Disertațiile din domeniul Pedagogie

Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să studiez tema „Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială” este determinat de faptul că educația constituie un rol edificator în procesul de stratificare socială. Cu ajutorul educației indivizii acumulează noțiuni, abilități și aptitudini cu... citește mai departe

64 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea factorilor ce influențează dezvoltarea elevului, atitudinea sa față de învățare și față de grupul educațional din care face parte. În această perspectivă, consider tematica... citește mai departe

110 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestionarea conflictelor în școală

Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se producă o anumită așezare, mai ales în învățământul preuniversitar. Gestionarea conflictelor în organizația școlară reprezintă punctul cheie pentru buna desfășurare a... citește mai departe

59 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea educațională în relația profesor-student

Capitolul I - Comunicarea 1.1 Noțiuni teoretice Atunci când vorbim despre educaţie, şi în special despre educaţia formală, trebuie să ne raportăm la noţiunea de comunicare umană în general şi comunicare educaţională (pedagogică) în special. Omul comunică în orice moment al activităţii de zi cu zi şi, cu atât mai... citește mai departe

20 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în final, am devenit oameni folositori societăţii. Asfel că la primul contact cu instituţiile de învăţământ, dascălii au căutat să scoată la lumină potenţialul fiecărui... citește mai departe

82 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe. Bazele formǎrii lor se pun in clasa I, dar mai indelungat continuând în clasele urmatoare, pânǎ când cititul şi scrisul devin mijloace de autoinstruire. Fiind cunoscutǎ... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare. Pentru un copil, aproape orice activitate este... citește mai departe

90 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!” Nicolae Iorga Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate... citește mai departe

112 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul jocurilor didactice matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale preșcolarilor (parte teoretică)

Cap 1 1.2. Formarea reprezentarilor si notiunilor matematice Z. P. Dienes valorifică implicaţiile matematice ale teoriei lui Piaget în elaborarea unui sistem de învăţare a conceptelor matematice cu accent pe învăţarea prin acţiune şi experienţă proprie a copilului şi folosirea materialelor structurate (piese,... citește mai departe

28 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat de evoluţia personalităţii umane, pe care o exprimă din punct de verede al stilului, al nivelului de cultură şi al sociabilităţii. Evoluţia personalităţii fiecărui... citește mai departe

89 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de Măsurare și Apreciere a Comportamentelor Comunicaționale

„Transformă-ţi permanent viaţa în devotament faţă de adevăr şi de bine.”(Brâncuşi) „Nu e destul să ştii trebuie să şi aplici. Nu e destul să vrei trebuie să şi fac.” (Goethe) Comunicarea este un proces complex, conştient şi reversibil, folosit pentru schimbul de informaţii, sentimente sau ipostaze între oameni.... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Extras