Studiu privind inițierea în luptele libere

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19266
Mărime: 1008.26KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 4
 2. CAPITOLUL I
 3. INTRODUCERE ÎN DISCIPLINA LUPTELOR . 6
 4. 1.1. Apariţia luptelor în România . 6
 5. 1.2. Contribuţiile şcoliilor româneşti la dezvoltarea luptelor pe plan mondial . 9
 6. CAPITOLUL II
 7. INSTRUIREA LUPTĂTORILOR . 13
 8. 2.1. Instruirea luptătorilor, în funcţie de particularităţile lor morfo-funcţionale şi psihice . 13
 9. 2.2. Locul şi rolul pregătirii fizice în procesul instruirii luptătorilor . 23
 10. 2.3. Raportul dintre pregătirea fizică specifică şi pregătirea fizică generală . 27
 11. 2.3.1. Pregătirea fizică generală — suportul instruirii tehnico-tactică . 28
 12. 2.3.2. Volumul de pregătire şi conţinutul lui . 30
 13. CAPITOLUL III
 14. INIŢIEREA ŞI SELECŢIA LUPTĂTORIILOR . 31
 15. 3.1. Criterii de iniţiere a viitorilor luptători . 31
 16. 3.1.1 Prelucrarea rezultatelor cercetării . 34
 17. 3.1.2. Interpretarea datelor . 38
 18. 3.2. Criteriile de selecţie a viitorilor luptători . 39
 19. 3.3. Criteriile motrice şi psihologice . 45
 20. 3.3.1. Criteriul aptitudinilor motrice . 45
 21. 3.3.2. Criteriul psihologic . 47
 22. 3.3.3. Etapele procesului de selecţie . 49
 23. CAPITOLUL IV
 24. STUDIU PRIVIND INIŢIEREA ÎN LUPTELE LIBERE . 51
 25. 4.1. Ipotezele studiului . 51
 26. 4.2 Scopul lucrării . 51
 27. 4.3 Metodologia studiului . 52
 28. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI . 58
 29. BIBLIOGRAFIE . 60

Extras din disertație

INTRODUCERE

În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară la un nivel tot mai înalt ţinâidu-se din ce în ce mai mult seama de substratul biologic al organismului şi de posibilităţiile lui de adaptare.

O contribuţie serioasă la acest progres a adus-o îmbunătăţirea pregătirii fizice a sportivilor.

Se poate spune că şi în viitor, pregătirea fizică va continua să fie unul din factorii de bază ai creşterii performamelor în măsura în care ştiinţele ajutătoare vor descoperi noi posibilităţi de dezvoltare a capacităţii motrice ale sportivilor.

Mijloacele folosite pentru dezvoltarea organismului, formarea şi perfeetionarea deprinderilor motrice sunt mai eficace eu cât ele sunt mai bine alese şi aplicarea lor se face mai adecvat sarcinilor.

În scopul realizării unui înalt nivel al pregătirii fizice, specialiştii trebuie să aleagă din multitudinea de mijloace pe cele care corespund cerinţelor specifice privind pregătirea fizică la un nivel ridicat al luptătorilor.

Pentru ficeare perioadă de vârsta există premise favorabile pentru dezvoltarea calităţilor fizice.

În prezent, ca urmare creşterii exigenţelor specifice din fiecare sport în parte, este cu totul mai potrivit să înţelegem pregătirea fizică ca aparţinând fiecărui sport în parte, subordonându-se astfel integral exigenţelor acestuia.

Realizarea unei pregătiri fizice corespunzătoare implică dezvoltarea tuturor calităţilor motrice, întrucât luptă modernă solicită tot mai echilibrat manifestarea acestora.

Pregătirea fizică superioară se obţine numai în urma unei durate îndelungate de pregătire, aceasta având în vedere cele două aspecte: pregătirea fizică multilaterală şi pregătirea fizică specifică.

În cadrul întrecerilor de lupte intensitatea întâlnirilor pretinde din partea luptătorului dezvoltarea excelentă a calităţilor motrice şi înainte de toate a calităţiilor de forţă-viteză, de o tehnică eficientă şi de asemenea, de un stil modern de desfăşurare a luptei şi o tehnică eficientă.

Aspectele tratate în lucrările de specialitate referitoare la pregătirea fizică, sunt dintre cele mai diverse. În această lucrare, sunt selecţionate acele aspecte ale pregătirii fizice, care puse în practică pot să îmbunătăţească rezultatele luptătorilor cadeţi. De asemenea, am încercat să sintetizez un material teoretico-metodic, pentru ca astfel să petem contribui la dezvoltarea luptelor din ţara noastră.

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN DISCIPLINA LUPTELOR

1.1. Apariţia luptelor în România

Dacă trânta s-a perpetuat în timp la nivelul mediului rural, dezvoltarea luptelor sportive în România s-a produs în mediul urban.

Primul contact al mişcării sportive româneşti cu luptele competiţionale s-a petrecut în ultima decadă a sec XIX sub forma franceză acestora (lupte greco-romane). Această formă de pionierat a luptelor de concurs era făcută cunoscută publicului amator pe arenele circurilor de către luptători străini (în special francezi), profesionişti [3].

Prima menţionare a acestui tip de eveniment se consemnează în anul 1892 când pe arena circului „Sidoli” din Bucureşti se produc primele demonstraţii de lupte profesioniste sub conducerea francezului Doublier care a dat şi primele lecţii particulare.

Un an mai târziu, în 1893, cu ocazia unei serbări desfăşurate în parcul Cişmigiu din Bucureşti au avut loc şi primele „întreceri între puternici”. Aceste evenimente aveau un caracter sporadic dar au trezit interesul publicului amator de evenimente sportive şi după o scurtă acalmie, în 1900 şi 1901 am fost iarăşi vizitaţi de luptători străini care şi-au etalat virtuţile şi abilităţile pe arena circurilor [5].

Urmarea imediată a apetitului demonstrat de către publicul român pentru astfel de evenimente a fost organizarea unor aşa-zise „Campionate ale României” numite impropriu astfel, şi care aveau principal obiectiv câştigul financiar. Cu prilejul unui astfel de eveniment în 1902 se face remarcat şi primul luptător român cu reale calităţi, pe numele său Mitică Dona care îşi începe la scurtă vreme activitatea internaţională, participând la o serie de turnee tot în cadrul circurilor [1].

Bibliografie

1. Avramoff, E., Probleme de fiziologia antrenamentului, Editura I.E.F.S., București,1980.

2. Bădescu.L ., Arte marțiale. Tehnici. Strtegii. Filosofia luptei, Editura Teora, București, 1998.

3. Birtalan, S., Exercitiile fizice și coloana, CNEFS, București, 1988.

4. Bompa T. O., Periodizarea: teoria si metodologia antrenamentului, Editura Ex Ponto C.N.F.P.A. Bucuresti, 2002.

5. Cârstea, Gh., Educaţia fizică. Teoria şi bazele metodice, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1997

6. Cârstea, Gh., Teoria și metodica educaţiei fizice și sportului, Editura Universul, București, 1993.

7. Cârstea, Gh., Programarea și planificarea în educaţia fizică sportivă și școlară, Editura Universul, București, 2005.

8. Chuck, N., Puterea secreta a sinelui, Editura Teora, București, 2007.

9. Chirazi, М., Diversificarea programei școlare de educatie fizic prin introducerea unor sporturi tehnico-aplicative, Sesiunea știintifică internat., Editura Univ. “Gh Asachi”, lași, 2006.

10. Chirazi, M., Influentele practicarii sporturilor de lupte asupra personalitatii elevului în Rev. Sport și societate, Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iasi, 2008.

11. Chirazi, M., Optimizarea lectiei de educatie fizica prin elemente din sporturile de lupta, Sesiunea știint. Internat., Chișinău, 2007.

12. Chirazi, M., Particularitatile elementelor și jocurilor de lupta privind optimizarea lecţiei de educatie fizica in ciclul gimnazial, Sesiunea știint. internat., Chișinau, 2005.

13. Chirazi, М., Jocuri de lupta, Editura Fundaţia “Chemarea”, lași, 2005.

14. Cismaş, GH, Concepţia privind pregătirea luptătorilor în Ciclul Olimpic 1993-1996, Bucureşti, M.T.S., 1993

15. Coman, C. I. - Tehnici de Ancheta psihologica, Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iasi, 2006.

16. Cucoș, C. I., Pedagogie, Editura Polirom, lași, 2006.

17. Danail, S. N. - Optimizarea sistemului lectionar de studii în cadrul disciplinei universitare "Educatia Fizica”, Sesiunea știint. Internat. Editura Univ. “G h. Asachi", Iași, 2006.

18. Danail, S. N. - Obiectul culturii fizice in sistemul de invatarnant privind elaborari contemporane ale teoriei, Sesiune jubiliara de lucrari știintifice ale Univ. “Al.I.Cuza”, lași, 1995.

19. Danail, S. N. - Continutul activitatilor comunicative didactice a profesorului de Cultura Fizica în sistemul lecţiilor, Chișinău, 1993.

20. Dima, М., Chihai, М. - Arta martiala de la razboi la armonie, Editura Universul, Вuсurești, 2002.

21. Gheorghiu, D., Smadoiu, Ov. - Teste pentru evaluarea aptitudinilor psihice sau a personalitatii sportivului, București, 2004.

22. Popovici, V., Corneanu, I. - Lupte greco-romane, Editura Stadion. București, 1999.

23. Popovici, V. - Lupte libere și clasice, I. E. F. S., București, 1995.

24. Popescu, V. - Continutul invatămantului, Revista de Pedagоgie, nг. 1,2,3,4, Вuсurești, 1997.

25. Predescu, М. - Personalitate și aspiratie, Editura Facla, Timișoara, 1996.

26. Prelici, V. - Performanta sportiva, personalitate, selectie, Editura Facla, Timișоага, 1998.

27. Prelici, V. - Selectia psihologica pentru sportul de masa, Editura Univ. "Al, I. Cuza”, Iași 1995.

Preview document

Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 1
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 2
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 3
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 4
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 5
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 6
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 7
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 8
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 9
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 10
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 11
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 12
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 13
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 14
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 15
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 16
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 17
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 18
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 19
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 20
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 21
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 22
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 23
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 24
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 25
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 26
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 27
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 28
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 29
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 30
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 31
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 32
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 33
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 34
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 35
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 36
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 37
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 38
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 39
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 40
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 41
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 42
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 43
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 44
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 45
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 46
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 47
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 48
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 49
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 50
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 51
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 52
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 53
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 54
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 55
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 56
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 57
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 58
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 59
Studiu privind inițierea în luptele libere - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind initierea in luptele libere.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea...

Studiu privind dezvoltarea calităților motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria a I-a 17-18 ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Ai nevoie de altceva?