Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6549
Mărime: 45.05KB (arhivat)
Publicat de: Aglaia Balazs
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caludia Radovici
UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. ANALIZA ŞI STUDIUL SISTEMULUI EXISTENT
 3. 1.1 Constructia sistemelor informatice pg 5
 4. 1.2 Realizarea sistemelor informatice folosind pachetul de aplicatii software pg 9
 5. 1.3 Realizarea sistemelor informatice de catre utilizatorii finalii pg 10
 6. 1.4 Avantajele sistemului informatic pg 11
 7. CAPITOLUL 2
 8. PROIECTAREA NOULUI SISTEM INFORMATIC
 9. 2.1 Proiectarea sistemelor informatice pg 13
 10. 2.2 Proiectarea logica pg 14
 11. 2.3 Proiectarea fizica pg 16
 12. 2.4 Limitele metodelor clasice de proiectare a sistemelor informatice pg 17
 13. Modelul conceptual al datelor pg 21
 14. Modelul relational al datelor pg 22
 15. Concluzii pg 26
 16. Bibliogafie pg 27

Extras din proiect

INTRODUCERE

Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere teoretică pe măsură.

În acest sens ,se recurge la limbaje de programare moderne, orientate pe obiecte , gen Visual Basic, Java, în a căror completare vin alte limbaje, deosebit de performante, respectiv Excel şi Access.

Atăt lucrul cu fişierele, căt şi redactarea elegantă a rezultatelor oferite de prelucrarea informaţiilor unor baze de date posibile, poate fi realizat în mediul Access, secondat de limbajul Visual Basic.

Orice activitate,în orice domeniu, se desfăşoară pe baza unui flux informaţional.Totalitatea fluxurilor informaţionale, cu o anumită organizare, care asigură legătura dintre conducere (sistemul decizional) şi execuţie (sistemul de execuţie) se numeşte sistem informaţional.Dacă desfăşurarea activităţii presupune,în mod special, utilizarea echipamentelor electronice,sistemul informaţional se numeşte sistem informatic.Rolul sistemului informaţional fiind acela de a transmite informaţia între diferite elemente.

Printre posibile activităţi desfăşurate în cadrul acestui sistem pot fi enumerate:achiziţionarea de informaţii din sistemul de bază, completarea documentelor şi transferul acestora între diferite compartimente sau centralizarea acestora.În cadrul sistemului informaţional, majoritatea activităţilor se pot desfăşura cu ajutorul tehnicii de calcul.Se pot prelucra date primare care mai apoi se pot transfera către alt compartiment spre prelucrare.Transferul se poate face şi pe cale electronică,prin intermediul unei reţele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.

Astfel, cele două sisteme ne arată rolul şi frumuseţea informaticii în societatea zilelor noastre.Prezentul referat doreşte să scoată în evidenţă frumuseţea limbajului informatic în viaţa economică,folosind ca suport aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a întreprinderii ce asigură de fapt interfaţa acesteia cu mediul economic în ceea ce priveşte intrările sau funcţia de aprovizionare cu produse finite.

În cadrul compartimentului de aprovizionare se ţine cont de anumite etape principale de rezolvare a problemelor de stocare,de gestiune,dar şi de modul de aprovizionare a unei societăţi.Accentul va fi pus pe organizarea compartimentui aprovizionare, ţinând însă cont şi de celelalte compartimente(contabilitate,financiar) pentru a evidenţia elaborarea unei gestiuni eficace într-o întreprindere.

Tema proiectului aleasă de mine este “Contabilitatea stocurilor si a produselor finite”.Aceasta pentru mine reprezintă o temă de întindere mare şi foarte importantă deoarece cuprinde toate activele circulante materiale, deci mijloacele care sunt destinate consumului sau vânzării.Stocurile reprezintă totalitatea bunurilor materiale existente la o întreprindere şi sunt utilizate pentru asigurarea continuităţii activităţii.

Stocurile nu sunt importante numai pentru întreprinderile cu activitate de comerţ, ele deseori reprezintă un element important si pentru întreprinderile producătoare.

Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi pertinente în procesul de luare a deciziilor economice.Contabilitatea poate fi apreciată ca cel mai important element al sistemului informaţional al unei unităţi economice.

Ea răspunde cerinţelor pe plan informaţional şi decizional,problemelor gestiunii valorilor economice separate patrimonial.

Importanţa sistemului informaţional economic constă în faptul că organizarea şi conducerea activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic presupune cunoaşterea permanentă a stării şi funcţionării unităţilor patrimoniale, cunoaştere ce se realizează cu ajutorul sistemului informaţional economic

Expresiile concrete, suportul pe baza cărora se obţin informaţiile poartă denumirea de date Datele sunt reprezentate prin diferite cuvinte,cifre,sunete,semne,imagini,culori,

propoziţii.La rândul lor,datele îşi au suportul material într-o serie de mijloace materiale sau tehnice,care se numesc purtători de date.Principalii purtători de date sunt documentele economice,diferite registre,anumite situaţii şi purtătorii tehnici de date:benzi şi cartele perforate,benzi şi discuri magnetice,dischete,microfilme etc.

Contabilitatea nu reprezintă un scop în sine.Ea reprezintă “un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică (transmite)informaţii financiare despre o entitate economică”.

CAPITOLUL 1

ANALIZA ŞI STUDIUL SISTEMULUI EXISTENT

O baza de date ierarhică este formată dintr-un set de înregistrări care sunt interconectate prin intermediul unor legături.O înregistrare reprezintă o colectţie de câmpuri, fiecare câmp conţinând o singură valoare,iar prin legatură se intelege o asociere intre două înregistrări.Fiecărui tip de înregistrare din diagrama de structură îi corespunde în baza de date un anumit număr de înregistrări Aceasta inseamnă că pentru o realizare a unui tip de înregistrare părinte pot exista 0,1 sau mai multe inregistări ale tipului de înregistrare copil.

SC “DUNAREA”SRL cu sediul in Braşov str.verii nr.12,are ca obiect de activitate producţia de produse de panificaţie (pâine.cornuri şi specialităţi), organigrama societăţii este următoarea: 1director, 1 contabil, 2patiseri,1 cofetar, 1 muncitor necalificat, 3 şoferi.

Preview document

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 1
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 2
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 3
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 4
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 5
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 6
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 7
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 8
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 9
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 10
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 11
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 12
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 13
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 14
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 15
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 16
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 17
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 18
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 19
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 20
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 21
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 22
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 23
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 24
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 25
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 26
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Gestiunea stocurilor unei SC într-o bază de date în Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie,...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Sisteme Informatice de Gestiune

Sistem informatic pentru evidenţa personalului Sistemul are ca scop evidenţa angajaţilor S.C. “MECANPETROL” S.A. din Găeşti şi a posturilor din...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Sistem Informatic cu Baze de Date Privind Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

1. Definirea problemei Acest sistem informatic işi propune informatizarea gestiunii privind stocurile de produse finite, prin eliminarea...

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari...

Organizarea informatizată a contabilității privind evidența analitică a stocurilor

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC PROFILMET SA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ SC Profilmet SA a fost înfiinţată în anul 1990, fiind o societate...

Ai nevoie de altceva?