Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3201
Mărime: 48.48KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra A.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Rezumat

Contabilitatea este o știință care a evoluat și s-a perfecționat in decursul timpului , ajungând fără dar și poate o realitate zilnică , un principiu de funcționare al societății noastre fără de care nu am putea menține în echilibru activitățile noastre cotidiene.

Pe parcursul lucrării vom analiza particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor, printr-un exemplu concret și anume studiu de caz la societatea S.C. MAG S.R.L.

O.U.G 114/2018 a adus modificări importante în domeniul construcțiilor, angajatorii beneficiind de scutiri speciale, în ceea ce privește veniturile din salarii.

Accounting is a science that has evolved and improved over time, becoming without but perhaps a daily reality, a principle of operation of our society without which we could not keep in balance our daily activities.

During the paper we will analyze the particularities of accounting in the field of constructions, through a concrete example, namely a case study at the company S.C. MAG S.R.L.

O.U.G 114/2018 brought important changes in the field of construction, employers benefiting from special exemptions, in terms of income from salaries.

Cuvinte cheie :contabilitate, domeniul construcțiilor, salariu brut construcții, scutiri speciale, obligații anagajatori.

Introducere

Tema aleasă pentru analiză în cadrul acestui referat o reprezintă : “ Specificul contabilității în cadrul SC MAG SRL,din domeniul constrcuțiilor”. Importanța acestei teme este dată de subiectul sensibil pentru ambele părți angajator și angajat : salariul.

OUG 114/2018 a adus în domeniul construcțiilor modificări fiscale benefice atât pentru angajatori cât și pentru anagajați : scutiri de taxe și impozite și implicit un venit lunar net mai mare pentru angajați.

În continuare vom prezenta studiu de caz în cadrul societății MAG SRL, cod CAEN 4322 “Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”.

Structura referatului :

- Particularitățile contabilității in domeniul construcțiilor

- Prezentare societății SC MAG SRL

- Organizarea contabilității operațiilor privind activitatea societății: contabilitatea salariilor , principalele înregistrări contabile.

Particularitățile contabilității în domeniul construcțiilor

Domeniul construcțiilor a fost supus, începând cu 2019, unor modificări fiscale. Astfel, în acest domeniu se aplică anumite scutiri speciale.Astfel :

a) Începând cu data de 22.07.2019, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate prin raportare la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectiv, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prin urmare, facilitățile se acordă și pentru salariații angajați în construcții pe baza unui contract de muncă cu timp parțial numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei.

b) În cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.

c) În cazul contractelor de internship și de ucenicie, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

d) Pentru veniturile lunare din salarii și asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, să fie de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minim 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracție de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilitățile fiscale pentru venitul realizat;

e) Facilitățile fiscale prevăzute pentru domeniul construcțiilor se acordă persoanelor fizice detașate doar pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detașați desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării. Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României sau salariaților detașați în România din state membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană sau din alte state terțe.

Preview document

Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 1
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 2
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 3
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 4
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 5
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 6
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 7
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 8
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 9
Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Specificul contabilitatii la SC MAG SRL, din industria constructiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Aplicații informatice pentru contabilitate

Denumire firmă: S.C. LAVI S.R.L. Date de contact: Adresa: Str Cosminului nr.46 Telefon: 0256/117800 sau 0732145800 e-mail: lavi@yahoo.com web:...

Contabilitate informatizată. Înregistrarea unei monografii contabile în programul Saga

SAGA C este un soft integrat pentru evidenta contabila si de stocuri, des utilizat atat de institutiile publice dar si de societatile private,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Introducere în Contabilitate

DEFINIREA OBIECTULUI DE STUDIU CONTABILITATEA este o disciplina economica a carei definire este mentionata de: - conceptia juridica = totalit....

Ai nevoie de altceva?