Actul Juridic și Efectele Sale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5153
Mărime: 47.05KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Miu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I - 1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile
 2. 2. Noţiunea actelor juridice civile
 3. 3. Clasificarea actelor juridice civile
 4. Capitolul II. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil
 5. 1. Capacitatea de a încheia actul juridic civil
 6. 2.Consimţământul
 7. 3. Obietul actului juridic civil
 8. 4. Cauza actului juridic civil
 9. Capitolul III . Modalităţile actului juridic civil
 10. 1. Termenul
 11. 2. Condiţia
 12. 3. Sarcina
 13. Capitolul IV . Efectele actului juridic civil
 14. 1. Principiile efectelor actului juridic civil
 15. 2. Ineficacitatea actului juridic civil
 16. 3. Nulitatea actului juridic civil
 17. 4. Delimitarea nulităţii faţă de alte cauze de ineficacitate

Extras din proiect

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile

1. Noţiunea actelor juridice civile

Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai utilă, dar şi necesară pentru o corectă aplicare a legii, întrucât actul juridic civil este un instrument principal prin care se realizează dinamica circuitului civil şi prin aceasta a circuitului economic. Actul juridic nu poate exista în afara dreptului. De aceea şi definiţia poate fi concepută numai cu luarea în considerare a acestui specific. Conceptul general al actului juridic civil a fost obţinut printr-un proces de abstractizare şi generalizare ale caracterelor comune diferitelor acte pe care le cuprinde. Actul juridic este compus deci dintr-un complex de împrejurări selevante juridic.

Având în vedere toate cele arătate, vom defini simplu actul juridic civil ca fiind: manifestarea de voinţă a uneia sau mai multor părţi, săvărşită cu invenţia de a produce efecte juridice civile, constând în crearea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile, în temeiul şi în limitele stabilite de normele dreptului civil obiectiv.

Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice ale actului juridic civil sunt următoarele:

- Prezenţa unei manifestări de voinţă care poate proveni de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice

- Manifestarea de voinţă exprimă intenţia de a produce efecte juridice

- Efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic concret.

Termenul “act juridic” are o dublă semnificaţie. Într-un prim sens acest termen desemnează operaţiunea juridică, adică manifestarea de voinţă făcută cu scopul de a produce efecte juridice (negotium juris). Într-un al doilea sens, termenul de act juridic are semnificaţie de înscris constatator al operaţiunii juridice, adică mijlocul probator al operaţiei juridice (instrumentum probationis). Orice contract este act juridic, dar nu orice act juridic este contract.

2. Clasificarea actelor juridice civile

Clasificarea actelor juridice civile se poate face după mai multe criterii. Dintre aceste criterii reţinem următoarele:

1. După numărul părţilor, există acte juridice civile:

- Unilaterale

- Bilaterale

- Multilaterale

2. După scopul urmărit la încheierea actului juridic, distingem:

- Acte cu titlu oneros: - Acte comutative

- Acte aleatorii

- Acte cu titlu gratuit: - Liberalităţile

- Actele dezinteresate

3. După felul şi natura efectelor pe care le produc, actele juridice civile pot fi:

- Constitutive

- Translative

- Declarative

4. După importanţa lor, distingem acte juridice civile:

- De conservare

- De administrare

- De dispoziţie

5. După conţinutul lor avem acte juridice civile:

- Patrimoniale

- Nepatrimoniale

Preview document

Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 1
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 2
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 3
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 4
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 5
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 6
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 7
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 8
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 9
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 10
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 11
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 12
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 13
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 14
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 15
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 16
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 17
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 18
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 19
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 20
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 21
Actul Juridic și Efectele Sale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Actul Juridic si Efectele Sale.docx

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Modalitățile actului juridic civil

Modalitățile actului juridic civil 1. Noțiuni introductive Dreptul este definit ca fiind totalitatea normelor care reglementează acțiunile omului...

Actul Juridic

Noţiunea actului juridic civil. Terminologie . În sens larg, prin fapte juridice se înţeleg atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau fără...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului de procedură

1.Sanctiunile procedurale – precizari prealabile In materie procesual civila sanctiunile procedurale reprezinta "masuri cu caracter de...

Nulitatea în Vechiul și Noul Cod Civil

NULITATEA ACTULUI CIVIL IN VECHEA SI NOUA REGLEMENTARE A CODULUI CIVIL 1. Notiuni generale Etimologia termenului ,,nulitate” provine de la...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Ai nevoie de altceva?