Disertațiile din domeniul Energetică

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a energiei electrice. Calitatea energiei electrice vehiculată prin rețelele electrice influențează regimurile de funcționare ale acestora, cu implicații directe asupra... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat într-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocupările privind reprezentarea generatorului sincron încă de la... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu Fezabilitate Panouri PV

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrică la nivel naţional şi internaţional Politicile de modernizare şi reînoire a tehnologiilor din diverse sectoare industriale devin azi din ce în ce mai... citește mai departe

122 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview