Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18684
Mărime: 229.01KB (arhivat)
Publicat de: Cristofor Dascalu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE .6
 2. CAPITOLUL 1: FORMELE GENERALE ALE EDUCAȚIEI ȘI IMPORTANȚA ACESTORA ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII OFIȚERILOR 8
 3. 1.1.Conceptul pedagogic de forme generale ale educației 8
 4. 1.2.Formele educației în contextul pregătirii profesionale a viitorilor ofițeri 12
 5. 1.3.Interdependența între educația nonformală și informală ...16
 6. 1.4.Educația nonformală și implicațiile în procesul de pregătire a viitorilor ofițeri 19
 7. 1.5.Educația informală și implicațiile în procesul de pregătire a viitorilor ofițeri 24
 8. CAPITOLUL 2: ANALIZĂ COMPARATIVĂ A EDUCAȚIEI NONFORMALE ȘI INFORMALE ÎN MEDIUL MILITAR . 29
 9. 3.1.Ipotezele și obiectivele cercetării ..29
 10. 3.2.Metodologia de colectare a datelor ...30
 11. 3.3.Eșantionul cercetării ..30
 12. 3.4.Prezentarea și interpretarea datelor ...31
 13. 3.5.Concluziile cercetării ...51
 14. CONSIDERAȚII FINALE ..52
 15. BIBLIOGRAFIE 53
 16. ANEXE ..55

Extras din licență

INTRODUCERE

Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor transformări a cuprins, cum era de altfel de așteptat, și armata, în forme și obiective definitorii acestui mediu. Schimbările identificate în organizația militară cuprind atât reproiectarea structurală, cât și asigurarea condițiilor de exercitare practică a funcțiilor acesteia. Manifestarea acțiunilor și responsabilităților avute în vedere, fiecare în parte sau corelate, este condiționată de profilul viitorului cadru militar, de orizontul profesionalismului său, de competențele sale. De aceea, se apreciază că formarea cadrelor, perfecționarea pregătirii lor, învățământul militar în consecință, constituie factori determinanți ai asigurării forței combative a armatei.

Învățământul militar românesc reprezintă un element cheie în ceea ce privește obținerea performanțelor în Armata României, fapt pentru care se acordă o atenție deosebită instituțiilor de învățământ militar universitar și proceselor instructiv-educative din cadrul acestora.

Lucrarea de față, cuprinde aspecte teoretice privind educația nonformală și informală și rolul acestor forme ale educației în formarea, dezvoltarea și perfecționarea profesională a ofițerilor Armatei României. Pe baza aspectelor teoretice, am realizat o analiză comparativă a celor două forme ale educației la nivelul studenților din cadrul instituțiilor de învățământ militar universitar, particularizat pe procesul instructiv-educativ desfășurat în Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’, Sibiu.

Scopul studiului este reprezentat de identificarea elementelor dominante de natură nonformală și informală care influențează în mod pozitiv activitățile de instruire ale studenților militari. De asemenea, pe baza rezultatelor cercetării doresc să stabilesc o serie de modalități prin care integrarea componentelor nonformale și informale în procesul instructiv-educativ să fie perfecționată, raportat la potențialul intelectual, fizic și psihosocial al studenților și obiectivelor Academiei Forșelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’. Pentru o bună înțelegere a conceptelor educaționale specificate anterior și corelarea acestora cu aspectele realității mediului academic specific organizației militare privind obiectivele educației nonformale și educației informale, lucrarea este structurată pe două capitole.

Primul capitol, surprinde noțiuni teoretice din domeniul pedagogic, în special referințe la formele educației și modul în care acestea sunt regăsite în organizația militară, implicit în activitățile desfășurate de studenții militari. Pentru a putea realiza cadrul teoretic fundamental cercetării, capitolul este alcătuit din cinci părți care înfățișează în mod corespunzător, de la general la particular, fizionomiile educației nonformale și educației informale caracteristice învățământului militar și relațiile de interdependență dintre acestea.

