Seminariile din domeniul Statistică

Exerciții rezolvate noțiuni de bază statistică

1.1.APLICAȚII REZOLVATE 1. Se cunosc următoarele informații referitoare la 5 cadre didactice dintr-o universitate: Numele Specialitatea Sexul Vârsta Gradul didactic Pop Finanțe M 39 Profesor Roșu Management F 30 Lector Rusu Marketing M 50 Profesor Albu Statistică F 26 Asistent Gros... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Nivelul de trai și al calității vieții la nivelul economiei naționale

Alegerea temei si motivația alegerii Pentru acest proiect, am ales să discut și să analizez nivelul de trai și al calității vieții la nivelul economiei naționale în perioada 2010-2018. Am decis să aleg această tema deoarece în ultimul timp se fac foarte multe comparații între România și alte țări mai dezvoltate,... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Metode econometrice

Pentru aplicatia de mai jos am prezentat legatura dintre trei variabile , doua cauzale si una rezultativa. y - speranta de viata peste 60 de ani - ( variabila rezultativa) x1 - riscul de diabet ( glicemie) - (variabila cauzala) x2 -ponderea , venit pentru sanatate in cheltuieli guvernamentale -(variabila cauzala)... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

Aplicatia 1 Profitul net pe primele noua luni ale unui an calendaristic la un supermarket se prezinta prin datele: Luna Profit net ( mii lei) Ianuarie 120 Februarie 116 Martie 122 Aprilie 144 Mai 145 Iunie 164 Iulie 175 August 176 Septembrie 178 Se cere: Sa se caracterizeze evolutia profitului net... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Analiza impactului indicelui DJIA asupra indicelui AEX în perioada 26 Ianuarie - 26 Octombrie 2010

Partea întâi Introducere Studiul relaţiilor dintre indicii bursieri are diverse aplicaţii: - aprecierea gradului de integrare al pieţei de capital dintr-o ţară în cadrul pieţelor financiare la nivel regional sau mondial; - prognoze asociative care exploatează astfel de relaţii; - strategii de investiţii bazate... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Temă finală statistică economică

Sa se determine termenii ajustati ai seriei cronologice care exprima consumul de calorii pe locuitor in perioada 2007 – 2010. Se vor determina termenii ajustati prin metoda mediilor mobile (MMM) cu p=3 si cu p=4. PENTRU P=3 Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM P=3 An 2007 Trim.I 3.58 Trim.II... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Anchete și Sondaje

Variabila nominala IRQ8. Ce mijloace de comunicare pe internet folosiţi? 1) e-mail; 2) chat-uri; 3) retele de socializare; 4) altele. Mijloace de comunicare Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid e-mail 115 46.9 46.9 46.9 chat-uri 58 23.7 23.7 70.6 retele socializare 67 27.3 27.3 98.0... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Statistică purceluși de Guineea

Proiect statistică Setul de date folosit în acest proiect a fost luat din programul RGui→Help→ Packages→Datasets→ToothGrowth însă a fost modificat astfel încât datele să fie repartizate normal. Studiul a avut în vedere 10 purceluşi de guineea oferind informaţii legate de lungimea dinţilor lor prin administrarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Arima

Procesul ARIMA este determinat de trei parametri: - ordinul componentei autoregresive p - ordinul de integrare d - ordinul componentei medie mobilă q Metodologia Box-Jenkins presupune parcurgerea a următoareloor etape: - identificarea procesului - estimarea parametrilor modelului - testarea modelului -... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

1. Valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante : Pentru a calcula valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante, am introdus toate cele 40 de valori intr-o baza de date Excel si am calculat cu ajutorul functiei AVERAGE valorile cerute. Am obtinut, astfel: = 9,154; = 49,95 (vezi Anexa 1). 2.... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Statistic al Calității

1. Consideraţii teoretice În cercetarea ştiinţifică, în tehnică, în producţia industrială de masă, repartiţia normală are o deosebită importanţă. În aceste domenii se întâlnesc frecvent experienţe, operaţii, fenomene sau procese care se repartizează după legea normală. Acest lucru se înţelege uşor dacă se are în... citește mai departe

182 pagini Gratis Extras

Corelația Statistică

Problema 1 Înzestrarea muncii cu fonduri fixe, înzestrarea potenţială şi efectivă a muncii cu energie electrică şi productivitatea muncii în 10 S.C. din industria uşoară se prezintă astfel: Tabelul 1 Nr. crt. Înzestrarea medie Productivitatea medie a muncii (mld. lei) Y a muncii cu fonduri fixe (mld. Lei) X... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Exerciții de probabilitate și statistică descriptivă

1. Variabila aleatoare discreta X ia valorile k 2 f1; 2; 3; 4g cu probabilitatiile P(X = k) = c=k: Sa se determine valoarea lui c si sa se calculeze probabilitatea P(1 · X · 3): 2. Sa se determine o varibila aleatoare ce caracterizeaza rezultatele aruncarii monedei de 1 Euro. Sa se scrie repartitia variabilei... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Regresia Simplă

