Laboratoarele din domeniul Statistică

Regresia simplă

Econometria este utilizata pentru Estimarea relatiilor economice Testarea teoriilor economice Evaluarea si implementarea politicilor Previziune Care este efectul educatiei asupra veniturilor? Cum influenteaza programele educationale productivitatea? Cum vor evolua preturile actiunilor in viitor? Elementul... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras

Modelul linear de regresie simplă

Se cunosc următoarele date privind capacitatea de cazare turistică în funcţiune (mii locuri-zile) şi numărul de înnoptări în structurile de primire turistică (mii) în perioada 1989-2002: Tab. 1 Anul Capacitate de cazare turistica în funcţiune (mii locuri-zile) Numărul de înnoptări în structurile de primire... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații sondaj simplu aleator

1. O companie producatoare de software specializat a creat trei programe pentru a facilita studentilor aprofundarea stiintelor economice.Pentru testarea eficacitatii acestor programe,au fost alcatuite trei grupuri de studenti,fiecare grup fiind instruit cu ajutorul cate unuia din programe.Dupa doua saptamani de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Econometrie

Lucrare de laborator nr.2 Tema: Heteroscedasticitatea Numele prenumele FB- Se cunosc următoarele date privind privind venitul mediu (X) şi cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea mărfurilor alimentare (Y): Tabelul 1 Nr.obs X Y 1 124 55 2 129 70 3 134 75 4 144 65 5 149 74 6... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Filtre de netezire în analiza tehnică

Problema 1. Filtre de netezire in analiza tehnica si previziune Date:curs BRD din 10 martie 2009 pana in 20 aprilie 2010, fisier curs brd, variabila cbrd a). Pentru evidentierea tendintei, calculati mediile mobile asimetrice MMA(10), MMA(21)(conform , cu p=10 respectiv p=21. Exemplificati modul de calcul a... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

Aplicaţie: O societate de exploatare minieră, în urma prospectării unui zăcământ metalifer neomogen, doreşte să obţină o estimaţie a conţinutului mediu real în substanţă utilă. Excavaţiile făcute au relevat următoarea situaţie: Conţinut în substanţă utilă % Număr de probe 48 52 15 52 56 20 56 60 40 60 64 15... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Metoda de sezonalizare

Analiza unei serii cronologice trebuie sa înceapă cu depistarea sezonalitaţii. Dacă o componentă sezonieră există, ea trebuie întii izolată ca să putem analiza alte caracteristici ale seriei. Sectiunea 1. Detectarea sezonalitatii 1. Reprezentarea grafică si examinarea tabelului Buys-Ballot Reprezentarea grafică... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Multifactorial

Se cunosc urmatoarele date privind agregatul monetar M1 în funcţie de mijloacele băneşti în circulaţie (martie 2007_august 2009) în Republica Moldova: Tab 1 Rezolvare: a) Bazindu-ne pe datele problemei construim modelul econometric de forma: y=f(x)+u Unde: y=valorile reale ale variabilelor dependente; x=... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Econometrie

Pentru datele tabelului ce urmează se cere: 1. Să se estimeze modelul dependenţei Consumului (y, mln. u.m.) de Venitul Real (x, mln. u.m.) utilizând MCMMP; 2. Să se depisteze autocorelaţia erorilor cu pragul de semnificaţie α=0.05; 3. Dacă există autocorelaţia erorilor să se corecteze efectele acesteia. Anul t Y... citește mai departe

44 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Prețurile Reglementate în România

Abstract-The paper presents a shape recognition method used in order to identify the deviation from an imposed geometrical shape in the case of white products. This is the image binary binarization method. For white products recognition a case study was carried out within the company S.C. APULUM S.A. of Alba Iulia.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Metoda regresiei și metoda ajustării

1. METODA AJUSTARII In prima parte a acestui proiect mi-am propus ca, pe baza unor date statistice, sa aplic metoda ajustarii in vederea calcularii ajustarilor ce permit realizarea previziunilor statistice. Pentru aceasta am folosit doua metode de ajustare si anume metoda modificarii mediei absolute si metoda... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Corelații și Regresii

- Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson - Calcularea covarianţei - Reprezentarea grafică a corelaţiei dintre două variabile cantitative - Efectuarea regresiei liniare Cunostiinte necesare: - noţiunea de dreaptǎ de regresie, coeficient de corelaţie, coeficient de determinare (vezi “Curs de Informatică... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare practică 1 - statistică

1. Să se prezinte sub formă tabelară datele primare, cu indicarea sursei. Tabel nr. 1: Debitul Investiţiilor Directe Externe, 2006 (miliarde Euro) Nr. Crt. Tara Intrări Ieşiri 1 Belgia 57 50 2850 26 21 2 Cehia 5 1 5 -26 -28 3 Danemarca 6 7 42 -25 -22 4 Germania 34 63 2142 3 34 5 Irlanda 10 18 180 -21 -11... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare statistică

