Cheltuielile publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 15733
Mărime: 560.30KB (arhivat)
Publicat de: Clara Eliza Păun
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale.

Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome.

Cheltuieli publice Cheltuieli bugetare

Sfera de cuprindere

Sunt efectuate din:

- Fondurile constituite la nivelul administrației publice centrale (bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul instituțiilor publice autonome.

- Fondurile constituite la nivelul administrației publice locale

- Bugetul Trezoreriei statului

Sunt acoperite din:

- Fondurile cu destinația specială

- Exclusiv din resursele financiare constituite în afara bugetului , prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome

Sunt finanțate din

- Alte surse decât cele bugetare (cheltuieli finanțate din intrările anuale de credite externe, cheltuieli efectuate din fonduri externe nerambursabile)

Sunt efectuate din:

- Resursele financiare constituite la nivelul bugetului de stat

- Resursele financiare constituite la nivelul bugetul asigurărilor sociale de stat

- Resursele financiare constituite la nivelul bugetelor administrației publice locale

- Resursele financiare constituite la nivelul instituțiilor publice autonome.

Modul de efectuare

- Pe baza fondurilor constituite în afara bugetului - Condiționat de prevederea expresă în buget

- Determinată de îndeplinirea condițiilor legale, și nu numai de existența fondurilor bănești

Modul de aprobare

- De către ordonatorii de credite - De către Parlament sau Consiliile locale

Factori care pot influența cheltuielile publice

- Factori economici: dezvotarea economiei, modernizarea acesteia, dezvoltarea centrelor urbane sau finanțarea utilităților (urbanizarea) => creșterea cheltuielilor publice

- Factori monetar (istorici): fenomenul inflaționist => creșterea prețurilor=> creșterea valorii nominale a cheltuielilor publice

- Factori sociali: creșterea anumitor nevoi sociale (cu educația, cu sănătatea, cu protecția socială, cu cultura) => creșterea cheltuielilor publice

- Factori demografici: creșterea populației, modificarea stucturii populației pe vârste și categorii socio-profesionale=> creșterea cheltuielilor publice

- Factori politici și militari: creșterea anumitor necesități milatare sau luarea unor măsuri de politică economică => creșterea cheltuielilor publice

Indicatori de nivel, de structură și de dinamincă

Indicatori de nivel

Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

1. Volumul cheltuielilor publice (totalitatea cheltuielilor publlice prevăzute în bugete componente ale sistemului bugetar)

Unde

reprezintă cheltuielile publice totale

reprezintă cheltuielile publice totale pe categoria i

a) în expresie nominală (totalitatea cheltuielilor publice exprimate în prețurile curente ale anului de calcul)

Unde

reprezintă cheltuielile publice totale nominale

reprezintă cheltuielile publice totale nominale pe categoria i

a) în expresie reală (totalitatea cheltuielilor publice exprimate în prețurile constante ale unei perioade de bază- se obțin prin împărțirea valorilor nominale la un indice de preț: deflatorul PIB sau indicele prețurilor)

Unde

reprezintă vcheltuielile publice totale reale

reprezintă indicele prețurilor exprimat procentual (dacă nu e procentual, formula nu se mai înmulțește cu 100)

