Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19109
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Luca Chiriță
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. MOTTO
 2. INTRODUCERE 3
 3. Capitolul 1 Rolul creativităţii în invăţământul matematic la elevi 5
 4. 1.1 Conceptul de creativitate 5
 5. 1.2 Actul de creaţie şi fazele lui 7
 6. 1. 3 Factorii creativităţii 8
 7. 1. 4 Factorii intelectuali 8
 8. 1.5 Factorii nonintelectuali 10
 9. 1.6 Educarea capacităţilor creatoare la elevi 12
 10. 1.7 Matematica – teren delimitat de dezvoltare a capacităţii creatoare a elevilor 14
 11. Capitolul 2 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin metode clasice şi moderne în predarea matematicii în ciclul primar 16
 12. 2.1 Problematizarea 16
 13. 2.2 Învăţarea prin descoperire 18
 14. 2.3 Exerciţiul 22
 15. 2.4 Algoritmizarea 27
 16. 2.5 Jocuri didactice 31
 17. 2.6 Compunerea problemelor – mijloc de dezvoltare a gândirii elevilor 37
 18. 2.7 Preocupări personale privind formarea priceperilor şi deprinderilor de rezolvare a problemelor în vederea dezvoltării creativităţii elevilor din ciclul primar 43
 19. Capitolul 3 Metodologia cercetării ştinţifice 45
 20. 3.1 Ipoteza şi obiectivele cercetării 45
 21. 3.2 Prezentarea eşantionului de lucru 46
 22. 3.3 Etapele cercetării 47
 23. 3.4 Desfăşurarea cercetării şi interpretarea rezultatelor 47
 24. CONCLUZII 60
 25. BIBLIOGRAFIE 62
 26. ANEXA 1 63
 27. ANEXA 2 65
 28. ANEXA 3 67

Extras din licență

Introducere

Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al dezvoltării științei și tehnicii, care impune matematicizarea domeniilor economico-sociale. Tocmai de aceea, însușirea matematicii de către elevi a devenit o necesitate stringentă, căreia trebuie să-i acordăm atenția cuvenită, începând cu ciclul primar, când studiul matematicii devine o disciplină de învățământ științific organizată.

M-am oprit la aceasta temă, pe de o parte având în vedere marea importanță a gândirii matematice pentru viitor, iar pe de altă parte, pentru că din experiența anilor de la catedră m-am convins că învățătorul poate depista timpuriu elevii cu aptitudini spre gândirea productivă, creativă în matematică, se poate ocupa cu predilecție de dezvoltarea acestui tip de gândire, ușurând în felul acesta sarcina formării unor viitori matematicieni in verigile superioare de învățământ.

Pentru a realiza depistarea acestei aptitudini timpuriu, învațătorul trebuie să stăpânească, pe de o parte, coordonatele teoretice ale conceptului de creativitate și psihologia copilului de 7-11 ani, iar pe de altă parte să posede un arsenal de metode și procedee specifice dezvoltării acestui tip de gândire.

În procesul de învățământ nu contează produsul elevilor ca valoare sociala ci, pe plan psihologic, interesează suplețea soluțiilor găsite pentru rezolvarea problemelor școlare solicitate de învățător, intereseaza măsura in care soluțiile găsite în rezolvarea problemei prin caracterul lor revelator, produc elevilor o stare de surpriză și în același timp o trăire intensivă pe plan afectiv.

Factorul esențial pentru stimularea spiritului creator este relația învațator-elev, atitudinea acestuia în clasă sau în afara ei. Totul depinde de învățător și învățătorul poate face pentru creativitatea elevilor aproape totul in condițiile actualei organizări a învățământului.

În predarea matematicii învațătorul trebuie să aibă în vedere mai mult capacitatea de a forma noțiunile, decât facultatea de a le reproduce. Gândirea copilului se dezvoltă prin exerciții și probleme rezolvate și nu prin acelea care se rezolvă în fața lui. Astfel că, prin utilizarea metodelor activ-participative se poate crea cadrul organizatoric al participării directe a elevilor la propria lor instruire și formare.

În educarea creativitații sunt deopotrivă implicate: metodele, procedeele, relația învățător-elev (autentic democratică și de cooperare), atitudinea învățătorului față de elev (deschisă și receptivă față de copil și de valorile creativitații sale), precum și atmosfera creată în clasă de cadrul didactic.

Se conturează astfel, ipoteza de lucru de la care am plecat: dacă învatatorul reușește sa depisteze timpuriu elementele aptitudinale ale gandirii productive matematice, el poate accelera ritmul de dezvoltare al acestei gândiri, prin procedee și tehnici de lucru specifice învățării matematicii cu un prioritar caracter formativ.

Obligată să-mi elaborez o metodologie adecvată de cercetare metodico- științifică, am constatat că în domeniul metodologiei cercetării științifice în învățământ există studii numeroase și valoroase. De aceea, în realizarea lucrării am căutat să îmbin elementele teoretice și bibliografia de specialitate cu experientă la clasa și să aplic moduri concrete de lucru, să finalizez analiza prin metode, tehnici, procedee, tipuri de exerciții și probleme care să vină în interesul îmbunătățirii predării matematicii la ciclul primar.

Consider că dezideratul principal al învățământului este acela de a lupta împotriva rigiditații și de a fi creator în fiecare moment al activității, de a participa activ și afectiv la procesul de dobândire a cunoștiințelor, priceperilor și deprinderilor. Stă în puterea noastră de a utiliza în activitatea la clasă asemenea metode și procedee didactice care să antreneze și să stimuleze în cel mai înalt grad capacitățile și procedeele intelectuale ale elevilor, să trezească interesul și curiozitatea acestora, să inspire întregii acțiuni de învățare un pronunțat caracter formativ.

Munca la clasă, contactul zilnic cu elevii în decursul celor 19 ani de activitate m-a determinat să aleg această tema de studiu și mi-a constituit veriga de lucru, cadrul direct al experienței mele didactice.

În această lucrare voi încerca să-mi exprim câteva opinii și să prezint unele din metodele și procedeele pe care le-am utilizat pentru ca elevii mei să simtă atracție pentru matematică, să lucreze cu plăcere, să-i entuziasmeze permanent propriile lor progrese și să le mobilizeze întreaga capacitate și energie pentru performanțe și succese tot mai mari.

Capitolul 1

Rolul creativității în învățământul matematic la elevi

1.1. Conceptul de creativitate

Caracterizată printr-un înalt grad de complexitate și tehnicitate și printr-un ritm accelerat de dezvoltare, creativitatea a fost apreciată drept o însușire generatoare a progresului.

În depistarea și formarea aptitudinilor creatoare în educația personalitații active și inventive un rol hotărâtor îl are școala. Toți psihologii susțin că toți copiii sunt receptivi până în momentul când adulții, prin sistemul lor educativ, prin autoritatea și disciplina impusă, nu le înabușă originalitatea. Depinde numai de sistemul educativ ca potențialul creator al unui individ să se dezvolte sau să se anihileze. Educația este un act de creație, iar educatorul un creator.

Termenul de creativitate are accepțiuni diferite, care nu se contrazic, ci mai degrabă se completează.

Unii autori definesc creativitatea ca fiind aptitudine sau capacitate de a produce ceva nou și de valoare. Pentru alții creativitatea nu este aptitudine sau capacitate, ci proces, prin care se realizează produsul. Sunt unii pentru care creativitatea este orice rezolvare de probleme noi. Pentru alții creativitatea implică realizarea unui produs nou și de valoare pentru societate.

În Dicționarul de pedagogie acest concept este definit ca și capacitate de a realiza ceva nou, ca aptitudine și ca produs și proces. Este considerată un produs pentru că se dovedeţte pe baza următorilor factori: flexibilitate, originalitate, fluentă, ingeniozitate, prin activitate, prin experiență.

Ea este un proces, deoarece implică desfășurarea în timp, dezvoltări și retrageri ale factorilor și elementelor noi, învingerea unor obstacole.

Bibliografie

CĂRŢI:

1. Ana, D., Logel, D., Ana, M.L., Stroescu-Logel, E., (2005), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Piteşti

2. Dima S., Pâclea D., Ţarcă E., (1998), Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici, editată de Revista învăţământului preşcolar, Bucureşti

3. Dinuţă N., (2003), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed.Univ.din Piteşti

4. Iftime, Gh., (1976), Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

5. Magdaş, I., Vălcan, D., (2007), Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

6. Mărcuţ I., (2008), Metodica predării matematicii în învăţământul primar, Ed.Alma Mater, Sibiu

7. Neacşu, I., Dascălu, Gh., Roşu, M., Radu, H., Roman, M., Tăgârţă, V., Zafiu, Gh., (1988), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

8. Neacşu, I., Găleteanu, M., Predoi, P., (2001), Didactica matematicii în învăţământul primar, Editura Aius, Craiova

9. Neagu, M., Streinu-Cercel, G., Eriksen, E.I., Eriksen, E.B., Nediţă, N., (2006), Metodica predării matematicii / activităţilor matematice, Editura Nedion, Bucureşti

10. Postelnicu C.,(2000), Fundamente ale didacticii şcolare, Ed.Aramis, Bucureşti

11. Stoica A., (1993), Creativitatea elevilor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

12. Stoica M., (1995), Pedagogie Şcolară, Ed.Gheorghe Cârţu Alexandru, Craiova

REVISTE:

1. Revista Învăţământul primar, Nr.2001/2002, Ed.Discipol

2. Revista Învăţământul primar, Nr.2,3 /2000, Ed.Discipol

3. Revista Învăţământul primar, Nr.4/2000, Ed.Discipol

Preview document

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 1
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 2
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 3
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 4
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 5
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 6
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 7
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 8
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 9
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 10
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 11
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 12
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 13
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 14
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 15
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 16
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 17
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 18
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 19
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 20
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 21
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 22
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 23
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 24
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 25
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 26
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 27
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 28
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 29
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 30
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 31
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 32
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 33
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 34
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 35
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 36
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 37
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 38
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 39
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 40
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 41
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 42
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 43
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 44
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 45
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 46
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 47
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 48
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 49
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 50
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 51
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 52
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 53
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 54
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 55
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 56
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 57
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 58
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 59
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 60
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 61
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 62
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 63
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 64
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 65
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 66
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 67
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 68
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 69
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 70
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 71
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 72
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 73
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 74
Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Strategii Metodice Utilizate in Vederea Stimularii si Dezvoltarii Creativitatii Elevilor din Clasele I-III.doc

Alții au mai descărcat și

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor la lecțiile de matematică

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Valențe Formative ale Activității de Rezolvare și Compunere a Problemelor

I. CULTIVAREA CREATIVITĂŢII – OBIECTIV AL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV I.1. Delimitări conceptuale Renumitul psiholog american A.L. Taylor...

Te-ar putea interesa și

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

INTRODUCERE MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Stiintele educatiei joacă un rol din ce în ce mai influent în viata societătii contemporane, si aceasta ca...

Ai nevoie de altceva?