Referatele din domeniul Contabilitate

Principii și postulate contabile

INTRODUCERE Conform articolului 2, alineatul (1), Contabilitatea, o activitate ce este specializată în măsurarea, cunoașterea, evaluarea, gestiunea și controlul activelor, capitalurilor proprii și datoriilor, precum și a rezultatelor ce se obțin din urma activității persoanelor fizice sau juridice, trebuie să... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul inteligenței artificiale în profesia contabilă și de audit în contextul planurilor de redresare și reziliență

Rezumat Scop - Scopul acestei lucrări este de a contura principalele idei din literatura de specialitate în ceea ce privește conceptul de inteligență artificială, factorii determinanți, precum și modul de manifestare al acestui concept în profesia contabilă și de audit. Metodologie - Pentru atingerea obiectivelor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Convocări

Adoptarea standardelor IFRS sunt dezvoltate in ultima perioada. În România, membră a Uniunii Europene din anul 2007, raportarea financiară conform IFRS a devenit obligatorie din anul 2012 pentru acele companii listate la pe o piață reglemetată ,privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020

INTRODUCERE Motivele alegerii temei „Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020„ sunt variate. Unul dintre motive ar fi posibilitatea de a prezenta prin această lucrare, atât cauzele care au stat la baza modificării prețului produsului analizat, cât și... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profesiunea contabilă - o analiză spațio-temporală

În diverse lucrări, denumite legende, prezintă contabilul ca fiind o persoană închisă într-un turn de fildeș, un om cel puțin ciudat, rupt de realitate, în afara timpului și surd la zgomotele lumii exterioare“. Așa să fie oare ? Cu siguranță nu, nu este așa, nu a fost niciodată și ce contează mai mult nici nu va fi!... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Secretul comercial

Introducere Există date și informații cu caracter economic care, deși nu constituie secrete de stat și nici nu fac obiectul unei invenții, totuși, nu sunt destinate publicului. Aceste date și informații trebuie păstrate cu strictețe, deoarece, chiar dacă nu sunt de valoarea secretelor de stat sau a informației de... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor

Rezumat Contabilitatea este o știință care a evoluat și s-a perfecționat in decursul timpului , ajungând fără dar și poate o realitate zilnică , un principiu de funcționare al societății noastre fără de care nu am putea menține în echilibru activitățile noastre cotidiene. Pe parcursul lucrării vom analiza... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Impactul tehnologiilor informaționale asupra contabilității

Rezumat: Rolul sistemelor informatice în contabilitate este de neprețuit. Aceasta permite o mulțime de avantaje față de contabilitatea manuală. Contabilitatea, referințele legale și produsele software analitice permit unui contabil să fie modern și mobil,să lucreze mult mai rapid și eficient. Cuvinte... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Corporate collapse in UK and their audit treatment

1.Introduction In the financial sector and capital markets, external audit has been a priority area for a long time. There is a long history behind it arising mainly from the separation between ownership and management-stewardship theory. The purpose of an external audit is to provide an opinion on whether or not... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea rezultatului contabil și a rezultatului fiscal și principalii indicatori ai rezultatului financiar

1.Analiza rezultatului contabil și a rezultatului fiscal la S.C.MGH S.R.L. 1.1. Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil și rezultatul fiscal Potrivit Ordinului nr. 306/26 februarie 2002, „exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate, când... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentare legislație fiscală

SITUAȚIA DE FAPT KrakVet este o societate poloneză, ce are ca obiect de activitate comercializarea de produse pentru animale prin intermediul unui site web. Instanța de trimitere: Curtea de Apel București. Părțile din procedura principală: reclamanta: KrakVet sp. Z. o. o. sp. k.; pârâta: Direcția Generală... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal Decizia nr. 1614 din 2020

Prin acțiunea înregistrată la Curtea de Apel Ploiești, reclamanta S.C. “A.” S.R.L. prin administrator judiciar B., în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești, a solicitat anularea: deciziei de impunere nr. x/29.03.2013; constatărilor raportului de inspecție fiscală nr. x/2 din... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

Obiectul acțiunii deduse judecății Prin cererea înregistrată la data de 12 decembrie 2013 pe rolul Curții de Apel București, reclamanta Societatea pe Acțiuni A. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Extras

Necesitatea și rolul unui cod etic al profesiei contabile

INTRODUCERE Preocupările privind etica în profesia contabilă sunt foarte vechi, apărând odată cu primele organizații profesionale, care au dezvoltat și primele coduri etice în profesie. Scandalurile financiare și crizele de la începutul mileniului, cu care profesia contabilă a fost asociată, au marcat mult și... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și raportarea grupurilor de societăți într-o economie circulară

Introducere Strategiile de concentare economică pe care societățile le adoptă pentru a-și păstra și consolida poziția pe piață au determinat apariția anumitor tipuri și structuri specific societăților de grup. Grupul se manifestă ca o entitate economică în primul rând, formată dintr-un ansamblu de societăți,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și raportarea grupurilor de societăți într-o economie bazată pe cunoaștere

Introducere Strategiile de concentare economică pe care societățile le adoptă pentru a-și păstra și consolida poziția pe piață au determinat apariția anumitor tipuri și structuri specific societăților de grup. Grupul se manifestă ca o entitate economică în primul rând, formată dintr-un ansamblu de societăți,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea reorganizării societăților prin divizare

Introducere Societățile cu personalitate juridică din țara noastră, reglementate de Legea societăților 31/1990 se constituie prin voința și ca urmarea a aportului asociaților care conlucrează pentru a obține și ași repartiza între ei profitul rezultat din actele de comerț desfășurate. Din punct de vedere juridic,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etica în profesia contabilă principii etice încălcate

Introducere Deontologia este definită ca „știința a ceea ce trebuie făcut”. Codul deontologic al profesioniștilor contabili este, astfel, documentul care reunește regulile și obligațiile pe care le au aceștia în exercitarea profesiei lor. Într-un fel, se poate spune că acest cod este unul al îndatoririlor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Provizioane, datorii contingente și active contingente

Introducere Decizia de constituire a unui provizion este o sarcină deosebit de delicată pentru organul de conducere al unei enități. Adeseori, sunt dificil de apreciat elementele de incertitudine (natura probabilă a unui risc, a unei pierderi sau a unei cheltuieli și valoarea probabilă a unei astfel de pierderi sau... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și exercitarea controlului faptic

1.Introducere Controlul este acțiunea de stabilire a exactității operațiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfășurarea operațiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicație contabilitate de gestiune

1. APLICAȚIE PRIVIND DETERMINAREA COSTULUI COMERCIAL COMPLET. Franzeluța S.A. este o firmă ce se ocupă cu fabricarea produselor de panificație și patiserie. Aceasta produce lunar pâine, fursecuri și torturi. Procesul de fabricație este structurat pe 3 secții de bază S1, S2, S3, iar cheltuielile de producție sunt... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului informației economico-financiare în adoptarea deciziilor. Conducerea eficientă a oricărei unități economice se... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare Sistemul de referință în ceea ce privește formularea și dezvoltarea politicilor contabile de întreprindere, la nivel internațional, îl constituie... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de previziune a situațiilor financiare - studiu de caz la SC Energetica Electrica SA

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview