Licențele din domeniul Pedagogie

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se înregistrează ritmuri pregnante în dezvoltarea individualității umane și unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea gândirii critice

PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de învățământ. În Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova se menționează că una din prioritățile educaționale este aplicarea noilor tehnologii orientate... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse... citește mai departe

111 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si specifice, pe care elevul trebuie sa le dovedeasca pe parcursul si la finalul unei perioade de instruire. Centrarea pe competente este o preocupare majora a ultimilor ani,... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Pragmatică

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Dimensiunea intersubiectivă a comunicării se află în centrul dezbaterilor științifice cu referire la problema extralingvisticului în raport cu funcționarea limbii. În acest sens, factorul subiectului enunțării se conturează cu o deosebită pregnanță, căci anume el permite... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și... citește mai departe

163 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional. Legea educației naționale,... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv- educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la... citește mai departe

63 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor

INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor transformări a cuprins, cum era de altfel de așteptat, și armata, în forme și obiective definitorii acestui mediu. Schimbările identificate în organizația militară cuprind... citește mai departe

62 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maxima a circulației ideilor știintifice. Grigore. C. Moisil Copilul la grădiniță va intra în contact nemijlocit cu lumea pe care o va vedea, o va cerceta și o... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: - Necesitatea de software educațional pe plan mondial - în general - și în România - în particular. - Tipurile de produse software educaționale existente: site-uri,... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze” (Édouard Claparède). Un rol important în dezvoltarea copilului îl ocupă jocul. Prin activitatea de a se juca, copilul își... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, educă oamenii. Sămănând ogorul vei recolta o dată. Sădind un pom vei recolta de zece ori Educând oamenii vei recolta de o sută de ori.“ (poet... citește mai departe

175 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat

Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora, mai ales prin... citește mai departe

67 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”. Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică. Partea teoretică este... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu şi Sorin Cristea, predarea reprezintă acţiunea de comunicare pedagogică proiectată şi valorificată de profesor în diferite contexte specifice instruirii şcolare, într-un... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Extras Preview

Rolul basmului în activitatea didactică

1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în rândul preşcolarilor, în proiectul de faţă vreau să scot în evidenţă rolul important pe care îl au povestirile și basmele în activizarea vocabularului preşcolarilor. Prin... citește mai departe

34 pagini 10 puncte Extras Preview

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea reprezintă totodată mijloacele prin care elevii își formează și dezvoltă priceperile, deprinderile și aptitudinile necesare pentru a-și forma caracterul și pentru a-și dezvolta... citește mai departe

36 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului instructiv-educativ, alături de predare și de învățare. Am ales această temă deoarece evaluarea școlară este un domeiu des abordat la noi în țară. Metodele de evaluare au... citește mai departe

98 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se poate remarca necesitatea stimulării şi dezvoltării creativității elevilor,ea fiind înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca ei să... citește mai departe

126 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri diferite in cadrul scolii. Se vorbeste despre educatia civica implicita care, prin atmosfera si practica democratica din scoala, sustine formarea elevilor in spiritul... citește mai departe

88 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat acestor transformari, mai mult sa le anticipeze si sa pregateasca subiectii educationali pentru asimilarea lor in mod activ si creator. In trecut misiunea educatiei nu... citește mai departe

80 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teoria inteligențelor multiple în educație

Capitolul 1 Inteligenta - element al personalitatii scolarului mic 1.1. Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic La intrarea in scoala, majoritatea copiilor au un vocabular destul de bogat si vorbesc corect gramatical. Unii copii care provin din familii cu un nivel instructional redus pot avea greutati deoarece au... citește mai departe

53 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in procesul de invatare. Metodele moderne/ alternative de e-valuare pot servi elevului, cadrelor didactice, fiind in acelasi timp suporturi solide ale discutiilor cu familia.... citește mai departe

95 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview