Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24547
Mărime: 207.48KB (arhivat)
Publicat de: Marcela Antal
Puncte necesare: 14
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”- GALAŢI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA ATLETISM

Cuprins

 1. Capitolul I : Introducere.2
 2. 1.1 Actualitatea temei.2
 3. 1.2 Cauzele alegerii temei. Importanţa.8
 4. 1.3 Scopul cercetătii.9
 5. 1.4 Ipoteza de lucru.9
 6. Capitolul II : Fundamentarea stiinţifică şi metodică a temei.10
 7. 2.1 Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică.10
 8. 2.2 Factorii care favorizează dezvoltarea rezistenţei.13
 9. 2.3 Metode şi mijloace pentru dezvoltarea rezistenţei.17
 10. 2.4 Indicaţii metodice privind dezvoltarea rezistenţei.23
 11. 2.5 Rolul respiraţiei în dezvoltarea rezistenţei.30
 12. 2.6 Tehnica alergării.32
 13. 2.7 Tactica alergării.36
 14. 2.8 Particularitațile de vârstă.39
 15. 2.9 Lecţia de educaţie fizică.43
 16. Capitolul III : Organizarea şi desfăşurarea cercetării.59
 17. 3.1 Subiecții și organizarea cercetării.59
 18. 3.2 Organizarea cercetării.59
 19. 3.2 Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate.60
 20. 3.3 Indicatorii morfo-funcţionali și motrici folosiți în experiment.65
 21. 3.4 Indicatorii matematico-statistici cuprinşi în cercetare.71
 22. Capitolul IV : Rezultatele cercetării și interpretarea lor.73
 23. 4.1 Prelucrarea şi interpretarea datelor culese.73
 24. Capitolul V : Concluzii și propuneri.78
 25. 5.1 Recomandări.79

Extras din licență

I.Introducere

Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice atletismului prin care se poate dezvolta rezistenţa în ciclul liceal, o cercetare care are ca scop aducerea de noi soluţii în această direcţie a educaţiei fizice.

În prezent, educaţia fizică a devenit o activitate cu fundamentare solidă, dispunând de o metodologie de cercetare proprie.

În domeniul educaţiei fizice şcolare, cunoaşterea elevilor pe baza aprecierii randamentului acestora capătă o semnificaţie deosebită, specialiştii trebuie să surprindă caracteristicile individuale în dinamica dezvoltării personalităţii. Cunoscând capacităţile elevilor vom ştii nivelul îndeplinirii obiectivelor educaţiei fizice, vom aprecia înclinaţiile, interesele, aptitudinile, motivaţia şi aspiraţiile pentru a practica exerciţiile fizice.

Finalitatea procesului de cunoaştere contribuie în bună măsură la optimizarea procesului instructiv-educativ. Cunoaşterea randamentului elevilor nu reprezintă o măsură episodică sau o modă, ci este o acţiune ritmică, metodică, dictată de conştiinţa profesională a cadrului didactic care trebuie să cunoască în orice moment nivelul posibilităţilor elevilor, distanţa acestora faţă de obiectiv şi ce măsuri didactice trebuie să întreprindă în plan metodic.

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor educaţiei fizice şcolare capătă un caracter permanent şi trebuie să fie obiectivă, condiţie obligatorie pentru motivarea şi sporirea încrederii în forţele proprii ale elevului.

Actualitatea temei

Educaţia fizică reprezintă una din cele mai vechi forme de exercitare a acţiunii formative fiind o parte componentã a structurii multiforme a personalităţii. Această componentă a educaţiei cuprinde un cumul de activităţi care contribuie la formarea şi dezvoltarea fiinţei umane prin valorificarea dimensiunilor psihofizice ale personalităţii, stabilirea unui echilibru dintre fizic şi psihic, psihomotricitate şi potenţialul intelectual, emotivitate, afectivitate şi voinţă după aprecierile fãcute de N.I. Ponomariov (1974), N. Alexe (1978), B.A. Aşmarin, 1978; G. Chiriţă, (1994), M. Epuran (1994), S.N.Danail (1996).

Societatea contemporanã impune un învăţământ bazat pe formarea unei personalităţi active, armonioase, sănătoase, fapt care necesită restructurarea, perfecţionarea, optimizarea întregului sistem educaţional conform autorilor (G. Berger, 1973; V. Bunescu, 1974; M. Duţu, 1989; S. Cristea, 1994; T. Grimalschi, 2000; V. Mândâcanu, 2001).

În etapa actuală de dezvoltare a societaţii noastre întâlnim cu regularitate termenul de eficienţă în toate sferele activităţii sociale. Pentru ca un proces sa fie eficient trebuie să se realizeze un progres, progres care stă la baza dezvoltării continue a fiecărei ştiinţe.

Astfel şi educaţia fizică şi sportul sunt într-o continuă dezvoltare şi progres, de la an la an sunt găsite şi dezvoltate nenumărate metode şi mijloace pentru perfecţionarea multitudinii de exerciţii, ramuri sportive, şi noi metode de antrenament care au ca singur scop perfecţionarea şi atingerea unui nivel din ce în ce mai înalt de performanţă.

Antrenamentul sportiv este un proces instructiv-educativ desfăsurat sistematic si continu, gradat, în vederea adaptării organismului la eforturi fizice şi psihice intense pentru atingerea unor performanţe superioare. În acelaşi timp, această formă de pregătire contribuie la dezvoltarea personalităţii celui ce practică o ramură sau o probă sportivă. Atletismul a constituit şi constituie, prin conţinutul său, un mijloc sigur şi eficient de realizare a antrenamentului în cadrul tuturor ramurilor sau probelor sportive, cu aport deosebit în adaptarea treptată a organismului pentru evitarea suprasolicitărilor.

Cel ce se ocupă de instruirea sportivilor în cadrul lecţiilor de antrenament are la îndemână un număr redus de exerciţii fizice comparativ cu cele utilizate în educaţia fizică şcolară, dar cu un nivel mult mai ridicat din punct de vedere tehnic, un volum şi o intensitate mult mai mare. Din această perspectivă succesul în domeniu este asigurat de modul în care profesorul selectează aceste exerciţii şi le aplică în practică ţinând cont de următoarele cerinţe: continuitatea în pregătire pe parcursul anului şi pe mai mulţi ani; optimizarea raportului dintre pregătirea fizică generală şi cea specială. Ponderea pregătirii fizice generale este invers proporţională cu nivelul de măiestrie sportivă şi cu nivelul de manifestare a calităţilor motrice de bază. Cu cât nivelul măiestriei este mai ridicat, pregătirea fizică va fi mai redusă, dar mijloacele mai selective.

Preview document

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 1
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 2
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 3
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 4
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 5
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 6
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 7
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 8
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 9
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 10
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 11
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 12
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 13
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 14
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 15
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 16
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 17
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 18
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 19
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 20
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 21
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 22
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 23
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 24
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 25
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 26
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 27
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 28
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 29
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 30
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 31
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 32
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 33
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 34
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 35
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 36
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 37
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 38
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 39
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 40
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 41
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 42
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 43
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 44
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 45
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 46
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 47
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 48
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 49
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 50
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 51
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 52
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 53
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 54
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 55
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 56
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 57
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 58
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 59
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 60
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 61
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 62
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 63
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 64
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 65
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 66
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 67
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 68
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 69
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 70
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 71
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 72
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 73
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 74
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 75
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 76
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 77
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 78
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 79
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 80
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 81
Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Metode si Mijloace Specifice Atletismului pentru Dezvoltarea Rezistentei in Ciclul Liceal de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea...

Studiu privind dezvoltarea calităților motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria a I-a 17-18 ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Ai nevoie de altceva?