Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8015
Mărime: 432.12KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Carp
Puncte necesare: 8
Facultatea de Drept
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE REFERITOARE LA EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL . 4
 3. Secțiunea 1. Definiția efectelor actului juridic civil . 4
 4. Secțiunea 2. Determinarea efectelor actului juridic civil . 4
 5. Secțiunea 3. Enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil . 8
 6. CAPITOLUL II. PRINCIPIUL FORȚEI OBLIGATORII A ACTULUI JURIDIC CIVIL . 10
 7. Secțiunea 1. Noțiune și fundament . 10
 8. Secțiunea 2. Excepții . 11
 9. § 1. Cazurile de restrângere a forţei obligatorii . 11
 10. § 2. Cazurile de extindere a forței obligatorii . 13
 11. § 3. Teoria impreviziunii . 14
 12. § 4. Modificarea unilaterală a actului juridic civil . 18
 13. CAPITOLUL III. CORELAȚIA DINTRE PRINCIPIUL FORȚEI OBLIGATORII ȘI PRINCIPIUL RELATIVITĂȚII . 19
 14. CONCLUZII . 20
 15. BIBLIOGRAFIE . 21

Extras din referat

INTRODUCERE

Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce consecinţe are încheierea unui act juridic? Asupra cui se vor putea face simțite aceste efecte? Sunt ele facultative sau obligatorii? Acestea sunt întrebările care cer răspunsuri. Prin efectele actului juridic civil se înțelege drepturile subiective civile şi obligaţiile civile cărora actul juridic le dă naştere, le modifică sau le stinge. Aşadar, ceea ce pentru raportul juridic civil reprezintă conţinutul acestuia, în acelaşi timp, constituie efectele actului juridic civil care generează acel raport juridic. Definiția cuprinsă în dispozițiile art. 1166 din Codul civil trasează în linii mari efectele principale ale contractului civil, însă aceasta nu limitează părțile contractane a stipula și alte efecte. Se admite unanim că aceste reguli se aplică, prin analogie, și actelor juridice unilaterale. Efectele actului juridic pot depăși uneori sfera obligaționalului, prin crearea de norme private ce au pentru părțile valoare de lege, conform principiului pacta sunt servanda, iar pentru terți acestea impun o respectuoasă pasivitate față de situația juridică născută între părțile contractante. În concluzie, prin efecte ale actului juridic putem înţelege normele private care au un conţinut specific, concretizat fie în creanţe,fie drepturi reale. Efectele actului civil pot fi uneori prezentate secvenţial, doar prin înfăţişarea acestor raporturi juridice specifice. Este important de menționat că pentru ca un act juridic civil să aibă un efect creator de drepturi și obligații, acestea trebuie să fie în consens cu regulile generale privind ordinea publică, bunele moravuri, echitatea etc. Efectele actului juridic civil sunt guvernate de trei principii, în funcție de care se stabilește cum și față de cine se produc aceste efecte, și anume: principiul forței obligatorii, principiul irevocabilității și principiul relativității. Principiul forţei obligatorii exprimat şi prin adagiul pacta sunt servanta, este unul fundamental , întrucât conform acestui principiu actul juridic civil legal încheiat se impune autorilor, în cazul convenţiilor sau autorului, în cazul actelor juridice unilaterale, acestuia, întocmai ca legea. Deci, cu alte cuvinte actul juridic este obligatoriu pentru părţi, iar nu facultativ.

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil Bartos Tímea

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE REFERITOARE LA EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

Secțiunea 1. Definiția efectelor actului juridic civil

Potrivit doctrinei prin efectele actului juridic civil se înțelege drepturile subiective civile și obligațiile civile cărora actul juridic le dă naștere, pe care le modifică sau le stinge.1

Scopul direct, eficient, proxim și cel mai general pentru care se încheie acte juridice este acela de a produce efectele juridice specifice obiectului fiecărei categorii de acte juridice civile. Astfel, contractele de vânzare se încheie pentru a se realiza efectelor operațiunii numită vânzare, contractele de locațiune se realizează efectele specifice operațiunii juridice numită locațiune, contractele de mandat se încheie în scopul de a realiza operațiunea juridică a reprezentării, cu prilejul încheierii actelor juridice etc.2

Secțiunea 2. Determinarea efectelor actului juridic civil

Determinarea efectelor actului juridic civil este necesară, deoarece nu întotdeauna conținutul actului juridic civil este clar, ci uneori, cel puțin la prima vedere, el este neclar, datorită unor cauze precum neconsemnarea manifestării de voință într-un înscris, greșita exprimare a părților la încheierea actului juridic, folosirea unor cuvinte nepotrivite etc.

Așa fiind, în astfel de situații trebuie procedat la o așa-numită activitate ori operațiune de determinare a efectelor actelor juridice civile, respectiv de stabilire a efectelor acestuia.3

Pentru determinarea conținutului actului juridic civil trebuie parcurse anumite etape sau faze, în cadrul cărora se folosesc o serie de reguli ori procedee.

Faza prealabilă constă în probarea existenței și conțiunutului de idei a actului juridic civil. Dacă nu se dovedește existența actului juridic civil, atunci nu se mai pune problema stabilirii efectelor sale- idem est non esse et non probari. Această fază presupune aplicarea regulilor privind proba raportului juridice civile concrete.

Atunci când există mijloace de probă suficiente și concludente, odată cu dovedirea actului juridic civil se stabilesc și efectele sale, în măsura în care acestea sunt clar exprimate.4

Pot exista însă și cazuri în care, deși existența actului juridic civil este neîndoielnică, efectele sale nu sunt suficinte de clare, menținându-se unele îndoieli cu privire la conținutul actului respectiv. În asemenea

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil Bartos Tímea

situații, se impune o a doua fază a determinării efectelor actului juridic civil, care constă în interpretarea și calificarea actelor juridic.

Interpretarea poate avea ca scop fie calificarea juridică a actului, fie stabilirea înțelesului unui clauze, în funcție de care vor fi stabilite drepturile subiective și obligațiile civile ce revin părților.

Bibliografie

I. Legislaţie

1. Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil

2. Legea nr. 195/2001 a voluntariatului

3. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

4. O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti ,în prezent abrogată prin O.G. nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

5. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

II. Tratate, cursuri, monografii

1. Constantin Statescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Hamangiu, București, 2008

2. Dimitrie Alexandresco, Principiile dreptului civil roman, vol. III

3. Doru Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969

4. Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Perosanele, Ediția a II-a, Ed. All Beck, 2002

5. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulecu, Drept civil, Curs selectiv, Ed. Hamangiu,2010

6. Ioan Adam, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ediția 2, Ed. C.H.Beck,2014

7. Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I, Regimul juridic general, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 534.

8. Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu 2012

II. Studii şi articole de specialitate

1. Gheorghe Beleiu, Teoria impreviziunii în dreptul civil, în Dreptul nr. 2/1996

III. Resurse electronice

1. www.legeaz.

Preview document

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 1
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 2
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 3
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 4
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 5
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 6
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 7
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 8
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 9
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 10
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 11
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 12
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 13
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 14
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 15
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 16
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 17
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 18
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 19
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 20
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 21
Principiul forței obligatorii a actului juridic civil - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Capacitatea - condiție de validitate a actului juridic civil

Prin conditiile actului juridic civil intelegem elementele din care este alcatuit un asemenea act. Clasificarea conditiilor actului juridic civil:...

Limitele convenționale ale dreptului de propritate

1.Definiție În doctrina de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale dreptului de proprietate, cea mai completă dintre acestea fiind...

Posesia ca Temei al Dobândirii Dreptului de Proprietate

Introducere Posesia – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau...

Actul juridic civil

Definiţie. Actul jurdic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept civil exprimând intenţia de a produce efecte jurdice...

Te-ar putea interesa și

Retroactivitatea legii civile, a actului juridic civil și a unor hotărâri judecătorești

CUVÂNT ÎNAINTE In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de trebuintele, de nevoile sale. Aceste actiuni, proprii si comune...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Efectele actului juridic

In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor...

Grile Drept Civil

GRILE 2007 I.NOTIUNI GENERALE DE DREPT CIVIL (referitoare la elementele definitorii ale dreptului civil) 1 . Obiectul de reglementare pentru...

Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice...

Proceduri și Contracte Finale

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC...

Ai nevoie de altceva?