Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

Disertație
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 33599
Mărime: 169.24KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Irimia
Puncte necesare: 14
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE .4
 2. 1.1 IMPORTANȚA TEMEI .4
 3. 1.2 DELIMITĂRI CONCEPTUALE: RANDAMENT ȘCOLAR, SUCCES ȘCOLAR ȘI INSUCCES ȘCOLAR . ..8
 4. 1.2.1 SEMNIFICAȚIA CONCEPTULUI DE RANDAMENT ȘCOLAR ... 8
 5. 1.2.2 SEMNIFICAȚIA CONCEPTULUI DE SUCCES ȘCOLAR ...10
 6. 1.2.3 SEMNIFICAȚIA CONCEPTULUI DE INSUCCES ȘCOLAR .. .13
 7. 1.3 ABORDAREA PROBLEMEI RĂMÂNERII ÎN URMĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂ ÎN LITERATURA PEDAGOGICĂ CONTEMPORANĂ ... .15
 8. II INSUCCESUL ȘCOLAR .. .22
 9. 2.1 FORME DE MANIFESTARE .22
 10. 2.2 CAUZE ALE INSUCCESULUI ȘCOLAR ..24
 11. III PREVENIREA ȘI COMBATEREA INSUCCESULUI ȘCOLAR ...40
 12. 3.1 MĂSURI GENERALE ... ..40
 13. 3.2 MODALITĂȚI DE PREVENIRE ALE INSUCCESULUI ȘCOLAR ... .42
 14. 3.3 MODALITĂȚI DE COMBATERE ALE INSUCCESULUI ȘCOLAR . .48
 15. IV METODOLOGIA CERCETĂRII .62
 16. 4.1 IPOTEZELE ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII .62
 17. 4.2 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 63
 18. 4.3 METODE DE CERCETARE ... 63
 19. 4.4 INSTRUMENTE DE CERCETARE ... 63
 20. 4.5 PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR ÎN CAZUL ANCHETEI ... .64
 21. 4.6 PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR ÎN CAZUL OBSERVĂRII ... .76
 22. 4.7 CONCLUZII/SUGESTII ..82
 23. V CONCLUZII ... 89
 24. BIBLIOGRAFIE .93
 25. ANEXA 1 ..95
 26. ANEXA 2 ..97
 27. ANEXA 3 102
 28. ANEXA 4 .. ..105
 29. ANEXA 5 ... .107

Extras din disertație

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1 IMPORTANȚA TEMEI

Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care le-au succedat acumulând o experiență cu totul deosebită în domeniul instruirii.

Formarea este o sarcină complexă care implică o mare răspundere și trebuie realizată fără rebuturi sau pierderi de valori umane. Îndeplinirea acestei misiuni nobile, cu dezideratul său major de a ameliora progresiv capacitatea de adaptare a omului la cerințele impuse de complexitatea și mobilitatea vieții sociale, revine în primul rând școlii, respectiv cadrelor didactice.

Absența sau diminuarea capacității de adaptare duce inevitabil la multiplicarea eșecurilor, la fenomene de inadaptare. Formarea capacității de adaptare la diverse situații de viață este condiționată de găsirea modalităților optime de instruire și educare, în conformitate cu noile cuceriri ale științei contemporane.

Pentru ca modalitățile de învățământ să fie reale și eficiente, se impune totodată și modernizarea formelor de organizare a activității instructiv-educative, schimbarea concepției cadrelor didactice despre învățământ, modernizarea evaluării randamentului școlar, schimbarea relației profesor-elev.

În epoca modernă, copilul devine foarte repede școlar. Adesea, de la trei ani începe să frecventeze grădinița și neapărat la vârsta de șapte ani intră în școala primară.

De aceea, începând cu primele clase, învățătorul trebuie sa îi facă pe elevi să înțeleagă că vor lua parte la muncă social-utilă, că vor produce bunuri necesare economiei noastre naționale, iar pentru aceasta este nevoie de tineri cu simțul răspunderii față de muncă și calitățile acesteia.

Prelungirea crescândă a școlarității face ca astăzi un sfert din viața umană să fie practic consacrată învățării sistematice.

Pentru pregătirea elevilor, pentru calitatea cunoștințelor însușite, precum și pentru trăinicia priceperilor și deprinderilor pe care și le formează un copil, pentru întreaga muncă de învățătură, răspunde în primul rând școala. Acesteia îi revine sarcina să stabilească și să aplice cele mai eficiente măsuri care să duca la continua îmbunătățire a procesului instructiv-educativ a activității elevilor, ajutându-i să se ridice la un nivel înalt de pregătire ,potrivit cerințelor actuale ale societății noastre.

Școala trebuie să pregătească și să asigure reușita școlară a elevului, să prevină și să combată efectiv și nu doar formal pierderile școlare. A spune că educația trebuie neapărat să se întemeieze pe studiul faptelor sociale nu ar fi suficient.

"Învățământul conține un spirit exprimat în programe, în materiile de studiu, în metode și un corp, o structură materială care exprimă parțial spiritul, dar și reacționează asupra lui, punându-și câteodată pecetea pe spirit și opunându-i temporal limitele sale." (Hallwachs, 1997)

Educația în epoca noastră, ca în orice epocă din trecut, urmărește să introducă copilul într-o societate determinantă. Acest fapt presupune o adaptare la trecutul acestei societăți, la moștenirea materială și spirituală transmisă din generație în generație. Faptul postulează de asemenea, o pregătire pentru exigențele timpului prezent.

Orice educație prezintă deci un element permanent și unul tranzitoriu, unul vechi și altul nou. Trebuie să te adaptezi epocii tale, dar în același timp, să fii adaptat tuturor epocilor.

"Epoca contemporană se caracterizează prin fapte și trebuințe comune întregii lumi civilizate și, deși există o tendință tot mai accentuată spre uniformizare, nu este mai puțin adevărat că fiecare țară păstrează caractere proprii, exigențe particulare, o filozofie socială predominantă. Intenția noastră nu este de a face un inventar sociologic al epocii noastre, ci numai de a atrage atenția asupra schimbărilor profunde care au afectat lumea și asupra succesiunilor rapide". (Nicola, I., 1996, p. 237)

În ultimii ani s-a remarcat o tendință tot mai mare de creștere a numărului de elevi care nu fac față exigențelor școlare.

Una din cele mai complexe și mai dificile probleme pedagogice contemporane, care necesită un studiu temeinic și multilateral, o reprezintă insuccesul la învățătură.

O acțiune pedagogică eficientă în acest domeniu, ca de altfel și în celelalte domenii ale muncii instructiv-educative, este legată de cunoașterea amănunțită a elevilor, a particularităților individuale ale acestora, a felului cum fiecare evoluează din punct de vedere școlar. Pentru a putea conduce bine un copil, trebuie să îl înțelegi bine. Este necesar ca el să prevadă nu numai greutățile întâmpinate de elev, ci să cunoască totodată și posibilitățile lor, baza reală de învingere a dificultăților, precum și reacția afectivă care va apărea la fiecare dintre ei ca urmare a neajunsurilor întâmpinate.

Bibliografie

1. Binet, A., "Ideile moderne despre educație", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995

2. Bontaș, Ioan, "Pedagogie. Tratat", Editura All, 2008

3. Cerghit, I., "Metode de învățământ", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1986

4. Charlot, B., "Combaterea eșecului școlar, o provocare pentru construcția europeană", Editura Alternative, 1996

5. Cosma, Traian, "Ședințele cu părinții", Editura Polirom, Iași, 2001

6. Cosmovici, Iacob, "Psihologie școlară", Editura Polirom, Iași, 1998

7. Cucoș, Constantin, "Teoria și metodologia evaluării", Editura Polirom, Iași, 2008

8. Cucoș, Constantin, "Timp și temporalitate în educație", Editura Polirom, Iași, 2002

9. Gilly, Michel, "Elev bun, elev slab", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996

10. Jinga, Ioan, Negruț, Ion, "Familia, acest miracol înșelător", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1999

11. Jude, Ioan, "Psihologie școlară și optim educațional", Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002

12. Kulcsar, Tiberiu, "Factori psihologici ai reușitei școlare", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998

13. Macovei, Elena, "Pedagogie. Teoriile educației", Editura Aramis, București, 2002

14. Necola, Ion, "Tratat de pedagogie școlară", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996

15. Popescu, Ioan, "Prietenii noștri de la catedră", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992

16. Popescu, Neveanu, "Probleme psihologice ale învățării la clasele I-IV", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996

17. Rdulian, Virgil, "Profesori contra părinți", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997

18. Colecția "Universul Școlii", nr. 7-8/2000, București

19. isj.hd.edu.ro/cjapp/articole/eșecul_școlar.doc

20. www.didactic.ro/files/formare/eșec_școlar.doc

21. http://www.aepado.ro/revista/nr_8/index.php?page/_08

Preview document

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 1
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 2
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 3
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 4
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 5
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 6
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 7
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 8
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 9
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 10
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 11
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 12
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 13
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 14
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 15
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 16
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 17
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 18
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 19
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 20
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 21
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 22
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 23
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 24
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 25
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 26
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 27
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 28
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 29
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 30
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 31
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 32
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 33
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 34
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 35
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 36
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 37
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 38
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 39
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 40
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 41
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 42
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 43
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 44
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 45
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 46
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 47
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 48
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 49
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 50
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 51
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 52
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 53
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 54
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 55
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 56
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 57
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 58
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 59
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 60
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 61
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 62
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 63
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 64
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 65
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 66
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 67
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 68
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 69
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 70
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 71
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 72
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 73
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 74
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 75
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 76
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 77
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 78
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 79
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 80
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 81
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 82
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 83
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 84
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 85
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 86
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 87
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 88
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 89
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 90
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 91
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 92
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 93
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 94
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 95
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 96
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 97
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 98
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 99
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 100
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 101
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 102
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 103
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 104
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 105
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 106
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 107
Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Cauze si consecinte ale insuccesului scolar in ciclul primar.doc

Alții au mai descărcat și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Educația preșcolară - premisă a dezvoltării psiho-fizice a copilului

ARGUMENT Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii...

Rutină și creativitate

Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni...

Te-ar putea interesa și

Psihologia educației note de curs 2019

DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE În contextul facilitării cunoașterii caracteristicilor psihologice ale omului, pentru a putea realiza o...

Ai nevoie de altceva?