Al doilea capitol este constituit sub forma unei analize comparative a celor două forme ale educației la nivelul studenților Academiei Forțelor Terestre și urmărește identificarea modului în care aspectele nonformale și informale influențează pregătirea și dezvoltarea studenților ca viitori ofițeri ai Armatei României. Prin acest studiu urmăresc obținerea unor rezultate care să clarifice diferitele problematici ale domeniului și să obțin soluții care să minimizeze existența acestor nelămuriri. De asemenea, doresc să evidențiez aspectele pozitive ale integrării educației nonformale și informale în procesul instructiv-ducativ și capacitatea studenților de materializa aceste componente în performanțe.

Mi-am stabilit câteva direcții, pentru ca lucrarea să fie realizată în mod corect și conform obiectivelor pe care le urmăresc. Direcțiile de dezvoltare ale cercetării sunt următoarele: alegerea contextului analizării celor două forme ale educației, înțelegerea precisă a conceptelor de educație nonformală și informală, realizarea conexiunilor între noțiunile teoretice și cadrul în care este efectuată analiza și nu în ultimul rând, implementarea acestor noțiuni în ansamblul activităților educative specifice sistemului de învățământ militar.

Astfel, prin obținerea unor rezultate clare pot anticipa nașterea unor factori de influență negativă asupra procesului de formare-dezvoltare profesională a studenților militari și pot identifica modalitățile și factorii implicați în acțiunea educațională, în vderea conturării acelei personalități umane convergentă cu idealul social, implicit cel al organizației militare.

CAPITOLUL 1: FORMELE GENERALE ALE EDUCAȚIEI ȘI IMPORTANȚA ACESTORA ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII OFIȚERILOR

1.1.Conceptul pedagogic de forme generale ale educației

Dintotdeauna educația a vizat nu doar prezentul, ci mai ales perspectiva (a persoanei, a comunității). Educația este o construcție previzionară, o conducere a ființei către alte zări decât cea în care este situată la un moment dat. Este propriu educației ca ea să fie cu un pas înainte față de cum se arată lumea acum. O educație pertinentă este anticipativă și se face nu numai pentru o lume dată, ci și pentru cea care poate să se ivească. Prin educație forjăm viitorul și îl forțăm să se prefigureze în forma dorită. O educație care nu se face cu fața către viitor nu are sens, nu este viabilă, nu produce transformări .

Studierea procesului de învățământ admite profilarea contextului în care au loc activitățile organizate, atât de natură formală, nonformală cât și informală, desigur și efectele naturale, definite de realizarea unui rol formativ.

În literatura educațională, studiul sistemelor de educație alternativă menționează, printre altele, sisteme deschise, educație nonformală, învățământ la distanță, studii neconvenționale. În unele cazuri, acestea sunt folosite ca sinonime, în timp ce în altele, nu există niciun acord cu privire la semnificațiile lor, ceea ce face imposibilă obținerea unui consens pentru conceptele lor. O definire mai precisă a unor astfel de concepte este fundamentală, precum și eventuala clasificare a acestora, care vizează o mai bună înțelegere și o utilizare practică. Prin urmare, vom analiza conceptele educației formale, nonformale și informale, în încercarea de a defini caracteristicile, avantajele, limitările și inter-relațiile dintre ele.

Zilnic, suntem expuși, voit sau nu, unei aglomerații informaționale, ce poate avea un caracter pedagogic sau nu. Aceste efecte diverse, percepute sau nu ca având însușiri educative, sunt capabile să acționeze simultan, treptat sau suplimentar, în forme diferite, brusc, neprevăzut sau în mod structurat. Asupra fiecărui individ se exercită, pe parcursul vieții, influențe de natură educativă care pot fi succesive sau îmbinate, luând forme diverse.

