Disertațiile din domeniul Știința Administrației

Beneficiile pieței unice pentru cetățenii europeni

CAPITOLUL I. UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeanã este o organizatie care include 25 de state de pe continentul european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã,... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Extras Preview

Organele administrației publice din UTA Găgăuzia

INTRODUCERE Actualitatea temei Se știe faptul că Găgăuzia reprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa RepubliciiMoldova cu statut juridic special, care prevede dreptul poporului găgăuz la autodeterminare, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării urbane, în special, sporind substanțial alocările financiare destinate dezvoltării durabile a oraşelor, considerate „motoare” ale creşterii economice şi ale creării de noi... citește mai departe

190 pagini 13 puncte Cuprins Extras

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile perfecte pe care nu le vei gasi niciodata.” Charles De Gaulle CAPITOLUL I. Importanţa controlului în activitatea de administraţie publică. 1.1. Necesitatea şi obiectivele... citește mai departe

54 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Prima Casă

Capitolul I Noţiuni generale; Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi conducerea ştiinţifică a acestora. Managementul poate fi incadrat în totalitatea activităţilor de organizare şi conducere... citește mai departe

58 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Regimul Juridic al Spațiului Extraatmosferic

Introducere În literatura juridică de drept internaţional există păreri controversate cu privire la istoria apariţiei acestui drept. Într-un şir de lucrări se menţionează faptul că dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat o dată cu apariţia statelor. Cunoscutul autor L. Oppenheim (1858-1919) afirmă că... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Sistemului Educațional

CAPITOLUL 1 Aspecte teoretice si metodologice privind organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie. Structura sistemului de învăţământ din România cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar... citește mai departe

49 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa unică de a uni un continent - mult prea mult timp, dezbinat de războaie şi tot felul de divergenţe - şi de creştere a prestigiului acestuia sau mai bine zis - de reaşezare... citește mai departe

113 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii publice, care permite o mai bună planificare, coordonare şi organizare a activităţii funcţionarului public, autorităţii publice. Am ales ca temă de referat Evaluarea... citește mai departe

80 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul departamentelor de resurse umane, dar şi de fiecare funcţionar în parte. Procesul implică evoluţia profesională a funcţionarilor publici printr-o succesiune de posturi, grade... citește mai departe

50 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Drepturile și obligațiile funcționarului vamal european

CAPITOLUL I – FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI SISTEME ADMINISTRATIVE ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE 1. Generalităţi privind funcţia publică europeană şi funcţionarul public european În cadrul organismelor Comunităţii Europene îşi desfăşoară activitatea agenţi supuşi unor norme speciale, care reprezintă dreptul funcţiei publice... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Extras Preview

Implementarea E-Guvernării în Uniunea Europeană

CAP. I. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ I. 1. Societatea informaţională, egalitate şi dezvoltare Fiinţa umană este facută să comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, transferul şi schimbul de informaţii se desfăşoară prin intermediul sistemelor tehnice. Atunci când se... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluții privind achizițiile publice în România înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea Europeana, legislatia in domeniul achizitiilor publice a suferit modificari succesive. Acest fapt s-a datorat, pe de o parte, necesitatii indeplinirii angajamentelor asumate in... citește mai departe

53 pagini 12 puncte Extras Preview

Proiectarea și managementul carierei funcționarului public prezent și perspective

Capitolul 1 1.1 Definirea carierei În sens larg cariera înseamnă : dezvoltare, avansare, progres. Cariera este o succesiune de activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoana , precum şi atitudinile , cunoştinţele şi competentele asociate , care se dezvolta de-a lungul timpului Pentru definirea... citește mai departe

51 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată prin norme care vor îmbrăca o anumită formă, denumită izvor de drept. Este necesar a se face distincţie între izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului.... citește mai departe

57 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate Tradiţional, cetăţenii aveau acces la serviciile guvernamentale numai la un ghişeu sau într-un birou. Odată cu boom–ul tehnologic al secolului al XX-lea care s-a împletit pe... citește mai departe

57 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina

MOTO: Unica superioritate a guvernanţilor este posibilitatea lor de a face mai mult bine, decât alţii. ( B. Gracian y Morales) CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTITUŢIILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA ŞI UCRAINA I.1. INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ DIN ROMÂNIA În România, încă din cele mai vechi timpuri a existat... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Constituția Uniunii Europene

Se poate spune ca dorinta unei Europe Unite este o idee foarte veche. Multi gânditori, multe personalitati au gândit o astfel de Europa Unita înca din timpuri foarte vechi si au enuntat teorii, structuri, modalitati privind aceasta unitate. Emeric Cruce în 1623 propunea o federatie mondiala având Europa drept pilon... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este marcat de un sir de schimbari radicale în administratia publica. Aceste schimbari vizau în modul cel mai direct formele de administrare, dat fiind faptul ca zeci de ani ea... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview