Referatele din domeniul Finanțe

Sistemul bancar - Sistemul bancar contemporan

Sistemul bancar este ansamblul instituțiilor, relațiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor, tehnicilor ce interacționează în mod complex, cu scopul de a mobiliza sub formă de depozite și de a distribui, sub formă de credite, fonduri financiare, precum și de a oferi facilități, inclusiv sisteme de plăți,... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Școala clasică engleză - Adam Smith & David Ricardo, modele contemporane de dezvoltare economică

Procesul de formare a economiei ca știință a avut loc într-o perioadă îndelungată a evoluției societății omenești. Idei și chiar teorii economice au apărut încă din Antichitate, în special în Grecia antică (Xenofon, Platon, Aristotel), apoi, o lungă perioadă de timp, inclusiv în Evul Mediu, a avut o evolutie lenta a... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Creditul public în România

Pe măsură ce evoluția statelor a devenit tot mai accelerată, domeniul public a început să își asume sarcini din ce în ce mai ample și mai costisitoare. Acest lucru a determinat o creștere semnificativă asupra resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Veniturile obținute de la... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Măsurile socio-economice adoptate în contextul crizei provocate de COVID-19

Izbucnirea unei epidemii creează probleme nu doar în ceea ce privește suferința și pierderea vieții omenești, ci și asupra efectelor economice care implică crize, creșterea șomajului și a sărăciei și mult mai multă suferință. Consecințele nu sunt doar economice, ci și sociale si politice. Măsurile adoptate la nivel... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Indici bursieri

Introducere Analiza unei piete bursiere pe ansamblul sau se realizeaza, ca pentru orice alt sector al economiei nationale, cu ajutorul unor indicatori. Fiecare bursa de valori are sistemul sau propriu de indicatori, numiti indici bursieri. Adresa: Bursa de Valori, Bulevardul Carol I 34-36, București 020922... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Serviciile bancare la distanță și utilitatea acestora

Introducere Termenul de e-banking (operațiuni bancare de la distanță) se referă la serviciile bancare ce pot fi accesate de pe telefon sau calculator. Inovația tehnologică și concurența au dat naștere unei game largi de produse și servicii bancare. Dezvoltarea accelerată a posibilităților oferite de electronic... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Execuția bugetului de stat

1. Introducere Executia bugetului de stat sau executia bugetara face parte din procedura bugetara,pe langa celelalte elemente componente ale acesteia:elaborarea,aprobarea,incheierea contului anual la executie si controlul executiei bugetului.Totodata,executia bugetara reprezinta o etapa importanta si... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piețe de capital - Acțiuni

În literatura de specialitate, noțiunea de piață de capital este definită drept ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile și dispersate din economie sunt dirijate către orice entități publice și private, solicitatoare de fonduri. Existența pieței de capital este... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii

Rentabilitatea este unul dintre obiectivele principale ale firmei și un indicator de măsurare a performanței firmei. Rentabilitatea demonstrează capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit, ceea ce presupune acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și obținerea unui venit net sub forma profitului.... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Piața financiară - conținut, structură, funcții

Pentru o înțelegere cât mai clară a temei referitoare la piața financiară, se consideră necesară incursiunea în definirea conceptului de sistem financiar, pentru determinarea noțiunii de piață financiară și aspectele generale referitoare la aceasta. Discuțiile legate de sistemele financiare se subscriu unor arii... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Green Finance

1. Introduction The term “green finance” describes financial operations that promote investments and are socially and environmentally responsible. It seeks to advance sustainable growth while reducing the damaging effects of economic activity on the community and the environment. Accelerating the shift to a... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul Uniunii Europene

Tema si ipoteza Tema cercetării noastre este “Bugetul Uniunii Europene.Aspecte specifice”.În cercetarea noastră ne vom raporta la bugetul Uniunii Europene si bugetul României, iar ipoteza este: in urma integrării la Uniunea Europeana, România a cunoscut schimbări pe plan economic beneficiind de bugetul Uniunii... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul fiscal din România

Fiscalitatea a fost și va fi o componentă esențială în existența oricărei națiuni, în cele mai multe țări, resursele financiare publice se formează pe baza veniturilor fiscale și astfel modul de acoperire a nevoilor publice depinde foarte mult de taxe, implicit de componenta fiscală, iar în acest context diferiți... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza nevoii de asigurare a vieții în condițiile demografice contemporane

Capitolul 1: Asigurarea de viata 1.1. Conceptul de asigurare de viata O asigurare de viata este modalitatea de a ne proteja financiar, pe noi sau familia noastra, in cazul producerii unor riscuri specifice, in schimbul platii unei polite de asigurare. Politele de asigurare ofera protectie pentru o gama variata de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul cheltuielilor publice

INTRODUCERE Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conținut il reprezintă exprimarea in formă bănească a relațiilor economico-sociale apărute intre stat (pe de o parte) și persoane fizice și juridice (pe de altă parte) cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului și in scopul exercitării... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Cauzele apariției deficitului bugetar de stat

1. Introducere: Bugetul de stat reprezinta principala componenta a sistemului financiar.Toate tarile tind spre echilibrarea bugetului de stat, insa majoritatea se afla in deficit.Acesta a devenit o preocupare majora inca din anii 80' cand tarile inregistrau mari deficite bugetarte.Un deficit bugetar mare poate... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

AIG - Analiza produselor interne derivate

CAPITOLUL 1. Context American International Group (AIG) reprezintă una dintre cele mai importante organizații de asigurări pe plan mondial. Această organizație oferă o gamă largă de asigurări și alte servicii pentru a-si ajuta clienții atât în afaceri, cât și în viața personală, prin intermediul unităților de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inovația financiară și managementul riscului

Introducere În societatea cotidiană, omenirea înregistrează transformări continue, ce se reflectă, în deosebi, asupra domeniilor ce impactează economia internațională. Pe fundalul transformărilor oportune, constatăm că s-a instituit o serie de factori tehnologici, care impulsionează evoluția, stabililind parametri... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicare financiară realizată de compania Tesla cu ocazia achiziției de Bitcoin. implicații asupra pieței de capital

Introducere Din diverși factori, viața virtuală devine tot mai influientă pe tot globul. Una dintre cele mai revoluționare apariții în mediul online are caracter financiar și se referă la apariția valutei cripto. O monedă care a ieșit în evidență foarte recent pe piața digitală este Bitcoin. Avantajele unui... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Masa monetară și crizele economice în concepția școlii de la Chicago

INTRODUCERE Domeniul monetar este o componentă de primă importanță a sistemului economic care, in permanență, a fost și este caracterizat de neliniste și de incertitudine. Moneda poate fi considerată un barometru care inregistrează cu promptitudine și precizie oscilațiile economiei unei țări, iar problemele... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiul individual la econometrie

Studiul de caz 1 În baza datelor de pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei, de efectuat previziunea prin analiza seriei de timp cu frecvență zilnică a cursului valutar MDL-EUR pentru perioada 01/01/2021-18/12/2021. Figura 1. Evoluția cursului de schimb MDL-EUR Din studiul graficului reprezentat în figura 1, se... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Impozitul pe clădiri

Acte normative: - Art. 455 - art. 462 din Legea 227/2015 (Noul Cod Fiscal); - O.U.G nr. 29 din 18 martie 2020. Subiectul impozitului: - Contribuabilul: Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural lucrarea este construită pe trei capitole. În primul capitol am definit conceptul dreptul finanțelor publice ca ramura a dreptului public. In capitolul al doilea am... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Italia

INTRODUCERE Infecția cu Covid-19, care a avut loc în China între sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020, a căpătat proporțiile unei pandemii menite să genereze repercusiuni economice și sociale semnificative la nivel global. La 30 iunie 2020, pandemia a ajuns în peste 200 de țări, a implicat aproximativ 11... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trecerea pieței de capital din România de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă Secundară

O piață emergentă(eng. emerging market) este, de obicei, considerată economia unei țări care se află într-un anumit stadiu de dezvoltare, are o piață de capital reglementată și eficientă, iar veniturile populației se află în continuare sub media țărilor dezvoltate. În prezent există 24 de piețe emergente... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview