Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 12500
Mărime: 687.63KB (arhivat)
Publicat de: Luca Chiriță
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Introducere.2
 3. 1.1. Însemnătatea teoretică şi practică a lucrării, gradul ei de actualitate.4
 4. Capitolul II – Fundamentarea teoretico-ştiinţifică a lucrării
 5. 2.1. Strategii de selecţie.8
 6. 2.2. Modelul de selecţie.9
 7. 2.3. Caracteristicile morfo-funcţionale, motrice şi psihice ale vârstelor de 6-10 ani.14
 8. 2.4. Criterii de selecţie în fotbal.16
 9. 2.5. Probe şi norme ale modelului de selecţie în fotbal.21
 10. Capitolul III –Organizarea şi desfăşurarea cercetării
 11. 3.1. Ipoteza cercetării.24
 12. 3.2. Metode de cercetare folosite.24
 13. 3.3. Perioada şi locul desfăşurării cercetării.25
 14. 3.4. Eşantionul investigat (subiecţii).25
 15. 3.5. Probe şi teste folosite.27
 16. Capitolul IV – Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor
 17. 4.1. Rezultatele înregistrate le testarea iniţială- septembrie 2011.31
 18. 4.2. Rezultatele înregistrate la testarea finală-mai 2012.37
 19. 4.3. Prelucrarea şi interpretarea datelor.43
 20. Capitolul V – Concluzii şi propunerii.57
 21. Bibliografie .58

Extras din licență

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori, susţinători,spectatori şi telespectatori, recunoscut de către oamenii de ştiinţă cu preocupări tangente la activitatea sportivă şi confirmat de către specialiştii în psiho-sociologie, fotbalul a devenit un fenomen social al zilelor noastre. El este practicat în mod organizat în mai mult de 130 de ţări ale lumii, numărând peste 250 milioane de jucători legitimaţi.

Fotbalul ca fenomen de suprastructură internaţională are următoarele obiective:

• Valoarea socială a fotbalului este demonstrată de posibilitatea oamenilor planetei de a participa în număr cât mai mare la acest fenomen.

• Valoarea sportivă a fotbalului care apare prin efectele de sănătate psiho- fezice ale contactelor permanente directe, a manifestaţiilor şi schimbărilor culturale.

• Valoarea psiho-socială, manifestată prin plăcerea de a juca sau asista la marele spectacol al jocului de fotbal. Datorită fotbalului au dispărut de mult „graniţele” relaţiilor şi schimburilor libere între state, asociaţii sportive, specialişti,echipe,cluburi etc.

Fotbalul este un joc spectaculos, bazat pe măiestrie, capacitatea biologică şi starea de sănătate a jucătorilor este o îmbinare armonioasă între mişcările naturale ca: alergarea, săritura şi lovirea mingii cu piciorul,pe de o parte, şi deprinderile motrice specifice, pe de altă parte.

Din aceste motive, fotbalul este considerat un important mijloc al educaţiei fizice, care contribuie pozitiv la rezolvare sarcinilor acesteia.

Jocul de fotbal practicat în mod ştiinţific, contribuie la întărirea sănătăţii, la dezvoltarea multilaterală a capacităţilor fizice şi psihice, la însuşirea unor deprinderi motrice şi a unor cunoştinţe specifice de tehnică si tactică.

Fotbalul fiind un mijloc al educaţiei fizice şi sportului, este practicat sub îndrumarea completă a profesorilor de educaţie fizică şi a antrenorilor,constituind un proces instructiv-educativ unitar. Într-un astfel de cadru organizatoric propriu, elevii,copiii, juniori îşi pot dobândi şi perfecţiona până la maieştri, atât capacitatea biomotrică, şi tehnico-tacticî, dar şi baza psiho-nativă, necesară în competiţie. În desfaşurarea jocului, posesia mingii este condiţia determinată care asigură echipei şansa ca prin diferite exerciţii tehnice ( şuturile la poartă) şi acţiuni tactice să-şi creeze situaţii favorabile finalizării (marcarea golului care este scopul jocului de fotbal).

Pentru atingerea scopului şi obţinerea performanţei, în pregătirea copiilor şi juniorilor un rol foarte important îl are selecţia primară în fotbal, modul cum este realizată, metodele, mijloacele folosite. Selecţionarea copiilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea fotbalului presupune o activitate susţinută cu răbdare şi deosebită competenţă pedagogico-ştiinţifică. Ea trebuie să realizeze alegerea elementelor „supradotate” pentru performanţe de vârf care reclamă solicitări la limita maximă a efortului specific psiho-somato-funcţional şi tehnico- tactic.

În selecţie trebuie pornit de la cunoaşterea celor două realităţi: individul şi particularităţile jocului ce prefigurează cerinţe de ordin morfologic, funcţional, psihologic, pedagogic. Ea trebuie desfăşurată pe etape, bazându-se pe corespondenţa dinamicii dezvoltării psiho-fizice şi motrice a copiilor, cu solicitările complexe şi în acelaşi timp specifice fotbalului. Ea implică un ansamblu de verificări periodice capabile să confirme aptitudinile copilului, aşa cum se manifestă acestea concret în procesul de instruire sportivă.

Având în vedere că ea trebuie să opereze continuu de la începător până la nivelul marii performanţe, adresându-se unor organisme aflate în plin proces de creştere şi maturizare psiho-biologică cu o oarecare doză de imprevizibilitate, selecţia trebuie să includă atât activitităţi de diagnoză cât şi de prognoză care să prefigureze un model al jucătorului în acord cu cerinţele modelului de joc.

Selecţia, această etapă de început în care dintr-un număr foarte mare de participanţi se aleg doar cei care speră antrenorul- pot deveni valori în fotbalul intern şi internaţional, se constituie aici într-un lucru nu foarte uşor de realizat. De ce? Pentru că din diverse motive (nu dorim să intrăm în amănunte) zilnic se prezintă la stadion 10-15 copii sau chiar mai mulţi: trebuie să-i primeşti, trebuie să-i vezi, trebuie să explici, dar de multe ori cu greu se acceptă refuzul de a contiunua.

Deşi încă de la început am stabilit zilele din săptămână pentru aceste acţiuni, am stabilit teste de control, în fapt suntem obligaţi la selecţii zilnice. A trebuit să ne adaptăm, muncim mai mult, am apelat şi la un mic truc astfel lunar am crescut nivelul baremurilor obligându-i pe cei care nu se încadrează să înţeleagă că fotbalul este o treabă serioasă şi că este bine să se orienteze spre o altă activitate.

Bibliografie

1. Apolzan, D. (1999) – Fotbal. Bucureşti, FRF

2. Cemaianu, C. (1978) – Fotbalul modern. Bucureşti, Ed. Sport –Turism

3. Cernaianu, C (2002) – Fotbal. Manualul antrenorului profesionist. Bucureşti, Ed. Rotehpro

4. Cojocaru, V. (1995) – Jocul de fotbal –elemente de strategie şi tactică. Bucureşti, Ed. Topaz

5. Cojocaru, V. (2001) – Fotbal – noţiuni generale. Bucureşti, Ed. Axis Mundi

6. Cojocaru, V. (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii. Bucureşti

7. Colibaba-Evulet, D.,Bota,I. (1987) – Jocuri -teorie şi metodică. Bucureşti, Ed. Aldin

8. Commuci, N., Viani, M. (1987) – Manualul antrenorului profesionist. Roma, FIGC

9. Covaci, St. (1972) – Fotbalul total. Cluj-Napoca, Ed. Facla

10. Dragnea, A. (1996) – Antrenamentul sportiv. Bucureşti, Ed. Did. si Ped.

11. Dragnea, A. şi Mate-Teodorescu, S. (2002) –Teoria sportului. Bucureşti, Ed. Fest

12. Epuran, M. (1990) –Modelarea conduitei sportive. Bucureşti, Ed. Sport-Turism

13. Epuran, M. (1993) – Psihologia sportivă. Bucureşti, Ed. U. R. Ştiinţe şi Arte

14. Ionescu, I., Dinu, C. (1982) – Fotbal –concepţia de joc. Bucureşti, Ed. Sport-Turism

15. Ionescu, LV. (1993) – Curs de fotbal. Vol I şi II. Timişoara, Ed. Univers

16. Ionescu, M. (1975) – Contraatacul –reacţie ofensivă organizată a apărării. Bucureşti, Rev. EFS, XXVIII, Nr. 4

17. Mandel, C. (1996) – Fotbalul la copii: factori de sănătate. Paris, Med. de Sport. No. 3

18. Motroc, I. (1991) – Fotbalul în şcoală. Bucureşti, Ed. IEFS

19. Motroc, I. (1994) – Fotbal curs de specializare. Bucureşti, Ed. Rodos

20. Motroc, I. Cojocaru, V. (1998) – Curs de bază. ANEFS, Bucureşti

21. Motroc, L. Motroc , F. (1996) – Fotbalul la copii şi juniorii. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.

22. Rădulescu, M. Cristea, E. (1984) – Fotbal – aspecte actuale ale pregătirii juniorilor. Bucureşti, Ed. Sport- Turism

23. Rădulescu, M. Cojocaru, V. (2003) – Ghidul antrenorului de fotbal. Bucureşti, Ed. Axis Mundi

24. Rădulescu, M.(2006) – Optimizarea strategiilor metodologice de dezvoltare a calităţilor coordinative la fotbalişti juniori. Teză de doctorat. Bucureşti

25. Rădulescu, M. (2007) – Tehnica factor prioritar, Editura Razesu

26. Sanisslav, M. Metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Alma Mater, Sibiu, 2004

27. Stanculescu, V. (1999) – „Ghidul Antrenorului Profesionist de Fotbal ”.Braşov

28. Stanculescu, V. (2003) – „Cupa Mondială 2002” – Bucureşti

29. Stanculescu, V. şi colaboratorii (2004) – „EURO 2004 – Portugalia” Editura Bucureşti

30. F.R.F. – S.F.A. – „Culegere de materiale tehnico – metodice” – 2002

31. F.R.F. – S.F.A. –„Culegere de materiale tehnico – metodice” – 2003

32. F.R.F. – Revista „ ANTRENORUL” 1-6 / 2004 / 1-8/ 2005- 2006 / 1-8/ 2006-2007/ 2007- 2008.

Preview document

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 1
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 2
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 3
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 4
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 5
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 6
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 7
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 8
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 9
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 10
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 11
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 12
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 13
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 14
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 15
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 16
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 17
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 18
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 19
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 20
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 21
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 22
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 23
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 24
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 25
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 26
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 27
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 28
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 29
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 30
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 31
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 32
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 33
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 34
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 35
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 36
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 37
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 38
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 39
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 40
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 41
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 42
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 43
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 44
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 45
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 46
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 47
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 48
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 49
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 50
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 51
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 52
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 53
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 54
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 55
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 56
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 57
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 58
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 59
Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Studiu Privind Selectia Jocului de Fotbal.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea...

Studiu privind dezvoltarea calităților motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria a I-a 17-18 ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Te-ar putea interesa și

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Aspecte privind tehnica în fotbal și optimizarea tehnicii la copiii de 12-14 ani

REZUMAT Fotbalul este mereu prezent în joaca copiilor, este o parte integrantă dintr-un ansamblu de activități adecvate în folosirea timpului...

Selecția echipei de fotbal efectuată prin prisma modelului de jucător pe post

In efectuarea acestui referat cu tema “Selectia echpei de fotbal efectuata prin prisma modelului de jucator de post” consider ca reprezinta o tema...

Ai nevoie de altceva?