurentei.docx

Alții au mai descărcat și

Concurența

Concurenţa este un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care...

Consumul de servicii al populației

Introducere Cu toții știm că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulțime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Formarea prețului de echilibru

Pieţele agricole au jucat de-a lungul vremurilor un rol esenţial în apariţia şi dezvoltarea oraşelor, îndeplinind atât o funcţie socială, cât şi...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Concurenței prin Prețuri

INTRODUCERE Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa...

Tehnici promoționale - Wembley Dry Gin

1. Analiza preliminară a produsului/brandului 1.1 Analiza conjuncturii de piaţă a produsului Pe o piaţa cu un consum ridicat de băuturi alcoolice...

Analiza concurenților unei firme de comerț

Argument Tema aleasă, „Analiza concurenților unei firme de comert ” are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe...

Analiza Concurenței pe Segmentul de Curierat Rapid la Compania Națională Poșta Română

INTRODUCERE Adaptarea rapidă şi eficientă la cerinţele clienţilor este o condiţie esenţială pentru Poşta Română în a-şi menţine poziţia pe piaţa...

Analiza concurenței și strategii competitive Kotler

Pentru a fi cei mai buni de pe piata, avem ca nevoie primara cunoasterea concurentilor, a posibilitatilor lor de dezvoltare, a produselor lor, a...

Analiza concurenței pe piața berii din România

Introducere O trasatura de baza a economiei de piata o reprezinta concurenta, motiv pentru care aceasta este cunoscuta si sub numele de economie...

Analiza concurenței - modalități de evaluare a ofertei de produse și servicii a concurenței

1. Coordonatele mediului concurenţial în economia de piaţă 1.1. Concurenţa – obiect şi conţinut O trăsătură de bază a economiei de piaţă o...

Analiza concurenței - SC Cobra Security SRL

1.Concurenta. Strategii de piata Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de...

Ai nevoie de altceva?