Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 22550
Mărime: 95.88KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOTUL I 5
 3. BAZA PSIHO-PEDAGOGICA ÎN VEDEREA AUTOCUNOAŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PERSONALE 5
 4. 1.1. Generalități 5
 5. 1.2. Autocunoașterea și dezvoltarea personală 7
 6. CAPITOLUL II 15
 7. PERSONALITATEA ELEVULUI 15
 8. 2.1. Personalitatea: definire, concepte cheie 15
 9. 2.2. Structura personalităţii 16
 10. CAPITOLUL III 22
 11. ALTERNATIVA STEP-BY-STEP 22
 12. 3.1. Noţiuni introductive în STEP-BY-STEP 22
 13. 3.2 Caracteristicile Programului Step By Step 27
 14. 3.3. Obiective şi etape de dezvoltare 32
 15. CAPITOLUL IV 35
 16. SISTEMUL STEP-BY-STEP, SISTEM ÎNCURAJATOR DEZVOLTĂRII ELEVULUI. MODUL APLICATIV 35
 17. 4.1. Aspecte generale 35
 18. 4.2. Alternativa Step-by-Step în Romania 35
 19. Administrarea alternativei 35
 20. 4.3. Motivul alegerii Step-by-Step și modul de pregătire în alternativa Step-by-Step 37
 21. 3. Este posibilă continuitatea acestei metode de învățare și în după finalizarea învățământului primar ? 38
 22. 4. De ce nu există concurență în sistemul Step-by-Step? 38
 23. 7. Nu se pun note - Cum se face evaluarea copilului ? 40
 24. 8. Cum este o zi în clasa Step-by-Step ? 41
 25. 4.3.1. O zi de activitate în grupa/clasa Step-by-Step: 51
 26. 4.3.2. Metode de evaluare în sistemul step-by-step 52
 27. CONCLUZII 57
 28. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale, incluzând şi îndrumările necesare pentru observarea şi evaluarea progresului fiecărui copil.

Învăţarea prin cooperare este o metodă de predare ce îi face pe copiii capabili să-şi dezvolte abilităţi de relaţionare interpersonală prin lucrul împreună şi în grupuri flexibile. Percepând copilul ca un individ unic, demn de respect şi inţelegere, alternativa Step by Step, prin formele ei de organizare, ii stimulează pe copii să dialogheze deschis, sincer, să pună intrebări, să exprime opinii, să aducă critici justificate, să emită judecăţi de valoare originale, să pună in evidenţă valorile şi non-valorile, să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate, să manifeste toleranţă şi inţelegere, să colaboreze şi să coopereze la munca în echipă.

Dezvoltarea elevului nu consta doar în educarea lui la anumite materii la şcoală, ci şi pe plan moral, psihologic, mental pentru formarea unui caracter în viitorul apropiat.

Lucrarea Dezvoltarea personalităţii elevului în alternativa STEP-BY-STEP se împarte în trei capitole.

Primul capitol intitulat Baza psiho-pedagogică în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării personale reprezintă aspecte generale ale elevului şi problemele care le întâlneşte datorită nedezvoltării pe plan moral, inclusiv detalii ale autocunoaşterii şi dezvoltării personale ale elevului.

În al doilea capitol se prezintă în detaliu personalitatea elevului. Acest capitol prezintă noțiunea de personalitate, însă și alcătuirea acesteia.

În al treilea capitol se detaliază alternativa STEP-BY-STEP, fiind un mod de dezvoltare a caracterului mai rapid pentru elevi. Acest capitol prezintă anumite noţiuni introductive ale acestei alternative şi de asemenea caracteristicile programului STEP-BY-STEP. La finalul capitolului se descriu scopuri şi etapele de dezvoltare.

Finalul lucrării este încheiat de capitolul al patrulea reprezentând o aplicaţie la alternativă STEP-BY-STEP în România. Capitolul este început de aspecte generale că mai apoi să fie explicată alternativa STEP-BY-STEP în România. Finalul capitolului este închis de motivele alegerii acestei alternative de dezvoltare a elevului pe plan moral şi social.

Cuvinte cheie: învățământ primar, program Step by Step, copii, pedagogie, educație, sistem de învățământ.

CAPITOTUL I

BAZA PSIHO-PEDAGOGICA ÎN VEDEREA AUTOCUNOAŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PERSONALE

1.1. Generalități

Prin alcătuire, scopuri şi conţinut, sistemul educaţional este necesar să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social .

Soluţia rezolvării problemelor actuale este necesar să vină nu numai din partea educaţiei instituţionalizate. Astăzi, scopurile educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii, sigurizată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă”, prin „redistribuirea” învăţământului către mai mulţi factori, ceea ce ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie mulţumitoare. Încât, o restructurare a îndatoririlor diferitelor compartimente ale socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de bun augur. Desigur că această restructurare este dificilă, problematică şi presupune, cum sugerează unii analişti , o regândire şi o corelare mai adâncă a politicilor şcolare, culturale, economice şi sociale la gradul ansamblului social. De pildă, nu numai că ar trebui să se accentueze mai mult valoarea „instrumentală” a educaţiei, ci şi instrumentele culturale se cer a fi reconvertite în surse educative explicite, care să modeleze şi să formeze personalitatea. Contextul cultural – şi, prin extensie, cel social, este necesar astfel dimensionat încât el însuşi să inducă influenţe educative directe, vizibile. Unii autori merg atât de departe în maximizarea capacităţii educogene a unor instanţe sociale, încât cer lipsirea de școală societăţii. Ivan Illich, prelat catolic şi pedagog american, mânat de un optimism exagerat faţă de forţele individului şi de un pesimism adânc faţă de şcoală ca instituţie, propovăduieşte (himeric) o societate fără şcoală, în care sistemul educaţional s-ar realiza prin intermediul unor „prilejuri educative” ineficiente sau chiar imposibil de acceptat. Oricât de mult s-ar face această redistribuire şi acest glisaj al funcţiilor, şcoala este necesar să rămână o instituţie fundamentală în care se vor pune bazele unei educaţii iniţiale, sistematice. Realitatea contemporană demonstrează că menirea şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex, tocmai datorită trebuieţii împletirii şi corelării funcţionale a acesteia cu alte segmente ale socialului, posibile de a se realiza secvenţial, sarcini şi acţiuni ale instituţiei specializate care rămâne, în continuare, şcoala .

Bibliografie

1. Albu, G. (2008), Structura, evoluţia şi dinamica personalităţii umane, în Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B., Pânişoară I.O., Pregătirea sihopedagogică, Bucureşti: Polirom.

2. Allport, G. (1981), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: EDP

3. Bârsănescu, Ştefan, Pedagogia practică, vol. I, Ştiinţa artei didactice (cu planuri de lecţii), Editura Şcrisul Românesc, Craiova, 2008

4. Beng Huat See, (2004), Universitatea din New York, lucrare prezentată la British Educational Research Association Annual Conference, University of Manchester.

5. Bocancea, c., Neamţu, G., 1999, Elemente de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi.

6. Boloş, D., Sălăgean D., 2005, Ghid de educaţie civică şi antiinfracţională, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca.

7. Bujdoiu, Nicolae, 2002, Sociologie Juridică, Editura Romprint, Braşov.

8. Cerghit, Ion, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002

9. Constantin Cucoş – „Pedagogie” (ediţia a II-a revizuită şi îmbunătăţită), ed. Polirom, Iaşi, 2002;

10. Duţu, Olga, Literatura romană şi literatura pentru copii (note de curs), Editura Europolis, Constanţa, 2000

11. Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000

12. Elena Joiţa (coordonator), V. Ilie, M. Vlad, E. Frăsineanu - ”Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară”, Ed. Arves, Bucureşti, 2003;

13. Glava, Adina; Glava, Cătălin, Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002

14. Gliga, Lucia (coord.), Standarde profesionale pentru profesia didactică, MEC şi CNFP, Bucureşti, 2002

15. Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret (pentru institutori, învă¬ţători şi educatoare), Cluj-Napoca, Editura Dacia Educaţional, 2003

16. Ilica, Anton; Herlo, Dorin, Aspecte metodologice privind cercetarea pedagogică, Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad, 2007

17. Joiţa, Elena, Educaţia cognitivă, Editura Polirom, Iaşi, 2002

18. Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc. O metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti, 2007

19. Miller, S., Taylor, Ph. (2001), The Teacher Education Curricula in the Member states of the European Community, ATEE Cahiers, Brussels.

20. Panişoară, G., Panişoară, I.-O. (2005). Motivarea eficientă. Iaşi: Editura Polirom.

21. Panişoară, I.-O., Panişoară, G., (2010). Motivarea pentru cariera didactică. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

22. Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.

23. Scârneci, Florentina,(2006), Îndrumar de cercetare calitativă în ştiinţele socio-umane, Editura Universităţii „Transilvania” Braşov.

24. Sumpf, Joseph, Hugues, Michel, 2000, Dictionnaire de sociologie, Paris, Librairie Larousse.

25. *** Educarea limbajului la preşcolari. Texte şi materiale ajutătoare, Editura Aramis, Bucureşti, 2002

Preview document

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 1
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 2
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 3
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 4
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 5
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 6
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 7
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 8
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 9
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 10
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 11
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 12
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 13
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 14
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 15
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 16
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 17
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 18
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 19
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 20
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 21
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 22
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 23
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 24
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 25
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 26
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 27
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 28
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 29
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 30
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 31
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 32
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 33
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 34
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 35
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 36
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 37
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 38
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 39
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 40
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 41
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 42
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 43
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 44
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 45
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 46
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 47
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 48
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 49
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 50
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 51
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 52
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 53
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 54
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 55
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 56
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 57
Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea personalitatii elevului in alternativa step-by-step.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat

Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Rolul basmului în activitatea didactică

1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în...

Dezvoltarea gândirii critice

PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de...

Te-ar putea interesa și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Pedagogia Waldorf și Programul Step by Step

Pedagogia alternativa - joaca si predarea în epoci "Antroposofia este o cale a cunoasterii care ar dori sa conduca spiritualul din fiinta omului...

Noi Tendințe în Educație

Noi tendinţe în educaţie 1.Educaţia şi provocările lumii contemporane Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă...

Educația - tradiționalism și modernitate

Cap I. Educaţia în România În conformitate cu Legea educației, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației,...

Activitatea social-filantropica din cadrul Centrului socio-cultural Episcopul Damaschin - Slobozia

- Înființare: Centrul socio-cultural „Matei Basarab” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a fost inaugurat în data de 15 Februarie 2007, menit...

Educație în rândul rromilor

Saracia este o problema complexa la scara nationala cat si internationala.Nici o solutie viabila nu poate fi gasita pentru combatere la nivel...

Teme definitivat

TEMA 1. Educaţia și învăţământul în societatea cunoaşterii A. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia...

Pedagogie Curs

1.1. Definiţia şi trăsăturile principiilor didactice Conceptul de curriculum are, printre altele, avantajul că asigură o înţelegere sistemică a...

Ai nevoie de altceva?