Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14608
Mărime: 80.28KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Drd. Olaru Marius
UNIVERSITATEA FACULTATEA SPECIALIZAREA:EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII . 4
 2. 1.1. Scopul cercetării . 4
 3. 1.2. Premisele cercetării. 5
 4. 1.3. Ipoteza cercetării . 5
 5. 1.4. Sarcinile cercetării . 5
 6. 1.5. Metode de cercetare . 6
 7. CAPITOLUL II. FORŢĂ MUSCULARĂ . 11
 8. 2.1. Caracterizare generală . 11
 9. 2.2. Tipuri de activitate musculară . 12
 10. 2.3. Forme de manifestare a forţei . 12
 11. 2.4. Tipurile de fibre musculare care influenţează manifestarea forţei . 13
 12. 2.5. Antrenarea forţei . 15
 13. 2.6. Metodele de dezvoltare a forţei . 17
 14. 2.7. Organizarea antrenamentului de forţă . 27
 15. CAPITOLUL III. INTERPRETĂRI MODERNE PRIVIND FORŢA
 16. ÎN CONTEXTUL PUTERII . 28
 17. 3.1. Puterea în fizică . 28
 18. 3.2. Puterea în biomecanica . 29
 19. 2.3. Forţa în lupte . 31
 20. CAPITOLUL IV. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN
 21. LUPTE . 37
 22. 4.1. Aspecte metodice privind dezvoltarea forţei la luptători . 37
 23. 4.2. Măsurarea forţei în lupte . 40
 24. 4.3. Consideraţii privind utilizarea unor mijloace de dezvoltare a forţei, componentă a puterii în lupte . 43
 25. CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 48
 26. 5.1. Locul, subiecţii şi durata cercetării . 48
 27. 5.2. Teste şi măsurători . 49
 28. 5.3. Mijloace utilizate . 50
 29. 5.4. Rezultatele cercetării şi interpretarea lor . 51
 30. CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 60
 31. BIBLIOGRAFIE . 62

Extras din disertație

CAPITOLUL I

BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII

1.1. Scopul cercetării

Deoarece în literatura de specialitate problema forţei la nivelul luptătorilor este mai puţin tratată, mi-am propus să abordez problema fortei-dorind să-mi aduc o contribuţie minimă la elucidarea unor reguli generale şi speciale în antrenament, cu precădere în această direcţie.

Concret, scopul lucrării noastre consta în optimizarea metodologiei de dezvoltare a forţei luptătorilor seniori într-un ciclu anual, prin experimentarea şi promovarea unor mijloace specifice mai eficiente.

Timpul scurt de luptă a determinat un caracter dinamic şi decisiv, în practică acesta înseamnă necesitatea de a începe atacul din primele secunde după gong şi a fi activ până la sfârşitul întâlnirii.

Intensitatea luptei actuale determina din partea luptătorului, o dezvoltare la un nivel superior a tuturor calităţilor motrice, în special a forţei în regim de viteza corelată cu tehnică eficientă şi un stil modern de desfăşurare a puteri.

Din discuţiile purtate cu o serie de antrenori precum şi pe baza observaţiilor făcute în timpul antrenamentelor, am hotărât aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de dezvoltare a forţei, care să ducă la îmbunătăţirea ei în regim de viteză care să corespundă dinamismului şi intensităţii luptei de concurs actuale.

1.2. Premisele cercetării

* În legătură directă cu experimentul din această cercetare, se considera că eşantionul de subiecţi este omogen din punct de vedere statistic din care face parte;

* Considerăm că subiecţii eşantionului studiat sunt cooperanţi şi participa în mod voluntar la experiment, fără nici un fel de constrângere;

* Se considera că sportivii luaţi în studiu formează un eşantion reprezentativ pentru luptătorii seniori care practica în mod organizat luptele, şi ca aceştia sunt cooperanţi(fără nici un fel de constrângere);

* Considerăm ca setul de mijloace este accesibil eşantionului ales;

1.3. Ipoteza cercetării

Ipoteza lucrării porneşte de la ideea că, aplicând cu precădere anumite metode şi mijloace de antrenament, privind calitatea motrică forta-viteza asiguram dezvoltarea forţei luptătorului la nivelul intensităţii luptei actuale de concurs.

Concret, ipoteza lucrării noastre am enunţat-o astfel: Forţa luptătorilor seniori poate fi îmbunătăţită semnificativ (în procesul de pregătire), prin utilizarea unui set de mijloace propus de noi.

1.4. Sarcinile cercetării

* sistematizarea cunoştinţelor din literatură de specialitate;

* consultări cu alţi specialişti, în vederea conturării problematicii;

* alegerea probelor care pot pune în evidenţă aspectele privind evaluarea puterii;

* elaborarea şi selecţionarea exerciţiilor în vederea alcătuirii celor mai eficiente structuri pentru desfăşurarea în condiţii bune a experimentului, precum şi eşalonarea mijloacelor pe perioade şi lecţii;

* stabilirea eşantionului pentru cele două grupuri experimentale(grupul de experiment şi grupul de control);

* aplicarea metodologiei de antrenament în vederea validării ipotezei;

* evaluarea nivelului forţei înainte, în timpul şi după folosirea metodologiei de antrenament specific;

* prezentarea, analiza şi interpretarea a datelor;

* redactarea unor concluzii parţiale.

1.5. Metode de cercetare

Metoda documentarii - este metoda prin care cercetătorul intra în posesia datelor privitoare la rezultatele obţinute de alţi cercetători în domeniul temei respective.Aceasta presupune căutarea surselor bibliografice de specialitate, consultarea şi selecţionarea lor, prelucrarea şi interpretarea.Se întocmesc fise de semnalare şi fise de conţinut în care sunt consemnate: rezumate, citate şi unele reprezentări grafice originale.

Bibliografie

1. ALEXE, N., (1993), Antrenamentul modem sportiv. Bucureşti -Editis, p. 10;

2. ALEXE, N., (1999) Teoria şi metodica antrenamentului sportiv-Bucureşti Editura Fundaţiei România de Mâine;

3. BAROGA, L., (1980) Forţa în sportul de performanţă, Bucureşti - Editura Sport-Turism;

4. BASCO C., COTELL, I C., MOGNONI, P., (1995), Antrenamentul de rezistenţă, viteză, forţă, Sportul de performanţă, nr. 359-361, p. 171 – 180.

5. BOMPA, T., (2001) Dezvoltarea calităţilor biomotrice, Bucureşti-Ex PONTO;

6. BOMPA, T.O., (2003) Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Bucureşti-Ex-Ponto;

7. BOMPA, T.O., (2002), Teoria şi metodologia antrenamentului-periodizarea, Bucureşti - Ex Ponto;

8. BOTA, C., (1993) Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Bucuresti-M.T.S;

9. BURLAN, M., (1981) Cercetarea şi dirijarea complexităţii efortului şi randamentului optim al mijloacelor şi metodelor integrate în procesul de pregătire al luptătorilor de performanţă, Bucuresti-C.C.E.F.S.;

10. CHIRILĂ, M., (1990) Studii privind selecţionarea şi verificarea celor mai eficiente metode de pregătire, precum şi optimizarea tehnologiilor în sportul de înaltă performanţe în luptele greco-romane, Bucuresti-C.C.E.F.S.;

11. CIŞMAŞ, GH., şi colab., (1993) Concepţia privind pregăti rea luptătorilor în Ciclul Olimpic 1993-1996, Bucuresti-M.T.S.;

12. CIŞMAŞ, GH., (2001) Sporturi de luptă, Bucuresti-Ed. Printch;

13. DRĂGAN, I., (1994) Medicina sportivă aplicată, Bucuresti-Editura Editis;

14. DRAGNEA, A., (1996) Antrenamentul sportiv. Teorie şi metodică, Bucureşti-Editura Didactică şi Pedagogică;

15. DRAGNEA, A., BOTA, AURA., (1999) Teoria activităţilor motrice, Bucureşti-Editura Didactică şi Pedagogică;

16. DRAGNEA, A., MATE-TEODORESCU, SILVIA., (2002) Teoria sportului, Bucureşti-Editura FEST;

17. EPURAN, M., (1995) Modelarea conduitei sportive, Bucureşti-Editura Sport-Turism;

18. EPURAN, M., (1992) Metodologia cercetării activităţilor corporale vol. I şi ÎI, Bucuresti-A.N.E.F.S.;

19. HANTAU, I., BOCIOACA, L., (1998) Antrenamentul în judo. Pregătirea fizică şi tehnică, Piteşti-Editura Universităţii din Piteşti;

20. HÂRE, D. (1973), Teoria antrenamentului, Bucureşti, Editura Stadion;

21. HARRE, D., DIETRICH, M., (1974), Teoria antrenamentului sportiv, Bucureşti, Editura Stadion;

22. IGUMENOV, V., (1976) Sarcinile, mijloacele şi metodele dezvoltării forţei. Theorie et pratique de la lutte, Belgrad, în Ce spun specialiştii despre lupte, volumul VI/1976, Bucuresti-C.C.P.S.;

23. MANNO, R., (1996) Bazele antrenamentului sportiv, în SDP nr. 378-375/1996, Bucureşti-CCPPS;

24. OZOLIN, N. G., (1972), Metodica antrenamentului sportiv, Bucureşti-Editura Stadion.

25. PLATONOV N. V., (1997), Teoria generală a pregătirii sportivilor în sporturile olimpice, în Literatura olimpică, Kiev, Bucureşti-CCPS, traducere.

26. PELLIS, G., (1987) Forţă maximă teoretică concentrica. Metoda. Nuova atletică, Udine, XV, 1987, în Sportul de performanţă, nr. 277, 1988;

27. RIBALKO, B.M., RUDNITKI, B.M., (1972) Despre topografia forţei explozive la luptători, Teoria i praktika fiziceskoi kulturi. Nr.4, Moscova, 1972, în Ce spun specialiştii despre lupte, Bucureşti-C.N.E.F.S.;

28. TUDOS, S., (1993) Elemente de statistică aplicată, Bucuresti-M.T.S.;

29. VERHOSANSKI, I.V., (1992) Prioritatea aspectului biologic în teoria antrenamentului, în Leistungssport nr. 21, Bucureşti - CCPS, Traducere; Waineck, J., (1992) Biologie du sport, Ed. Vigot, Paris;

Preview document

Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 1
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 2
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 3
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 4
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 5
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 6
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 7
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 8
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 9
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 10
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 11
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 12
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 13
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 14
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 15
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 16
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 17
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 18
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 19
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 20
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 21
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 22
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 23
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 24
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 25
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 26
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 27
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 28
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 29
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 30
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 31
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 32
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 33
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 34
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 35
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 36
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 37
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 38
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 39
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 40
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 41
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 42
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 43
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 44
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 45
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 46
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 47
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 48
Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind dezvoltarea fortei la luptatorii seniori.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Rolul psihologului în sportul de performanță

INTRODUCERE „Mi se părea un lucru minunat să ştii, despre orice lucru, care e cauza pentru care ia fiinţă, pentru care piere, pentru care este....

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Totul despre Procedeele din Lupte

Capitolul 1- I)Consideratii generale privind practicarea luptelor Cunoscute si practicate din cele mai vechi timpuri,luptele au constituit un...

Particularitățile Judo-ului

INTRODUCERE Când tinerii sunt apţi şi dotaţi, activitatea de practicare a unei ramuri sportive, în cazul nostru judo, îi va ajuta la învăţătura,...

Organizarea unei Competiții de Tenis de Câmp - Promovarea Copiilor prin Mijloace Netradiționale

Tenisul este un sport de excepţie. Atât la nivel de performanţă, cât şi atunci când îl practicăm ca hobby cu prietenii sau familia, tenisul implica...

Ai nevoie de altceva?