Seminariile din domeniul Știința Administrației

Tehnologiile informaționale și guvernarea digitală

Noţiunea de sistem se referă la un ansamblu de elementelor aflate în interacţiune. Sistemul constituie ansamblul de elemente, dependente între ele, care formează un tot organizat şi care funcţionează împreună în scopul realizării unui obiectiv final comun. În cadrul unui sistem (cele care evoluează sunt numite... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Exemple de metode și bune practici de guvernanță corporativă

1 - Cadrul guvernanţei corporative Care este abordarea privind guvernanţa? Conducerea şi guvernanţa merg mână în mână într-o societate de succes. Pentru ca ambele să funcţioneze corespunzător este necesară o planificare clară a ceea ce se doreşte a se obţine. Există moduri diferite de a asigura o guvernanţă... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Relațiile Științei Administrației cu Alte Științe

1. Ştiinţa administraţiei are un caracter interdisciplinar, deoarece această disciplină foloseşte critic date şi cunoştinţe pe care le poate oferi alte discipline ştiinţifice şi care sunt legate de fenomenul administrativ public, ce constituie obiect de cercetare pentru ştiinţa administraţiei. Nici una din... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Reinventarea Guvernării

I BIROCRAŢIA Pentru a înţelege mai bine Noul Management Public şi, implicit, Reinventarea Guvernării e necesară o scurtă incursiune în studiul birocraţiei care este fundamentul acestor concepte reformiste. Apariţia birocraţiei în civilizaţia occidentală datează din perioada de sfârşit a Evului Mediu, atunci când... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Administrația publică locală, Consiliul Judetean, președintele Consiliului Județean

1 Administrația publică locală Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale,... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii științifice cu privire la fenomenul birocratic

Initial, fenomenul birocratic a fost un mijloc de a servi mai bine administratiei dar mai tarziu a devenit un vector al supunerii lor.Cu implicatiile sale interne si externe,fenomenul birocratic se afla la baza arhitecturii tuturor sistemelor administrative contemporane.Gradul de birocratizare este variabil de la o... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza organizațională - comparații

1. Structuri organice vs Structuri mecaniciste -nr mic de niveluri ierahice -nr mare de niveluri ierarhice -flexibile -rigide -descentralizate -centralizate -formalizare redusa -formalizare -medii instabile -medii complexe, stabile -specializare -specializare -subordonati = colaboratori... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Etica în administrația publică

1. Enumeraţi câteva principii din Codul Bunei Administrări adoptat de Parlamentul european la 6 septembrie 2001. Comunitatea Europeana prin Euro-Ombudsman a propus adoptarea unui “Code of good administrative behavior” inca din 1998 – Cod adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001. Principii concretizate... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Cariera și dezvoltarea ei de-a lungul vieții

Carieră = avansare. Această viziune presupune mobilitate, de obicei ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională. Carieră = profesie. Potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră (manageri, militari) în timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca “posturi” (ospătari, vânzători).... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Strategia Grădinii Botanice din New York

“Începe o cercetare importantã de planificare si schimbare institutionalã, si vei vedea acolo cã sunt implicati diferiti actionari. Experienta mea în viata institutionala este aceea cã trebuie sa gãsesti cãi de a-i face fericiti pentru început. Trebuie, la fel de bine, sã începi cu începutul si sã fi întelegãtor... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Manipularea Discursului European

Metodologie Poziţia noastră faţă de acest subiect este aceea că Uniunea Europeană prin diferite metode încearcă să manipuleze cetăţenii statelor membre pentru a crea o imagine a unui organism puternic, un organism solidar problemelor Europei, un organism pregătit pentru a face faţă provocărilor care vor surveni... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Prezentarea unei metode de cercetare particulară

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND METODA LOGICĂ Metodele de cercetare sunt procedee, mijloace, tehnici folosite pentru investigarea fenomenelor juridice prin care se pune în vedere, după cum am stabilit în studiile anterioare, metodologia generală filosofică, utilizată în analiza şi interpretarea fenomenlor cercetate,... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Europenizarea administrației publice din Republica Moldova

Europenizarea Administraţiei publice din R.Moldova. Lansarea ideii de integrare europeană în calitate de deziderat naţional, semnarea „Planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova” şi faptul că Republica Moldova a devenit vecin imediat al UE,necesită un suport intelectual şi teoretic al proceselor de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Seminar de Cercetare

Introducere. Precizãri terminologice Functionarii publici de control sau de executie se confruntã adesea cu întrebãri precum: „Câti cetãteni.?”, „În ce mãsurã.?”, „Cât de eficace si eficient este un anumit serviciu?”, „Cât de multumiti sunt cetãtenii în legãturã cu o anumitã mãsurã?”, „ De ce sunt multumiti sau... citește mai departe

107 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Administrativ

TEMA 1 ORGANIZAREA SI FUNTIONAREA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE: - CRITERIILE DE CONSTITUIRE IN SISTEM; SARCINILE SI ATRIBUTIILE AUT ADTIEI PUBLICE; COMPETENTA SI CAPACITATEA AUT ADTIEI PUBICE ? - REGIMURILE ADM SI SERVICIILE PUBLICE - AUTORITATILE ADTIEI PUBLICE Criteriile de constituire in sistem a... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Problema 27 - tehnologie hotelieră și de restaurant

1. Rezervarea 1.1. – notarea gresita, incompleta - verificarea rezervarii prin contactarea clientului Responsabil: hostess 1.2. – telefonul este ocupat - punerea la dispozitia clientului si a altor metode de rezervare: e-mailul, de pe site-ul restaurantului, sau a altor numere de telefon Responsabil:... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Circulația documentelor și a informațiilor în cadrul CIC

a) Scopul si definitia activitatii Scop: Pentru asigurarea circulatiei rationale si unitare a documentelor care stau la baza desfasurarii activitatii agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti. Definitie: Circuitul documentelor reprezinta drumul parcurs de catre acestea in... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Modele care au stat la baza dezvoltării construcției europene

Tema 1. Modele care au stat la baza dezvoltarii constructiei europene Cand ne gandim la modul in care functioneaza sistemul global si la locul nostru in acest sistem, in geneal rationam in raport cu statul si cu noi in calitate de cetateni ai acestor state. Statele au fost actorii principali ai sistemului global de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Reforma sistemului instituțional comunitar în contextul extinderii UE

1. Introducere Uniunea Europeană este una din cele mai importante „construcţii” sau comunitate de state din lume, ce îşi are fundamentul din ideea omului politic francez Robert Schuman (ministru al afacerilor externe al Franţei), inspirat de economistul şi politicianul francez Jean Monnet, care ca şef al... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modalități de îmbunătățire a performanțelor funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Buzău

Performanta obtinerea unui rezultat bun. Conditiile ca un serviciu public sa functioneze bine sunt : functiile lui sa fie ocupate de persoane cu pregatire profesionala de specialitate; persoane sa aiba o experienta in exercitarea atributiilor puterilor si competentelor ce le revin din functiile pe care le detin.... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras

Deontologie

CONCEPTE UTILIZATE IN DEONTOLOGIA FUNCTIONARULUI PUBLIC Acordul este un act administrativ prin care se exprima vointa unilaterala a autoritatii publice de a se asocia, a colabora sau a coopera in vederea atingerii unui obiectiv de interes comun. Actul administrativ reprezinta manifestarea unilaterala de vointa a... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Viitorul Instituțiilor Europene

Viitorul instituţiilor europene Tratatul de la Lisabona , semnat de către statele membre în decembrie 2007, nu schimbă fundamental structura instituţională a Uniunii , care se va baza, în continuare, pe triunghiul Parlament, Consiliu, Comisie. Cu toate acesta, Tratatul introduce câteva elemente noi menite să... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Metode de combatere a corupției în România

„Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup”. Corupţia este un fenomen care a apărut din cele mai vechi timpuri şi nu cred că va dispărea vreodată. Acest fenomen a pus amprenta, din... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Structura Organizatorică a 11 State Membre ale Uniunii Europene

Informaţii generale Limba oficială: germana Capitala: Berlin Populaţia: 82.060.000 Membră a U.E.: stat fondator Limba oficială: franceza Capitala: Paris Populaţia: 65.073.482 Membră a U.E.: stat fondator Limba oficială: italiana Capitala: Roma Populaţia: 59.905.225 Membră a U.E.: stat fondator Limba... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Managementul în Germania

Comportamentul managerial şi modul de gândire german sunt puternic influenţate de principiile protestante şi de teoriile lui Max Weber privind eficienţa socială a structurilor organizaţionale. Toate acestea au condus la conceptul de „economie socială de piaţă” ai căror promotori au fost membri asa-zisului... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview