Disertațiile din domeniul Drept Civil

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat la moarte poate fi, valoric cu totul neînsemnat; nimeni nu este obligat să lase o moştenire, chiar dacă are rude apropiate sau soţ supravieţuitor. Dar dreptul de... citește mai departe

59 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând. Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare. Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Statutul Juridic al Minorităților Naționale din Ucraina

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie: resortisanţi, minorităţi, străini, apatrizi, ICNUR, drept de veto, relaţii interetnice. Rezumat: Lucrarea intitulată „Statutul juridic al minorităţilor naţionale din Ucraina” este constituită din două mari capitole urmate de concluzii şi bibliografie selectivă... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Imperativul Interzicerii Recurgerii la Forța Armată în Relațiile Internaționale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Imperativul interzicerii recurgerii la forţa armată în relaţiile internaţionale” este structurată în patru mari capitole, concluzii şi bibliografie reprezentativă. Prima parte a lucrării analizează problematica războaielor juste care sunt cele care nu au un caracter... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview