Asistența socială pentru copii cu CES

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17610
Mărime: 90.79KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I INTEGRAREA, NOŢIUNI INTRODUCTIVE 7
 3. 1. 1. Incluziunea/includerea 7
 4. 1. 2. Diferenţierea 9
 5. 1. 3. Forme şi modalităţi de înţelegere a integrării 11
 6. 1. 4. Evaluarea şi diagnosticul complex al elevilor cu cerinţe speciale 11
 7. CAPITOLUL II TERMINOLOGII ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII 18
 8. 2. 1. Deficienţa, incapacitate, handicap 18
 9. 2.2. Normalizare, adaptare 20
 10. 2.3. Nevoi sau cerinţe educaţionale speciale (CES) 24
 11. 2. 4. Integrarea şcolară pentru principalele categorii de copii cu CES 26
 12. CAPITOLUL III INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 36
 13. 3. 1. Integrarea în documentele internaţionale 37
 14. 3.2. Integrarea copiilor cu deficienţe în comunitate 41
 15. 3.3. Integrarea copiilor cu CES în România 42
 16. CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ 50
 17. 4.1. Studiul I 50
 18. 4.2. Studiul II 54
 19. 4.3 Studiul III 58
 20. 4.4 Studiul IV 61
 21. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 64
 22. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din disertație

Introducere

Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ care ar putea oferi soluţii viabile, în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale.

Astfel, plecând de la principiile acestui tip de educaţie, avem posibilitatea să intervenim pentru a modifica/ameliora unele reprezentări negative/defavorabile, existente în rândul opiniei publice, despre copiii cu deficienţe sau cei cu dificultăţi de învăţare; se poate arata că şi aceşti copii au aptitudini şi capacităţi de învăţare şi instruire care trebuie să fie valorificate la maximum, iar ei, prin ceea ce fac sau prin ceea ce ar putea face, pot fi utili societăţii. De asemenea, avem posibilitatea de a apăra şi susţine dreptul acestor persoane la asistenţă şi educaţie pe măsura potenţialului de care dispun; consider că se impune renunţarea la înrolarea acestor copii în sisteme omogene de învăţământ care, prin specificul lor, îi marginalizează (sunt consideraţi mai slabi, inferiori copiilor din şcolile obişnuite, ceea ce nu este întotdeauna adevărat şi, în acelaşi timp, conduce la acţiuni de segregare nejustificată a elevilor în sistemul de învăţământ, în funcţie de gradul integrităţii anatomo- fiziologice sau psihofizice a acestora).

Cuvinte cheie: copii cu cerinţe speciale, integrarea, integrarea şcolară, educaţie, integrare socială.

CAPITOLUL I

INTEGRAREA, NOŢIUNI INTRODUCTIVE

În ultima parte a secolului XX, printre priorităţile politicilor educaţionale promovate pe plan internaţional de unele ţări cu sisteme sociale democratice s-a aflat şi asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii, în conformitate cu Declaraţia Drepturilor Copilului şi cu principiul “egalizării şanselor” tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale din sistemul public şi din sistemele alternative de educaţie aflate în comunitate. În declaraţia Conferinţei de la Salamanca din 1994 se spune că: “Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, care creează comunităţi primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă forme de educaţie pentru toţi, mai mult ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea întregului sistem de învăţământ”.

(Alois Gherguţ, „Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale”, Ediţia a II –a, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 15)

1. 1. Incluziunea/includerea

Incluziunea reprezintă esenţa unui sistem educaţional, specific unei societăţi care are ca obiective valorizarea şi promovarea diversităţii şi egalităţii în drepturi. Acest sistem este caracterizat prin:

• Relaţii interpersonale deschise, pozitive, bazate pe parteneriat

• Flexibilitatea programelor şcolare, a strategiilor educaţionale şi a serviciilor de suport pentru elevii cu dificultăţi de învăţare

• Promovarea egalităţii în drepturi şi responsabilităţi, precum şi asigurarea accesului la oportunităţi

• Parteneriat cu familia/părinţii

• Implicarea activă a comunităţii în programele şcolii

• Încurajarea exercitării dreptului la atitudine şi cuvânt.

