Seminariile din domeniul Agronomie

Implementarea unui Management al Riscurilor în Puncte Critice de Control (Sistem HACCP) pentru o bază de recepționare la Triticum Aestivum

Grâul este o iarbă cultivată pe scară largă pentru sămânța sa, un bob de cereale care este un aliment de bază la nivel mondial. Numeroasele specii de grâu alcătuiesc împreună genul Triticum, cel mai răspândit este grâul comun. Grâul este cultivat pe o suprafață mai mare decât orice altă cultură alimentară (220,4... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Legumele perene

Plantele legumicole perene ocupă terenul o perioadă mai lungă de timp (8-10 ani). Prezintă importanță alimentară, economică, dar și pentru diversificarea sortimentului de legume. În această grupă sunt incluse plantele de la care se consumă lăstarii etiolați (sparanghel), pețiolul frunzelor (revent), rădăcina... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras

Știința despre obținerea soiurilor și hibrizilor noi de plante

1. Ameliorarea - știința despre obținerea soiurilor și hibrizilor noi de plante 1.1 Obiectul de studiu, metodele de cercetare și importanța ameliorării plantelor Ameliorarea plantelor este o știință biologică aplicativă care elaborează și determină metodele ce se utilizează pentru crearea și înmulțirea soiurilor... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Ecotoxicologie

Tema rezumat curs nr.1 1. Enumerați principalele substanțe toxice. Poluanții chimici (după ministerul de resort) sunt de șapte categorii - metale grele, - metaloizi și structuri ionice derivate; - substanțe eutrofice; substanțe radioactive; - hidrocarburi aromatice policiclice; - compuși alifatici și... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Forme de coroană

Este recomandat pentru următoarele specii: măr, păr, prun și cais. Prezintă un trunchi de circa 60 cm și un ax scurt pe care sunt inserate trei șarpante distanțate la 30-40 cm una de alta. Fiecare șarpantă are câte trei subșarpante ramificate bilateral - altern - exterior. Vasul întârziat Tehnica de formare Anul... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Bugetul UE 2016

1. Scurtă retrospectivă a politicilor agrare: liberalism și protecționism. Teoria si practica ec. a tarilor cu ec. de piata atesta puternica prezenta a statului in viata economic-sociala. Prezenta are un rol complemenrar, de corectare si asigura functionarea normala a economiei. Interventia statului se manifesta in... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Mecanizarea lucrărilor de recoltat

INTRODUCERE Mecanizarea reprezintă executarea cu mijloace tehnice mecanice a lucrărilor în agricultura. Executarea mecanizata a lucrărilor agricole nu este facultativă; fără mecanizare nu poate fi realizata producția agricola. Gradul de mecanizare si nivelul mecanizării pot fi diferite. Mecanizarea agriculturii... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica agricolă comună în România și impactul pe plan național

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ SI IMPACTUL PE PLAN NAŢIONAL Viziune de ansamblu 2. Februarie 2005: Comisia Europeană a relansat Strategia Lisabona Strategia încearcă să ofere soluţii pentru nevoia crescută a UE privind impulsionarea creşterii economice, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea competitivităţii pe... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Fitopatologie - parte specială

Nr. Denumire boală Diagnostic Agent patogen Transmitere, răspândire Posibilități de management 1. Mozaicul tomatelor - pe frunze apar pete de decolorare ce alternează cu țesut verde frunzele sunt gofrate, încrețite. TOBACCO MOSAIC VIRUS (TMV) IN TOMATO - transmitere prin sămânță și resturi vegetale. - răspândire... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Producției Lemnului

I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL PÃDURII I.1. Pãdurea, obiectiv de interes economic Pãdurea ca obiectiv de interes economic poate fi tratatã în feluri diferite. Se folosesc în acest scop indicatori cantitativi ºi indicatori calitativi de evaluare a resurselor forestiere ale unei þãri sau dintr-o zonã fizico – geograficã... citește mai departe

68 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cartoful

CARTOFUL Importanţa culturii Cartoful este considerat ca a doua pâine a omului, deşi nu este luat în cultură de foarte mult timp în Europa şi la noi în ţară. Cartoful este un produs vegetal hrănitor, gustos şi ieftin, care constituie alimentul de bază al multor popoare şi deţine o pondere mare în balanţa... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia conservării și prelucrării produselor agricole

- Receptionare cantitativa a semintelor – cantarirea acestora, se obtine masa bruta, sau masa neta prin scaderea tarei. - Receptionare calitativa – determinarea indicilor de calitate : examenul organoleptic, starea sanitara, continutul de impuritatii prin natura acestora, masa hectolitrica, umiditatea, semintele cu... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Metodă de evidență a bolilor și dăunătorilor la plantele agricole

Înaintea lucrătorilor din complexul agroindustrial este pusă o sarcină de a îmbunătăţi semnificativ securitatea și eficacitatea metodelor și mijloacelor de lichidare a organismelor nocive. Prin urmare, combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor din culturi se bazează pe protecţia integrată, care este de o mare... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Panificație

1. Metode organoleptice de examinare şi control Făina reprezintă materia primă de bază, care intră în cea mai mare proporţie în componentele produselor de panificaţie. Aceste metode au scopul de a determina aspectul şi infestarea făinii, culoarea, mirosul şi gustul. Aspectul general al făinii se referă la... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Ameliorarea plantelor - organizarea producerii de sămânță

Producerea de sămânţă este o activitate foarte importantă în agricultură, de calitatea materialului biologic cultivat depinzând în mare parte nivelul producţiior obţinute. În România, activitatea de înmulţire a soiurilor şi hibrizilor este reglementată prin acte legislative care stabilesc condiţiile ce trebuie... citește mai departe

87 pagini Gratis Extras

Aprecierea calității comerciale a bovinelor destinate sacrificării

RASA CHAROLAISE Rasa Charolaise este o rasă de bovine de origine franceză, destinată producţiei de carne de calitate superioară. Originară din Franţa Producţia de carne este caracterizată prin: -calitate - gust şi fineţe -cantitate - datorită încrucişărilor dirijate, care induc o greutate sporită a carcasei, o... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras

Cercetare operațională

METODE Dimensiunea optimă a exploataţiilor agricole este dată de suprafaţa de teren sau de numărul de animale care permit realizarea unor venituri maxime la suprafaţa de teren sau cap de animal, cu minimum de costuri pe unitatea de produs. Pentru stabilirea dimensiunii optime se folosesc următoarele metode:... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras

Apicultură

LP1 ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINELOR Albinele fac parte din marea clasă a insectelor. Această clasă cuprinde 32 de ordine, printre care şi ordinul Hymenoptera. Insectele din ordinul Hymenoptera se caracterizează printr-un ciclu complet de metamorfoză (ou, larvă, nimfă şi adult), prezenţa aripilor membranoase şi... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Reglementări ale Comerțului Internațional

1. REGLEMENTĂRI ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1.1 Termeni standard de comerţ: INCOTERMS Creşterea volumului comerţului internaţional, atât cu bunuri cât şi cu servicii de după al doilea război mondial a fost bazată pe mai multe motive: filosofia liberalizării comerţului internaţional promovată de GATT încă din... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare aplicativă la economia și politica agrară

EFICIENŢA ECONOMICĂ A CULTURII GRÂULUI ÎN SISTEM IRIGAT ŞI NEIRIGAT I. Importanţa culturii grâului După 1990, în agricultura României s-a menţinut caracterul preponderent cerealier al structurii producţiei agricole (peste 65% din suprafaţa agricolă este cultivată cu cereale) datorită faptului că aceste culturi... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Dăunătorii pomilor și arbuștilor fructiferi

Acarianul Rosu al pomilor - Panonychus ulmi Koch Acarianul este originar din Europa, in tara noastra se intalneste in toate bazine- le pomicole. Descriere: -larva la completa dezvoltare este de 0,12-0,21 mm lungime, de culoare galbe- na brunie. Protonimfa si deutonimfa sunt brune. Biologie si combatere: -in... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras

Consultanță agricolă

MISIUNEA DE CONSULTANŢĂ Modalităţi de utilizare a consultanţilor de către clienţi – checklist 1. Extinderea personalului În cazul în care nu beneficiaţi de suficient timp sau personal pentru abordarea unei anumite probleme. 2. Obţinerea informaţiilor În cazul în care nu beneficiaţi de informaţii privind mediul de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Activității Antioxidante a Extractului de Ceai Verde

Ceaiul verde reprezintă frunzele de Camelia sinensis. Acestea nu sunt lăsate să fermenteze şi sunt imediat uscate, fiind numit şi ceai nefermentat şi ceai virgin, conform sitului http://ro.wikipedia.org. Recent a fost dezvoltat un unguent pe baza extractului de ceai verde, care acţionează împotriva leziunilor HPV... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Calcularea Normei de Samanta, Calculul Dozei de Ingrasmant

Cantitatea de samanta ( Linum ussitatissimum L. ) MMB=5,1-7,5 g Densitatea nr. de b.g la ha=800-1000 b.g/m2 Su= = =84,39 P=97% G=87% C= = =56,87 kg/ha Calculul dozei de ingrasamint pentru inul pentru ulei Cultura situindu-se pe un cernoziom tipic avem urmatoarele rezerve in sol: Aprovizionarea cu azot este... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Compoziția vinului

1.1 Compoziţia chimică a strugurilor Un strugure este compus din două părţi principale: ciorchinele şi boabele. La rândul lor boabele sunt alcătuite din: pieliţă, pulpă şi seminţe. CIORCHINELE are rolul de schelet al strugurelui şi serveşte la susţinerea boabelor şi la conducerea substanţelor elaborate de frunze... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview