Seminariile din domeniul Electronică

Tema 13 DEPI

1. Cerintă Un sistem de comunicatie binar utilizeaza formele de unda: s0( t)=0 [V ] si s1(t )=2 [V ] La intrarea receptorului semnalul soseste cu zgomot gaussian cu medie zero si dispersie - 2=0,22 (din Tabel). Banda canalului este B=2.5[MHz]. Durata de transmisie a unui simbol este T= 1[us]. Se considera P(a1)... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Tema 14 DEPI

1. Cerintă Un sistem de comunicatie binar foloseste semnalele s0(t)=0 [V ] si s1(t )=1[V ] pentru transmiterea simbolurilor 0 si 1. Zgomotul de pe canal este gaussian cu medie zero si varianta - 2=0,22 (din tabel). Numarul maxim de esantioane din fereastra de observatie este N=5. Se impun probabilitatile Pm=0,1... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Analiza și sinteza circuitelor și sistemelor

Seminar 1. Reprezentarea sistemele dinamice. 1. Obiectiv: Reprezentarea sistemelor dinamice liniare simple prin modelel de baza: ecuatii diferentiale sau in difenrente, functii de transfer, calculul raspunsului la impuls si la semnal treapta. 2: Exercitii rezolvate E1: Sa se stabileasca diverse modele matematice... citește mai departe

134 pagini Gratis Extras Preview

Operații cu numere binare

1. Regulile operațiilor cu numere binare reprezentate fără semn a) Adunarea 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 și 1 transport la rangul imediat superior (cu "depășire") Exemplu: 1 1 1 1 1 (transport) 0 1 1 0 1 + 1 0 1 1 1 ------------- = 1 0 0 1 0 0 b) Scăderea 0 −0- 0 0−1- 1, cu... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de achiziții de date

PROBLEMA 1: -Determinați parametrii electrici ai semnalelor măsurate cu osciloscopul: C_X=20 ms/div C_(y_1 )=1V/div C_(y_2 )=1V/div Se cer: T=? f=? U(t)=? U_max=? U_ef=? 0 20 40 60 80 T1[ms] T2[ms] 0 20 40 60 Observație: De regulă, ecranul oscilatorului este împărțit în diviziuni astfel: 10... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Electronică și informatică medicală

1)Sa se genereze un semnal s format din sumarea a 3 sinusoide armonice cu frecvente diferite. Formule folosite: A=1,2,3,…,1000 Semnalul sinusoidal s-a fost realizat prin sumarea a 3 sinusoide de frecvente diferite: B = SIN1(A1*2*PI()/30) C = SIN2(A1*2*PI()/60) D = SIN3(A1*2*PI()/80) E= (SIN1 + SIN2 + SIN3)... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Problemă rezolvată ASCE

1. Presupun Vcc = +12V. 2. Punctul static de funcionare in regiunea activă este [Vce = 7,1 V , Ic = 4,8 mA] 3. Pentru acest exemplu se vor modifica valorile componentelor astfel : Rs = 100 kΩ, Rc = 1kΩ. 4. In curent continuu nu trebuie să existe legatură intre circuit si RL. Se adauga C3 = 47µF. 5. Sursa de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Structura cristalină

Datorita fortelor de atractie dintre particulele constituente,substantele se prezinta in mai multe stari de agregare solid cristal lichid lichid gaz plasma Starea in care se prezinta o anumita substanta depinde de natura acesteia,de presiune si de temperatura.Pe masura cresterii temperaturii si scaderea... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras

Convertoare

Se considera CNA-ul din figura 1. Se cere: a) Sa se deduca relatia de conversie si rezolutia. b) Daca timpul de comutare al comutatoarelor electronice este 100ns, sa se determine capacitatea maxima a nodului de însumare Cn , astfel încât timpul de conversie £ 500ns. c) Daca se utilizeaza comutatoare MOS ca cele... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Centrale Telefonice Digitale

1. Structura generalã a unui sistem de comutaþie si de transmisiuni 1.1. Introducere Apariþia sistemelor de comutaþie si de transmisiuni digitale a deschis perspective considerabile pentru telecomunicaþii si informaticã, deoarece acestea pot realiza un transfer rapid si sigur de informaþii diverse (voce, date,... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Probleme

Se da sistemul analogic: 1.a) Calculati valorile de c.c. pentru semnalele x(t) si p(t); 1.b) Calculati si reprezentati grafic spectrul de amplitudini pentru semnalul x(t); 1.c) Care este forma semnalului y(t)? 1.d) Care este valoarea medie a semnalului y(t)? Rezolvare: 1.a) 1.b) 1.c) 1.d) Se da sistemul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Polarizarea dielectricilor, tipuri de polarizare - măsura polarizării

Dielectricii sunt materiale a caror diagragrama energetica poate fi reprezentata in urmatorul mod: Zona interzisa la dielectrici e relativ mai mare in comparatie cu metalele si semiconductorii, si in rezultat conductibilitatea electr in ei ca regula nu se observa. Rezistivitatea specifica a dieletricilor este... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Mentenabilitatea Echipamentelor

P1. Se consideră un echipament compus din 7 elemente, având o schemă logică de fiabilitate de tip serie. Elementele sunt caracterizate de ratele de defectare: λ1=3.3*10-6, λ2=3*10-6, λ3=2.3*10-7, λ4=7.3*10-6, λ5=3.2*10-6, λ6=5*10-6, λ7=3.5*10-8. Fig. 1. Să se stabilească ordinea măsurătorilor pentru identificarea... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Electronice Fundamentale

1. Amplificatoare cu tranzistoare 1. Pentru amplificatorul din figura se cunosc: ¡ÓVAl=¡Ó12V, 1 mA6,1,K7,4,K500ƒ­ƒÇƒ­ƒÇƒ­IRRDGV5,0,2,V/mA1,02ƒ­ƒ­ƒ­PVLWk. a) 0,75p. Care este PSF ? ƒvƒwDSDVI, b) 0,75p. Ce valori au parametrii amplificatorului ? Care este modelul echivalent al amplificatorului? oivRRA,, c) 0,75p.... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Teorie Convertoare Analog Numerice - Convertoare Numeric Analogice

CAPITOLUL 1 Introducere Sistemele electronice digitale pot să prelucreze rapid şi cu precizie mare, să manipuleze şi să stocheze cantităţi mari de date. Convertoarele analog numerice sunt elementele de bază necesare transformării informaţiilor din lumea exterioară în formă analogică în informaţii numerice, însă... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Noțiuni Introductive de SPICE

Noţiuni introductive de SPICE • SPICE înseamnă Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis • A fost dezvoltat in Electronics Research Laboratory din cadrul University of California, Berkeley • în 1975, SPICE 2 este pus la dispoziţia publicului SPICE se bazează pe o analiză nodală • Masa se notează cu 0... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Integrate Digitale

Sintetizati cu bitabili JK (pentru A si B) si bistabili D (pentru C si D) numaratorul recursibil functionand intre pozitiile si ,inclusive. Se cere: 1. tabel de valori 2. determinarea functiilor de intrare ale bistabililor folosind programul COMIN 3. schema logica. Tabelul b) cu n1 =2 si n2=10 Tabel de adevar:... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Dispozitive și componențe electronice

LABORATOR Dioda stabilizatoare, dioda Zener, LED-ul Obiective • Familarizarea cu aparatele de măsură şi control de bază în laboratorul DCE; • Cunoaşterea regulilor generale şi a celor de protecţia muncii • Ridicarea caracteristicilor curent-tensiune pentru dispozitivele semiconductoare • Analiza dispozitivelor... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Memorii

13.1. INTRODUCERE Memoriile semiconductoare reprezintă circuite de stocare a informaţiei, în format electronic. Uzual, informaţia este memorată sub forma unor secvenţe binare, pe unul sau mai mulţi biţi, în locaţii de memorie cu adresa specificată de către utilizator. Clasificarea memoriilor se poate realiza... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Seminar TTI

Seminar 1. Surse discrete I. Breviar teoretic Elemente de teoria informatiei · Fie variabila aleatoare (v.a.) discreta X, caracterizata de alfabetul finit X ={xi}, de cardinalitate |X | si functia de masa a probabilitatilor (f.m.p.) () ( ) i i i px=åpdx-x , cu conditia 1 i i å p = . Informatia proprie... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Transmisia Imaginii și a Sunetului Asociat

Transmisii ale semnalului video - Video frecvenţă (50 Hz – 6 MHz) - Radio frecvenţă - MA-RBL frecvenţe alese din considerente de disponibilitate a spectrelor (transmisiuni terestre) se ţine cont şi de posibilităţile de implementare a demodulatoarelor - MF transmisii prin radiorelele (microunde) şi sateliţi... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras

Capitolul 7 - Circuite Integrate

7.1. Noţiuni generale Dezvoltarea electronicii este însoţită de câteva tendinţe: - sofisticarea dispozitivelor şi sistemelor, care rezultă din multiplicarea funcţiilor solicitate de practică; - creşterea numărului elementelor în dispozitiv; - cresc cerinţele faţă de dispozitive, şi anume faţă de fiabilitate,... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

CMD

1. Caracterizarea canalului radio mobil – Fading-ul 1. Un canal afectat de fading multicale are deviaţia standard a timpului de întârziere = 1s τ σ şi împrăştierea Doppler Bd=0.01 Hz. Lărgimea de bandă a canalului disponibilă pentru transmiterea semnalului este W=5Hz. Pentru a reduce efectele interferenţei... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Logice cu Elemente Discrete

SCD – seminarul 3 Circuite logice cu elemente discrete Familii de circuite logice: DL – logică cu diode DCTL – logică cu transiztoare cuplate direct Ii Io RTL – logică rezistenţă – tranzistor Circuit Logic uo DTL – logică diodă – tranzistor TTL – logică tranzistor – tranzistor ECL – logică cu cuplaj pe... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview