Referatele din domeniul Pedagogie

Forme de educație și relațiile dintre ele

Forme de educație și relații dintre ele Educația este un proces complex și continuu, care se desfășoară într-o varietate de forme și context. Relațiile dintre aceste forme de educație pot influența felul în care o persoană învață și se dezvoltă în cadrul societăților. Mai jos, vom explora câteva forme comune de... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Plan de intervenție - Pedagogie curativă

Perioada: Anul școlar în curs Descriere: COPIL CU UN COMPORTAMENT DISTRUPTIV Darius este un copil în vârstă de 6 ani, preșcolar în grupa mare. Copilul prezintă deficiențe de adaptare și integrare școlară și socială. De asemenea, Darius este agresiv și foarte agitat atât acasă, cât și la grădiniță. Deranjează... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul unităților de învățământ care școlarizează elevi cu Cerințe Educaționale Speciale

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Realitatea școlară din zilele noastre arată că atât în țara noastră cât și în țările europene din ce în ce mai mulți copii au probleme mari în adaptarea la rigorile programului școlar și la cerințile programei școlare.O parte dintre aceștia sunt predispuși abandonului școlar. Managementul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Alternative educaționale

Specificul educației în grădiniță Grădiniță de copii reprezintă instituția menită să ocrotească și să facă educația copiilor aflați la vârsta copilăriei mijlocii (3-6/7 ani). Reprezintă primul segment al sistemului de învățământ care își propune în mod explicit finalități educaționale pentru activitățile pe care le... citește mai departe

42 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea lecturii și a gândirii critice în cadrul orelor de limbă și comunicare de la ciclul primar

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie. Importanța... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Students perceptions of artificial intelligence in higher education

ABSTRACT Over the past decade, there has been significant progress in the field of artificial intelligence (AI), marking it as an emerging technology with potential significance in the realm of education. It is poised to assume a substantial role in both the processes of teaching and learning in the immediate... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

O minte sănătoasă într-un corp sănătos la vârsta prescolară

Conștiința de sine a plecat de la conștiința mișcării. Inainte de a gândi logic ne-am mișcat instinctual. Mișcarea stă la originea tuturor fenomenelor; devenirea, viata, infinitul, însemnând mișcare. Educația fizică, ca o componentă a educației, ce face parte din diapazonul multiform al structurării personalității,... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea motorie a copiilor

Sănătatea, bunăstarea fizică și dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul de creștere și dezvoltare a acestora în perioada timpurie. Creșterea și dezvoltarea reprezintă procese complementare, chiar dacă creșterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic, precum: masă corporală, înălțime,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Rolurile manageriale ale cadrului didactic

Managementul este procesul prin care persoanele aflate în poziții de conducere în cadrul unei organizații direcționează și influențează activitățile altora din cadrul organizației pentru a eficientiza produsele și/sau serviciile conexe și pentru a satisface nevoile clienților cu scopul de a atinge obiectivele... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Despre educație

1. Educația în cuvinte simple Educația se referă la arta de a fi fericiți! Omul este fericit, când este liber și este liber când scapă de griji (de frică)! Care va să zică, nivelul educației, este măsura lipsei de griji, deci a libertății și, în consecință, a fericirii individului! Prin actul de educație... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza critică a manualului de Educație tehnologică clasa-V-a

1) CONȚINUTUL MANUALULUI - Deoarece este deja în studiu, manualul corespunde obiectivelor programei de specialitate, pentru aria curriculara de Dezvoltare ce include clasele a-III-VI realizat în conformitate cu programa școlară aprobată de OM nr 3393/28.02.2017 - El este în acord cu achizitiile anterioare iar... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Educație incluzivă

Integrarea școlară și socială a copiilor cu CES nu a fost mereu o preocupare a sistemelor educaționale. Identificarea problemelor cu care se confruntă dezvoltarea unor copii a cunoscut o istorie legată de dezvoltarea practicilor de diagnosticare și evaluare psihologică și medicală. În același timp, educația nu a... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Teoria și metodologia curriculumului

1. Identificați un auxiliar curricular pentru invățământul primar sau preșcolar, la alegere, editat în ultimii zece ani. Mentionați titlul, autorul/ autorii, anul apariției, editura, orașul. Realizați analiza auxiliarului pentru care ați optat în funcție de criteriul “Conținut”. Va veți folosi de suportul de curs.... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul climatului educațional la nivelul grupului-clasă

Introducere Managementul clasei este cu siguranță considerat a fi unul dintre factorii care influențează cel mai mult învățarea și motivația elevilor de a studia. Motivația de a învăța care presupune implicarea activă directă atât a elevilor, cât și a profesorilor în procesele de învățare/predare este de o... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metoda euristică

Capitolul 1. Metoda euristică. Capitolul 1.1. Originile moderne ale metodei euristice. Euristica (din limba greacă εὑρίσκω , literal „descoper” sau „găsesc”) este o parte a epistemologiei și a metodei științifice care se preocupă de promovarea căutării de noi dezvoltări teoretice, de noi descoperiri empirice și de... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Authenticity in FLL as a vocabulary booster

Articolul reflectă procesul de dobândire a cunoștințelor de vocabular. Cercetări recente arată că predarea vocabularului este problematică, deoarece mulți profesori mai întâmpină dificultăți în predarea lui. Cercetarea încearcă să rezume aspecte importante ale proiectării activităților de predare-învățare a... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cercetarea prin sondaj

CE ESTE CERCETAREA PRIN SONDAJ? Cercetarea prin sondaj poate fi definită cel mai simplu ca un mijloc de culegere de informații, de obicei prin auto-raportare folosind chestionare sau interviuri. Cu toate acestea, această definiție simplistă contrazice natura complexă a acestui tip de cercetare, având în vedere... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Abandonul școlar

O educație autentică și funcțională se sedimentează în familie, apoi are continuitate în grădiniță și școală prin intermediul corpului profesoral, care prin simpla sa existență reprezintă puterea exemplului. Literatura de specialitate ne oferă mai multe definiții ale abandonului școlar: „o formă a eșecului școlar”... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul reprezintă pregătirea copilului pentru viață sau este o formă de relaxare

„Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului” (Mc. Dougall) Jocul îi ajută pe copii să-și gestioneze sentimentele și trăirile și să facă față unor lucruri care se petrec în viața lor. Este activitatea ideală de a cunoaște lumea într-o formă deosebit... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

O istorie a temei pentru acasă - O privire din trecut spre prezent

Teodora Hubenco (2004, p.31), în revista Didactica Pro, menționează faptul că tema de acasă a reprezentat întotdeauna o activitate cu multiple și majore semnificații [ ] Pe baza acestei afirmații, îndrept atenția asupra aspectului de natură temporală- întotdeauna- precum și asupra interogației evidente ce se ivește:... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Ce înseamnă să fii profesor pentru copiii secolului XXI

Educația, este influențață direct de schimbările survenite în societatea contemporană, fie ele de natură politică, economică, culturală sau comunitară. În condițiile evoluției rapide a societății și implicit a educației, multe dintre cunoștințele și practicile valabile astăzi, mâine vor fi depășite. Este de... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente de management comunicării în scoala incluzivă

INTRODUCERE Accesul la educatie este , in mod indiscutabil, un drept fundamental al omului pentru ca, in esenta, educatia asigura baza dezvoltarii personale, profesionale, economice si sociale a fiecarui individ. Educatia trebuie sa ofere persoanelor, in general, si a celor cu dizabilitati in egala masura,... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul și locul familiei în alternativa educațională planul jena

Educația modernă reprezintă o provocare, cunoașterea devenind funcțională, utilă, învățând pentru a aplica ceea ce ai acumulat în folosul tău și al celorlalți. Relația dintre cei doi actori principali ai procesului instructiv - educativ, educat și educator, este bazată pe dialog constructiv și cooperare. În procesul... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic muzical

Jocul este o activitate interactivă și distractivă, dedicată de obicei copiilor. Nu prevede o pregătire prealabilă necesară pentru a putea fi desfășurată și constă în realizarea unor acțiuni cu caracter hazliu prin care copii reușesc să deslușească și să învețe lucruri noi. Jocul este o formă de manifestare liberă... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Flori de cireș

Dacă umărim fiecare etapă a anului, observăm frumusețea fiecărui anotimp, și chiar importanța lui. În ce anotimp suntem acum? Ce urmează după primăvară? Și apoi, după vară? Dar după toamnă? Vara este anotimpul în care te poți bucura de soare, de apa încălzită de soare, numai bună pentru o bălăceală, iar munții... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview