Subiecte examen MFFAE

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11621
Mărime: 494.82KB (arhivat)
Publicat de: Cristina B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe

Extras din curs

Capitol 1:

1. Obiectivul fundamental al întreprinderii este:

a) Echilibrul financiar;

b) Plata de taxe și impozite către stat;

c) Maximizarea valorii;

d) Creșterea cotei de piață;

e) Asigurarea solvabilității.

2. Gestionarul financiar al întreprinderii trebuie să asigure permanent trei condiții:

1) Diminuarea riscului asumat de acționari prin plasarea capitalurilor în întreprindere;

2) Solvabilitatea întreprinderii;

3) Armonizarea intereselor participanților (acționari, creditori, salariați, furnizori și clienți);

4) Plata drepturilor salariale la timp;

5) Rentabilitatea plasamentelor acționarilor.

Este valabilă combinația:

a) 2+3+5; b) 1+3+4; c) 3+4+5; d) 2+3+4; e) 1+3+5

3. Gestiunea financiară pe termen scurt are în vedere:

1. Gestiunea capitalurilor proprii;

2. Gestiunea stocurilor;

3. Gestiunea riscului valutar;

4. Bugetul investițiilor;

5. Gestiunea trezoreriei.

Este valabilă combinația:

a) 1+3+4; b) 2+4+5; c) 3+4+5; d) 1+4+5; e) 2+3+5

4. Despre gestiunea financiară se fac următoarele afirmații:

a) Reprezintă un ansamblu de acțiuni privind administrarea resurselor bănești ale întreprinderii;

b) Este asigurată de creditorii întreprinderii;

c) Armonizează interesele participanților;

d) Are rolul de a asigura echilibrul între nevoi și necesități de finanțare;

e) Constă în îndeplinirea obiectivului fundamental al întreprinderii.

Identificați afirmația falsă.

5. Dintre mărimile relative utilizate pentru măsurarea obiectivelor gestiunii

financiare fac parte:

1. Ratele de rentabilitate financiară;

2. Producția exercițiului;

3. Ratele privind managementul datoriei;

4. Cifra de afaceri;

5. Ratele de lichiditate;

6. Valoarea adăugată.

Este valabilă combinația:

a) 2+3+6; b) 1+3+6; c) 3+4+5; d) 1+2+3; e) 1+3+5.

6. Teoria financiară cuprinde:

a) Un sistem de modele, cu grad crescător de generalitate pentru formalizarea ipotezelor;

b) Un sistem de ipoteze și modele;

c) Teste de validare a verificărilor făcute pe vaste eșantioane de întreprinderi, cuprinzând baze de date empirice;

d) Validarea modelelor de către Fondul Monetar Internațional si Banca Mondială;

e) Un sistem de ipoteze, pentru caracterizarea pieței financiare în raport cu o piață perfectă.

Găsiți afirmația incorectă.

7. Întreprinderea este privită ca un grup de indivizi pentru care se caută o maximizare a funcției de utilitate din punct de vedere al conducerii întreprinderii în teoria:

a) Managerială;

b) De agent;

c) Semnalelor;

d) Comportamentală;

e) Prețului de echilibru.

8. Despre teoria structurii financiare se fac următoarele afirmații: ?????

a) Presupune un arbitraj între risc și rentabilitate;

b) Arată că pe o piață financiară eficientă nu există rate optime de îndatorare;

c) A fost elaborată de Merton Miller și Franco Modigliani;

d) Răspunde cerințelor investitorului în funcție de condițiile concrete pe piață;

e) Neagă influența politicilor de distribuire a profitului.

Care dintre afirmații nu este adevărată?

9. Alegeți afirmația corectă din următoarele formulări, referitoare la definirea valorii reziduale a întreprinderii:

a) Valoarea rezultată din studiile de evaluare a întreprinderii;

b) Valoarea rămasă la încheierea duratei de viață a întreprinderii;

c) Valoarea terenurilor deținute în ultimul an de viață;

d) Valoarea totală a acțiunilor la încheierea duratei de viață;

e) Valoarea atribuită convențional prin elemente legislative.

10. Finanțele întreprinderii cuprind:

1. Un sistem de metode de asigurare a echilibrului financiar;

2. Practică financiară;

3. Un ansamblu de politici financiare;

4. Un sistem de ipoteze pentru caracterizarea pieței financiare în raport cu o piață perfectă;

5. Teorie financiară.

Este valabilă combinația:

a) 1+2+5; b) 2+3+5; c) 2+3+4; d) 3+4+5; e)1+4+5.

Preview document

Subiecte examen MFFAE - Pagina 1
Subiecte examen MFFAE - Pagina 2
Subiecte examen MFFAE - Pagina 3
Subiecte examen MFFAE - Pagina 4
Subiecte examen MFFAE - Pagina 5
Subiecte examen MFFAE - Pagina 6
Subiecte examen MFFAE - Pagina 7
Subiecte examen MFFAE - Pagina 8
Subiecte examen MFFAE - Pagina 9
Subiecte examen MFFAE - Pagina 10
Subiecte examen MFFAE - Pagina 11
Subiecte examen MFFAE - Pagina 12
Subiecte examen MFFAE - Pagina 13
Subiecte examen MFFAE - Pagina 14
Subiecte examen MFFAE - Pagina 15
Subiecte examen MFFAE - Pagina 16
Subiecte examen MFFAE - Pagina 17
Subiecte examen MFFAE - Pagina 18
Subiecte examen MFFAE - Pagina 19
Subiecte examen MFFAE - Pagina 20
Subiecte examen MFFAE - Pagina 21
Subiecte examen MFFAE - Pagina 22
Subiecte examen MFFAE - Pagina 23
Subiecte examen MFFAE - Pagina 24
Subiecte examen MFFAE - Pagina 25
Subiecte examen MFFAE - Pagina 26
Subiecte examen MFFAE - Pagina 27
Subiecte examen MFFAE - Pagina 28
Subiecte examen MFFAE - Pagina 29
Subiecte examen MFFAE - Pagina 30
Subiecte examen MFFAE - Pagina 31
Subiecte examen MFFAE - Pagina 32
Subiecte examen MFFAE - Pagina 33
Subiecte examen MFFAE - Pagina 34
Subiecte examen MFFAE - Pagina 35
Subiecte examen MFFAE - Pagina 36
Subiecte examen MFFAE - Pagina 37
Subiecte examen MFFAE - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Subiecte examen MFFAE.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau...

Analiza Portofoliului de Credite MoldindConBank

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în...

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei,...

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste...

Finanțele Firmei

Noţiuni Introductive 1.1 Structura finanţelor firmei În sens larg, prin finanţele firmei se înţelege ansamblul de instrumente care concură la...

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

Finanțe corporative - curs 1

I. BAZELE FINANŢELOR CORPORATIVE I.1. Conţinutul finanţelor corporaţiilor şi obiectivul major al acestora În finanţe există o singură expresie:...

Ai nevoie de altceva?