Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20470
Mărime: 103.73KB (arhivat)
Publicat de: Anca Cristina H.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Avramescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE BUCUREŞTI

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
 3. 1.1. Definirea şi importanţa strategică a evaluării performanţelor
 4. 1.2. Obiectivele evaluării performanţelor
 5. 1.3. Obiectivele participanţilor la evaluarea performanţelor
 6. 1.3.1. Obiectivele evaluatorilor
 7. 1.3.2. Obiectivele evaluaţilor
 8. 1.4. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor profesionale
 9. 1.5. Criterii de evaluare şi standarde de performanţă
 10. 1.6. Etapele procesului de evaluare a resurselor umane
 11. 1.7. Sisteme de evaluare a performanţelor
 12. 1.8. Probleme potenţiale şi surse de erori ale procesului de evaluare a performanţelor
 13. 1.9. Prevenirea sau estomparea problemelor potenţiale şi a surselor de erori
 14. CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 BOTOŞANI
 15. 2.1. Caracteristicile socio-economice ale zonei
 16. 2.2. Mediul unităţii de învăţământ
 17. CAPITOLUL 3. EVALUAREA PERFORMANŢELOR LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 BOTOŞANI
 18. 3.1. Evaluarea în vederea acordării calificativului anual
 19. 3.1.1. Evaluarea performanţelor personalului didactic
 20. 3.1.2. Evaluarea performanţelor personalului auxiliar
 21. 3.1.3. Evaluarea personalului nedidactic
 22. 3.2. Evaluarea curentă
 23. 3.3. Evaluarea personalului în vederea acordării recompenselor
 24. 3.3.1. Gradaţia de merit
 25. 3.3.2. Salariul de merit
 26. 3.3.3. Distincţii
 27. 3.4. Evaluarea externă
 28. CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
 29. ANEXE
 30. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate validează ideea după care, alături de management şi tehnologie, utilizarea inteligentă a resurselor umane completează setul celor trei vectori de succes, decisivi pentru progresul economico – social

În perioada de tranziţie la economia de piaţă, cele două componente – utilizarea eficientă a personalului şi motivarea acestuia, concepute să se influenţeze pozitiv, în mod reciproc, constituie fundamentul rezultatelor competitive. Punerea în valoare a tuturor dimensiunilor competenţei profesionale revine mai ales managerilor la toate nivelurile de organizare, de aceea relaţia management – comunicare – motivare este liantul ataşamentului personalului faţă de firmă, cât şi a construirii unei relaţii de încredere şi loialitate între personalul de execuţie şi manageri.

Dezvoltarea sistemelor de management al randamentului şi management al performanţei, ca noţiuni aproximativ sinonime, a presupus existenţa unui context specific. La începutul sec. al XX-lea, abordarea a fost întâmplătoare, nesistematică şi fără rezultate notabile. În anii 1930 – 1969 s-a practicat din ce în ce mai mult o abordare formală, ştiinţifică, bazată pe trăsături de personalitate şi pe standarde de apreciere subiective.

Curentele manageriale cele mai importante ale perspectivei formale sunt organizarea de tip birocratic, administrarea clasică, organizarea ştiinţifică, abordarea analitică şi au drept criterii de performanţă eficienţa şi maximizarea profitului. După anii ’60 au apărut mai multe teorii manageriale: cele comportamentale (behavioriste), socio-politice, contingente, socio-tehnice şi cele strategice. Acestea valorizează motivaţia, dezvoltarea individuală, adaptarea la mediu în condiţiile rentabilităţii progresului.

Din punct de vedere al managementului randamentului, abordarea comportamentală are trei curente:

- Managerial – se pune accentul pe identificarea angajaţilor şi candidaţilor la angajare excepţionali, înregistrarea performanţelor şi folosirea lor pentru alte elemente ale managementului resurselor umane, pe conducerea prin obiective şi prin rezultatele obţinute;

- Dezvoltarea individuală – valorizează planurile de carieră ale angajaţilor, formarea continuă şi acordarea feedback-ului corespunzător randamentului obţinut;

- Participativ – are la bază angajarea şi implicarea salariaţilor, profesionalismul lor şi stabilirea unor norme de calitate a produselor şi serviciilor.

Corelaţia randament - performanţă subliniază linia de demarcaţie dintre aceste două concepte. Randamentul depinde de un prim grup de factori, care sunt într-o mare măsură sub controlul salariatului, uniţi sub denumirea de performanţă, şi de un al doilea grup de factori care nu sunt sub controlul direct al salariatului. Pentru a fi capabil de performanţă, salariatul trebuie să fie competent, motivat, să cunoască ceea ce se cere de la el, dar randamentul este imposibil fără existenţa unui mediu de lucru corespunzător. Randamentul este contribuţia absolută sau raportată la alţii, a unui salariat sau grup de salariaţi la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Performanţele angajaţilor, care duc la atingerea randamentului individual, sunt strâns legate de comportamentul lor. Evaluarea comportamentului este procesul de observare, identificare, măsurare si dezvoltare a comportamentului uman într-o organizaţie.

Observarea si identificarea reprezintă procesul de selecţie a informaţiilor ce trebuie examinate si de cercetare atentă a comportamentului, pentru o muncă dată;

Măsurarea înseamnă compararea informaţiilor despre comportamentul celui examinat cu un set de aşteptări personale sau ale organizaţiei, pentru fiecare muncă;

Dezvoltarea este îmbunătăţirea performanţei în timp; orice sistem de evaluare trebuie să conţină mecanismele pentru comunicarea aşteptărilor si a procesului de măsurare către persoanele evaluate.

Sistemele de evaluare sunt în principal necesare pentru:

- măsurarea riguroasă a rezultatelor obţinute în timp de personalul unei firme;

- determinarea nevoilor resimţite de pregătire si perfecţionare reclamate de dinamica schimbărilor mai ales;

- evidenţierea posibilităţilor de promovare a personalului;

- justificarea, la nevoie, a unor decizii de redistribuire sau reducere a personalului.

Cerinţele unui sistem modern de evaluare pot fi sistematizate sub formă mnemotehnică – ASOCA – adică:

- adaptabilitatea (A): evaluarea, făcută după criterii unitare este necesar să poată fi adaptată si diferitelor situaţii, etape sau momente în evoluţia firmei, în realizarea sau raportarea la obiectivele acesteia;

- specificitatea (S): evaluarea, aflată în legătură cu adaptabilitatea, trebuie să dea răspuns interpretării rezultatelor pentru diferite categorii de personal cu sarcini, atribuţii, responsabilităţi si competenţe diferite ce pot fi surprinse numai prin componentele de specificitate ale sistemului de evaluare;

- obiectivitatea (O): presupune pentru evaluare folosirea unor criterii, norme, standarde în care să se opereze mai ales cu elemente măsurabile, cele calitative fiind adiacente numai.

Bibliografie

Armstrong, Michael – „Managementul resurselor umane: manual de practica”, Editura Codecs, Bucuresti, 2003

Burduş, E., Căprărescu, Gh., Zorleţan, T., Managementul organizaţiei, Editura Holding Reporter, Bucureşti

Burloiu P. - "Managementul resurselor umane", Editura Lumina Lex SRL, Bucuresti, 1997

Lefter, V., Manolescu, A. - "Managementul resurselor umane - studii de caz", Editura Economica, Bucuresti, 1999

Lucaks, E., Evaluarea performanţelor profesionale, Editura Economică, Bucureşti, 2002

Manolescu A. - "Managementul resurselor umane", Editura Economica, Bucuresti, 2001

Mathis R., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, 1997

Nicolescu O. - "Management aplicativ", Institutul Manager, Bucuresti, 1994

Pitariu, Horia – „Managementul resurselor umane – Evaluarea performantelor profesionale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000

Rotaru, A. Prodan, Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 1998

Petrescu, Ion - "Managementul resurselor umane", Editura Hyperion, Bucuresti, 1993

*** Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite HG 749/27, oct.1998

Preview document

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 1
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 2
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 3
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 4
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 5
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 6
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 7
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 8
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 9
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 10
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 11
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 12
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 13
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 14
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 15
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 16
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 17
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 18
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 19
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 20
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 21
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 22
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 23
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 24
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 25
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 26
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 27
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 28
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 29
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 30
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 31
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 32
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 33
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 34
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 35
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 36
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 37
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 38
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 39
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 40
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 41
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 42
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 43
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 44
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 45
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 46
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 47
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 48
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 49
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 50
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 51
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 52
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 53
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 54
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 55
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 56
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 57
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 58
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 59
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 60
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 61
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 62
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 63
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 64
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 65
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 66
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 67
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 68
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 69
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 70
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 71
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 72
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 73
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 74
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 75
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 76
Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Performantelor Profesionale la Gradinita cu Program Prelungit.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Alcoolismului Asupra Familiei

Argumentarea temei Realitatea socială din jurul nostru ne pune în faţa unei drame îngrijorătoare: consumul de alcool a crescut în ultimul timp ca...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Managementul performanței

Transformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre majore, care au afectat în egală măsură şi mediul educaţional,...

Ai nevoie de altceva?