Data de nastere : 22 21,010 21,029 21,034 21,065 21,081 21,091 21,107 21,128 21,149 21,170 21,201 21,201 21,265 21,277 21,328 21,397 21,439 21,461 21,490 21,513 21,513 21,570 21,600 21,608 21,686 21,703 21,711 21,715 21,717 21,744 21,747 21,764 21,815 21,852 21,932 21,933 21,974 22,022 22,107 22,193 22,359... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras

Laborator 4 - Calitate și Fiabilitate

Valori masurate n1 n2 x χ 2ν,α/2 χ 2ν,1-α/2 σx20 Zα/2 μ0 tν,α/2 nr ctr n1 n2 16 16 0,005050505 2 y σy20 zα/2 tν,α/2 3 #DIV/0! 4.1.2 Testul de egalitate cu dispersia σ02 0 Sx2 0 4.1.3 Testul de egalitate cu media µ0 a)Populatia cu dispersia cunoscuta b)Populatie cu dispersie necunoscuta t #DIV/0!... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Laboratorul 3 la Calitate și Fiabilitate

Introducerea valorilor n1 n2 n3 Esantioane 16 16 25 masurare n1 n2 n3 1 2 2 2 v1 v2 v3 2 15 15 24 3 2 1 3 Estimare punctuală a indicatorilr teoretici 4.2.1 Estimarea punctuală a mediei teoretice μ a) Media aritmetică (eşantionară) X'1 0,25 X'2 0,1875 X'3 0,2 b) Media mediilor (media generală)... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Procesări Iterative ale Datelor

x Lecţia 4. Procesări iterative ale datelor 4.1 Introducere 4.2 Grupuri DO (DO Groups) 4.3 Instrucţiunea Sum 4.4 Cicluri DO (DO Loops) 4.5 Alte forme ale ciclurilor DO 4.6 Instrucţiunile DO UNTIL şi DO WHILE 4.7 Instrucţiunile LEAVE şi CONTINUE 4.8 Aplicaţii propuse 4.1 Introducere SAS oferă mai... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Procesări Condiționate ale Datelor

Lecţia 3. Procesări condiţionate ale datelor 3.1 Introducere 3.2 IF şi ELSE IF 3.3 Subsetting IF 3.4 Operatorul IN 3.5 Instrucţiunea SELECT 3.6 Operatorii logici AND, OR, şi NOT 3.7 Instrucţiunea WHERE 3.8 Aplicaţii propuse 3.1 Introducere Acest capitol descrie instrumentele care permit programelor să... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Reprezentarea Grafică a Datelor

Graph-N-Go este o aplicaţie interactivă pentru realizarea reprezentărilor grafice simple sau complexe. Graficele realizate folosesc la analiza datelor şi pot fi listate sau exportate ca şi imagini. Deschiderea aplicaţiei Graph-N-Go: Solutions->Reporting->Graph-N-Go Interfaţa este una prietenoasă (vezi figura),... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Teoria sezonalității

3. Previziunea seriilor cronologice complexe Aplicaţia numerică prezentată, este realizată cu produsul informatic Microsoft Excel, dar se poate utiliza orice produs informatic, din familia produselor software bazate pe o concepţie de lucru tabelară. Exemplul din domeniul vânzărilor de automobile reprezintă o serie... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Metoda descompunerii

1. Metoda descompunerii – metodă de previziune Cunoaşterea componentelor unei serii cronologice este posibilă prin utilizarea metodei descompunerii. Această metodă este utilă pentru previziunea unei serii cronologice. După identificarea fiecărei componente, se previzionează separat fiecare dintre ele, şi apoi se... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Analiza stocului produselor alimentare în funcție de preț și pe municipii

Analiza stocului produselor alimentare. In acest proiect am urmarit sa analizez principalele produse alimentare dupa pret pe fiecare municipiu in parte . Date de intrare: Municipiu Char $22 Stoc Numeric Best12 Cartofi Numeric Best12 Tomate de camp Numeric Best12 Mere Numeric Best12 Ardei gras Numeric Best12... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Discriminarea Persoanelor Infectate cu HIV

Introducere In Romania traiesc, conform statisticilor oficiale, aproape 11.000 de persoane infectate cu HIV/SIDA, marea majoritate copiii si adolescenti. Pe langa problemele cauzate de aceasta boala incurabila ei se confrunta zilnic cu intoleranta si lipsa de informare si educare a semenilor care genereaza... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Proiect Econometrie Regresie

Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs de un an. Legătura dintre PIB şi Indicele general al preţurilor este una directă; modificarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Laborator statistică

Se cere: 1) Sa se grupeze societatile dupa cifra de afaceri. 2) Sa se calculeze indicatorii tendintei centrale (CA). 3) Sa se verifice daca media este reprezentativa (CA). 4) Sa se grupeze societatile dupa Mediu si sa se calculeze indicatorii (caracteristica cu doua variante). EXPORTURILE (FOB) PE MODURI DE... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview