Prevenirea insuccesului școlar

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 27552
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Publicat de: Laura Soare
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. ARGUMENTARE: Alegerea si motivarea temei de cercetare.1
 2. I.REUŞITA ŞCOLARĂ.2
 3. 1.1.Perspectiva asupra reuşitei şcolare.2
 4. 1.2.Factorii care stau la baza succesului şcolar.4
 5. II.INSUCCESUL ŞCOLAR.9
 6. 2.1. Insuccesul şcolar:definiţii,forme de manifestare,criterii de apreciere.9
 7. 2.2. Dimensiunea subiectivă a insuccesului şcolar.12
 8. 2.3.Factorii insuccesului şcolar.14
 9. 2.3.1 Factorii individuali ai insuccesului şcolar.15
 10. 2.3.2.Factorii familiali ai insuccesului şcolar.17
 11. 2.3.3.Factorii pedagogici ai insuccesuluii şcolar.20
 12. 2.4.Modalitaţii de prevenire a insuccesului şcolar.23
 13. 2.5.Relaţia copil-profesor-familie.26
 14. 2.5.1.Profesorul-factor educative.26
 15. 2.5.2.Rolul profesorului diriginte.28
 16. 2.5.3.Relaţia profesor- elev.31
 17. 2.5.4. Relaţia şcoala-familie.33
 18. III.METODOLOGIA CERCETARII
 19. 3.1. Argument pentru realizarea cercetarii.36
 20. 3.2.Descrierea cercetarii.36
 21. 3.2.1.Tema cercetarii.36
 22. 3.2.2.Formularea ipotezelor cercetarii.36
 23. 3.2.3.Obiectivele cercetarii.36
 24. 3.2.4.Alegerea instrumentului de cercetare şi eşantionarea.37
 25. 3.2.5.Analiza şi interpretarea datelor.38
 26. 3.3.Concluzii.58
 27. ANEXE.59
 28. BIBLIOGRAFIE.66

Extras din proiect

ARGUMENT

Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce acest copil nu poate aă înveţe mai bine?”, ,,De ce nu-i place la şcolaă?”, ,,Ce trebuie să fac eu ca părinte sau profesor să-l îndemn spre învăţătură?”. Unii, însă şi-au pus întrebări precum: ,,Ce-i determină pe unii copii să înveţe?”, ,,De ce acest copil are succes şcolar sau de ce are note bune?”, ,,Cum s-a produs această dorinţă de a învăţa şi de a fi un viitor om intelectual?”etc. Aceste întrebări pot continua pentru că numărul lor este mare. Au fost cercetători care au dorit să afle răspunsul la aceste întrebări. Multe dintre ele au fost descoperite, unele sunt pe punctul de a se descoperi, însă pentru toate acestea este nevoie de timp şi mulă muncă.

Se fac teste, se urmăreşte evoluţia copilului, se vorbeşte cu familia (pentru a vedea din ce fel de familie provine), se analizează modul de predare al cadrelor didactice (pentru a constata eventualele lipsuri), toate, ajungând la descoperirea întrebării ,,De ce unii copii, indiferent de vârstă, au succes pe plan şcolar, iar alţii nu?”

În lucrarea de faţă şi cu ajutorul surselor bibliografice am încercat să găsesc un răspuns cât mai apropiat de această întrebare, dar şi la întrebările deja amintite, să găsesc cauzele şi eventualele preveniri ale insuccesului.

Frecvenţa cu care se produce „eşecul şcolar” în mediile şcolare şi, mai ales aspectul de fenomen cronicizat pe care el poate să-l dobândească determină să fie privit cu mare responsabilitate. Experienţa personală atestă această afirmaţie şi mi-a insuflat dorinţa de a dobândi o bună pregătire de specialitate pentru a dispune de competenţa psiho-pedagogică necesară în stabilirea factorilor şi metodelor cele mai adecvate de redresare a insuccesului şcolar.

Cadrul didactic indrumă activitatea elevului, conducându-l pe drumul intortochiat, dar ascendent, al formării personalităţii sale. Necesitatea adaptării activităţii şcolare la particularităţile individuale ale elevului este incontestabilă, ea permiţând optimizarea randamentului şcolar. Dar, reuşita şcolară a elevului nu poate fi inţeleasă de către invăţător fără cunoaşterea temeinică a cerinţelor psihologice ale activităţii şcolare. Profesorul trebuie să cunoască natura şi modul de desfăşurare a proceselor psihice implicate în studierea obiectelor predate.

Analiza psihologică a activităţii şcolare permite identificarea acelor capacităţi pe care trebuie să şi le formeze elevul pentru a se adapta cu succes mediului şcolar.

CAP. I. REUŞITA ŞCOLARĂ

1.1 Perspectiva asupra reuşitei şcolare

Trăim într-o lume a excepţionalului, în care mediocrul nu are nici o şansă de afirmare, susţinea, cândva, cu referire la contemporanii săi marele gânditor Lucian Blaga.În căutarea stării de excepţionalitate, într-o continuă încercare de a ieşi din anonimatul condiţiei de fiinţe obişnuite, mulţi dintre semenii noştri se găsesc într-o goană perpetua după succes.

Componentă importantă a existenţei noastre-succesul s-a impus în calitate de reper axiologic, dar şi de criteriu acţional şi, aproape fără excepţie, cu toţi îl căutam, indiferent de formă particulară sub care îl concepem. Succesul trebuie văzut nu doar că o reuşită unică, singulară, care, eventual ne permite atingerea unui scop, ci este un sistem care asigura şi susţine perpetuarea reuşitelor ( Stan,L., 2004).

Conceptul de succes şcolar este utilizat în sensul de reuşită şcolară şi se referă la performanţele superioare obţinute de elevi în învăţarea şcolară, performanţe care se raportează la cerinţele programelor de învăţământ. Din punct de vedere psihologic succesul exprima concordanţă dintre cerinţele faţă de elev şi rezultatele obţinute, dintre posibilităţile şi aspiraţiile lui (Măgât Cândea ,A., 2003).

Succesul, sau reuşita şcolară este considerat de regulă că o confirmare, o recunoaştere, o recompensare socială a unei conduite performante la învăţătură.

Succesul în şcoală, ca şi în viaţă, presupune obligatoriu o conduită a scopului, autocunoaşterea, valorificarea propriilor calităţi şi lupta continuă pentru depăşirea limitelor (Potolea D. 2008).

În sfera activităţii educative a secolului XXI se vehiculează insistent ideea succesului, a reuşitei şcolare, deşi, în anii ’70, dezbaterile asupra şcolii invocau mai mult eşecul, nereuşită şcolară (Jigau M. 1998). Succesul şi eşecul şcolar sunt asociate cu un ansamblu amplu de elemente constitutive ale activităţii educative. Acest fapt a determinat, de altfel, constituirea pedagogiei succesului, că ramură de sine stătătoare între diviziunile sistemului ştiinţelor educaţiei (Negreţ Dobridor,I., 2005). Pedagogia succesului se constituie că studiu al tuturor ipostazelor reuşitei în activitatea şcolară: succesul elevului/reuşita şcolară, succesul cadrului didactic, succesul procesului de învăţământ, al metodelor/strategiilor didactice, al şcolii ca atare, al reformelor şcolare etc.

Liliana Stan, universitar şi pedagog cu experienţă, se opreşte într-o foarte recentă carte, asupra unei tematici de actualitate: căutarea succesului (şcolar) prin intermediul mijloacelor şi procedeelor educaţiei moderne. Devenită obiectiv fundamental al existenţei, “reuşita schimba modurile tradiţionale de concepere a realizării în viaţă şi, implicit, imprima o anumită dinamica accepţiei acordate succesului educaţional, în general, succesul în şcoală, în particular” ( Stan,L., 2004).

Plecând de la o multitudine de teoretizări ale succesului, propuse de gânditori mai mult sau mai puţin celebrii (Carnegie, Covey, Colwell, Goleman, Adler, Manz) autoarea Liliana Stan ne pune în faţa unei sugestii extrem de generoase, care ne-a atras atenţia încă de la începutul lucrării. Indiferent de domeniul în care se manifestă, sensul noţiunii de succes este acelaşi, oamenii îl doresc cu înverşunare şi, odată deprins gustul succesului vor fi în căutarea lui toată viaţa.

Accepţia de bază a succesului şcolar, precum şi a succesului în general, este greau de indicat, deoarece nici un autor nu se raportează la o “definiţie” consacrată sau larg vehiculată. Dimpotrivă cele mai multe analize conţin ideea relativităţii înţelesurilor variabilelor respective; Guy Missoum, de exemplu, precizează că nefiind un sinonim pentru perfecţiune, reuşita constituie “un concept fundamental relativ”, şi şi nu unul absolut (Missoum,G., 2003).

T. Kulcsar (1978) considera că succesul şcolar presupune starea de concordanţă stabilită între capacităţile şi interesele celui care învaţă şi exigentele şcolare formulate şi prezentate lui prin diferite metode instructive -educative.

Pentru Ioan Nicola, definirea succesului şcolar se realizează luând în calcul, pe de o parte, rezultatele elevului (semnalate ca randament sau performanta), iar pe de altă parte, realitatea solicitărilor obiective la care este supus elevul.Rezultatele obţinute de către elevi se obiectivează în comportamentul verbal şi nonverbal; pe baza detectării şi înregistrării lor se poate identifica randamentul şcolar, se indica performanţele activităţii şcolare sau se evidenţiază eficienţa muncii elevilor.De altfel, Ioan Nicola (2003) sesizează faptul că interesul pentru succesul şcolar se manifestă în contextul preocupărilor sociale din ce în ce mai accentuate legate de eficienţa procesului de învăţământ. Determinarea corectă a succesului şcolar, solicita luarea în considerare şi a posibilităţilor interne ale elevului, întrucât, “un rezultat evaluat cu nota 7 se înscrie în limitele succesului pentru un elev cu posibilităţi mari”.În consecinţă, personalitatea elevului “conferă specificitate manifestărilor de succes sau insucces în activitatea de învăţare (Nicola I., 2003). Astfel succesul exprima adecvarea sau concordanţă dintre nivelul dezvoltării psihofizice a educatului şi solicitările, obiective formulate pentru elev în cadrul procesului de învăţământ.

Preview document

Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 1
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 2
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 3
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 4
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 5
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 6
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 7
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 8
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 9
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 10
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 11
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 12
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 13
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 14
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 15
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 16
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 17
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 18
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 19
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 20
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 21
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 22
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 23
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 24
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 25
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 26
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 27
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 28
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 29
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 30
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 31
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 32
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 33
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 34
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 35
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 36
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 37
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 38
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 39
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 40
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 41
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 42
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 43
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 44
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 45
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 46
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 47
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 48
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 49
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 50
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 51
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 52
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 53
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 54
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 55
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 56
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 57
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 58
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 59
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 60
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 61
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 62
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 63
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 64
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 65
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 66
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 67
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 68
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 69
Prevenirea insuccesului școlar - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Prevenirea Insuccesului Scolar.doc
 • Prima pagina si cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Modalități de Prevenire și Combatere a Eșecului Școlar

Introducere Eșecul școlar definește acele situații didactice/educative care consemnează imposibilitatea momentană a elevului de realizare a...

Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat

Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Metode de prevenire și combatere a eșecului școlar în disciplinele economice

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât...

Te-ar putea interesa și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Succesul școlar al adolescenților din familii monoparentale

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Factori de învățare

INTRODUCERE Orice copil face parte dintr-un sistem unitar consolidat fiind determinat de comuniunea precum şcoala, familia, religia etc....

Modalități de prevenire a insuccesului școlar, la elevii proveniți din mediile defavorizate

Introducere "Bagajul ereditar al copilului nu prezinta importanta pentru noi. Factorul ereditar nu se exteriorizeaza daca nu gaseste la copil...

Metode de prevenire și combatere a eșecului școlar în disciplinele economice

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât...

Succesul și Eșecul Școlar

Introducere Reuşita şcolară constituie o temă permanentă şi complexă a psihopedagogiei de care se loveşte zi de zi cadrul didactic în activitatea...

Ai nevoie de altceva?