Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

Proiect
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 23342
Mărime: 1011.78KB (arhivat)
Publicat de: Carla Tudorache
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ACTUALITATEA ŞI MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 4
 2. 1.1 Actualitatea temei 4
 3. 1.2. Motivaţia alegerii temei 7
 4. 1.3 Obiectul, ipoteza, scopul şi obiectivele cercetări 8
 5. 1.4. Metode utilizate 9
 6. CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI 13
 7. 2.1. Jocurile de mişcare, noţiune şi esenţă 13
 8. 2.2. Jocurile de mişcare ca mijloc şi metodă în educaţia fizică a elevilor 14
 9. 2.3. Clasificarea jocurilor de mişcare 19
 10. 2.4. Condiţii de utilizare în lecţia de educaţie fizică 24
 11. 2.5. Particularităţile anatomo-fiziologice, morfo-funcţionale şi psihice ale elevilor din ciclul gimnazial 37
 12. 2.6 Capacităţile condiţionale - definiţii, forme de manifestare 42
 13. CAPITOLUL III. ORGANIZAREA CERCETĂRII 55
 14. 3.1. Locul şi subiecţii 55
 15. 3.2. Teste şi măsurători 55
 16. 3.3. Mijloace utilizate (jocuri) 56
 17. 3.4. Rezultate finale şi discuţii 70
 18. CONCLUZII 78
 19. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din proiect

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE

1.1 Actualitatea temei

Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa evoluţie o dezvoltare continuă, chiar dacă în anumite etape ale dezvoltării societăţii modul de înţelegere a efectelor sale asupra organismului, ca un tot unitar, nu s-a manifestat pregnant. Totuşi, exerciţiul fizic s-a răspândit şi îl regăsim în arii variate de manifestare a activităţii umane. El este prezent în cultura fizică medicală, ca şi în gimnastica de producţie, în educaţia fizică desfăşurată în cadrul instituţiei şcolare, ca şi în pregătirea militară, ca să nu mai amintim de utilizarea lui permanentă în antrenamentul sportiv, în competiţii, în activitatea recreativă etc. Această utilizare largă a condus, de-a lungul timpului, la noi dimensiuni de înţelegere a fenomenului de practicare a exerciţiului fizic, extinzându-se în cele mai multe din activităţile umane şi în profunzime, ajungând la dimensiunile pe care le cunoaştem astăzi.

Încă o subliniere este necesară: ca formă specifică de acţiune a omului, exerciţiul fizic nu este un dat, ci este un proces social, o realitate concretă în devenire, marcată de evoluţia fiecărei formaţiuni social-economice.

În acest sens, putem spune că exerciţiul fizic nu creează o nouă realitate, ci dezvoltă una existentă. În mod direct sau indirect, activ sau nu, dar progresiv, individul, indiferent de categoria socială aparţinătoare, de profesie este angrenat în procesul de practicare a exerciţiilor fizice. Acest proces a antrenat, în mod firesc, şi apariţia specialiştilor în domeniu (profesori de educaţie fizică, antrenori, instructori sportivi, arbitri sau cercetători etc.). Totodată, în sfera sa de acţiune au fost atrase persoane de profesiuni dintre cele mai diverse.

Nivelul pe care practicarea exerciţiilor fizice l-a atins în stadiul actual al dezvoltării societăţii este consecinţa unor determinări multiple, dintre care ni se pare necesar să evidenţiem, ca importanţă, trei dintre acestea:

a) dezvoltarea continuă a educaţiei formale şi non-formale, fapt ce a determinat cuprinderea unei părţi tot mai mari ale populaţiei tinere, în sfera de acţiune a educaţiei fizice instituţionalizate;

b) crearea timpului liber, ca realitate socială permanentă, a constituit şi constituie o premisă a antrenării adulţilor în practicarea exerciţiilor fizice;

c) intensa circulaţie şi schimbare a valorilor specifice fenomenului, susţinută de condiţiile contemporane ale civilizaţiei a schimbat şi dezvoltat rolul exerciţiului fizic, structurat ca sport, adaptându-l trebuinţelor omului, în sensul înţelegerii în relaţie cu procesul de muncă, devenind un mijloc de formare a individului pentru muncă şi, în acelaşi timp, ca alternativă la o muncă abrutizantă.

Educaţia fizică, alături de celelalte laturi ale educaţiei, constituie una din verigile principale de formare a personalităţii elevilor. Ea este singura disciplină care influenţează nemijlocit şi latura biologică a personalităţii generaţiilor în creştere, şi care este prevăzută în planul de învăţământ, pe întreaga durată a şcolarităţii.

În condiţiile în care activitatea şcolară are un caracter intelectual pronunţat şi, în condiţiile în care elevilor li se cere acumularea unui volum tot mai crescut de cunoştinţe teoretice, educaţia fizică şcolară trebuie să contribuie şi la îmbunătăţirea performanţelor proceselor psihice (atenţie, memorie, gândire, imaginaţie) ale elevilor sau la menţinerea lor la un nivel optim.

Activităţile sportive practicate în timpul liber oferă elevilor un domeniu cu multiple valenţe educative şi formative. Sportul îl învaţă pe elev să piardă cu demnitate, nu numai să câştige în întreceri, ceea ce înseamnă un câştig educativ de mare importanţă pentru formarea sa ca individ şi totodată pentru integrarea sa în colectiv, în societate. Astfel elevii se obişnuiesc cu disciplina vieţii, învaţă să-şi organizeze şi să-şi programeze activitatea într-un anumit fel, raţional, alternând efortul fizic cu cel intelectual, cultivând odihna şi munca în mod inteligent. Prin aceasta, sportul reprezintă un exerciţiu formativ important de organizare a vieţii, determinându-i pe elevi să devină „consumatori” de timp liber.

Sistemul de învăţământ, în contextul general care caracterizează evoluţia societăţii noastre, parcurge într-un ritm alert un program amplu de restructurare, menit să-l compatibilizeze cu exigenţele sistemului educaţional şi de formare profesională din Comunitatea Europeană, valorificând experienţa pozitivă susţinută de rezultatele, tradiţiile şi resursele învăţământului românesc.

În acest context şi disciplina educaţie fizică trebuie să-şi reconsidere rolul, conţinuturile, metodologia didactică şi sistemul de evaluare a elevilor, pentru a putea oferi un răspuns pozitiv.

Preview document

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 1
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 2
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 3
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 4
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 5
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 6
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 7
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 8
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 9
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 10
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 11
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 12
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 13
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 14
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 15
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 16
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 17
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 18
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 19
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 20
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 21
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 22
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 23
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 24
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 25
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 26
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 27
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 28
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 29
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 30
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 31
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 32
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 33
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 34
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 35
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 36
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 37
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 38
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 39
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 40
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 41
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 42
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 43
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 44
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 45
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 46
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 47
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 48
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 49
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 50
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 51
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 52
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 53
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 54
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 55
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 56
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 57
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 58
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 59
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 60
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 61
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 62
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 63
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 64
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 65
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 66
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 67
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 68
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 69
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 70
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 71
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 72
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 73
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 74
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 75
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 76
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 77
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 78
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 79
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 80
Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Jocurile de Miscare, Metoda si Mijloace de Educare a Capacitatilor Conditionale in Lectiile de Educatie Fizica din Ciclul Gimnazial.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Ai nevoie de altceva?