Referatele din domeniul Drept Civil

Corupție și politică în România contemporană

Corupția este un aspect mondial care se identifică la toate nivelurile societății și în toate domeniile de activitate. Aceasta are un caracter relativ din punct de vedere social, ceea ce într-o societate poate constitui act de corupție, în alta poate fi acceptat și permis. Din acest considerent, actele de corupție... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestiunea de afaceri - fapt juridic ilicit

I. INRODUCERE Actele juridice și faptele juridice, licite și ilicite, reprezintă izvoarele raporturilor obligaționale. Faptele juridice civile se produc ca urmare a voinței omului. Faptele juridice licite sunt acțiunile, conforme legii și bunelor moravuri, generatoare de efecte juridice, independent de voința... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Discriminarea pozitivă a femeilor în forțele armate’

Prin cuvântul ‘discriminare’ se poate înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. În cadrul legislația românească criteriile stabilite sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Necesitatea includerii în legea penală a persoanei juridice ca subiect al infracțiunii

INTRODUCERE La momentul actual, societatea cunoa.te o multitudine de forme organiza.ionale ale persoanelor juridice, care demonstreaza nivelul de dezvoltare a societa.ii .i tendin.a continua a acesteia. No.iunea de ”persoana juridica” este o crea.ie a legiuitorului autohton de a introduce o entitate complexa,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice - profesia de avocat

Secțiunea 1 Noțiuni introductive Avocatul, prin natura activității sale, reprezintă una din cele mai importante instituții de apărare a drepturilor persoanei, un partener al justiției intr-un stat de drept. ,,Arta’’, profesionalismul și implicarea avocatului dau măsura in care clientul își apără drepturile și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul de servitute

INTRODUCERE Dreptul de servitute este dreptul real imobiliar, dezmembrâmânt al dreptuli prietate privata, constituit asupra unui imobil, numit fond aservit, pentru uzul sau utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile ce apartin unor proprietari diferiti, care conferă titularului fondului dominant anumite... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiunea civilă

1. NOȚIUNEA DE ACȚIUNE CIVILĂ ȘI NATURA EI JURIDICĂ ”Acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces” . Cu alte cuvinte, putem... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Nulitatea actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este cea mai distructivă dintre sancțiunile de drept civil aplicabile actelor juridice civile. Nulitatea este totodată cea mai răspândită cauză și principala situație referitoare la actele juridice civile, care generează ineficacitate în producere a efectelor actelor juridice. 1.... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Actul juridic civil

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ACTULUI CIVIL Dreptul nu e o știință exactă: aceeași stare de fapt sau de drept poate fi interpretată juridic diferit, în funcție de o anumită concepție, adoptată. Destinul istoric al categoriei de act civil, mai ales sub forma sa contractuală a fost și el influențat de diferite concepții... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Garanțiile personale - Drept civil - Teoria generală a obligațiilor

Abstrasct: Dintre cele două fațete ale obligației: un drept al creditorului și o datorie a debitorului, a existat întodeauna preocuparea pentru îndeplinirea ei. Pentru acestea, romanii au conceptut instituția juridică a garanției - sponsio fidepromissio fideiussio - prin care o altă persoană este responsabil... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Respectul vieții private

Introducere Respectul vieții private și al demnității persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Sunt dese situațiile în care dacă cineva ne lezează viața personală și integritatea, să nu acționăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Opinii personale pro și contra căsătorie

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CĂSĂTORIA Secțiunea 1. Definiția căsătoriei În legislația noastră, noțiunea de căsătorie a comportat numeroase definiții de-a lungul timpului în funcție de epoca istorică, dar și de normele moral - religioase ce au dominat reglementările în materie pentru o lungă perioadă... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practica constituirii și exercitării dreptului de servitute

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei de cercetare. Lucrarea de față tratează o serie de aspecte atât teoretice cât și practice privind dreptul de servitute. Abordarea acestei instituții de drept civil este condiționată de diversificarea raporturilor de proprietate și intensificarea lor, precum și de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele contractului de donație între părți și opozabilitatea efectelor contractului față de terți

Introducere Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat a obligațiilor civile și comerciale, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulația bunurilor (de exemplu vânzarea - cumpărarea, donație, schimbul, împrumutarea), de... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contestații în instanță la decizii de concediere - studiu de caz

Concedierea angajatului de pe postul pe care îl ocupă, trebuie să aibă o cauză reală, să fie supusă fie comisiei de disciplină și doar ulterior să se ia în mod proporțional decizia de concediere iar dacă se desființează postul pe care îl ocupă acel angajat, acesta nu poate fi concediat prin desfacerea contractului... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Cum a stricat China reciclarea globală

Tema proiectului meu este previziunea deoarece consider că sistemul actual de reciclare este stricat și nu ajută cu nimica. Pentru înțelegerea acestei dileme am să încep cu un document de 2 pagini (primul link de la bibliografie) emis pe data de 18.06.2017 de la care a început degenerarea sistemului de reciclare... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică

Introducere Responsabilitatea este principiul fundamental al dreptului. Răspunderea și responsabilitatea este necesară pentru apărarea valorilor și ordinii sociale, cât și ordinii de drept. Normele juridice care formează ordinea de drept sunt respectate de cetățeni din teama de a fi sancționați sau pentru că ele... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul la grevă

CAP.1 - NOȚIUNEA DE GREVĂ ȘI SCOPUL SĂU Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este prin natura sa un drept în egală măsură individual dar și colectiv, deasemenea este un drept social-economic, cât și un drept social-politic, încadrarea sa riguroasă în una din categoriile de drepturi nefiind posibilă.... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proceduri judiciare necontencioase - notiune, reguli specifice, exemple

Potrivit art. 527 din Codul de procedură civilă, procedura judiciară necontencioasă reprezintă acea procedură sub imperiul căreia activitatea instanțelor judecătorești și a altor organe este aceea de a soluționa cereri care nu urmăresc stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Primul termen de judecată

Procesul civil reprezintă, în esență, activitatea tuturor organelor și persoanelor ce participă la dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfășurarea procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Comentariu Decizie ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarul nr. 3996/2016, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Alba - Sectia I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Preview

Efectele actului juridic

In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Aparărea dreptului de proprietate

Introducere 1 1. Noțiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprietate 1 2. Acțiunea în revendicare - mijloc de apărare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al apariției și evoluției acțiunii în... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Specificul dreptului comunitar al concurenței

I. Considerații introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieței comune este afirmarea economiei de piață. De aceea, atât Tratatul, cât și dreptul derivat și-au propus să înlăture efectiv toate amenințările la adresa concurenței, atât din partea actorilor privați (mai ales înțelegerile... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Actul juridic civil

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.” Nicolae Titulescu CAPITOLUL I NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Noțiunea actului juridic civil Întreaga noastră existență, ca subiecți de drept,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview