Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 16813
Mărime: 633.00KB (arhivat)
Publicat de: Star E.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Buican
Licentă Univ. Bucuresti Ed. Fizică şi Sport

Cuprins

 1. CAPITOLUL I INTRODUCERE
 2. 1.1 Importanţa şi actualitatea temei în literatura de specialitate.4
 3. 1.2 Motivarea alegerii temei.5
 4. 1.3 Scopul lucrării.5
 5. CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII
 6. 2.1 Particularităţile bio-psiho-sociale ale elevilor din învăţământul liceal.6
 7. 2.2 Rezistenţa, aptitudine motrică ( definiţie, forme de manifestare, metode
 8. de dezvoltare ).10
 9. 2.3 Particularităţile predării lecţiei de educaţie fizică şi sport din învăţământul liceal.16
 10. 2.4 Programa şcolară pentru disciplina educaţie fizică şi sport la clasa a IX a.17
 11. CAPITOLUL III ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII
 12. 3.1 Locul şi durata cercetării. 28
 13. 3.2 Ipoteza şi sarcinile lucrării. 28
 14. 3.3 Metode de cercetare. 29
 15. 3.4 Jocuri şi ştafete specifice atletismului, aplicate în lecţiile de educaţie fizică şi sport.31
 16. CAPITOLUL IV PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
 17. 4.1 Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor. 49
 18. CONCLUZII. 76
 19. BIBLIOGRAFIE . 77

Extras din licență

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc activitatea neuromusculară, cunoscute de-a lungul timpului, sub denumirea de: calităţi fizice, calităţi motrice, calităţi biomotrice, aptitudini motrice şi aptitudini psihomotrice.

Prima noţiune folosită pentru a desemna însuşirile mişcării organismului în activitatea sportivă a fost cea de calităţii fizice. Calităţile fizice au fost şi mai sunt înţelese ca fiind "proprietăţi ale activităţii neuromusculare". În această categorie, sunt incluse: forţa, viteza, rezistenţa, îndemânarea.

Dicţionarul terminologic al educaţiei fizice şi sportului (1974) defineşte calitatea motrică ca fiind "aptitudinea individului de a executa mişcări exprimate în indici de viteză, forţă, rezistenţă, îndemânare, mobilitate", iar Ardelean, T., ca fiind "însuşiri esenţiale ale activităţii musculare exprimate prin intermediul actelor motrice, condiţionate de structura şi capacităţile funcţionale ale diferitelor aparate şi sisteme ale organismului uman, dar mediate şi de procesele şi capacităţile psihice". Acelaşi autor împarte calităţile motrice în: de bază ce cuprind: forţa, viteza, rezistenţa şi combinate ce cuprind: detenta, supleţea, îndemânarea.

Peter J. R. Thompson, Tudor Bompa (2001) şi alţi teoreticieni folosesc noţiunea de calităţii biomotrice pentru a defini: forţa, rezistenţa, viteza, supleţea şi coordonarea. Iar mai recent a apărut în literatura de specialitate noţiunea de aptitudine motrică şi aptitudine psihomotrică.

R. Mano (în 1992) consideră că aptitudinile motrice sunt " premisele motrice de tip endogen ce permit formarea abilităţilor motrice". Cei mai mulţi autori înţeleg prin aptitudinile psihomotrice însuşiri foarte importante ale organismului ce evidenţiază capacitatea de efectuare a acţiunilor de mişcare cu anumiţi indici de forţă, viteză, rezistenţă şi coordonare.

Aptitudinile motrice sunt prezente în efectuarea oricărui act de mişcare al omului. Nici o mişcare nu se poate executa fără manifestarea în acelaşi timp şi într-o anumită măsură a tuturor aptitudinilor, dar cu o dominantă uneia sau cel mult două.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în metodica de predare a educaţiei fizice şcolare este acela de intercondiţionare a deprinderilor şi calităţilor motrice. Astfel deprinderile nu se pot perfecţiona fără aportul calităţilor, după cum nici calităţile motrice nu se pot dezvolta fără creşterea nivelului de execuţie a deprinderilor motrice.

După această prezentare argument, este necesar să analizăm cadrul de organizare a predării educaţiei fizice din şcoală şi măsurile de ordin metodic ce se impun a fi luate sub aspectul proiectării şi realizării demersului didactic, pentru a acţiona eficient asupra dezvoltării calităţilor motrice. În conformitate cu noua structurare a învăţământului pe cicluri curriculare, la nivelul învăţământului obligatoriu, ne confruntăm cu existenţa a trei asemenea cicluri. Această grupare a elevilor din clasele respective s-a realizat ţinându-se cont de caracteristicile psihologice şi morfologice ale copiilor încadraţi în aceste vârste.

În ciclul de orientare (clasele VII-VIII/IX) prioritatea va trece de partea forţei şi a rezistenţei care oferă posibilităţi de dezvoltare notabile, începând cu vârsta de 13 ani, cu un vârf de randament situat în perioada de 15-19ani. Această împărţire s-a realizat doar din punct de vedere al priorităţilor ce trebuie avute în vedere, acestea neavând un caracter exclusivist privind celelalte calităţi, mai ales dacă avem în vedere cele mai sus prezentate cu privire la manifestarea (în diferite proporţii şi cu anumite dominante) a calităţilor motrice combinate.

De altfel programa şcolară prevede cerinţe de conţinut pentru dezvoltarea tuturor calităţilor motrice la toate clasele, iar „ Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare” cuprinde probe şi norme specifice privind verificarea şi aprecierea elevilor şi din asemenea categorii de conţinuturi. Pentru a obţine finalităţile stabilite cu privire la dezvoltarea calităţilor motrice, profesorul trebuie să-şi obiectivizeze procesul de instruire încă din etapa proiectării acestuia, făcându-se precizări concrete la volumul şi modalităţile de acţionare pe care le va utiliza.

1.2 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Motivaţia alegerii acestei teme, o reprezintă dorinţa de a înţelege şi prezenta, într-un mod cât mai detaliat importanţa jocurilor de mişcare şi a ştafetelor specifice atletismului în dezvoltarea aptitudinilor motrice şi evaluarea acestora la clasele din ciclul liceal.

Pentru ca aceste jocuri şi ştafete specifice atletismului să se bucure de interes din partea elevilor, şi în acelaşi timp să avem posibilitatea realizării sarcinilor propuse, ele sunt accesibile posibilităţilor fizice şi intelectuale ale acestora.

În lucrarea de faţă aş dori să reliefez aportul acestor jocuri şi ştafete, specifice atletismului în ceea ce priveşte dezvoltarea şi evaluarea aptiudinilor motrice.

1.3 SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de faţă are drept scop realizarea unui studiu experimental privind eficienţa jocurilor de mişcare şi a ştafetelor specifice atletismului în dezvoltarea şi evaluarea aptitudinilor motrice la elevii din ciclul liceal.

Bibliografie

1. Ardelean, T., (1965) - Rolul elementelor de atletism, structura şi accesibilitatea lor , Revista CFS, nr.2, Bucureşti.

2. Ardelean, T., (1990) - Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice în atletism. În : IEFS. Bucureşti.

3. Bobei, C., (1978) - Pentatlonul atletic şcolar, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

4. Cătăneanu S., Dan D., (1997) - Jocuri de mişcare, Ed.SITECH, Craiova.

5. Cârstea, Gh., (2000) - Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. AN-DA, Bucureşti.

6. Ciobanu, N.Gh., (2005) – Adolescenţii, Ed. Accent Print, Suceava.

7. Chateau, J., (1972) - Copilul şi jocul, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

8. Chiriţă, G., (1983) – Educaţie prin jocuri de mişcare, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

9. Claparede, E., (1975) - Psihologia copilului şi psihologia experimentală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

10. Corogeanu, T., (1992) - Exerciţii şi jocuri aplicative pentru şcolari, Ed. Stadion, Bucureşti.

11. Demeter, A., (1981) – Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

12. Dragnea, A., Mate-Teodorescu S., (2002) – Teoria sportului, Ed. FEST, Bucureşti.

13. Dragomir, M., Albina, A., (2009) - Atletism în şcoală, Ed. Universitaria, Craiova.

14. Epuran, M., (1976) - Psihologia educaţiei fizice, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

15. Gârleanu, D., (1980) - Exerciţii şi jocuri pentru pregătirea atleţilor, Ed. Stadion, Bucureşti.

16. Gârleanu, D., (1983) – Lecţii de atletism pentru copii şi juniori, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

17. Ilca, I., (1972) – Jocuri dinamice pentru clasele I-IX, Ed. CJEFS, Timişoara.

18. Mano, R., (1996) – Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, MTS-CCPS, Bucureşti.

19. Mitra, GH., Mogoş, Al, (1980) - Metodica educaţiei fizice şcolare, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

20. Niculescu, Al., Cruli, M., (1987) - Exerciţii şi jocuri în şcoală, Ed. Sport-Turism, Bucureşti .

21. Rinderu, I., Dragomir, M., Dragomir, M., (1997) – Predarea atractivă a atletismului prin folosirea jocurilor şia exerciţiilor pregătitoare cu caracter de întrecere, Reprografia Universităţii din Craiova, Craiova.

22. Şiclovan, I., (1976) - Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

23. Tatu, T., Alexandrescu, D.C., Ardelean, T., (1983) – Atletism, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

24. Tapletal, M., (1980) - Mică enciclopedie a jocurilor, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.

25. Versa, E., (1995) - Omul, jocul şi distracţia, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

26. w.w.w.Ipsiasi.ro/documente/legislatie/mects/efs 9_12 pdf - Programe şcolare – Clasele IX-XII – Educaţie fizică, 2009, Bucureşti.

Preview document

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 1
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 2
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 3
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 4
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 5
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 6
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 7
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 8
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 9
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 10
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 11
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 12
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 13
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 14
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 15
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 16
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 17
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 18
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 19
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 20
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 21
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 22
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 23
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 24
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 25
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 26
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 27
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 28
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 29
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 30
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 31
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 32
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 33
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 34
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 35
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 36
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 37
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 38
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 39
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 40
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 41
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 42
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 43
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 44
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 45
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 46
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 47
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 48
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 49
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 50
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 51
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 52
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 53
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 54
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 55
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 56
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 57
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 58
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 59
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 60
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 61
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 62
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 63
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 64
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 65
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 66
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 67
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 68
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 69
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 70
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 71
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 72
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 73
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 74
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 75
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 76
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 77
Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Atletismul - jocuri de miscare si stafete specifice.doc

Alții au mai descărcat și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori

CAPITOLUL I BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 1.1. Scopul cercetării Deoarece în literatura de specialitate problema forţei la nivelul...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Ai nevoie de altceva?