Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21725
Mărime: 285.07KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Tușa Enache

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul 1-Aspecte generale privind noțiunile de educație și stratificare socială 6
 3. 1.1.Definirea conceptului de educație 7
 4. 1.2.Definirea conceptului de stratificare socială 11
 5. 1.3.Teoria stratificării sociale 14
 6. Capitolul 2-Sistemul de educație și stratificare socială 17
 7. 2.1. Rolul sistemului de educație în formarea și perpetuarea inegalităților sociale 20
 8. 2.2.Reproducerea inegalităților în sistemul de educație 25
 9. 2.2.1.Accesul la educație 27
 10. 2.2.2.Calitatea educației 28
 11. 2.2.3.Mobilitatea educației 30
 12. Capitolul 3-Efectele politicii educaționale asupra stratificării 34
 13. 3.1.Măsurile necesare luate de stat în vederea reducerii inegalităților sociale generate de sistemul de educație 36
 14. 3.2.Necesitatea implementării unui program de burse pentru elevii cu venituri reduse 42
 15. 3.3.Masuri necesare în vederea reformării educației pentru creșterea accesului la aceasta 46
 16. Capitolul 4-Studiu de caz 48
 17. 4.1.Analizarea situației din România privind accesul la educație, calitatea și mobilitatea acesteia, în județul Brăila 48
 18. 4.2.Analizarea politicilor inegalităților educaționale implementate de guvern în vederea reducerii inegalităților sociale generate de sistemul de educație 52
 19. 4.3.Soluții pentru îmbunătățirea situației existente 55
 20. CONCLUZII 58
 21. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din disertație

INTRODUCERE

Motivul pentru care am ales să studiez tema „Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială” este determinat de faptul că educația constituie un rol edificator în procesul de stratificare socială.

Cu ajutorul educației indivizii acumulează noțiuni, abilități și aptitudini cu ajutorul cărora pot pătrunde într-o anumită societate, să facă parte în mod activ din ea și să evolueze în cadrul acesteia.

Pe de altă parte însă, educația poate dăinui asupra inegalităților de ordin social prin crearea accesului la educație în mod diferențiat, prin oferirea serviciilor educaționale în mod inegal dar și oporunitățile diferende pe care le asigură.

Pornind de la aceste laitmotive, am considerat că este foarte important să prezint modalitățile prin care sistemul educațional poate avea un impact semnificativ asupra sistemului de stratificare socială și cum putem să schimbăm aspectele negative ce țin de inegalitățile de ordin social privite din prisma educației.

Problematica abordată și scopul lucrării

Problematica abordată

Tema pe care am ales să o prezint în cadrul lucrării mele de disertație este structurată pe două părți. Prima parte mi-am propus să o aloc prezentării din punct de vedere teoretic a tematicii ce prezintă importanță cu privire la influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială, în timp ce ultima parte este destinată prezentării aplicate a modalității prin care procesul de stratificare socială este direct influențat de sistemul de educație din societatea românească.

Pentru a acapara interesul cititorului nu voi mai furniza informații în cadrul acestui preambul, ci voi divulga în totalitate problematica abordată pe percursul elaborării prezentei teme de cercetare.

Importanța și actualitatea cercetării

Importanța temei de cercetare constă în capacitatea de a înțelege în ce manieră sistemul de educație poate influența procesul de stratificare socială și cum poate acesta să creeze derapaje atât de pronunțate în crearea unui sistem de inegalitate socială, un concept utopic deoarece se presupune că educația ar trebui să unească oamenii.

Pe de o parte, procesul de educație ar trebui să reprezinte mijlocul prin care se comunică și se legitimează categoriile sociale diferențiate, însă, pe de altă parte poate fi și un punct de legătură spre oportunitățile sociale și un factor important pentru mobilitatea socială.

Studierea aprofundată a acestei teme de cercetare este foarte importantă din prisma faptului că numai după acumularea cunoștințelor necesare vom fi capabili să vedem adevărata față a problemelor și să punem umărul la identificarea unor soluții în vederea reglementării inegalităților sociale, pentru a crea la rândul nostru o societate cu talere egale care să funcționeze pe baza unor principii sănătoase și juste.

Importanța studierii acestei teme o consider a fi într-o mare măsură evidențierea faptului că sistemul de educație nu garantează șanse egale pentru toți elevii. Astfel, este cunoscut faptul că acei copii care provin din familii mai sărace nu au acces la educație în mod egal cu elevii ai căror părinți se bucură de anumite privilegii materiale.

De aceea mi-am propus să creez o serie de măsuri prin care aceste discrepanțe se pot remedia.

Actualitatea lucrării

Actualitatea temei de cercetare derivă din insăși importanța ei care este determinată de faptul că în toate timpurile și în toate tipurile de societăți educația a reprezentat și va reprezenta un factor deosebit de important.

Actualitatea acestei teme este reprezentativă și în ceea ce privește modalitățile prin care educația poate contribui într-o manieră semnificativă la fenomenul de stratificare socială, întrucât, în aceste vremuri se pune foarte mult accent pe grupuri și funcții sociale, motiv pentru care consider că educația își poate aduce contribuția într-un mod folositor în vederea eliminării pragurilor sociale ce au luat amploare în ultimul timp.

Astfel, observăm în societatea românească că există un decalaj simțitor între cetățenii foarte săraci și cei foarte bogați, clasa de mijloc este reprezentată de un număr mic de indivizi. Aceste diferențe ar putea fi reglementate cu ajutorul educației, care să conducă într-o oarecare măsură la uniformizarea păturii societății.

Bibliografie

1. A.Munteanu (2013) Inegalități sociale în sistemul educațional românesc Editura Institutul European, București.

2. A. Rugină (2015) Educația și reformele necesare în România: provocări și soluții, Editura Didactică și Pedagogică, București

3. A.Popa Sociologie Generală și Teoria Educației, Editura Universității din București (2003) ;

4. C.Zamfir, L.Vlăsceanu Dicționar de sociologie, Editura Babei, București (1998)

5. C.Zamfir (2005) Diagnoza sărăciei și a riscurilor în dezvoltarea copilului din România, Raport de cercetare realizat de ICCV;

6. D.Goleman (2001) Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche, București;

7. F.Călin R.G.Enache (2019) Ghid de orientare și consiliere în carieră pentru elevi , Editura Universitară, București;

8. D.Sandu Educația și mobilitea socială în România (2003), București, Editura Didactică și Academică;

9. Florian, Bogdan și Sebastian Țoc. (2018). What Happens to Policies When Assuming Institutions? A Short Story About Romania’s Never-Ending Educational Reform [Ce Se Întâmplă cu Politicile Atunci Când Presupun Existența Instituțiilor]. European Education 50 (4),

10. Harold R. Kerbo Social Stratification and Inequality. Class conflict in historical,comparative and global perspectives, Ediția a șasea, ( 2006),

11. I. Ciochină ( 2020) Reformarea educației: măsuri pentru asigurarea egalității de șanse și creșterea accesului la educație, Editura Polirom, București;

12. I.Cășvăneanu și C.Șerban (2013) Reproducerea inegalităților în învățământul românesc. O analiză a performanțelor școlare și a mediului socio-economic al elevilor, (2005), Editura Polirom, București;

13. I. Stanciu (2019) Măsuri de reformă în educație pentru creșterea accesului la învățământul preuniversitar, Editura Humanitas;

14. I.Cerghit, L.Vlăsceanu Curs de Pedagogie Editura Universitatea din București București, (1988),

15. John P. Portelli Educație și Globalizare, Editura Polirom, (2008);

16. John W. Meyer și Brian Rowan Instituționalizarea Școlii: O Perspectivă Sociologică, Editura Polirom, (2003),

17. L. Ezechil Comunicarea educațională în context școlar, Editura Didactică și Pedagogică, (2002);

18. L. Roșca, D. Ungureanu Sociologia Educației, Editura Polirom, (2001);

19. M.Angelova (2016) Strategii pentru o clasă fără bullying. Manual pentru profesori și personalul școlar, Fundația Salvați Copiii;

20. M.Aniței (2010) Fundamentele psihologiei Editura Universitară, București;

21. P.Golu (1988) Orientări și tendințe în psihologia socială contemporană, Editura Politică, București;

22. R.Enache, I.Ermolaev, M.Căescu (2019) Bunăstarea psihologică a copiilor și adolescenților. Studii, experiențe, preocupări interdisciplinare, Editura Sitech, Craiova;

23. S.Lăzăroiu,(1999) Relațiile în Fețele schimbării. Românii și provocările tranziției, Editura Nemira, București;

24. P. Bourdieu, J.C. Passeron Les Héritiers, Les Editions des Minuits (1964);

25. R.Tudorică (2007) Managementul educației in context european, Editura Meronia;

LEGISLAȚIE

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în vigoare de la 09 februarie 2011,Consolidată din data de 13 august 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din10 ianuarie 2011;