Deseori, cercetătorii din ştiinţele sociale îşi propun să identifice şi să acorde explicaţii anumitor relaţii care se stabilesc între variabile ale câmpului social. Astfel, pe baza datelor culese, se poate stabili de multe ori intensitatea şi tipul influenţei (pozitivă sau negativă) dintre două sau mai multe... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Temă statistică

1. Daca variabila aleatoare Y este repartizata normal calculati: a) P(Y>0.2) b)P(0.2<Y<0.4) c)P(Y>2) 2. Lungimile unor bolturi bolturi produse intr-o fabrica pot fi considerate repartizate normal. Bolturile trebuie sa fie cuprinse intre 5.2 cm si 6.0 cm. Dintr-un esantion aleator de 50 de piese, 8 piese au... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Serii Cronologice

Problemă rezolvată 1. Vânzările trimestriale realizate de o fabrică de jucării electronice în perioada 2002-2005 se prezintă astfel: (tabelul 8.11.) (mii bucăţi): Tabelul 8.11. Trimestrul Vânzările trimestriale în anul 2002 2003 2004 2005 0 1 2 3 4 I 10 11 14 13 II 14 16 18 16 III 11 10 13 9 IV 21 22 22 25... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Statistică - seminar 3

STATISTICĂ-SEMINAR 3 Aplicaţii privind indicatorii de frecvenţă, indicatorii medii şi indicatorii de variaţie 1. Gruparea statistică reprezintă o operaţie de sistematizare a datelor primare, prin care, pentru caracteristicile înregistrate, evidenţiază tipurile calitative existente în cadrul populaţiei cercetate.... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras

Probleme de statistică

. De la 40 de societăţi s-au cules datele: Mediu CA mil. lei (y) Nr. angajaţi (x) Rural 23,02 23 Rural 24,5 24 Urban 28,3 26 Rural 25 25 Rural 20,63 21 Urban 29,1 33 Urban 29,5 35 Rural 26,15 26 Urban 29,8 31 Urban 26,29 34 Rural 28,4 27 Urban 27,44 37 Rural 26,17 22 Urban 28,7 38 Rural 25,82 28... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Sondaj anticorupție - justiție

Tema aleasă pentru acest sondaj de opinie este corupţia în justiţie. Am ales această temă deoarece consider că este o problemă de actualitate în societatea civilă şi o problemă foarte importantă pentru toţi. Acest sondaj de opinie este efectuat pe un eşantion de 23 de persoane cu vârste, cu ocupaţii şi cu nivel de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Gruparea Datelor

Exemplu pentru gruparea datelor: Despre un număr de 40 de primării din Transilvania, Moldova şi Oltenia s-au înregistrat următoarele date pentru primul semestru al anului 2007: - regiunea din care face parte primăria (Transilvania, Moldova, Oltenia); - valoarea fondurilor comunitare (mii RON); - fondul de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Etalonarea

Pentru testare am utilizat un esantion de 30 de subiecti,femei si barbati,cu varsta cuprinsa intre 20 si 30 de ani. Esantionarea a fost aleatoare iar subiectii alesi sunt studenti ai Universitatii ,,Ovidius’’ ,Constanta de la Facultatea de Teologie si de la Facultatea de Psihologie si stiintele educatiei . Inainte... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Aplicație statistică

Pentru 156 de firme care activeaza in acelasi domeniu de activitate s-au inregistrat datele privind cifra de afaceri si numarul de angajati. Esantionul meu cuprinde firmele de la pozitiile 58 – 77 respectiv: FIRMA CIFRA DE AFACERI NUMAR ANGAJATI REZOLVARE a) gruparea firmelor dupa cifra de afaceri: Marimea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea habitatului urban - Orașul Baia de Arieș

Oraşul Baia de Aries este situat in partea de nord a judetului Alba pe malurile raului Aries intre Km 97,400 si 109,600 pe DN 75 Cimpeni-Turda la 46 grade 22 minute 67 secunde N si 23 grade 16 minute 55 secunde E si dispune de o intindere geografica de 8100 ha. Repartizarea acestora pe profile este dupa cum urmeaza:... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Seriilor Cronologice

1. Contextul general actual În ultimele decenii, cercetările teoretice şi practica managerială s-au intensificat şi au permis cristalizarea unor concepte, metode şi instrumente noi de analiză şi previziune a stării şi evoluţiei unui sistem statistic naţional. Punctul de pornire, în demersul de faţă, îl constituie... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Indicatori de variație și indicatori de poziție

1.- Se cunosc urmatoarele date cu privire la productia realizata de societatile comerciale: Grupe de S.C. după valoarea productiei (mld.lei) Număr de S.C. 30-40 55 40-50 135 50-60 700 60-70 100 Sa se determine indicatorii de variatie ( simpli si sintetici) Algoritm: 1 - Indicatori simpli ai variaţiei :... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview