Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

Proiect
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 27317
Mărime: 680.13KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Dr. Constantin Florin Sirbu

Cuprins

 1. INTRODUCERE.5
 2. CAP. I. DESCRIEREA SC CONSERVFRUCT SRL.7
 3. 1.1. Descrierea misiunii, obiectivelor şi strategiilor organizaţionale ale SC CONSERVFRUCT SRL.7
 4. 1.1.1. Misiunea.7
 5. 1.1.2. Obiectivele.8
 6. 1.1.3. Strategia.8
 7. 1.2. Descrierea organizării întreprinderii.8
 8. 1.2.1. Obiect de activitate.8
 9. 1.2.2. Structura organizatorică şi funcţională a societăţii.9
 10. 1.2.2.1. Structura organizatorică a societăţii a societăţii.9
 11. 1.2.2.2. Structura funcţională a societăţii.15
 12. 1.2.3. Prezentarea principalelor resurse informaţionale existente.21
 13. 1.3. Legătura dintre sistemul informaţional al produselor finite şi sistemul informaţional al materiilor prime.24
 14. 1.3.1. Produsele oferite de SC CONSERVFRUCT SRL .24
 15. 1.3.2. Descrierea procesului tehnologic actual.25
 16. 1.3.3. Reţete de fabricaţie.27
 17. 1.4. Legătura dintre produse finite şi vânzări.28
 18. 1.5. Produsele actuale de pe piaţa românească de software ce informatizează funcţia de producţie.31
 19. 1.6. Concluzii.35
 20. CAP. II. CONTABILITATEA TRANZACŢIILOR ECONOMICE DIN DOMENIUL STOCURILOR.38
 21. 2.1. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie.38
 22. 2.1.1. Active circulante – generalităţi.38
 23. 2.1.2. Contabilitatea stocurilor.41
 24. 2.1.2.1. Aspecte teoretice privind stocurile.41
 25. 2.1.2.2. Evaluarea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.42
 26. 2.1.2.3. Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie.45
 27. 2.2. Reglementări privind stocurile reflectate în Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 2.54
 28. 2.3. Documente primare folosite pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor contabile din clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”.56
 29. 2.4. Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni care au loc în cadrul sistemului stocurilor de produse finite.59
 30. CAP. III. ANALIZA ŞI PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA PRODUSELOR FINITE.63
 31. 3.1. Clasele de operaţiuni economice reflectate în cadrul Sistemului de Gestiune al Stocurilor de Produse Finite. 63
 32. 3.2. Culegerea cerinţelor noului sistem informatic. 64
 33. 3.2.1. Cerinţe funcţionale ale noului sistem.64
 34. 3.2.2. Cerinţe nefuncţionale ale noului sistem.65
 35. 3.3. Planificarea activităţilor.68
 36. 3.4. Politici de securitate.68
 37. 3.5. Evaluarea proiectului.70
 38. 3.6. Prezentarea principalelor funcţionalităţi ale sistemului informaţional sub formă grafică.76
 39. 3.6.1. Descrierea sistemului informaţional existent.76
 40. 3.6.2. Descrierea datelor din Diagrama Fluxurilor de Date.77
 41. 3.7. Proiectarea bazei de date: Diagrama Entitate Releţie.83
 42. 3.8. Descrierea meniului aplicaţiei SGSPF.87
 43. CAP. IV. TENDINŢE VIITOARE.94
 44. 4.1. Tranziţia către societatea global – informaţională.94
 45. 4.2. Întreprinderea modernă şi tehnologiile informaţionale.95
 46. 4.3. Mega aplicaţiile ERP (Entreprise Resurce Planing).96
 47. 4.4. WIRELESS – Tehnologii care ne-au schimbat viaţa.98
 48. BIBLIOGRAFIE.100
 49. ANEXE.102

Extras din proiect

INTRODUCERE

În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât din interiorul, cât şi din exteriorul său. Sarcina de colectare, prelucrare, stocare şi furnizare a informaţiilor şi cunoştinţelor revine sistemului informaţional al întreprinderii. Din punct de vedere informaţional, o întreprindere modernă trebuie să fie cuplată la cele mai moderne tehnologii informaţionale şi de comunicare ale momentului la care ne raportăm.

În momentul de faţă există o multitudine de factori ce impun întreprinderii diferite schimbări pentru supravieţuirea economică. Cei mai importanţi factori sunt următorii: tehnologiile informaţionale, schimbările politice, schimbările din mentalitatea clienţilor, interesele diferitelor organisme profesionale şi sindicale etc.

Organizaţiile pot fi considerate ca un sistem care tratează fluxuri materiale şi fluxuri informaţionale, în vederea atingerii obiectivelor impuse de obiectul de activitate. La rândul său, acest sistem poate fi descompus într-un anumit număr de subsisteme, fiecare având ca scop să asigure un ansamblu de operaţii necesare pentru funcţionarea la nivel global a organizaţiei.

Am ales tratarea temei “Sistemul informaţional al stocurilor de produse finite în organizaţiile informatizate” , deoarece , date fiind transformările rapide ce au loc în mediul social – economic al întreprinderii (progresul rapid al tehnologiilor informaţionale), sistemele informatice sunt supuse unor permanente schimbări, iar tot mai multe întreprinderi, şi în special cele de producţie, se confruntă cu probleme în domeniul informatic. Este evidentă necesitatea proiectării unor sisteme informatice mai flexibile, pentru întreţinerea şi expluatarea lor în condiţii de eficienţă maximă.

Această lucrare este structurată pe 3 părţi:

Prima parte a lucrării de faţă prezintă firma SC CONSERVFRUCT SRL, principalele elemente componente ale funcţiei de producţie, principalele resurse: personal, hardware şi software, analiza sistemului informaţional existent în întreprindere, precum şi concluzii şi propuneri proprii (Cap. I).

A doua parte a lucrării prezintă contabilitatea tranzacţiilor economice din domeniul stocurilor, fiind evidenţiate principalele operaţiuni contabile efectuate de către unităţile de producţie(Cap. 2).

Partea a treia prezintă analiza şi proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea produselor finite precum şi tendinţele viitoare ale aplicaţiilor care tratează producţia.

Organizaţiile au un impact direct asupra tehnologiilor informaţionale prin luarea deciziilor cu privire la modul în care acestea vor fi utilizate şi la rolul pe care-l vor avea în cadrul sistemelor informaţionale.

O influienţă directă a evoluţiei sistemelor informatice se remarcă şi în planul aplicaţiilor utilizate de diferite sisteme informaţionale din întreprindere.

Orice agent economic îşi desfăşoară activitatea având drept scop obţinerea unor rezultate pozitive, în principal maximizarea profitului, fapt pentru care trebuie să utilizeze în mod raţional resursele umane, materiale şi financiare.

CAP. I. DESCRIEREA SC CONSERVFRUCT SRL

1.1. Descrierea misiunii, obiectivelor şi strategiilor organizaţionale ale

SC CONSERVFRUCT SRL

1.1.1. Misiunea

Misiunea firmei este de a satisface nevoile imediate ale clienţilor oferindu-le o gamă variată de produse.

Prima prioritate este aceea de a fi total dedicaţi anticipării şi satisfacerii nevoilor consumatorilor.

Societatea abordează crearea unor produse noi solicitate pe piaţă, prin eforturi continue de îmbunătăţire a calităţii diversificând producţia şi în acelaşi timp păstrându-şi profilul de bază.

Societatea intenţionează să îmbunătăţească viaţa dumneavoastră, oferindu-vă cele mai gustoase conserve din legume respectiv fructe, de calitate superioară şi la preţuri scăzute.

1.1.2. Obiectivele

- SC CONSERVFRUCT SRL se străduieşte să-şi extindă segmental de piaţă ocupat şi să-şi sporească profitabilitatea;

- SC CONSERVFRUCT SRL doreşte să fie considerată etalonul pieţei pentru produsele oferite clienţilor săi ;

- SC CONSERVFRUCT SRL doreşte ca pe viitor să investească în utilaje mai performante care să asigure creşterea calităţii produselor la nivelul standardelor existente pe pieţele externe şi mai ales în spaţiul UE ;

- SC CONSERVFRUCT SRL va angaja cel mai mic număr posibil de persoane, cu cea mai bună pregătire, prin care să se poată realiza primul obiectiv ;

- SC CONSERVFRUCT SRL va crea un mediu prin care să corespundă unor cerinţe diversificate, indiferent de sex, rasă, cultură, atât în ceea ce priveşte proprii angajaţi, cât şi furnizorii şi beneficiarii săi.

Preview document

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 1
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 2
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 3
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 4
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 5
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 6
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 7
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 8
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 9
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 10
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 11
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 12
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 13
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 14
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 15
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 16
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 17
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 18
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 19
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 20
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 21
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 22
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 23
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 24
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 25
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 26
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 27
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 28
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 29
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 30
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 31
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 32
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 33
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 34
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 35
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 36
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 37
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 38
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 39
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 40
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 41
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 42
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 43
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 44
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 45
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 46
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 47
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 48
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 49
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 50
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 51
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 52
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 53
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 54
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 55
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 56
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 57
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 58
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 59
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 60
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 61
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 62
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 63
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 64
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 65
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 66
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 67
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 68
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 69
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 70
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 71
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 72
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 73
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 74
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 75
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 76
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 77
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 78
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 79
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 80
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 81
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 82
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 83
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 84
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 85
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 86
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 87
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 88
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 89
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 90
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 91
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 92
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 93
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 94
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 95
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 96
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 97
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 98
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 99
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 100
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 101
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 102
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 103
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 104
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 105
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 106
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 107
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 108
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 109
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 110
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 111
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 112
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 113
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 114
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 115
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 116
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 117
Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Informational al Stocurilor de Produse Finite pe Exemplul SC Conservfruct SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Proiect SIFC 1 Aprovizionare

1.1 Prezentarea organizatiei (obiect de activitate, tip structura organizatorica, niveluri de conducere etc.) Societatea s-a înfiintat în 1927...

Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune la SC Husil-Pan SRL

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE LA SC HUSIL-PAN SRL 1.Analiza intreprinderii 1.1. Prezentarea intreprinderii SC HUSIL-PAN SRL...

Proiect Economie - SC Cementab SRL

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice...

Proiect Economic

1. Bazele teoretice si metode ale sistemului contabil Rolul si importanta stiintei s-au schimbat fundamental în epoca moderna. Dupa cum afirma d.j...

Contabilitate managerială la SC Contec Foods SRL

Contabilitatea de gestiune a costurilor pe faze de fabricaţie Obiectivele aplicării metodei pe faze Metoda pe faze este utilizată în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?