Preview document

Cheltuielile publice - Pagina 1
Cheltuielile publice - Pagina 2
Cheltuielile publice - Pagina 3
Cheltuielile publice - Pagina 4
Cheltuielile publice - Pagina 5
Cheltuielile publice - Pagina 6
Cheltuielile publice - Pagina 7
Cheltuielile publice - Pagina 8
Cheltuielile publice - Pagina 9
Cheltuielile publice - Pagina 10
Cheltuielile publice - Pagina 11
Cheltuielile publice - Pagina 12
Cheltuielile publice - Pagina 13
Cheltuielile publice - Pagina 14
Cheltuielile publice - Pagina 15
Cheltuielile publice - Pagina 16
Cheltuielile publice - Pagina 17
Cheltuielile publice - Pagina 18
Cheltuielile publice - Pagina 19
Cheltuielile publice - Pagina 20
Cheltuielile publice - Pagina 21
Cheltuielile publice - Pagina 22
Cheltuielile publice - Pagina 23
Cheltuielile publice - Pagina 24
Cheltuielile publice - Pagina 25
Cheltuielile publice - Pagina 26
Cheltuielile publice - Pagina 27
Cheltuielile publice - Pagina 28
Cheltuielile publice - Pagina 29
Cheltuielile publice - Pagina 30
Cheltuielile publice - Pagina 31
Cheltuielile publice - Pagina 32
Cheltuielile publice - Pagina 33
Cheltuielile publice - Pagina 34
Cheltuielile publice - Pagina 35
Cheltuielile publice - Pagina 36
Cheltuielile publice - Pagina 37
Cheltuielile publice - Pagina 38
Cheltuielile publice - Pagina 39
Cheltuielile publice - Pagina 40
Cheltuielile publice - Pagina 41
Cheltuielile publice - Pagina 42
Cheltuielile publice - Pagina 43
Cheltuielile publice - Pagina 44
Cheltuielile publice - Pagina 45
Cheltuielile publice - Pagina 46
Cheltuielile publice - Pagina 47
Cheltuielile publice - Pagina 48
Cheltuielile publice - Pagina 49
Cheltuielile publice - Pagina 50
Cheltuielile publice - Pagina 51
Cheltuielile publice - Pagina 52
Cheltuielile publice - Pagina 53
Cheltuielile publice - Pagina 54
Cheltuielile publice - Pagina 55
Cheltuielile publice - Pagina 56
Cheltuielile publice - Pagina 57
Cheltuielile publice - Pagina 58
Cheltuielile publice - Pagina 59
Cheltuielile publice - Pagina 60
Cheltuielile publice - Pagina 61
Cheltuielile publice - Pagina 62
Cheltuielile publice - Pagina 63
Cheltuielile publice - Pagina 64
Cheltuielile publice - Pagina 65
Cheltuielile publice - Pagina 66
Cheltuielile publice - Pagina 67
Cheltuielile publice - Pagina 68
Cheltuielile publice - Pagina 69
Cheltuielile publice - Pagina 70
Cheltuielile publice - Pagina 71
Cheltuielile publice - Pagina 72
Cheltuielile publice - Pagina 73
Cheltuielile publice - Pagina 74
Cheltuielile publice - Pagina 75
Cheltuielile publice - Pagina 76
Cheltuielile publice - Pagina 77
Cheltuielile publice - Pagina 78
Cheltuielile publice - Pagina 79
Cheltuielile publice - Pagina 80
Cheltuielile publice - Pagina 81
Cheltuielile publice - Pagina 82
Cheltuielile publice - Pagina 83
Cheltuielile publice - Pagina 84
Cheltuielile publice - Pagina 85
Cheltuielile publice - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Cheltuielile publice.docx

Alții au mai descărcat și

Rezumat finanțe

1. Finanțele reprezintă știința constituirii și administrării mijloacelor bănești la dispoziția unui agent economic, folositepentru îndeplinirea...

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Analiza Portofoliului de Credite MoldindConBank

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în...

Impozite - noțiuni generale

Fie că se cunosc datele pentru 7 regiuni pentru anul 2018 (tabelul 1) Atentie: Y=Y+0.1*n, X=X+0.1*n, unde n este numarul din registrul grupei,...

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste...

Buget și trezorerie

- CURS 2 - Bugetul: continut, tipologie Bugetul : instrument financiar/ mecanism Conţinutul bugetului:- Document/Instrument financiar/Instrument...

Cheltuielile publice privind ocrotirea sănătății

Introducere Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost una din priorităţile activităţii umane din cele mai vechi...

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Dinamica Cheltuielilor Publice în România și Factori de Influență asupra Acesteia

CAP 1: Indicatori privind cheltuielile publice In analiza cheltuielilor publice se tine cont de o serie de indicatori. Acesti indicatori determina...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Franța

CAPITOTLUL I: CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC 1.1.Definirea și clasificarea cheltuielilor publice bugetare Cheltuielile publice reprezintă o...

Analiza cheltuielilor publice

Argument ... pag. 3 Capitolul I: Prezentarea cheltuielilor publice ... pag. 4 I.1 Definiție și trăsături ... pag. 4 I.2 Indicatorii...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Ai nevoie de altceva?