2. Ordin pentru modificarea și completarea la Ordinul Ministrului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

3. Ordinul nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 publicat în MONITORULOFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022

WEBOGRAFIE

1. https://ro.eferrit.com/totul-despre-sociologia-marxista/;

2. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1;

3. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables;

4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10564934.2017.1344862?journalCode=meue20;

5. https://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/Societate-si-educatie Sistemul54542.php;

6. https://insse.ro/cms/sites/;

7. https://www.unicef.org/romania/media/861/file;

8. https://www.parintiicerschimbare.ro/teste-pisa-timss-pirls/modele-teste-pisa/;

9. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/ro/national-education-systems/romania/mobilitati-educatia-timpurie-si-invatamantul-preuniversitar;

10. https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf;

11. https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Analiza%20functionala_0.pdf;

12. https://www.isjbraila.ro/file_comp/info_publice/1633342259_STRATEGIE%20DEZVOLTARE%20INSTITUTIONALA%20ISJ%20.PDF;

LUCRĂRI INTERNE:

1. Educație pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile: Obiective de învățare - UNESCO;

2. Eurostat - Government Ependiture on Eduacation.;

REVISTE:

1. National University of Political Studies and Public Administration; Association for Social Entrepreneurship “Plus One” (https://www.socialplusunu.ro/) „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXIII, nr. 1- 2, București, 2022;

2. G.Neagu Educație, Inserție și mobilitate profesională Revista Calitatea Vieții, XV, nr. 1- 2, p. 59- 70, București, 2004;

3. O.Șerban, Educația, muncă și inegalități sociale în România postcomunistă Revista de Cercetare și Intervenție Socială, nr. 30/2010;

4. M.Molnar Revista Statistică Social-economică nr.7/2020 Inegalitatea veniturilor gospodăriilor în România ;

Preview document

Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 1
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 2
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 3
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 4
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 5
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 6
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 7
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 8
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 9
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 10
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 11
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 12
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 13
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 14
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 15
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 16
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 17
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 18
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 19
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 20
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 21
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 22
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 23
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 24
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 25
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 26
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 27
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 28
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 29
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 30
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 31
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 32
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 33
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 34
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 35
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 36
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 37
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 38
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 39
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 40
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 41
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 42
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 43
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 44
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 45
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 46
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 47
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 48
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 49
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 50
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 51
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 52
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 53
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 54
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 55
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 56
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 57
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 58
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 59
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 60
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 61
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 62
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 63
Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Influenta sistemului de educatie in procesul de stratificare sociala.docx

Te-ar putea interesa și

Efecte ale mass-media - televiziunea de nișă

INTRODUCERE Televiziunea este categoric un fenomen. în continuă desfăşurare şi progress, este un fenomen care se autocreează. S-a produs, a...

Tabloidizarea în TV

INTRODUCERE În România, puterea televiziunii este ca si societatea însasi: ia ochii, dar îi lipseste consistenta. Desi acuzata, în anumite...

Introducere în Mass Media

INTRODUCERE Ansamblul mijloacelor de informare, considerat atât ca sistem autonom cât şi ca subsistem al sistemului social sau al celui cultural,...

Analiza de marketing a firmei Coca Cola

Capitolul I: Aspecte generale ale firmei COCA-COLA I.1. Prezentare generală a firmei Coca - Cola Produsul care a dat lumii gustul cel mai...

Analiza de marketing a firmei Coca Cola

Capitolul I:Aspecte genereale ale firmei COCA-COLA Capitolul I.1. Prezentare generală a firmei Coca - Cola Coca-Cola este băutura răcoritoare...

Agricultură

Începuturile feudalismului în zona teritoriului naţional şi în arealul învecinat au fost marcate de invaziile ultimilor migrări (unguri, pecenegi,...

Sociologia Educației

Sociologia educaţiei este o sociologie de ramură care studiază una din instituţiile fundamentale ale societăţii, educaţia, sub diferitele ei forme...

Introducere în Sociologie

Capitolul 1 Obiectul şi problematica sociologiei 1. De la conştiinţa comună la cunoaşterea ştiinţifică a socioumanului 1.1. Virtuţile...

Ai nevoie de altceva?