Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 1869
Mărime: 34.79KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra S.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. CONCEPTUL PEDAGOGIC DE FORMĂ GENERALĂ A EDUCAȚIEI
  2. EDUCAȚIA FORMALĂ (ȘCOLARĂ)
  3. EDUCAȚIA NONFORMALĂ
  4. EDUCAȚIA INFORMALĂ
  5. INTERDEPENDENȚA DINTRE CELE 3 TIPURI ȘI FORME DE EDUCAȚIE
  6. EDUCAȚIA LA FRONTIERA DINTRE MILENII - George Văideni

Extras din referat

CONCEPTUL PEDAGOGIC DE FORMĂ GENERALĂ A EDUCAȚIEI

Conceptul pedagogic de formă generală a educației delimitează și definește cadrul de realizare a acțiunilor și influențelor cu finalitate formativă directă sau indirectă, desfășurate în diferite modalități, într-un timp și spațiu foarte scurt.

În plan axiomatic, problematica formelor generale se completează cu cea a conținuturilor generale ale educației. Formele generale definesc modalitățile de realizare a conținuturilor generale ale educației.

Definirea și analiza formelor generale ale educației vizează delimitarea cadrului și a modalităților de manifestare a activității de formare-dezvoltare a personalității prin intermediul unor acțiuni și/sau influențe pedagogice specifice determinate și diferențiate în timp și spațiu. În contextul teoriei generale a educației, problematica formelor răspunde cerințelor de abordare globală a tuturor fenomenelor și proceselor sociale cu finalitate pedagogică angajată, în ultimă instanță, la nivelul societății în ansamblul său.

Pentru a delimita formele și tipurile de educație, trebuie să facem deosebirea între acțiuni și influențe educative.

Acțiunile educative se desfășoară într-un cadru organizat, instituționalizat (școala, bibliotecile, muzeele, teatru), iar influențele educative se exercită în afara unei instituții și de cele mai multe ori, nu are un caracter organizat.

Asemănarea dintre ele (forme și influențe) constă în faptul că ambele contribuie la dezvoltarea personalității individului, deci aduc modificări în structura internă a personalității. Deosebirea dintre ele constă în modul de organizare și gradul de eficiență pe care îl au.

Formele și tipurile educației sunt:

- educația formală;

- educația nonformală;

- educația informală.

EDUCAȚIA FORMALĂ (ȘCOLARĂ)

Educația formală se referă la ansamblul acțiunilor educative organizate în mod intenționat și sistematic ce se desfășoară în instituții educative prin intermediul sistemului de învățământ organizat pe niveluri de studii (grădinițe, școli, licee, universități).

Instituțiile în care se desfășoară educația formală au finalități educaționale explicite, formulate în documente curriculare oficiale, elaborate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Avantaje:

- Contribuie la dezvoltarea din punct de vedere intelectual, cognitiv, a elevilor, fără a neglija formarea de ansamblu a personalității acestora;

- Oferă oportunitatea unei evaluări a modului cum se formează competențele elevilor, prin raportare la finalitățile stabilite;

- Contribuie la dezvoltarea sistematică și organizată a abilităților și competențelor elevilor.

Dezavantaje:

- Se centrează pe anumite obiective educaționale și competențe prestabilite la nivel general, ceea ce poate determina o rigiditate a procesului de învățământ;

- Restrângerea libertății de exprimare și de acțiune a educaților, ceea ce poate determina apariția unei motivații scăzute pentru învățare, a monotoniei și neimplicarea elevilor în activitățile de învățare.

Bibliografie

1. Cucoș C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Iași 2002

2. Sorin Cristea ,,Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iași

3. www.wikipedia.ro

Preview document

Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 1
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 2
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 3
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 4
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 5
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 6
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 7
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 8
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 9
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 10
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 11
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 12
Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Forme si tipuri de educatie - Relatia dintre educatia formala, nonformala si informala.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor

INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor...

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Portofoliu pedagogie

CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe...

Metode Moderne de Predare

Capitolul 1. Metode tradiţionale versus metode moderne Ioan Cerghit afirma: ”Pedagogia modernă consideră că rutina excesivă, conservatorismul(…)...

Pedagogie - manualul școlar

Manualul scolar reprezinta un document oficial de politica a educatiei, care asigura concretizarea programei scolare intr-o forma care vizeaza...

Educația formală, informală, non-formală

Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)” – a creşte, a cultiva, a îndruma, a educa; „educatio” – creştere, cultivare,...

Școala Incluzivă sau Școala pentru Diversitate - Alternativa Învațământului Integrat

Realitatea şi dinamica vieţii sociale, economice, culturale, precum şi noile provocări ale lumii contemporane au impus ample schimbări în...

Documente Curriculare

Curriculum desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi învăţare (obiective, conţinuturi material didactice, activităţi de...

Te-ar putea interesa și

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Relația dintre educația formală, nonformală și informală - competiție sau complementaritate

Educaţia a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei, şi va continua să existe de-a lungul întregii evoluţii a acesteia. Educaţia este...

Orientări noi în conceperea și realizarea educației

Introducere Actualitatea problemei.Educaţia reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei(ştiinţelor peda-gogice sau ştiinţelor educaţiei)...

Unitatea dintre Formele Educației

UNITATEA DINTRE FORMELE EDUCATIEI la LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Educatia constituie obiectul de nform al pedagogiei, abordabil din nformative...

Noile educații

In educaţie, analizandu-se problemele apărute pe parcurs, s-au găsit unele sugestii pentru educarea noului individ, pe baza noilor direcţii a...

Didactica Specialitații

CAPITOLUL I . EVOLUŢIA ISTORICĂ A DIDACTICII Conceptul „didactică” îşi are originea etimologică în termenii greceşti „didaskein”(a învăţa),...

Management

CAPITOLUL I CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI? Obiective / competenţe vizate: • Să definească, în manieră operaţională, termenii şi...

Modul pedagogic geografie an II

Taxonomia  elaborata de Bloom are in vedere traseul demersurilor cognitive pe care elevul il urmeaza in activitatea de invatare si de cunoastere ....

Ai nevoie de altceva?