Disertațiile din domeniul Educație Fizică

Pregătirea fizică a luptătorilor cadeți de lupte libere

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori

CAPITOLUL I BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 1.1. Scopul cercetării Deoarece în literatura de specialitate problema forţei la nivelul luptătorilor este mai puţin tratată, mi-am propus să abordez problema fortei-dorind să-mi aduc o contribuţie minimă la elucidarea unor reguli generale şi speciale în... citește mai departe

49 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă aprovizionarea organismului cu materialele necesare care sunt sub formă de alimente . În urma acesteia se produc procese de asimilare a hranei necesare creşterii, dezvoltării... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Cunoaşterea şi autocunoaştere este un proces ce implică dimensiunile personalităţii umane: cognitivă, socială, fizică, emoţională, spirituală şi afectivă date de eul actual, viitor şi ideal. Înţelegerea conceptului de cunoaştere de sine,... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât sub aspectul parametrilor de conţinut şi structură, cât şi al nivelului de evoluţie superioară a factorilor de instruire şi de joc. Aceste aspecte au fost fundamentate de... citește mai departe

63 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Politici și instrumente de comunicare în managemetul activităților sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză a marketingului în sport, precum şi a principalelor aspecte ale eficienţei activităţilor de marketing sportiv, ale echipelor sportive în contextul creşterii competiţiei... citește mai departe

68 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu cât munca e mai importantă.Dar dacă o putere arbitrară înlatură răsplata naturii, munca devine neplacută, iar inacţiunea apare ca singurul lucru potrivit”... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul psihologului în sportul de performanță

INTRODUCERE „Mi se părea un lucru minunat să ştii, despre orice lucru, care e cauza pentru care ia fiinţă, pentru care piere, pentru care este. Ca să descopăr o cauză de acest fel şi cum anume operează ea, bucuros m-aş fi făcut şcolarul oricui. Dar am rămas lipit de ea, pentru că nu m-am priceput nici s-o descopăr... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Extras Preview