Bibliografie

Autori români:

1. Blândul, V., C., Bazele educației formale, București, Editura Pro Universitaria, 2014.

2. Chelemen, I., Psihopedagogie specială, Editura Universității din Oradea, 2010.

3. Cucoș, C., Pedagogie, Iași, Editura POLIROM, 1996.

4. Cucoș, C., Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări., București, Editura POLROM, 2017.

5. Crețu, D., PSIHOPEDAGOGIE-Elemente de formare a profesorilor, Sibiu, Editura Imago, 1999.

6. Cristea, S., Fundamentele pedagogiei, București, Editura POLIROM, 2010.

7. David, E., Întrebări și răspunsuri pe teme pedagogice, Sibiu, Editura MIRA DESIGN, 2001.

8. Guțu, V., Pedagogie, CEP-USM, Chișinău, Republica Moldova, 2013.

9. Goleman, D., Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche, București, 2001.

10. Istrate, E., Jinga, I., Manual de pedagogie, București, Editura ALL EDUCATIONAL S.A., 1998.

11. Istrate, E., Jinga, I., Manual de pedagogie, București, Editura ALL EDUCATIONAL S.A., 2006.

12. Iucu, R., Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii., București, Editura Humanitas Educațional, 2004.

13. Joița, E., Managemant educațional, Iași, Editura POLIROM, 2000.

14. Macavei, E., Pedagogie.Teoria educației, Editura Aramis, București, 2001.

15. Marcu, V., Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2007.

16. Marinescu, M., Educația pentru noua tehnologie și progress, Editura Universității din Oradea, 2003.

17. Marinescu, M., Mândrea, L., Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogică. Forme (formală, nonformală, informală). Noile educații. Alternative educaționale., Editura RisoPrint, Cluj-Napoca, 2014.

18. Neacșu, M., Pedagogiile alternative. Fundamente teoretice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013.

19. Nicola, I., Tratat de pedagogie generală, București, Editura Aramis, 2000.

20. Orțan, F., Teoria instruirii și teoria evaluării, Editura Universității din Oradea, 2004.

21. Orțan, F., Pedagogie și elemente de psihologie, Editura RisoPoint, Cluj-Napoca, 2005.

22. Pânzaru, I., Asigurarea calității în învățământul superior din țările Uniunii Europene, București, Editura Ars Docendi a Universității București, 2005.

Autori străini:

23. Delors, J., Comoara lăuntrică,București, Editura POLIROM, 2000.

24. Grayson, L., New Technologies in Education in Encyclopedia of Educational Research, Vol. 3, New York, H.E. Mitzel, Free Press/MacMillan, 2000.

25. National Council of Educational Research and Training, Basic in education, Karan Press, New Delhi, 2014.

Dicționare:

26. Cristea, S., Dicționar de pedagogie, Chișinău, Editura Litera Internațional, 2000.

...

Preview document

Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 1
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 2
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 3
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 4
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 5
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 6
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 7
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 8
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 9
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 10
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 11
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 12
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 13
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 14
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 15
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 16
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 17
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 18
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 19
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 20
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 21
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 22
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 23
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 24
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 25
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 26
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 27
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 28
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 29
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 30
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 31
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 32
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 33
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 34
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 35
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 36
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 37
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 38
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 39
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 40
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 41
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 42
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 43
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 44
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 45
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 46
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 47
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 48
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 49
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 50
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 51
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 52
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 53
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 54
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 55
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 56
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 57
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 58
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 59
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 60
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 61
Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Rolul educatiei nonformale si informale in pregatirea ofiterilor.docx

Alții au mai descărcat și

Educația formală, informală, non-formală

Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)” – a creşte, a cultiva, a îndruma, a educa; „educatio” – creştere, cultivare,...

Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală

CONCEPTUL PEDAGOGIC DE FORMĂ GENERALĂ A EDUCAȚIEI Conceptul pedagogic de formă generală a educației delimitează și definește cadrul de realizare a...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode și Mijloace de Învățământ

1. DEFINITIE, CARACTERISTICI Didacticienii abordeaza metodologia instruirii ca pe o problema centrala si insista asupra prezentarii...

Pedagogia Preșcolară și a Școlarității Mici

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI Obiectivele capitolului I: Pe parcursul acestui capitol, se va urmarii la...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?