Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15637
Mărime: 131.42KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana P.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: P.Iulia

Extras din licență

INTRODUCERE

Realitatea de astăzi a societății românești, ne determină să recunoaștem, că pe lângă multe alte performanțe economice sau sociale scăzute cu care ne confruntăm, datorită trecerii de la fosta perioadă comunistă la alinierea normelor unei societăți democratice, ne confruntăm cu mari probleme și în domeniul educațional.

Familia apare în viziunea sociologilor drept păstrătoare a unor valori etico-morale fundamentale precum adevărul și respectul, compasiunea și generozitatea. Ele sunt apreciate de toate categoriile de elevi ca fiind învățate din familie.

Cadrul didactic îndrumă activitatea educațională a elevului său, conducându-l pe drumul plin de obstacole, dar ascendent, al formării personalității sale. Necesitatea adaptării activității școlare la particularitățile individuale ale elevului este incontestabilă, ea permițând optimizarea randamentului școlar. Dar, reușita școlară a elevului nu poate fi deplină și fără sprijinul necondiționat al familiei. Doresc în lucrarea mea să arăt că problematica educațională este o continuă preocupare pentru toți factorii cu putere de decizie, dar în primul rând ar trebui să fie și un scop principal al familiilor elevilor.

Parteneriatul familie-școală are, în acest context, un rol foarte important și specialiștii aplică permanent diferite modalități de colaborare a profesorilor cu familiile elevilor din dorința de a fi cât mai apropiați și cât mai implicați: ședințe cu părinții într-un cadru organizat al unor analize riguroase asupra influenței exercitate de diferiți factori, lecțiile și serbările ținute în fața părinților permit familiei să vadă manifestările elevilor, rezultatele muncii lor, trăirile și comportamentul acestora; aceste activități sunt permanent urmate de analize bazate pe discuții sincere, stimă, cointeresare în obținerea eficienței maxime în educarea viitorului adolescent.

Actualitatea temei este dată de importanța deosebită pe care o are familia fiecărui elev în dezvoltarea acestuia într-un adult care este ghidat de principii sănătoase ce parvin dintr-o educație și o implicare necondiționată a tuturor factorilor, atât familiali cât și sociali sau din sfera educațională.

În lucrarea mea de licență abordez tematica copiilor cu cerințe educaționale speciale și implicarea familiilor lor și a cadrelor didactice în sprijinul lor la clasele CP-IV. Am ales ca partea practică a lucrării mele să o desfășor la Școlile Generale din Aninoasa și Petroșani, județul Hunedoara.

Lotul subiecților va fi format din cadre didactice de la ciclul primar.

Obiectivele cercetării - În această cercetare vizez următoarele obiective:

- analiza comportamentului elevilor cu situații dificile din punct de vedere educațional, în unitatea de învățământ;

- determinarea măsurii în care comportamentul lor sau rezultatele școlare ale acestora sunt influențate de familie;

- identificarea posibilităților specifice școlii, de sprijin și suport pentru ajutorarea celor care au probleme de ordin educațional în mediul familial;

În cadrul acestui proiect am avut în vedere ca sursă de informare literatura de specialitate, paginile de internet dedicate acestui subiect și informațiile obținute în urma cercetării.

Cuprinsul lucrării

Lucrarea este structurată pe un număr de trei capitole pe care le-am abordat în felul următor:

Capitolul I - este partea lucrării mele în care voi analiza problematica educației din mai multe puncte de vedere. În acest capitol voi defini și teoretiza noțiunile de bază ale familiei, voi detalia care este multitudinea de factori ce pot influența rolul educației asupra copiilor de la ciclul primar: noțiuni generale definite de specialiștii implicați în procesul de educație al tinerei generații, implicarea familiei și nu în ultimul rând, voi încerca să evidențiez felul în care societatea sprijină și consiliază pe cei ce se confruntă cu problematica eșecului sau abandonului școlar.

Capitolul II - în urma detalierii aspectelor teoretice din primul capitol, în această parte a lucrării mele de licență voi arăta care este aria în care am desfășurat partea practică a lucrării și metodologia pe care am folosit-o.

Capitolul III - include partea de cercetare practic-aplicativă, prezentând analiza și interpretarea datelor obținute, cât și concluziile generale ce se desprind cu privire la problematica vizată, anexele și referințele bibliografice care le-am utilizat în această lucrare.

Pentru aceasta mi-am stabilit următoarele ipoteze:

1. Dacă familiile copiilor, indiferent de situația financiară sau socială a acestora, s-ar implica mai activ din punct de vedere social sau educațional, atunci aceștia ar relaționa mai ușor cu cei din jur și rezultatele lor școlare ar fi diferite.

2. Dacă sprijinul acordat de cadrele didactice copiilor cu cerințe educaționale speciale și familiilor lor, are efecte pozitive asupra acestora, atunci se diminuează eșecul școlar și nu în ultimul rând, riscul major de abandon.

Având în vedere cele enunțate anterior consider că această temă va aduce o contribuție importantă problematicii sociale complexe pe de o parte și asupra modalităților de soluționare a acestor probleme în practica asistențială, pe de altă parte.

Bibliografie

1. Ciofu C., Interacțiunea părinți copil, Editura Medicală Amaltea, București, 1998

2. Dunăreanu Ion, Antropologia și sociologia familiei, Editura Tipomur, Târgu Mureș, 2001

3. Ghergut A., Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iași, 2005

4. Ionescu M., Educația și dinamica ei, Editura Tribuna Învățământului, București, 1998

5. Ispas Cristina (coord.), Consilierea integrativă educațională, Editura Mirton, Timișoara, 2011

6. Krausz Septimiu, Stegar Irinel, Metodologia și metodica sociologiei, Editura Matrix Rom, București, 2007

7. Mitrofan I., Mitrofan N., Familia de la A la Z, Editura Științifică, București, 1991

8. Mitrofan Nicolae, Dragostea și căsătoria, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984

9. Neamțu G. (coord), Tratat de asistență socială, Ed. Polirom, Iași, 2004

10. Popescu V., Succesul și insuccesul școlar, Revista de pedagogie, nr. 11, 1991

11. Voinea Maria, Familia și evoluția sa istorică, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1978

12. Zamfir Cătălin, Vlăsceanu Lazăr (coord.), Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993

13. http://www.tvet.ro/Anexe/x/8%20Ghidul%20profesorilor%20privind%20copii%20cu%20nevoi%20educationale%20speciale.pdf

Preview document

Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 1
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 2
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 3
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 4
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 5
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 6
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 7
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 8
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 9
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 10
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 11
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 12
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 13
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 14
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 15
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 16
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 17
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 18
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 19
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 20
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 21
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 22
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 23
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 24
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 25
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 26
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 27
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 28
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 29
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 30
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 31
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 32
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 33
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 34
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 35
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 36
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 37
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 38
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 39
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 40
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 41
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 42
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 43
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 44
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 45
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 46
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 47
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 48
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 49
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 50
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 51
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 52
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 53
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 54
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 55
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 56
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 57
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 58
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 59
Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Rolul familiei in educatia copiilor cu CES din ciclul primar.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele și Efectele Divorțului Asupra Femeilor

INTRODUCERE Divorţul reprezintă un eveniment neplăcut din viaţa unui cuplu sau a unei familii având un impact deosebit de important asupra...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Impactul Psihosocial al Șomajului asupra Individului

INTRODUCERE Lumea în care trăim se află permanent într-o continuă schimbare, atât din punct de vedere social cât şi economic. Transformarea...

Efectele Migrației

INTRODUCERE Întotdeauna au fost copii orfani ... În urma războaielor, calamităţilor, bolilor, accidentelor şi multor altor cauze. În timpurile...

Violența în Școală

Introducere Un fenomen care se răspândeşte pe zi ce trece şi care, asemenea unei epidemii, nu doar că nu poate fi oprit cu uşurinţă dar lasă în...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Abandonul Școlar

INTRODUCERE Ne-am ales această temă “abandonul şcolar în România” deoarece reprezintă o problemă de actualitate cu care se confrunta această ţară....

Asistența socială pentru copii cu CES

Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii...

Ai nevoie de altceva?