Disertațiile din domeniul Sociologie

Studierea preferințelor consumatorilor pentru grupa de produse ciocolată

INTRODUCERE Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă, când cultura arborelui de cacao era practicată în America de Sud. Primul explorator care a luat contact cu boabele de cacao din Lumea Nouă a fost Cristofor Columb. Aduse în Europa, acestea nu s-au bucurat de o prea mare atenție, deoarece nimeni nu... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în plan psiho-social. Împotriva sărăciei se duce o luptă tot mai puternică apelându-se la instrumente de combatere, în principal prin intermediul prestațiilor sociale, care... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea nr.678/2001), activitățile infracționale în domeniu erau încriminate în Codul Penal, sfera acestor activități fiind mult restrânsă. De regulă, faptele se comiteau numai pe... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat

Introducere Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea zonelor sărace. În esență, lucrarea își propune ca obiective: evidențierea instrumentelor necesare în elaborarea... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emoțional, tipurilor de violență intrafamilială unde victime nu sunt doar copii ci și mamele... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în care fiecare stat membru are dezvoltate propriile sisteme de protecţie socială, termeni ca servicii... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Religia ca factor geopolitic

INTRODUCERE Ultima parte a secolului XX a fost marcată de o puternică revenire a fenomenului religios, resimţită datorită diverselor motive, precum: revoluţia islamică de inspiraţie Hhomeiny, invazia sovietică în Afganistan, căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est, solidaritatea tot mai... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul asistentului social în conflictele sociale

INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate socială. Datorită consecinţelor devastatoare în plan social, abuzul domestic nu mai reprezintă o chestiune privată, devenind o problemă publică. Acest lucru justifica... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni socialmente dezirabile, să manifeste numai comportamente admise şi să aleagă, în situaţii sociale specifice, numai soluţii compatibile cu standardele culturale ale societăţii... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asistența socială pentru copii cu CES

Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ care ar putea oferi soluţii viabile, în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivarea Asupra Performanțelor Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I FUNCŢIONARUL PUBLIC. CONCEPT. TIPOLOGIE 1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ Primele reglementări privind pregătirea personalului pentru ocuparea diferitelor slujbe datează încă din prima jumătate a secolului XIX. Conceptul “statut” este folosit pentru prima dată în anul 1847, când se adoptă, la... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’ Omul — ca reflecţie a cerului — reprezintă cununa creaţiei lui Dumnezeu. Omul nu este numai o fiinţă solitară, care trăieşte izolat de semeni şi de lume, ci o fiinţă... citește mai departe

156 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asistența Socială a Copiilor Rămași Singuri Acasă ca Urmare a Plecării Părinților la Muncă în Străinătate

Prezentul demers analizează modelul de metodologie implementat la nivelul municipiului Bucureşti în domeniu asistenţei sociale a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate. În continuare, vom utiliza sintagma „copil singur acasă ca urmare a plecării unuia sau a ambilor... citește mai departe

67 pagini 9 puncte Extras Preview

Dimensiuni ale Excluziunii Sociale a Persoanelor Adulte fără Adăpost

Cine sunt persoanele adulte fără adăpost- Cum au ajuns să trăiască în stradă- Care sunt nevoile lor- Ce se poate face pentru ele- Acestea sunt întrebările la care doreşte să găsească un răspuns prezenta lucrare, adecvat timpului şi contextului social al municipiului Focşani. Fenomenul etichetării si culpabilizării... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Extras Preview

Comunicarea intergrupală într-o organizație

Introducere Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveşte colectivităţile în care acesta trăieşte, se observă o creştere explozivă a interesului pentru problematica nu doar a comunicării, ci a unei comunicări eficiente. Această extindere la nivelul teoriilor, dar, mai ales la... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Preview

Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului

INTRODUCERE Modificarea substanţială a condiţiilor sociale din ţara noastră, în perioada post-decembristă a determinat schimbări radicale în viaţa multor familii şi implicit, în dezvoltarea copiilor. Unii provin din familii cu un standard de viaţă extrem de precar, alţii aparţin familiilor cu mulţi copii şi cu... citește mai departe

102 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară

Capitolul I Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia 1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor educative? Devianţa juvenilă reprezintă o problemă socială de o deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor educative, a instanţelor de... citește mai departe

56 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Reprezentări și Percepții ale Populației din România Față de Homosexuali

Capitolul I Perspective teoretice asupra homosexualității 1.1 Etimologia și istoria homosexualității masculine „Homosexualitatea a existat dintotdeauna în istorie, în toate tipurile de societate, în toate clasele sociale şi a supravieţuit aprobării tacite, indiferenţei, ca şi celor mai dure persecuţii. Ceea ce a... citește mai departe

83 pagini 13 puncte Extras Preview

Stabilirea priorităților în asistență socială cu privire la problematica drogurilor, realitate sau deziderat

INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la consumul de droguri care distrug mintea şi comportamentul uman. Poate dacă am lua în considerare cât de multe sunt variabilele, trăirile, schimbările care afectează un om,... citește mai departe

209 pagini 14 puncte Extras Preview

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu... citește mai departe

98 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că infractiunile comise de către minori au crescut ca incidentă si au cunoscut o diversificare din punct de vedere al formei, apărând noi tipuri de infractiuni, precum cele de... citește mai departe

59 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Stigmatizarea Rasială

Introducere Din cele mai vechi timpuri, în regiunile de convieţuire a cel puţin două triburi, popoare, naţiuni sau rase au existat conflicte fie latente, fie manifeste între acestea. Datorate, iniţial, cuceririi teritoriilor fertile, ulterior – obţinerii bogaţiilor minerale şi a forţei de muncă, şi în sfârşit –... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview