Efectele actului juridic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2120
Mărime: 26.54KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile.

Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea , modificarea , transmiterea sau stingerea de raporturi juridice civile.

In ceea ce priveste valabilitatea acestora , ele trebuie sa indeplinenasca o serie de conditii prevazute de lege .

Actele juridice le clasificăm astfel :

-unilaterale in cazul acesta numai o singură parte își exprimă vointa (procura, testamentul, anuntarea concursului), precizăm faptul că în cazul acestor acte vointa este manifestată de către o singură parte, dar nu de o singură persoană.

-bilaterale in care se exprimă vointa ambelor părti ale raportului juridic. Contractul bilateral este tot un act bilateral, care dă naștere la obligatii atat pentru o parte cat și pentru cealaltă parte, adică in aceste contracte fiecare parte este atat debitor cat și creditor.

-multilaterale in care se exprimă vointa a trei sau mai multor părti. Spre deosebire de actele juridice civile bilaterale, care reprezintă majoritatea actelor juridice civile, cele multilaterale sunt mai putine la număr. Sunt multilaterale contractele de societate, adică actele prin care mai multe părti se asociază pentru realizarea unui scop comun, aducandu-se contributia lor.

După scopul urmărit la încheierea lor:

Acte juridice cu titlu oneros sunt acele acte in care ambele părti primesc un folos patrimonial .

Acte juridice cu titlu gratuit sunt acte in care numai o parte primește un folos patrimonial (testamentul, contractul de donatie, contractul de imprumut fără procente ș.a.)

Actele cu titlu oneros și cele cu titlu gratuit se subdivid in cate 2 categorii. Actele cu titlu oneros sunt: comutative sau aliatorii. Actele comutative sunt acele acte cu titlu oneros in care părtile cunosc sau pot cunoaște, chiar din momentul incheierii lor, existenta și intinderea obligatiilor ce le revin ( contractul de vanzare-cumpărare). Actele aliatorii sunt acele acte cu titlu oneros in care părtile au posibilitatea unui căștig sau riscul unei pierderi, de care fac să depindă existenta sau intinderea obligatiei (jocul loto, contractul de rentă viageră, contractul de asigurare).

Actele cu titlu gratuit se impart in: liberalităti și acte dezinteresate. Liberalitătile sunt actele in temeiul cărora urmează să se transmită gratificatului un bun, o fractiune de patrimoniu sau un patrimoniu. Actele dezinteresate sunt acele acte in temeiul cărora nici un bun nu urmează să iasă din patrimoniul celui care procura altuia un folos, de exemplu: imprumutul fără dobăndă, mandatul gratuit

După modul de incheiere:

Acte consensuale sunt acele acte care se consideră incheiat și drepturile și obligatiile părtilor apar din momentul cănd părtile au ajuns la un consens.

Acte reale (sunt actele care se consideră incheiate și drepturile și obligatiile părtilor apar din momentul transmiterii bunului.

Acte solemne sunt acele acte pentru formarea cărora, simpla manifestare de vointă este insuficientă, legea cerănd ca vointa să imbrace o formă specială

In ceea ce priveste determinarea efectelor actului juridic civil ,aceasta se va realiza prin dovedirea si interpretarea actului juridic civil , precum si stabilirea drepturilor civile subiective si a obligatiilor civile corelative , create, modificate , transmise sau stinse prin actul juridic civil.

Cand efectele unui act juridic nu sunt suficient de clare, pe langa aceasta operatiune de calificare este necesara si stabilirea intelesului unor clauze ale acestuia.In ceea ce priveste calificarea actului juridic civil , aceasta presupune incadrarea intr-o anumita categorie , in functie de care se va determina regimul juridic aplicabil actului respectiv . Asadar daca actul juridic este numit tipic, va fi guvernat de regulile expres prevazute de lege pentru actul juridic respectiv, iar daca actul juridic este nenumit atipic, vor fi incidente normele generale aplicabile obligatiilor civile.

După efectele lor:

Acte constitutive sunt acele acte prin care se creează raporturi juridice care au un continutul lor drepturi și obligatii, inexistente anterior. Actele de constituire a unei ipoteci, a unui uzufruct sunt constitutive.

Acte translative sunt acele acte prin care se strămută un drept dintr-un patrimoniu in altul (exemple: contractul de vănzare-cumpărare, cesiunea de creantă)

Acte declarative sunt actele care definitivează drepturile preexistente (exemplul: partajul, tranzactia).

Principiile care guverneaza efectele actului juridic civil ne arata fata de cine, cum si in ce conditii se produc aceste efecte si sunt urmatoarele:

1. principiul relativitatii efectelor actului juridic civil;

2. principiul fortei obligatorii a actului juridic civil;

3. principiul irevocabilitatii actului juridic civil.

Bibliografie

1. http://www.stiucum.com/drept/drept-civil/Forma-actului-juridic-civil52173.php

2. http://ru.scribd.com/doc/37354908/I-2-Forma-Actului-Juridic-Civil#scribd

3. DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ Suport de curs pentru învățămânul la distanță

4. https://www.projurista.ro/efectele-actului-juridic-civil/

Preview document

Efectele actului juridic - Pagina 1
Efectele actului juridic - Pagina 2
Efectele actului juridic - Pagina 3
Efectele actului juridic - Pagina 4
Efectele actului juridic - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Efectele actului juridic.docx

Te-ar putea interesa și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele Actului Juridic

Efectele actului juridic civil constau în drepturile subiective şi obligaţiile civile corelative care se nasc, se modifică sau se sting prin...

Efectele Actului Juridic Civil

1. Noţiunea de act juridic civil şi clasificarea acestora 1.1.Definirea actului juridic civil Actul juridic civil este definit ca fiind o...

Ai nevoie de altceva?