Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 16981
Mărime: 170.55KB (arhivat)
Publicat de: Eliana Savu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Florescu Gheorghe
Facultatea de Litere
Universitatea din Craiova, Craiova
Specializare: Pedagogia Învăţământului Primar Şi Preşcolar

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul 1. Conceptul de supradotare 3
 3. 1.1 Definiţii ale supradotării 3
 4. 1.2 Talentul 5
 5. 1.3 Geniul 6
 6. 1.4 Model teoretice ale supradotării 7
 7. Capitolul 2 Copilul supradotat 14
 8. 2.1 Caracteristicile copiilor supradotaţi 14
 9. 2.1.1 Inteligenţa 16
 10. 2.1.2 Creativitatea 19
 11. 2.1.3 Metamemoria 20
 12. 2.1.4 Aptitudinile academic specifice 21
 13. 2.1.5 Gândirea critică 22
 14. 2.1.6 Abilitatea de conducere 22
 15. 2.1.7 Abilităţi artistice 23
 16. 2.1.8 Caracteristicile morale 24
 17. 2.1.9 Sociabilitatea 24
 18. 2.2 Identificarea 25
 19. Capitolul 3. Instruirea diferenţiată a copiilor supradotaţi 27
 20. 3.1 Modele curriculare 29
 21. 3.2 Strategii de organizare a intruirii diferenţiate 31
 22. 3.2.1 Accelerarea 33
 23. 3.2.2 Îmbogăţirea 34
 24. 3.2.3 Gruparea 36
 25. 3.2.4 Strategii şcolare 37
 26. 3.2.5 Strategii extraşcolare 38

Extras din licență

Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități.

Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora, mai ales prin prisma conceptelor de calitate umană şi de valori promovate de către societate. Spre exemplu, în România interbelică au existat preocupări legate de educaţia diferenţiată a supradotaţilor (prima referire aparţinându-i lui Spiru Haret în 1904). În perioada comunistă până în 1990 nu a fost acceptat conceptul în sine de supradotare, ci doar unele forme mascate de educaţie specială a copiilor supradotaţi

Am ales aceasta temă de cercetare pentru a scoate evidenţia caracteristicile copiilor supradotaţi precum şi modalităţile de identificare şi instruire diferenţiată a acestora Copiii supradotaţi se încadreazǎ în categoria de copii cu nevoi speciale şi de aceea ar trebui aplicate strategiile de instruire diferenţiatǎ; însǎ acest lucru este destul de dificil deoarece în multe dintre şcoli elevii supradotaţi nu sunt nici mǎcar identificaţi. Alexandru Roşca, vorbind despre înzestrarea superioarǎ a unor copii arǎta: „ un lucru este cert: înzestrarea superioarǎ pe latura intelectualǎ şi de aptitudini este produsul ereditǎţii. Nici o condiţie de mediu şi nici un efort voluntar nu pot sǎ înlocuiascǎ aceastǎ înzestrare. Dar dacǎ materia primǎ furnizatǎ de ereditate îşi va realiza sau nu vreodatǎ potenţialitǎţile, aceasta depinde de factori de mediu asupra cǎrora, cel puţin teoretic, omul are controlul. Descoperirea şi utilizarea talentelor şi a geniilor devine astfel una din funcţiunile cele mai importante ale unei societǎţi organizate”

În prima parte a lucrǎrii s-au fǎcut anumite precizǎri conceptuale asupra cuvântului „supradotat”, s-au prezentat principalele modele teoretice ale supradotǎrii, preluate din literatura de specialitate. Cel de-al doilea capitol cuprinde anumite caracteristici ale copilului supradotat şi câtevamodalităţi de identificare a acesora În ultimul capitol este prezentată instruirea diferenţiată a copiilor supradotaţi

Capitolul 1

Conceptul de supradotare

Pânǎ în anii ’60 au apărut numeroase definiţii ale supradotǎrii, mulţi autori relizând o clasificare a acestora. Una dintre clasificǎri grupeazǎ definiţiile în patru categorii: obiective, descriptive, comparative şi ca articulare a celor trei.Indiferent de criteriul de clasificare,toate definiţiile au câteva elemente comune:

- criteriile de identificare: rezultate deosebite la teste şi performanţe superioare în situaţii de viaţǎ ;

- raportarea supradotǎrii la un cadru psihologic, educaţional, individual sau grupal;

- locul central al abilitǎţii cognitive, consideratǎ fie o aptitudine generalǎ( factorul „g”), fie o sumǎ de aptitudini specifice;

- transformarea abilitǎţilor cognitive latente în realizǎri datoritǎ susţinerii motivaţionale;

- recunoaşterea socialǎ a abilitǎţilor cognitive în funcţie de performanţe

1.1Definţtii ale supradotării

Iniţial supradotarea a fost identificatǎ dupǎ nivelul intelectual avansat( vârsta mintalǎ mai mare cu doi ani decât vârsta cronologicǎ), deci cu precocitatea, care a fost la rândul sǎu atribuitǎ, conform concepţiilor teoretice existente în acea vreme, numai factorilor ereditari. Amplele concepţii şi dezbateri privind inegalitǎţile ereditare, culturale, educaţionale s-au axat asupra explicǎrii diferenţelor individuale, conturându-se douǎ curente: nativismul şi environismul.

Supradotarea este o dezvoltare asincronă în care abilități cognitive avansate și de înaltă intensitate se combină pentru a crea o experiență internă și o iluminare ce sunt calitativ diferite de normă. Aceasta asincronie crește cu mărirea capacităților intelectuale. Unicitat

supradotaților îi face în mod particular vulnerabili și cere modificări în educare și consultanță pentru a putea să se dezvolte în mod optim.

Programul pentru supradotaţi realizat in şcolile publice din Portland a adoptat o definiţie în care sunt incluşi 10% din cei mai talentaţi copii din fiecare din cele şapte aptitudini speciale : artă , muzică , scriere creativă , talent mecanic , capacitatea de lider social , expresie dramatica si dand creativ si 10% din elevii cu capacitati intelectuale inalte

O alta definitie este cea propusă de Comisia pentru educatie a Ministerului Educatiei din Statele Unite , conform acesteia , copiii supradotati sunt cei identificati de către persoane calificate profesional, care poseda potentiale ce arată o mare capacitate de realizare in domenii ca intelectualul , capacitatea de lider, creativitatea , activitatea academcă sau in artele teatrale si vizuale si care necesita activitati ce nu sunt oferite in scoala Acesti copii au nevoie de servicii educative superioare care nu se gasesc , de obicei , in programa scolară Ei pot prezenta ablitati speciale intr-o singura arie sau in combiantie pe urmatoarele arii :

- Capacitate de lider

- Capacitate psihomotorie

- Gândire creativa sau productivă

- Capacitate intelectuală generală

- Arte vizuale şi reprezentative

- Aptitudine academică specifică

Un alt concept al supradotarii vizeaza modelele monolitice , care urmaresc indicele coeficientului de inteligenta , acest concept s-a înrădăcinat cel mai bine si rezista si astăzi

Instituţiile de educatie preşcolara trebuie sa asigure dezvoltarea urmatoarelor aspecte :

- Caracteristici motivaţionale ( perfecţionism , perseverenţa în efectuarea temelor )

- Caracteristici de lider ( încrederea in sine , adaptarea la situaţii noi )

- Caracteristici in planul invaţării ( interes pentru lectură , vocabular dezvoltat pentru aceste aspecte trebuie sa fie definite nivelul de vârstă)

Bibliografie

1.Benito, Y., (2003), Copiii supradotaţi, Polirom, Iaşi;

2.Creţu, C., (1993), Aria semanticǎ a conceptului de dotare superioarǎ, în Revistade Pedagogie, nr.4-7, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti;

3.Creţu, C., (1994), Succesul şi insuccesul şcolar. Psihopedagogia elevilor cu aptitudini înalte, în Neculau, A., Cozma, T., Psihopedagogie( pentru examenede definitivat şi gradul II didactic), Editura Spiru Haret, Iaşi;

4.Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Polirom, Iaşi;

5.Creţu, C., (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Polirom, Iaşi;

6.Jigău , M. , (1944) Copiii supradotati , Editura Ştiinţa şi tehnică , Bucureşti ;

7.Stǎnescu, L., (2002), Instruirea diferenţiatǎ a elevilor supradotaţi, Polirom, Iaşi ;

8.Stănescu.M , (2002) , Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi , Polirom , Iaşi

9.Gabriela.P. ,(2007) , Psihologia Creativităţii , Fundaţia Româia de maine , Bucureşti ;

10.Florescu, Gh., Stanciu, C-tin, (2011) , “Personalitate şi Conştiinţă”, Editura Universitaria, Craiova1;

11.Florescu, Gh ,(2006) Paradigma personalităţii (de la psihologism la metafizică)”, Editura Universitaria, Craiova ;

12.Bejat, M., (1971), Talent, inteligenţǎ, creativitate, Editura Ştiinţificǎ, Cluj-Napoca ;

13.Stǎnescu, L., (2002), Instruirea diferenţiatǎ a elevilor supradotaţi, Polirom, Iaşi;

14.Stoica, A., (1983), Creativitatea, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti;

15.Bandura, L., (1978), Elevii dotaţi şi dirijarea instruirii lor, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti;

16.Bogdan, T., Nica, I., (1970), Copiii excepţionali, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ,Bucureşti.

Preview document

Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 1
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 2
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 3
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 4
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 5
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 6
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 7
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 8
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 9
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 10
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 11
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 12
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 13
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 14
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 15
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 16
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 17
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 18
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 19
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 20
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 21
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 22
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 23
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 24
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 25
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 26
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 27
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 28
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 29
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 30
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 31
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 32
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 33
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 34
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 35
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 36
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 37
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 38
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 39
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 40
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 41
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 42
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 43
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 44
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 45
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 46
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 47
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 48
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 49
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 50
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 51
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 52
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 53
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 54
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 55
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 56
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 57
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 58
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 59
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 60
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 61
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 62
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 63
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 64
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 65
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 66
Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Interventii psihopedagogice asupra copilului supradotat.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Importanța Tehnologiei Informaticii și Comunicării în Educație

În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se transforme într-o societate informatională, apare nevoia...

Integrarea Copiilor cu CES

1. Integrarea şcolară –origini şi istorie. În lumea antică şi în Evul Mediu biserica a avut un rol important în integrarea şi acceptarea...

Instruirea diferențiată în cadrul orelor de lectură

Instruirea diferenţiată şi individualizată aspecte generale Într-o clasă obişnuită, vom găsi elevi care citesc peste nivelul clasei şi elevi care...

Strategii de Consiliere Psihopedagogice

Strategia globala de formare a formatorilor cunoaste patru nivele de programe, cu obiective, tipuri de activitati, metodologii, calendare si...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Consiliere Psihopedagogice

Strategia globala de formare a formatorilor cunoaste patru nivele de programe, cu obiective, tipuri de activitati, metodologii, calendare si...

Ai nevoie de altceva?