Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21095
Mărime: 4.07MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Catalano Horațiu

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. ARGUMENT 4
 3. CAPITOLUL I. PEDAGOGIILE ALTERNATIVE. ASEMĂNĂRI ȘI DIFERENȚE CU SISTEMUL TRADIȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 5
 4. I.1. Pedagogia Montessori 7
 5. I.1.1. Respectarea libertății copilului 8
 6. I.1.2. Disciplina și autodisciplina 9
 7. I.1.3. Acțiunea subtilă a educatorului 9
 8. I.1.4. Respectul față de ritmul copilului 10
 9. I.1.5. Învățarea prin experiență 10
 10. CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA COPILULUI 12
 11. II.1. Etapa 0-6 ani- Mintea absorbantă 13
 12. II.2. Etapa 6-12 ani- Explorarea prin imaginație 14
 13. II.3. Etapa 12-18 ani- Definirea caracterului 15
 14. II.4. Etapa 18-24- Transformarea în adult 16
 15. CAPITOLUL III. MONTESSORI ÎN ȘCOALĂ 17
 16. III.1. Mediul școlar 17
 17. III.2. Materialul pedagogic 20
 18. III.3. Educatoarea 21
 19. III.4. Organizarea și realizarea activităților 30
 20. III.5. Arii curriculare în pedagogia Montessori 42
 21. III.5.1. Viața practică 43
 22. III.5.2. Dezvoltarea senzorială 44
 23. III.5.3. Matematică 44
 24. III.5.4. Limbaj 44
 25. III.5.5. Științe și activități culturale 44
 26. CAPITOLUL IV. STUDIU PRIVIND UNELE POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE ALE PEDAGOGIEI MONTESSORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR TRADIȚIONAL 46
 27. IV.1. Obiectivele cercetării și formularea ipotezei 46
 28. IV.2. Metodologia cercetării 46
 29. IV.2.1. Identificarea lotului de subiecți 46
 30. IV.2.2. Metode și instrumente utilizate în cercetare 47
 31. IV.3. Desfășuararea cercetării, analiza și interpretarea rezultatelor 47
 32. IV.4. Concluziile cercetării 54
 33. IV.5. Limite ale cercetării 55
 34. CONCLUZII 56
 35. ANEXE 57
 36. Anexa 1: Chestionar pentru părinți 57
 37. Anexa 2: Chestionar pentru cadre didactice 58
 38. BIBLIOGRAFIE 61
 39. WEBOGRAFIE 61

Extras din licență

ARGUMENT

Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv-

educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează

prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivelul macro, al idealului și al scopurilor

educaționale și la nivelul micro, al obiectivelor educaționale care direcționează procesul de învățământ.

Una dintre aceste alternative educaționale este Educația Montessori. Metoda Montessori se bazează și încurajează impulsul natural al copilului de a se lăsa absorbit și de a învăța din ceea ce îl înconjoară. Pornind de la observaiile sale, Dr. Maria Montessori a elaborat materiale, tehnici și arii curriculare specifice, care îl ajuta pe fiecare copil să îi atingă potențialul maxim.

Am ales să abordez acest subiect deoarece consider că învățământul tradițional românesc are nevoie de o reîmprospătare a sistemului de învățământ cât și a conținutului predat. Principiile eleborate de Maria Montessori vin în sprijinul unei dezvoltări naturale bazate pe nevoile individuale ale copilului/ elevului.

Spre deosebire de învățământul tradițional, scopul principal al activităților Montessori respectă filozofia educației Montessori și anume: Ajută-mă să pot face singur

Metoda Montessori, am putea spune că include o întreagă filozofie de viață, caracterizată de cuvinte precum independență și libertate, încredere și respect, ordine și disciplină, iubire și autonomie. Astfel dar, Educația Montessori își propune mult mai mult decât însușirea unor cunoștințe cu privire la diferite subiecte.

Spre deosebire de învățământul de masă, unde în general o metodă se aplică pe toți, dezavantajând astfel pe cei supradotați și pe cei cu probleme de învățare, în Pedagogia Montessori se caută metoda optimă pentru fiecare copil în parte.

Prin această lucrare mi-am propus abordarea cadrelor didactice din învățământul traditional, cât și a părinților cu scopul de a analiza deschiderea față de principiile și metoda elaborată de Maria Montessori.

CAPITOLUL I. PEDAGOGIILE ALTERNATIVE. ASEMĂNĂRI ȘI DIFERENȚE CU SISTEMUL TRADIȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Jan-Amos Comenius, în cunoscuta sa lucrare Didactica magna (1632), pleda în urmă cu câteva secole pentru organizarea învățămantului pe clase și lecții. Acest tip de organizare a prezentat numeroase avantaje, fapt care a condus la punerea în practica școlară din întreaga lume. Învățământul comenian propunea gruparea elevilor pe clase, elevii având același nivel de dezvoltare și aproximativ aceiași vârstă. Conținutul învățămâtului este împărțit pe ani de studiu, pe diferite discipline și pe cicluri de învățămant. Pentru fiecare disciplină școlară există o programă proprie, stabilită pentru fiecare an de studiu, cu o structură de teme, capitole și subcapitole. Pentru ca elevii să treacă dintr-o clasă în alta este necesară promovarea tuturor disciplinelor studiate. Învâțământul tradițional impune activități zilnice care se desfășoară conform unui orar fix de discipline studiate într-un timp egal ca și măsură de timp, intercalat cu pauze. Procesul de educare este realizat prin intermadiul lecților, conduse de scopuri bine determinate.

În ultimele două decenii în țara noastră au aparut și s-au dezvoltat, într-un timp relativ scurt, o serie de alternative educaționale la sistemului tradițional, precum: Pedagogia Waldorf, Pedagogia curativă, Pedagogia Freinet, Pedagogia Montessori, Programul Step-by-Step, Planul Jena. Acetea au provocat o reacție pozitivă atât în dreptul elevilor cât și a cadrelor didactice. Ca reacție a democrației și a libertății în domeniul învățământului, pedagogiile alternative au susținut pluralismul educațional. Diversitatea tipurilor de învățământ disponibile în sistemul educațonal permite individului să aleagă o cât mai bună valorificare a diferitelor talente și totodată vine în sprijinul necesităților societății: „ Diversele tipuri de învățământ trebuie să includă atât educația convențională, care se concentrează mai mult asupra ideilor abstracte și conceptualizării, cât și abordări care să alterneze școala cu experiențele de muncă, astfel încât să stimuleze noi înclinații și aptitudini.” ( Jacques Delors, Comoara lăuntrică, 2000, p.18.) .

Îndepărtându-se mai mult sau mai puțin de caracteristicile învățământului tradițional, alternativele educaționale propun forme de organizare, strategii de predare- învățare- evaluare, conținuturi, obiective și medii școlare diferite. Prima definiție a alternativelor educaționale a fost dată în Dictionnaire actuel de l’education (1993), preluată de Sorin Cristea în Dicționar de termeni pedagogici (1998, p. 12): „Alternativele pedagogice reprezintă acele variante de organizare școlară care conferă diferite soluții de schimbare a preceptelor oficiale, aplicate într-o anumită epocă sau într-un anumit context”. În Dicționarul de pedagogie al lui Horst Schaub și Karl Zenke (Editura Polirom, 2001), termenul de învățământ alternativ este definit astfel: „activitatea care se desfășoară în instituții școlare, după obiective, organizare, conținut, forme de predare și învățare, mijloace, viața școlii și activitatea părinților, cu abatere totală sau parțială de la caracteristicile unitare ale școlii de stat și care oferă o variantă de instruire și educare”. Astfel dar, putem spune că alternativele educaționale sunt pedagogii care au deputat de la ideile unui autor asupra conceptului de educație. Aceste pedagogii alternative vin în completarea corectitudinii sistemului tradițional și vizează toate componentele educației, oferind alte variante organizatorice și funcționale ( conținuturi, strategii de predare-învățare, forme de evaluare etc.), decăt cele regăsite în sistemul tradițional. Aceste alternative educaționale vin în întâmpinarea nevoilor copiilor, a cadrelor didactice și a părinților, oferind un profil în care flexibilitatea, comunicarea și colaborarea cu toți partenerii educaționali sunt elementele cheie. Ele promovează individualizarea și diferențierea procesului de învățământ, realizarea unor relații sociale optime și dezvoltarea personalității copilului.

Bibliografie

1. Catalano, H. (2011). Dezvoltări teoretice și instituționale în alternative educaționale. Pitești: Ed. Nomira.

2. Lillard, P. P., & Jessen, L. L. (2003). Educația Montessori în primii ani de viață. București: Editura Litera.

3. Montanaro, S. Q. (2018). Importanța primilor trei ani de viață. Iași: Editura Maria Montessori.

4. Montessori, M. (1925, Decembrie). Chemarea Educației, 11(IV).

5. Montessori, M. (2017). Mintea absorbantă. București : Ed. VREMEA.

6. Poussin, C. (2017). Pedagogia Montessori explicată părinților. Iași: Gama Parentis.

7. Cum se invață la o școală Montessori. (2017). Preluat de pe Scoala Monterra https://scoalamonterra.ro/scoala/cum-se-invata-la-o-scoala-montessori/

8. Curriculum. (2018). Preluat pe aprilie 14, 2019, de pe Montessoriland: https://montessoriland.ro/curriculum/

9. Despre Montessori: Ariile curriculare: Știinte și activități culturale. (2017). Preluat de pe Aici cresc Montessori: https://aicicrescmontessori.ro/blog/ariile-curriculare-stiinte-si-activitati-culturale/

10. Introducere la limbaj. (2018). Preluat de pe Montessori Brașov: https://www.montessoribrasov.ro/introducere-la-limbaj/

11. Metoda Montessori. (2013). Preluat pe 05 17, 2019, de pe http://pipp-bn.blogspot.com/2013/05/metoda-montessori.html

12. Muzica și influențele ei. (2016). Preluat de pe Echilibria: http://echilibria.ro/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=37&cntnt01returnid=54&cntnt01summarytemplate=browse&cntnt01returnid=54

WEBOGRAFIE

13. https://virginia33.wordpress.com/category/mintea-absorbanta/

14. http://www.casamontessori.ro/gradinita-montessori/curriculum-montesssori-3-6-ani/limbajul/

15. https://handinhand.online/2018/07/28/10-diferente-mari-intre-educatia-montessori-si-educatia-traditionala/

16. https://adevarul.ro/life-style/parinti/19-principii-aur-mariei-montessori-maimare-pedagod-istorie-cresterea-corecta-unui-copi-1_5873a3245ab6550cb845652e/index.html

17. https://www.qbebe.ro/copilul/cresa_si_gradinita/educatia_montessori%3A_pentru_orice_copil%2C_dar_nu_pentru_orice_parinte

18. https://www.institutulmontessori.ro/cursuri-ami-pentru-educatori-montessori-2/?gclid=Cj0KCQjwxMjnBRCtARIsAGwWnBPQ2s4c6RJz-9XrJvJnvVvlJpmF3_kP0vsPqJdioTZN0e2MPjmOPkUaAmFrEALw_wcB

19. https://montessoriedu.ro/metoda-montessori/

20. https://www.printesaurbana.ro/2017/04/scoala-montessori-cum-e-pentru-copiii-mei.html

21. https://www.academia.edu/37851548/Prezentare_-Educatia_Montessori

22. https://www.academia.edu/27253198/Educa%C8%9Bia_Mariei_Montessori

23. http://centruldeparenting.ro/metoda-montessori-11-principii-cheie-educatia-montessori-acasa-cu-succes/

24. https://www.desprecopii.com/info-id-3376-nm-Educatia-prin-metoda-Montessori-sau-educatia-personalizata.html

25. https://pisicapesarma.ro/metoda-montessori-pe-intelesul-tuturor/

26. http://www.montessori.org.ro/documents/CeEsteEducatiaMontessori.pdf

Preview document

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 1
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 2
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 3
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 4
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 5
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 6
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 7
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 8
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 9
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 10
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 11
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 12
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 13
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 14
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 15
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 16
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 17
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 18
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 19
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 20
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 21
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 22
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 23
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 24
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 25
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 26
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 27
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 28
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 29
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 30
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 31
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 32
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 33
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 34
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 35
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 36
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 37
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 38
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 39
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 40
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 41
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 42
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 43
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 44
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 45
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 46
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 47
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 48
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 49
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 50
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 51
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 52
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 53
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 54
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 55
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 56
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 57
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 58
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 59
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 60
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 61
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 62
Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind unele posibilitati de valorificare ale pedagogiei Montessori in invatamantul primar traditional.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Rolul comunicării educaționale în formarea tactului pedagogic al cadrului didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Modalități eficiente de informare și formare intelectuală a studenților militari

INTRODUCERE Învăţământul românesc și procesul de transformare la care este supus acesta se configurează sub semnul unor noi concepţii cu privire...

Metode de prevenire și combatere a eșecului școlar în disciplinele economice

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât...

Ai nevoie de altceva?