Bibliografie

1. Acces la educaţie al copiilor cu cerinţe educative speciale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, Mai 2004;

2. Alois Gherguţ, „Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale”, Ediţia a II –a, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

3. A. Gherguţ “Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale- Strategii de educţ]ie integrată”, Polirom, Iaşi, 2001;

4. Andreea Maniac Raluca, Duruş Ioan, „Lucrătorul Socia l- Note de curs”, Editura Călăuza, Deva, 1998;

5. Boici Gherghina, “Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale în perspectiva integrăii”, Editura Timpul, Reşiţa, 1998;

6. Carolyn Palmer, (2007), „Myths, stereotypesand self-perception: the impact of albinismon self-esteem" in „British Journal of Visual Impairment;

7. Dorel Ungureanu, “Educaţia integrată şi şcoala inclusivă”, Editura de Vest, Timişoara, 2000;

8. Gh. Radu, „Consideraţii privind educaţia integrată în România”, Cartea Albă Editura Reninco, 1999;

9. Ionescu S. – L’intervention en deficience mentale, tom I-II Bruxelles, Editeur Pierre Mordega, 1987, 1990;

10. “Legislation pertaining to special needs education”, Paris, UNESCO,1996;

11. „L'integration scolaire des enfants et adolescents handicapes : Ambitions, theories et pratiques”, Paris, 1994;

12. http://articole. famouswhy. ro/integrarea_şcolară_şi_educaţia_integrată/?.php

13. Traian Vrasmas, - Învăţământul integrat şi/sau incluziv-, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.

Preview document

Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 1
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 2
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 3
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 4
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 5
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 6
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 7
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 8
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 9
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 10
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 11
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 12
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 13
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 14
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 15
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 16
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 17
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 18
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 19
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 20
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 21
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 22
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 23
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 24
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 25
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 26
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 27
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 28
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 29
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 30
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 31
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 32
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 33
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 34
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 35
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 36
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 37
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 38
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 39
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 40
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 41
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 42
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 43
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 44
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 45
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 46
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 47
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 48
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 49
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 50
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 51
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 52
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 53
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 54
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 55
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 56
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 57
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 58
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 59
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 60
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 61
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 62
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 63
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 64
Asistența socială pentru copii cu CES - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Asistenta sociala pentru copii cu CES.doc

Alții au mai descărcat și

Stabilirea priorităților în asistență socială cu privire la problematica drogurilor, realitate sau deziderat

INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la...

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o...

Cauzele și Efectele Divorțului Asupra Femeilor

INTRODUCERE Divorţul reprezintă un eveniment neplăcut din viaţa unui cuplu sau a unei familii având un impact deosebit de important asupra...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Impactul Psihosocial al Șomajului asupra Individului

INTRODUCERE Lumea în care trăim se află permanent într-o continuă schimbare, atât din punct de vedere social cât şi economic. Transformarea...

Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar

INTRODUCERE Realitatea de astăzi a societății românești, ne determină să recunoaștem, că pe lângă multe alte performanțe economice sau sociale...

Efectele Migrației

INTRODUCERE Întotdeauna au fost copii orfani ... În urma războaielor, calamităţilor, bolilor, accidentelor şi multor altor cauze. În timpurile...

Violența în Școală

Introducere Un fenomen care se răspândeşte pe zi ce trece şi care, asemenea unei epidemii, nu doar că nu poate fi oprit cu uşurinţă dar lasă în...

Te-ar putea interesa și

Principalele Caracteristici ale unui Curriculum Școlar în Condițiile Educației Integrate

1. Obiectiv-prezentarea principalelor caracteristici ale unui curriculum şcolar în condiţiile educaţiei integrate. 2. Generalităţi 2.1.Cerinţe...

Ai nevoie de altceva?